Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1335 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 573.316 acte

Ordinul 270/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania

...României, Partea I.-****-
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Marian Sârbu
Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
Aurel Camara
ANEXĂ:PROCEDURA de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din RomâniaPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 531 din data de 22 iulie 2002
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 2002 in M.Of. 531 din 22-iul-2002

Ordinul 273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania

...României, Partea I.-****-
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Marian Sârbu
Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
Aurel Camara
ANEXĂ:PROCEDURA de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din RomâniaPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 531 din data de 22 iulie 2002  
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 2002 in M.Of. 531 din 22-iul-2002

Ordinul 1451/2005 pentru aprobarea Ghidului privind actualizarea şi modificarea documentaţiei de autorizare a medicamentelor de uz uman autorizate în România, pentru a fi conformă cu cerinţele Uniunii Europene

...de punere pe piaţă:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 66 din data de 24 ianuarie 2006
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 ianuarie 2006 in M.Of. 66 din 24-ian-2006

Hotarirea 804/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional ''Lia Manoliu'', precum şi pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional ''Lia Manoliu''

...216359
30.784.505
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 656 din data de 25 octombrie 2013
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 octombrie 2013 in M.Of. 656 din 25-oct-2013

Ordinul 1574/1999 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si de detasare, prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata

...Ungureanu,
secretar de stat
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 641 din data de 29 decembrie 1999
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 1999 in M.Of. 641 din 29-dec-1999

Ordinul 98/2004 privind actualizarea listei bolilor transmisibile pentru care se acordă despăgubiri, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2004 privind acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

...sub observaţie sanitară veterinară.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1067 din data de 17 noiembrie 2004
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 noiembrie 2004 in M.Of. 1067 din 17-noi-2004

Hotarirea 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore şi pentru aprobarea conţinutului/specificaţiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari

...2002. ESTE INTERZISĂ COMERCIALIZAREA!".Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 511 din data de 8 iulie 2008
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 iulie 2008 in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Ordinul 3029/C/2013 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor participa la examenul de definitivat în anul 2013

...2.353
82
83
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 670 din data de 1 noiembrie 2013
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 noiembrie 2013 in M.Of. 670 din 01-noi-2013

Ordinul 3691/C/2013 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public în anul 2013

...353
82
4
83
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 765 din data de 9 decembrie 2013
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 decembrie 2013 in M.Of. 765 din 09-dec-2013

Ordinul 3692/C/2013 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2013

...82
4
16
83
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 773 din data de 11 decembrie 2013
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 decembrie 2013 in M.Of. 773 din 11-dec-2013