Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 234 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Regulament din 2011 de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară

...nr. 1/2011, consiliul profesoral al palatului/clubului copiilor mai îndeplineşte şi următoarele atribuţii:a)coordonează, monitorizează şi asigură calitatea actului didactic;b)aprobă componenţa nominală a catedrelor de specialitate din palatul/clubul copiilor;c)alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;d)formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicită acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 8 noiembrie 2011 in M.Of. 792 din 08-noi-2011

Ordinul 5287/2004 privind programele valabile pentru concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar

...2.Familiarizarea cu textul biblic. Identificarea, delimitarea şi dezvoltarea principalelor teme teologice şi morale în Sfînta Scriptură.3.Cunoaşterea clară, sintetică şi organică a învăţăturii Bisericii.4.Creşterea eficienţei actului didactic cu accent pe realizarea funcţiilor de proiectare, organizare şi evaluare.5.Dezvoltarea competenţelor în vederea aplicării planului de învăţământ...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 19 aprilie 2005 in M.Of. 327 bis din 19-apr-2005

Cod Deontologic din 2013 al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică

...psihologic se redactează într-un limbaj accesibil şi nespecializat, fără aprecieri bombastice, fără precizarea/sugerarea soluţiilor judiciare, într-un mod sintetic, raportate numai la obiectivele evaluării şi la rezultatele psihologice obţinute.SECŢIUNEA 3:Abateri privind independenţa, nediscriminarea şi imparţialitatea profesionalăArt. 5(1)Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care acţionează sau condiţionează actul său profesional de iniţiativa sau decizia unei alte persoane care nu deţine titlul profesional de psiholog. De asemenea, constituie abatere...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 20 noiembrie 2013 in M.Of. 715 din 20-noi-2013

Ordinul 416/2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap

...respectiv.În vederea asigurării unei completări corecte a fişei, familia trebuie să aducă medicului de familie copii de pe toate actele medicale eliberate de medicii specialişti care consultă copilul, conform legii în vigoare. Exemplarele originale ale acestor acte vor fi păstrate de către familie.Fişa medicală sintetică va fi completată integral la prima solicitare din partea familiei către comisia pentru protecţia copilului. La următoarele solicitări se vor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 25 iulie 2003 in M.Of. 538 bis din 25-iul-2003

Ordinul 18/2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap

...respectiv.În vederea asigurării unei completări corecte a fişei, familia trebuie să aducă medicului de familie copii de pe toate actele medicale eliberate de medicii specialişti care consultă copilul, conform legii în vigoare. Exemplarele originale ale acestor acte vor fi păstrate de către familie.Fişa medicală sintetică va fi completată integral la prima solicitare din partea familiei către comisia pentru protecţia copilului. La următoarele solicitări se vor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 25 iulie 2003 in M.Of. 538 bis din 25-iul-2003

Ordinul 3989/2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap

...respectiv.În vederea asigurării unei completări corecte a fişei, familia trebuie să aducă medicului de familie copii de pe toate actele medicale eliberate de medicii specialişti care consultă copilul, conform legii în vigoare. Exemplarele originale ale acestor acte vor fi păstrate de către familie.Fişa medicală sintetică va fi completată integral la prima solicitare din partea familiei către comisia pentru protecţia copilului. La următoarele solicitări se vor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 25 iulie 2003 in M.Of. 538 bis din 25-iul-2003

Metodologie din 1998 formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar (aparut in M. Of. 261 bis/13 iulie 1998)

...Competenţele identificate nu sunt ierarhizate şi nu epuizează sfera domeniului, ele fiind expresia unei opţiuni în raport cu contextul învăţământului actual, fiind prezentate într-un spirit sintetic.Aceste competenţe pot fi specificate în funcţie de anumite variabile (trepte de învăţământ, obiectul de învăţământ, stadiile dezvoltării psihice etc...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 13 iulie 1998 in M.Of. 261 bis din 13-iul-1998

Ordinul 188/2022 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

...II. Tratamentul remisiv al poliartritei reumatoide, evaluare, criterii de includere şi excludere, scheme terapeutice pentru terapia biologică şi cu remisive sintetice ţintite(1) _1. Tratamentul remisiv (de fond) al poliartritei reumatoide este obligatoriu în toate formele active ale bolii.Nomenclatura utilizată în acest protocol respectă recomandările actuale EULAR: terapii remisive sau modificatoare de boală (Disease-Modifying Antirheumatic Drugs - DMARDs), care se clasifică în:- remisive......sintetice (sDMARDs), cu subtipurile: sintetice convenţionale (csDMARDs) şi sintetice ţintite (tsDMARDs);- remisive biologice (bDMARDs), care pot fi originale (boDMARDs) sau biosimilare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 1 februarie 2022 in M.Of. 100 bis din 01-feb-2022

Ordinul 64/2022 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

...II. Tratamentul remisiv al poliartritei reumatoide, evaluare, criterii de includere şi excludere, scheme terapeutice pentru terapia biologică şi cu remisive sintetice ţintite(1) _1. Tratamentul remisiv (de fond) al poliartritei reumatoide este obligatoriu în toate formele active ale bolii.Nomenclatura utilizată în acest protocol respectă recomandările actuale EULAR: terapii remisive sau modificatoare de boală (Disease-Modifying Antirheumatic Drugs - DMARDs), care se clasifică în:- remisive......sintetice (sDMARDs), cu subtipurile: sintetice convenţionale (csDMARDs) şi sintetice ţintite (tsDMARDs);- remisive biologice (bDMARDs), care pot fi originale (boDMARDs) sau biosimilare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 1 februarie 2022 in M.Of. 100 bis din 01-feb-2022

Metodologie-Cadru din 2014 privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016

...unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.6._6.Aprecierea/aprecierile sintetică a conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte calificativul......unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.6._6.Aprecierea/aprecierile sintetică a conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 26 noiembrie 2014 in M.Of. 861 bis din 26-noi-2014