Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 80 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 629.896 acte

Decizia 83/2015 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2015

...de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice.-****-
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
ANEXĂ:CALENDARUL principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2015
Nr. crt.
Obiectiv
Activitate
Termen
Structuri responsabile
Revizuirea cadrului legislativ pe linia protecţiei infrastructurilor critice
1.
Continuarea demersurilor în vederea revizuirii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 februarie 2015 in M.Of. 149 din 27-feb-2015

Decizia 165/2013 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2013

...de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice.-****-
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
ANEXĂ:CALENDARUL principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2013
Nr. crt.
Obiectivul
Activitatea
Termenul
Structurile responsabile
COMPLETAREA ŞI MODERNIZAREA CADRULUI LEGISLATIV
1.
Iniţierea procesului de revizuire a Legii nr. 18/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 martie 2013 in M.Of. 149 din 20-mar-2013

Acordul 2003/C 321/01/16-dec-2003 ACORDUL INTERINSTITUŢIONAL privind o mai bună legiferare

...la proiectul de program strategic multianual pe care îl recomandă spre adoptare Consiliului European. Cele trei instituţii îşi comunică reciproc calendarul legislativ anual respectiv, cu scopul de a ajunge la un acord privind o programare anuală comună.În special, Parlamentul European şi Consiliul se vor strădui să stabilească, pentru fiecare propunere legislativă, un program indicativ pentru diferitele etape care conduc la adoptarea finală a respectivei propuneri.În măsura în care programarea multianuală...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Sinteza din 1996 cuprinzand concluziile controalelor referitoare la executia bugetara pe anii 1990 si 1991, efectuate la obiectivele prevazute in Hotararea Senatului Romaniei nr. 5/1994, si ale controalelor privind executia bugetara pe anul 1992 si modul de administrare a patrimoniului public si privat al statului in perioada 1992-1994

...Plenul Curţii de Conturi consideră utilă elaborarea unui program special pentru inventarierea şi sistematizarea legislaţiei în vigoare şi a unui calendar de urgenţe pentru ameliorarea acesteia şi sprijinirea Consiliului Legislativ în realizarea acestei importante lucrări.c)Considerăm necesară studierea de către Guvern a fenomenelor sesizate prin rapoartele Curţii de Conturi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iulie 1996 in M.Of. 145 din 11-iul-1996

Metodologie din 2015 de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali

...dobânzi;f)costuri financiare;g)pierderi din creanţe şi debitori diverşi;h)recuperări creanţe, cheltuieli de judecată;i)implementarea modificărilor legislative.SECŢIUNEA 33:Tarife reglementateArt. 26(1)Pe perioada calendarului de eliminare a tarifelor reglementate, ANRE poate ajusta anual/semestrial tarifele reglementate de energie electrică, din proprie iniţiativă sau la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iunie 2015 in M.Of. 452 din 24-iun-2015

Ordonanta urgenta 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...necesitatea preluării de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a acestor atribuţii în mod etapizat (luând în considerare componentele legislative, de resurse umane, administrative şi logistice ale acestui proces), după un calendar bine stabilit şi în urma consolidării capacităţii acestei instituţii de asimilare rapidă a procedurilor şi mecanismelor de pregătire şi planificare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 noiembrie 2016 in M.Of. 939 din 22-noi-2016

Metodologie-Cadru din 2016 privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale

...clase/grupe din spitale au dreptul să participe la toate etapele mişcării personalului didactic, conform metodologiei aflate în vigoare, urmând calendarul aprobat anual prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.(9)Încadrarea personalului didactic se face în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, în funcţie de curriculumul utilizat.(10)Încadrarea personalului didactic pentru şcolarizarea în spitale se face şi prin completare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 noiembrie 2016 in M.Of. 933 din 21-noi-2016

Hotarirea 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

...şi susţinerea unei poziţii unitare în forurile de decizie
CMS
MJ,
CSM
ÎCCJ,
MP
Bugetul de stat
În funcţie de calendarul legislativ aferent revizuirii Constituţiei
Participare la dezbateri din comisia de revizuire a Constituţiei
B.1.4. Aprobarea de către Guvern a
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 aprilie 2016 in M.Of. 311 din 22-apr-2016

Hotarirea 58/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piaţa unică digitală - O piaţă unică digitală conectată pentru toţi - COM(2017) 228

...de a include mai multe referinţe cantitative în textul raportului, pentru o ilustrare nemijlocită a celor descrise.19.Recomandă detalierea calendarului iniţiativelor legislative în domeniu, includerea unor analize privind reducerea diferenţelor dintre zonele urbane şi rurale, actualizarea definiţiei serviciului universal.-****-Această hotărâre a
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iunie 2017 in M.Of. 502 din 30-iun-2017

Procedura din 2017 de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică

...publice furnizate de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ce pot fi comunicate prin serviciul "Buletinul informativ"1.Calendarul obligaţiilor fiscale2.Noutăţi legislative3.Campanii derulate4.Ghiduri fiscale5.Comunicate de presă6.Anunţuri privind actele administrativ-fiscale7.Anunţuri de valorificare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 mai 2017 in M.Of. 368 din 17-mai-2017