Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 109 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 742.108 acte

Rezolutia 2262/2016 adoptată de Consiliul de Securitate la a 7611-a întrunire

...RCA, inclusiv procesul politic şi de reconciliere, şi făcând apel la autorităţile de tranziţie pentru ca acestea să organizeze alegeri legislative şi al doilea tur al alegerilor prezidenţiale într-o manieră liberă, corectă, transparentă şi incluzivă, pentru a finaliza tranziţia până la data de 31 martie 2016, conform calendarului agreat,solicitând tuturor părţilor implicate, inclusiv candidaţilor la alegerile prezidenţiale şi legislative, să se abţină de la a se angaja în orice activitate care ar putea să împiedice procesul electoral şi încurajându-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 martie 2016 in M.Of. 213 din 23-mar-2016

Decizia 3/30-nov-2023 privind evaluarea pozitivă acordată etapei 2 astfel cum este prevăzută în anexa XXI-A la capitolul 8 din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte [2024/192]

...şi viitoare privind achiziţiile publice devine în mod progresiv compatibilă cu acquis-ul Uniunii în domeniul achiziţiilor publice. Această apropiere legislativă se realizează în etape consecutive, astfel cum se prevede în calendarul din anexa XXI-A (Calendarul indicativ pentru reforma instituţională, apropierea legislativă şi accesul pe piaţă) la capitolul 8 din acord (denumită în continuare "anexa XXI-...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 5 ianuarie 2024 in Jurnalul Oficial seria L din 05-ian-2024

Hotarirea 931/2016 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru trecerea la moneda euro

...finanţelor publice.Art. 4Principale atribuţii ale Comitetului sunt:a)elaborarea Planului naţional pentru trecerea la moneda euro şi a calendarului acţiunilor necesare pentru adoptarea monedei euro;b)evaluarea periodică a stadiului de îndeplinire a criteriilor de convergenţă;c)evaluarea cadrului legislativ în vigoare şi pregătirea de noi proiecte legislative pentru introducerea monedei euro;d)pregătirea sistemului statistic naţional pentru actualizarea seriilor de date;e)asigurarea monitorizării şi controlului implementării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 16 decembrie 2016 in M.Of. 1014 din 16-dec-2016

Decizia 678/2020 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, precum şi a legii, în ansamblul său

...din Legea nr. 208/2015, care atribuie Autorităţii Electorale Permanente atribuţia de a supune Guvernului spre aprobare data alegerilor şi calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, nu se susţine, întrucât soluţia legislativă promovată în legea criticată este tranzitorie, se aplică numai pentru următoarele alegeri legislative, urmând ca după acestea să se aplice dispoziţiile Legii nr. 208/2015.69. Preşedintele Senatului, în Dosarul nr. 1.324A...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 octombrie 2020 in M.Of. 946 din 15-oct-2020

Metodologie-Cadru din 2022 privind asigurarea calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile

...transmise de către furnizori la Ministerul Educaţiei anterior datei intrării în vigoare a prezentei metodologii-cadru, le sunt aplicabile prevederile legislative aflate în vigoare la data transmiterii.Art. 75(1)În scopul asigurării egalităţii de şanse şi tratament nediscriminatoriu, solicitărilor privind programele de formare continuă acreditate, aflate în implementare - calendare ale activităţilor de formare, notificări de evaluare finală etc. - transmise de către furnizori la Ministerul Educaţiei anterior datei intrării în......vigoare a prezentei metodologii-cadru, le sunt aplicabile prevederile legislative aflate în vigoare la data transmiterii.(2)Prevederile alin. (1) sunt valabile numai pentru grupele de formabili vizate de solicitare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 19 iulie 2022 in M.Of. 722 din 19-iul-2022

Ordonanta urgenta 24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro

...experţi.Art. 3Comisia Naţională îndeplineşte următoarele atribuţii principale:a)elaborarea Planului naţional pentru trecerea la moneda euro şi a calendarului acţiunilor necesare pentru adoptarea monedei euro;b)evaluarea periodică a stadiului de îndeplinire a criteriilor de convergenţă;c)evaluarea cadrului legislativ în vigoare şi pregătirea de noi proiecte legislative pentru introducerea monedei euro;d)pregătirea sistemului statistic naţional pentru actualizarea seriilor de date;e)monitorizarea pregătirii sistemelor naţionale pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 28 martie 2018 in M.Of. 273 din 28-mar-2018

Decizia 1056/2007 [A] referitoare la constituţionalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

...general al Camerei Deputaţilor a transmis Curţii Constituţionale două anexe la punctul de vedere al preşedintelui Camerei Deputaţilor, şi anume calendarul privind parcursul legislativ de adoptare a legii criticate pentru neconstituţionalitate şi punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Externe asupra sesizării de neconstituţionalitate.În...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 23 noiembrie 2007 in M.Of. 802 din 23-noi-2007

Ordinul 5880/2009 privind aprobarea Programei pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învăţământul preuniversitar la Religia ortodoxă de rit vechi (ruşi lipoveni) şi metodica predării religiei ortodoxe de rit vechi - profesori

...bisericii, bătăile clopotelor. Despre lumânări, candelă şi tămâie; ritualul mersul (înconjurul bisericii) după soare; Tedeum - moleben, sfeştanie.Principalele sărbători după calendarul creştin ortodox de rit vechi: (sărbătorile Crăciunului la ruşi lipoveni; Învierea Domnului. Paştele).Botezul, cununia religioasă, înmormântarea, pomenirea morţilorII.CONŢINUTURI METODICE:1.Religia ca disciplină de învăţământ:- Baza legislativă a predării religiei în şcoală;- Programa şcolară la disciplină "Religia ortodoxă de rit vechi".2.Forme de organizare a educaţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 17 noiembrie 2009 in M.Of. 784 din 17-noi-2009

Regulamente interne din 05-iul-2023 DE PROCEDURĂ AL COMITETULUI REGIUNILOR

...participe online la o şedinţă la care nu poate participa personal, ci doar de la distanţă, în condiţiile în care calendarul avizului său nu a putut fi adaptat din cauza constrângerilor impuse de calendarul legislativ.
(3)
Alte şedinţe pot avea loc în format hibrid sau cu participare la distanţă, în conformitate cu procedurile prevăzute în
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 21 iulie 2023 in Jurnalul Oficial 184L

Decizia 165/2013 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2013

...de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice.-****-
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
ANEXĂ:CALENDARUL principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2013
Nr. crt.
Obiectivul
Activitatea
Termenul
Structurile responsabile
COMPLETAREA ŞI MODERNIZAREA CADRULUI LEGISLATIV
1.
Iniţierea procesului de revizuire a Legii nr. 18/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 20 martie 2013 in M.Of. 149 din 20-mar-2013