Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 93 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.848 acte

Acordul 2003/C 321/01/16-dec-2003 ACORDUL INTERINSTITUŢIONAL privind o mai bună legiferare

...la proiectul de program strategic multianual pe care îl recomandă spre adoptare Consiliului European. Cele trei instituţii îşi comunică reciproc calendarul legislativ anual respectiv, cu scopul de a ajunge la un acord privind o programare anuală comună.În special, Parlamentul European şi Consiliul se vor strădui să stabilească, pentru fiecare propunere legislativă, un program indicativ pentru diferitele etape care conduc la adoptarea finală a respectivei propuneri.În măsura în care programarea multianuală...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 1056/2007 [A] referitoare la constituţionalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

...general al Camerei Deputaţilor a transmis Curţii Constituţionale două anexe la punctul de vedere al preşedintelui Camerei Deputaţilor, şi anume calendarul privind parcursul legislativ de adoptare a legii criticate pentru neconstituţionalitate şi punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Externe asupra sesizării de neconstituţionalitate.În...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2007 in M.Of. 802 din 23-noi-2007

Ordinul 5880/2009 privind aprobarea Programei pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învăţământul preuniversitar la Religia ortodoxă de rit vechi (ruşi lipoveni) şi metodica predării religiei ortodoxe de rit vechi - profesori

...bisericii, bătăile clopotelor. Despre lumânări, candelă şi tămâie; ritualul mersul (înconjurul bisericii) după soare; Tedeum - moleben, sfeştanie.Principalele sărbători după calendarul creştin ortodox de rit vechi: (sărbătorile Crăciunului la ruşi lipoveni; Învierea Domnului. Paştele).Botezul, cununia religioasă, înmormântarea, pomenirea morţilorII.CONŢINUTURI METODICE:1.Religia ca disciplină de învăţământ:- Baza legislativă a predării religiei în şcoală;- Programa şcolară la disciplină "Religia ortodoxă de rit vechi".2.Forme de organizare a educaţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 noiembrie 2009 in M.Of. 784 din 17-noi-2009

Decizia 83/2015 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2015

...de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice.-****-
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
ANEXĂ:CALENDARUL principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2015
Nr. crt.
Obiectiv
Activitate
Termen
Structuri responsabile
Revizuirea cadrului legislativ pe linia protecţiei infrastructurilor critice
1.
Continuarea demersurilor în vederea revizuirii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 februarie 2015 in M.Of. 149 din 27-feb-2015

Decizia 165/2013 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2013

...de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice.-****-
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
ANEXĂ:CALENDARUL principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2013
Nr. crt.
Obiectivul
Activitatea
Termenul
Structurile responsabile
COMPLETAREA ŞI MODERNIZAREA CADRULUI LEGISLATIV
1.
Iniţierea procesului de revizuire a Legii nr. 18/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 martie 2013 in M.Of. 149 din 20-mar-2013

Decizia 187/2014 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2014

...de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice.-****-
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
ANEXĂ:CALENDARUL principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2014
Nr. crt.
Obiectivul
Activitatea
Termenul
Structurile responsabile
COMPLETAREA ŞI MODERNIZAREA CADRULUI LEGISLATIV SPECIFIC PROTECŢIEI INFRASTRUCTURILOR CRITICE
1.
Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 aprilie 2014 in M.Of. 307 din 25-apr-2014

Sinteza din 1996 cuprinzand concluziile controalelor referitoare la executia bugetara pe anii 1990 si 1991, efectuate la obiectivele prevazute in Hotararea Senatului Romaniei nr. 5/1994, si ale controalelor privind executia bugetara pe anul 1992 si modul de administrare a patrimoniului public si privat al statului in perioada 1992-1994

...Plenul Curţii de Conturi consideră utilă elaborarea unui program special pentru inventarierea şi sistematizarea legislaţiei în vigoare şi a unui calendar de urgenţe pentru ameliorarea acesteia şi sprijinirea Consiliului Legislativ în realizarea acestei importante lucrări.c)Considerăm necesară studierea de către Guvern a fenomenelor sesizate prin rapoartele Curţii de Conturi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iulie 1996 in M.Of. 145 din 11-iul-1996

Strategie din 2021 NATIONALA pentru implementarea Pactului civil în domeniul politicii de securitate şi apărare comună a Uniunii Europene

...normativ coerent cu privire la trimiterea de experţi în misiuni civile internaţionale, inclusiv în domeniul PSAC
Obiective
Măsuri/acţiuni/activităţi
Calendar estimativ de implementare
Instituţii
Indicatori
Efort bugetar
responsabile
participante
1
Asigurarea unui cadru normativ coerent cu privire la trimiterea de experţi în misiuni civile internaţionale, inclusiv în domeniul PSAC
Adoptarea unui act legislativ cadru pentru reglementarea participării experţilor români la misiuni civile internaţionale, inclusiv în domeniul PSAC:
- redactarea unei propuneri de act legislativ
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 februarie 2021 in M.Of. 173 din 19-feb-2021

Decizia 1/2021 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1-6, 8 şi 9 din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

...art. 42 şi art. 43 din Ordonanţa de urgenţă nr. 135/2020, se arată că autorii amendamentelor susţin că măsura legislativă se impune pentru respectarea calendarului majorării punctului de pensie, respectiv pentru majorarea salariilor de bază stabilite pentru personalul din învăţământ. Cele două abrogări prevăzute la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 ianuarie 2021 in M.Of. 77 din 25-ian-2021

Ordonanta urgenta 31/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

...întreprinderi mici şi mijlocii puternice, coeziune socială şi teritorială, sănătate, precum şi rezilienţă economică, socială şi instituţională,se impune intervenţia legislativă de urgenţă în vederea respectării de către România a calendarului asumat în faţa Comisiei Europene prin PNRR, conform anexei la Propunerea de decizie de punere în aplicare a Consiliului de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 martie 2022 in M.Of. 299 din 28-mar-2022