Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 11875 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 604.231 acte

Ordinul 1378/2009 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalAvând în vedere dispoziţiile art. 2441 alin. (4), (5), (8) şi (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 august 2009 in M.Of. 585 din 24-aug-2009

Ordonanta urgenta 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalAvând în vedere dificultăţile înregistrate pe piaţa financiară internaţională cu efecte negative asupra pieţei interne de capital, se impune adoptarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 octombrie 2008 in M.Of. 705 din 16-oct-2008

Ordonanta urgenta 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscaleAvând în vedere necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente de susţinere a creşterii economice şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 noiembrie 2013 in M.Of. 703 din 15-noi-2013

Ordonanta 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

...ORDONANŢA nr. 29 din 31 august 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscalăÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.4 din Legea nr. 131/2011......privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.Art. IOrdonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 septembrie 2011 in M.Of. 626 din 02-sep-2011

Ordinul 203/2003 pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate utilizate in domeniul colectarii creantelor bugetului de stat

...39.99;22.Notă privind compensarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii de plată către bugetul de stat - MFP cod 14.13.41.99;23.Borderou de adăugare-scădere a obligaţiilor fiscale - MFP cod 14.13.24.99.Art. 2Anexele nr. 1a) şi 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 martie 2003 in M.Of. 134 bis din 03-mar-2003

Ordinul 160/2004 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare privind administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice

...din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 188 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, al art. 64 alin. (2) şi (4), art. 87 şi al art. 88 din Legea nr. 571/2003 privind Codul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 februarie 2004 in M.Of. 95 din 02-feb-2004

Ordinul 1415/2009 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală la persoane fizice

...temeiul dispoziţiilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,având în vedere prevederile art. 86, 109 şi art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 106.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 august 2009 in M.Of. 591 din 26-aug-2009

Ordinul 1322/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

...cheltuieli cu personalul, din care:
28
703
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21. al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
29
259
- tichete de creşa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 noiembrie 2009 in M.Of. 746 din 03-noi-2009

Ordinul 2539/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

...cheltuieli cu personalul, din care:
28
703
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21. al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
29
259
- tichete de creşa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 noiembrie 2009 in M.Of. 746 din 03-noi-2009

Ordinul 1505/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

...cheltuieli cu personalul, din care:
28
703
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21. al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
29
259
- tichete de creşa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 noiembrie 2009 in M.Of. 746 din 03-noi-2009