Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 76619 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 607.328 acte

Acord din 2005 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind funcţionarea Institutului Cultural Român la Budapesta şi a Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucureşti

...valorificării în circuit comercial.Art. 13Regimul fiscal al institutelor, precum şi al personalului celor două institute este reglementat de legislaţia statului trimiţător şi de prevederile Convenţiei dintre România şi Republica Ungară privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital......2005, în două exemplare originale, fiecare dintre ele în limbile română şi maghiară, toate textele fiind egal autentice.-****-
Pentru Guvernul României,
Mihai Răzvan Ungureanu
Pentru Guvernul Republicii Ungare,
Andras Bozoki
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 435 din data de 19...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 mai 2006 in M.Of. 435 din 19-mai-2006

Memorandum de Intelegere din 2004 între Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finanţarea acţiunilor Comunităţii în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007

...să fie semnat;- participarea la acţiunile 9 şi 14, prevăzute în anexa la Decizie, va fi permisă cu condiţia ca România să fi transpus şi să fi implementat efectiv legislaţia Uniunii Europene privind protecţia consumatorilor şi înţelegând că se va da prioritate începerii acestor acţiuni în statele membre care au......alte formalităţi, cu excepţia verificării autenticităţii deciziei de către autoritatea naţională ce va fi desemnată în acest scop de Guvernul României şi care va fi notificată Comisiei. După îndeplinirea acestor formalităţi la solicitarea Comisiei, aceasta din urmă poate proceda la punerea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 mai 2005 in M.Of. 393 din 10-mai-2005

Hotarirea 1157/2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei

...p.Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul culturii şi cultelor,Răzvan TheodorescuANEXA:Norme privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema RomânieiPublicată în Monitorul Oficial cu numărul 776 din data de 5 decembrie 2001
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 decembrie 2001 in M.Of. 776 din 05-dec-2001

Hotarirea 11/1997 pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 15/1996 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Parlamentului Romaniei pentru Integrarea Europeana

...Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 26 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUIION DIACONESCU PETRE ROMAN
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iunie 1997 in M.Of. 137 din 30-iun-1997

Ordinul 924/2005 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind alocarea sloturilor pe aeroporturile din România - RACR-ASAP, ediţia 02/2005

...I, nr. 701 din 25 septembrie 2002, se abrogă.-****-
Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Gheorghe Dobre
ANEXĂ:REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ privind alocarea sloturilor pe aeroporturile din România - RACR-ASAP, ediţia 02/2005Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 592 din data de 8 iulie 2005
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 iulie 2005 in M.Of. 592 din 08-iul-2005

Acord din 2001 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Portugheze privind sederea temporara in scopul angajarii lucratorilor romani pe teritoriul Republicii Portugheze

...legislaţiei naţionale, instrumentelor colective de muncă, uzanţelor locale şi profesionale, precum şi dreptul la prestaţiile de securitate socială acordate de legislaţia portugheză.2.Lucrătorii români vor beneficia, de asemenea, de aceleaşi drepturi şi protecţie ca şi cetăţenii portughezi în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei de......şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul diferenţelor de interpretare, textul în limba engleză va prevala.-****-
Pentru Guvernul României,
Pentru Guvernul Republicii Portugheze,
Marian Sârbu
Jo‹o Rui G. Almeida
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 511 din data...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 august 2001 in M.Of. 511 din 28-aug-2001

Ordinul 703/1998 pentru aprobarea Reglementarilor aeronautice civile romane RACR-IA/Inchirierea de aeronave de catre operatorii aerieni romani autorizati pentru transport aerian public

...prevederilor prezentului ordin.Art. 4Anexa face parte integranta din prezentul ordin.-****-
Ministrul transporturilor,
Traian Basescu
ANEXA:REGLEMENTARI AERONAUTICE CIVILE ROMANE RACR-IA/INCHIRIEREA DE AERONAVE DE CATRE OPERATORII AERIENI ROMANI AUTORIZATI PENTRU TRANSPORT AERIAN PUBLICPublicat in Monitorul Oficial cu numarul 185 din data de 29 aprilie 1999
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 aprilie 1999 in M.Of. 185 din 29-apr-1999

Legea 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc ''Prodromu'', de la Muntele Athos, Grecia - Republicare

...art. 2 se prevede distinct în bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi se acordă ca sprijin financiar Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia, cu respectarea dispoziţiilor corespunzătoare din legislaţia care reglementează sprijinul financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase.Art. 4Sumele alocate de la bugetul de stat......României, Partea I, nr. 283 din 11 aprilie 2008. Legea nr. 114/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 4 mai 2007.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 279 din data de 29 aprilie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 aprilie 2009 in M.Of. 279 din 29-apr-2009

Ordinul 291/2006 pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România privind participarea României în cadrul Programului Marco Polo, semnat la Bruxelles la 28 octombrie 2005

...Oficial al României, Partea I.-****-
Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Gheorghe Dobre
ANEXĂ:MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE între Comunitatea Europeană şi România privind participarea României în cadrul Programului Marco PoloPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 225 din data de 13 martie 2006
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 martie 2006 in M.Of. 225 din 13-mar-2006

Ordinul 5180/2013 pentru aprobarea Procedurii privind participarea României şi a entităţilor din România la un consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC)

...prevederile prezentului ordin.-****-
Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu
ANEXĂ:PROCEDURĂ privind participarea României şi a entităţilor din România la un consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC)Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 755 din data de 5 decembrie 2013
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 decembrie 2013 in M.Of. 755 din 05-dec-2013