Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 7504 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Ordinul 1605/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

...DE BOLI TRANSMISIBILEA)SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT ŞI MONITORIZARE A PERSOANELOR CU INFECŢIE HIV/SIDA ŞI TRATAMENTUL POSTEXPUNERE
Nr. crt.
Cod CIM
Grupa terapeutică
Denumire generică
Denumire comercială
Forma farmaceutică
Concentraţie/U.T.
Firma
Ţara
Ambalaj
Prescripţie
cant/ambalaj
Preţ cu ridicata maximal/ambalaj
Preţ cu ridicata maximal
......3,520000
3,520000
4,76
4,760000
4,760000
B)SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU TUBERCULOZĂ
Nr. crt.
Cod CIM
Grupa terapeutică
Denumire generică
Denumire comercială
Forma farmaceutică
Concentraţie/U.T.
Firma
Ţara
Ambalaj
Prescripţie
cant/ambalaj
Preţ cu
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 29 decembrie 2014 in M.Of. 951 bis din 29-dec-2014

Ordinul 875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

...DE BOLI TRANSMISIBILEA)SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT ŞI MONITORIZARE A PERSOANELOR CU INFECŢIE HIV/SIDA ŞI TRATAMENTUL POSTEXPUNERE
Nr. crt.
Cod CIM
Grupa terapeutică
Denumire generică
Denumire comercială
Forma farmaceutică
Concentraţie/U.T.
Firma
Ţara
Ambalaj
Prescripţie
cant/ambalaj
Preţ cu ridicata maximal/ambalaj
Preţ cu ridicata maximal
......3,520000
3,520000
4,76
4,760000
4,760000
B)SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU TUBERCULOZĂ
Nr. crt.
Cod CIM
Grupa terapeutică
Denumire generică
Denumire comercială
Forma farmaceutică
Concentraţie/U.T.
Firma
Ţara
Ambalaj
Prescripţie
cant/ambalaj
Preţ cu
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 29 decembrie 2014 in M.Of. 951 bis din 29-dec-2014

Norma din 2007 privind derularea activităţii de emitere în numele şi în contul statului a garanţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-II/0)

...
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 8 octombrie 2007 in M.Of. 683 din 08-oct-2007

Ordinul 18/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare

...CREANŢE ÎNDOIELNICE - mod. 5026 -DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE
NEBANCARE: ................................................
Data: [....,....][....,....][....,....]
|0|1|
|N| Naţional
|S| Străinătate
|G| Global
mod 5026
- RON -
Cod poziţie
LEI
DEVIZE
A
B
1
2
CREANŢE DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA
CREANŢE RESTANTE
Creanţe restante, din care:
110
- Creanţe comerciale
111
- Scont
112
- Factoring cu recurs
113
- Forfetare
114
- Factoring fără recurs
115
- Alte creanţe comerciale
116
- Credite de trezorerie
......ŞI ÎNDOIELNICE- mod. 5027 -DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE
NEBANCARE: ...............................................
Data: [....,....][....,....][....,....]
|0|1|
|N| Naţional
|S| Străinătate
|G| Global
mod 5027
- RON -
Cod poziţie
LEI
DEVIZE
A
B
1
2
PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA
PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 9 ianuarie 2008 in M.Of. 15 bis din 09-ian-2008

Ordonanta 38/2007 privind importul în România al produselor de protecţie a plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări terţe

...documente:a)solicitarea în scris, din care să rezulte: numele sau denumirea şi sediul social sau domiciliul operatorului economic, lista codurilor tarifare, lista denumirilor produselor/grupelor de produse, lista denumirilor comerciale/tehnice ale produselor pentru care solicită abilitarea;b)copia certificatului de înregistrare la registrul comerţului;c)copia certificatului de omologare......Nr. .............../...................
CERTIFICAT DE ABILITARE
Se abilitează operatorul economic .............................................................................. (denumirea, sediul, certificatul de înregistrare la registrul comerţului) pentru importul următoarelor produse:Codul tarifar ........................... Denumirea produsului/grupei de produse (denumirea comercială/tehnică a produsului) ..................................Prezentul certificat este valabil până la data de ...................................................................................................................Prezentul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 august 2007 in M.Of. 590 din 28-aug-2007

Ordinul 1244/2006 privind acordarea titlului de parc industrial ''Asociaţiei Parcul Industrial Prejmer'' reprezentate de Societatea Comercială ''Graells & Llonch Invest'' - S.R.L.

...şi internelor emite următorul ordin:Art. 1Se acordă titlul de parc industrial "Asociaţiei Parcul Industrial Prejmer", reprezentată de Societatea Comercială "Graells & Llonch Invest" - S.R.L., alcătuită din următorii membri:1.Societatea Comercială "Graells & Llonch Invest" - S.R.L, având numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului J08/556/8.03.2005, cod unic de înregistrare 15834330, şi sediul social în comuna Prejmer, Strada Mare nr. 500, judeţul Braşov;2.Societatea Comercială "Aqua...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 4 aprilie 2006 in M.Of. 301 din 04-apr-2006

Ordinul 2/2003 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001

...şi anual.OPERAŢIUNI CU CLIENTELA - mod. 4014 -Clientela nefinanciară
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ..........................
N
Naţional*
[1] lei
[2] devize
Data: ...........
Cod instituţie de credit: .........
|0|1|
G
Global*
[ ]
mod 4014- mii lei -
ACTIV
Cod poziţie
SUME
Rezidenţi
Nerezidenţi
A
B
1
2
CREANŢE COMERCIALE
- Scont şi operaţiuni asimilate
B11
- Factoring
B12
- Alte creanţe comerciale
B19
CREDITE DE TREZORERIE
- Vânzări în rate
B3F
- Credite acordate
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 4 aprilie 2003 in M.Of. 228 bis din 04-apr-2003

Norme Tehnice din 1997 de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu

...complementare.RUBRICA 4 - LISTE DE ÎNCĂRCARESe înscrie în cifre numărul listelor de încărcare sau al listelor descriptive de natură comercială, eventual ataşate titlului de tranzit.RUBRICA 5 - ARTICOLESe înscrie numărul total de coduri tarifare declarate pe declaraţia primară şi pe declaraţiile complementare sau, în cazul codificării simplificate, numărul total de articole din listele......de încărcare ori din listele de natură comercială anexate declaraţiei vamale.RUBRICA 6 - TOTAL COLETESe indică numărul total al coletelor (cartoane, lăzi etc.) care fac obiectul declarării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 9 octombrie 1997 in M.Of. 271bis din 09-oct-1997

Norme Metodologice din 2004 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului ''Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării''

...Administraţie:
Nume şi Prenume
Cod Numeric Personal
1.
2.
3.
...
CAPITOLUL IV:Persoanele care angajează patrimonial societatea:
Nume şi Prenume
Cod Numeric Personal
1.
2.
3.
...
CAPITOLUL V:Întreprinderi, asociaţii, organizaţii, grupuri, fundaţii etc., la care societatea are participări la capital:
Denumire completă
Tip
(societate comercială, asociaţie, organizaţie fundaţie, grup etc.)
Adresa
Părţi din capital deţinute de societatea care solicită finanţare
(%)
1.
2.
3.
...
CAPITOLUL VI......legitimat cu BI/CI seria ....... nr. ........... eliberat(ă) la data de ........... de către .......... în calitate de reprezentant legal al societăţii comerciale ................ cu sediul în ..............., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub J ...../......., cod unic de înregistrare/cod fiscal ..............., având autorizaţie de valorificare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 1 iunie 2004 in M.Of. 490 din 01-iun-2004

Norme Metodologice din 2002 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii

...a)denumirea si sediul institutiei publice implicate vânzatoare;b)denumirea, sediul social, numarul de înmatriculare la oficiul registrului comertului si codul fiscal ale societatii comerciale;c)obiectul principal de activitate, capitalul social, numarul total de actiuni, valoarea nominala si structura actionariatului, conform ultimei cereri de......functie de care sa poata formula oferta potrivit metodei de privatizare propuse.Art. 82(1)Dosarul de prezentare a societatii comerciale cuprinde 3 sectiuni, dupa cum urmeaza:A.Date despre societatea comerciala:a)informatii generale: denumirea, forma juridica, sediul principal si...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 21 iunie 2002 in M.Of. 434 din 21-iun-2002