Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 172 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 637.019 acte

Regulamentul 8/11-dec-2007 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele tehnice şi procedurile administrative comune aplicabile transportului aerian comercial

...avionul în scopul pregătirii şi/sau al verificării, trebuie să fie autorizate în conformitate cu cerinţele aplicabile dispozitivelor pentru pregătire sintetică. Operatorul care intenţionează să folosească astfel de STD trebuie să obţină aprobarea din partea autorităţii.OPS 1.020Acte cu putere de lege, norme administrative şi proceduri - responsabilităţile operatoruluiOperatorul trebuie să se asigure că:1.toţi angajaţii cunosc...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 12 ianuarie 2008 in Jurnalul Oficial 10L

Decizia 43/2001 [R] asupra sesizarii de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. b) si c), art. 3, art. 6, art. 20 alin. (1) si ale art. 24 din Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

...dintre titlul legii şi cuprinsul său, întrucât, potrivit dispoziţiilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, privind elaborarea actelor normative, titlul trebuie să exprime sintetic obiectul reglementării. De altfel singura categorie de imobile care nu se includ în perioada cuprinsă în titlul legii este aceea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 februarie 2001 in M.Of. 75 din 14-feb-2001

Regulament din 2011 de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară

...nr. 1/2011, consiliul profesoral al palatului/clubului copiilor mai îndeplineşte şi următoarele atribuţii:a)coordonează, monitorizează şi asigură calitatea actului didactic;b)aprobă componenţa nominală a catedrelor de specialitate din palatul/clubul copiilor;c)alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;d)formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicită acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 noiembrie 2011 in M.Of. 792 din 08-noi-2011

Ordinul 24/2006 privind modificarea şi completarea Ordinului guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit

...corespunzătoare în contabilitate a operaţiunilor efectuate. Operaţiunile economico-financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanţă strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează."39.Punctul 201 se modifică şi va avea următorul cuprins:"201. Dezvoltarea în conturi analitice a conturilor sintetice prevăzute în planul de conturi este de competenţa fiecărei instituţii, în funcţie de necesităţile impuse de anumite reglementări şi/sau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2006 in M.Of. 1042 bis din 28-dec-2006

Hotarirea 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013

...probleme economice şi care au fost considerate a fi "sensibile". În prezent, aceste sectoare sunt: industria cărbunelui, siderurgia, sectorul fibrelor sintetice, industria autovehiculelor şi construcţiile de nave. Regulile actuale pentru sectoarele sensibile sunt în curs de revizuire şi pot fi modificate radical în cursul următorilor ani.De asemenea, au...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iunie 2006 in M.Of. 494 din 07-iun-2006

Hotarirea 1422/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

...evoluţia firmei de la înmatriculare până la data solicitării raportului sau pe anumite perioade)
20 + 3 pentru fiecare depunere de act sau menţiune înregistrată
6.
Fişă sintetică a investiţiei străine pentru o ţară şi o perioadă definită
30
7.
Informaţii statistice în funcţie de un singur criteriu
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 octombrie 2006 in M.Of. 867 din 24-oct-2006

Ordinul 1147/2009 pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003

...menţiona un text care va fi preluat în CIV a fiecărui vehicul care aparţine tipului respectiv şi care va menţiona sintetic derogările acordate.17.Omologările CE de tip acordate pe baza versiunilor anterioare ale actelor de reglementare menţionate în secţiunile 2, 3 şi 4 rămân valabile în scopul înmatriculării, înregistrării sau al comercializării vehiculelor noi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 noiembrie 2009 in M.Of. 808 bis din 26-noi-2009

Regulamentul 1242/20-dec-2010 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de frânghii din fibre sintetice originare din India, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009

...se face doar în contextul aplicaţiilor diferitelor tipuri de produs în cauză care sunt definite toate drept frânghii din fibre sintetice, după cum s-a precizat în considerentul anterior.2.Produsul similar(18)După cum se arată în ancheta originală şi după cum confirmă ancheta actuală, produsul în cauză şi frânghiile din fibre sintetice produse şi vândute de producătorii-exportatori indieni pe piaţa lor internă, precum şi cele produse şi vândute de producătorii din...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 22 decembrie 2010 in Jurnalul Oficial 338L

Hotarirea 902/2012 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

...secundare; cenzori; informaţii din situaţiile financiare anuale disponibile*), alte informaţii, după caz, date înregistrate în registrul comerţului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat)
24/firmă
2.
Cerere eliberare raport istoric despre o firmă
250/firmă
3.
Cerere eliberare date statistice (fişa sintetică a investiţiei străine pentru o ţară şi o perioadă definită; statistică în funcţie de un criteriu)
20/fişă sintetică/ statistică
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 septembrie 2012 in M.Of. 667 din 24-sep-2012

Metodologie din 1998 formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar (aparut in M. Of. 261 bis/13 iulie 1998)

...Competenţele identificate nu sunt ierarhizate şi nu epuizează sfera domeniului, ele fiind expresia unei opţiuni în raport cu contextul învăţământului actual, fiind prezentate într-un spirit sintetic.Aceste competenţe pot fi specificate în funcţie de anumite variabile (trepte de învăţământ, obiectul de învăţământ, stadiile dezvoltării psihice etc...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 iulie 1998 in M.Of. 261 bis din 13-iul-1998