Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 90436 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 727.038 acte

Memorandum de Intelegere din 2004 între Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finanţarea acţiunilor Comunităţii în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007

...să fie semnat;- participarea la acţiunile 9 şi 14, prevăzute în anexa la Decizie, va fi permisă cu condiţia ca România să fi transpus şi să fi implementat efectiv legislaţia Uniunii Europene privind protecţia consumatorilor şi înţelegând că se va da prioritate începerii acestor acţiuni în statele membre care au......alte formalităţi, cu excepţia verificării autenticităţii deciziei de către autoritatea naţională ce va fi desemnată în acest scop de Guvernul României şi care va fi notificată Comisiei. După îndeplinirea acestor formalităţi la solicitarea Comisiei, aceasta din urmă poate proceda la punerea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 10 mai 2005 in M.Of. 393 din 10-mai-2005

Hotarirea 11/1997 pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 15/1996 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Parlamentului Romaniei pentru Integrarea Europeana

...Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 26 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUIION DIACONESCU PETRE ROMAN
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 30 iunie 1997 in M.Of. 137 din 30-iun-1997

Hotarirea 1519/2003 privind aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană referitor la participarea României la Programul comunitar Customs 2007, semnat la Bucureşti la 18 iulie 2003, şi a plăţii contribuţiei financiare a României pentru participarea în anul 2003 la Programul comunitar Customs 2007

...coordonarea autorităţilor de control,
Marin Popescu,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
ANEXĂ:MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE între România şi Comunitatea Europeană referitor la participarea României la Programul comunitar Customs 2007Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 923 din data de 22 decembrie 2003
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 22 decembrie 2003 in M.Of. 923 din 22-dec-2003

Acord din 2012 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de război româneşti situate pe teritoriul Republicii Moldova

...igienice, medicale, tehnice şi juridice prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.4.În cursul aplicării prezentului acord, părţile contractante vor respecta legislaţia în vigoare a statului pe teritoriul căruia se află mormintele şi vor ţine cont de tradiţiile religioase şi de alte tradiţii locale.5.La solicitarea Guvernului Republicii Moldova, Guvernul României garantează aceleaşi drepturi şi avantaje oferite de Guvernul Republicii Moldova Guvernului României, prevăzute de prezentul acord, cu respectarea obligaţiilor asumate......la data primirii unei astfel de note.-****-Semnat la Iaşi, la 3 martie 2012, în două exemplare originale.
Pentru Guvernul României,
Gabriel Oprea
Pentru Guvernul Republicii Moldova,
Vitalie Marinuţă
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 165 din data de 27 martie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 27 martie 2013 in M.Of. 165 din 27-mar-2013

Ordinul 924/2005 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind alocarea sloturilor pe aeroporturile din România - RACR-ASAP, ediţia 02/2005

...I, nr. 701 din 25 septembrie 2002, se abrogă.-****-
Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Gheorghe Dobre
ANEXĂ:REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ privind alocarea sloturilor pe aeroporturile din România - RACR-ASAP, ediţia 02/2005Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 592 din data de 8 iulie 2005
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 8 iulie 2005 in M.Of. 592 din 08-iul-2005

Ordinul 291/2006 pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România privind participarea României în cadrul Programului Marco Polo, semnat la Bruxelles la 28 octombrie 2005

...Oficial al României, Partea I.-****-
Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Gheorghe Dobre
ANEXĂ:MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE între Comunitatea Europeană şi România privind participarea României în cadrul Programului Marco PoloPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 225 din data de 13 martie 2006
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 13 martie 2006 in M.Of. 225 din 13-mar-2006

Ordinul 703/1998 pentru aprobarea Reglementarilor aeronautice civile romane RACR-IA/Inchirierea de aeronave de catre operatorii aerieni romani autorizati pentru transport aerian public

...prevederilor prezentului ordin.Art. 4Anexa face parte integranta din prezentul ordin.-****-
Ministrul transporturilor,
Traian Basescu
ANEXA:REGLEMENTARI AERONAUTICE CIVILE ROMANE RACR-IA/INCHIRIEREA DE AERONAVE DE CATRE OPERATORII AERIENI ROMANI AUTORIZATI PENTRU TRANSPORT AERIAN PUBLICPublicat in Monitorul Oficial cu numarul 185 din data de 29 aprilie 1999
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 29 aprilie 1999 in M.Of. 185 din 29-apr-1999

Legea 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc ''Prodromu'', de la Muntele Athos, Grecia - Republicare

...art. 2 se prevede distinct în bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi se acordă ca sprijin financiar Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia, cu respectarea dispoziţiilor corespunzătoare din legislaţia care reglementează sprijinul financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase.Art. 4Sumele alocate de la bugetul de stat......României, Partea I, nr. 283 din 11 aprilie 2008. Legea nr. 114/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 4 mai 2007.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 279 din data de 29 aprilie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 29 aprilie 2009 in M.Of. 279 din 29-apr-2009

Memorandum de Intelegere din 2004 între România şi Comunitatea Europeană cu privire la participarea României în cadrul Programului comunitar privind reţelele de telecomunicaţii transeuropene (eTEN)

...efectuate împreună cu acestea.În cazul în care participanţii la programe sunt supuşi inspecţiei sau controlului la faţa locului, autorităţile române, acţionând în concordanţă cu legislaţia naţională, vor acorda inspectorilor Comisiei asistenţă pentru a prelua sarcina acestora de realizare a inspecţiei sau verificării la faţa locului.Comisia va raporta cât se poate de repede autorităţilor române orice aspect sau suspiciune legată de neregulile constatate în timpul inspecţiei sau verificărilor la faţa locului. În orice caz Comisia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 27 septembrie 2004 in M.Of. 882 din 27-sep-2004

Legea 29/1992 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Nationala a Romaniei si AB SVENSK - EXPORTKREDIT - Suedia

...a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.PRESEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BIRLADEANUANEXA:ACORD DE IMPRUMUT dintre Romania si Banca Nationala a Romaniei si AB SVENSK - EXPORTKREDIT - Suedia
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 10 aprilie 1992 in M.Of. 64 din 10-apr-1992