Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4920 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 617.827 acte

Decretul 185/1949 pentru modificarea si abrogarea unor dispozitiuni privitoarea la majorat, la capacitatea in materia contractelor de munca si emancipatiune

...de la aceasta data.Art. IIIVarsta de 21 de ani, se inlocuieste in art. 131, 141 si 434 din codul civil, cat si in orice alta dispozitie legala, in care figureaza prin varsta de 18 ani.Varsta de 18 ani, se......de munca.Referirea la "emancipatiune", la "minorii emancipati", sau la "curatorul emancipatului" din titulatura Titlului X, Cartea I-a a Codului Civil, din art. 93, 149, 326, 355, 440, 450, 687, 747, 815, 915, 1538 si 1836 din codul civil; art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 aprilie 1949 in B.Of. 25 din 30-apr-1949

Hotarirea 24/2004 pentru acordarea încrederii Guvernului

...folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale până la gradul III inclusiv.
5. Demnitatea publică si serviciul civil
- aplicarea codurilor de etică pentru demnitarii de stat şi funcţionarii publici, precum şi generalizarea acestora în întregul sistem al administraţiei publice centrale
......experienţă şi utilizarea celor mai bune practici în administraţia publică;
- dezvoltarea managementului cunoaşterii şi informaţiei.
B. Managementul resurselor umane
- elaborarea codului privind managementul serviciului civil/funcţiei publice. Codul va cuprinde regulile managementului resursei umane în administraţia publică (recrutare, carieră, clasificare, indicatori
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2004 in M.Of. 1265 din 29-dec-2004

Hotarirea 9/2009 privind înfiinţarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă

...9 din 9 martie 2009 privind înfiinţarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilăÎn temeiul art. 72 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 martie 2009 in M.Of. 154 din 12-mar-2009

Conventie din 30-oct-2007 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială

...articolul 246 alineatele (2) şi (3) din Actul privind administraţia justiţiei (Lov om rettens pleje);- în Germania: articolul 23 din Codul de procedură civilă (Zivilprozessordnung);- în Estonia: alineatul (86) din Codul de procedură civilă (tsiviilkohtumenetluse seadustik);- în Grecia: articolul 40 din Codul de procedură civilă;- în Franţa: articolele 14 şi 15 din Codul civil (Code civil);- în Islanda: articolul 32 alineatul (4...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 21 decembrie 2007 in Jurnalul Oficial 339L

Decretul 378/1960 pentru modificarea unor dispoziţii, în legătură cu reorganizarea activităţii Notariatului de stat, din Decretul nr. 40/1953 privitor la procedura succesorală notarială, Decretul nr. 2142/1930 pentru funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri, Decretul-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, Decretul-Lege nr. 511/1938 pentru punerea în aplicare în Bucovina a legii pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, Legea nr. 163/1946 pentru înlocuirea provizorie cu cărţi de evidenţă funciară a cărţilor funciare distruse, sustrase sau pierdute, Legea nr. 241/1947 pentru punerea în aplicare în Transilvania a legii pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii din vechiul regat în cărţi de publicitate funciară, Codul de procedură civilă, Codul civil şi din alte acte normative

...la cărţile funciare, Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii din vechiul regat în cărţi de publicitate funciară, Codul de procedură civilă, Codul civil şi din alte acte normativePrezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Romîne decretează:Art. 1Decretul nr. 40 din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 octombrie 1960 in M.Of. 22 din 20-oct-1960

Metodologie din 2009 PRIVIND MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

...sălii de concurs etc.), răspund disciplinar, conform Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, civil potrivit dispoziţiilor Codului civil sau penal conform dispoziţiilor Codului penal, în funcţie de gravitatea faptei.(20)Sigilarea lucrărilor scrise se efectuează de către candidaţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 noiembrie 2009 in M.Of. 776 bis din 13-noi-2009

Legea 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe

...nu cuprinde dobânzi, penalităţi sau alte sume, însă ele se cuvin de plin drept creditorului, potrivit art. 1.535 din Codul civil sau altor dispoziţii legale speciale, acestea vor fi stabilite de către instanţa de executare la cererea creditorului, prin încheiere dată......contencios administrativ date pentru soluţionarea litigiilor ce au avut ca obiect contracte administrative."Art. VLegea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 octombrie 2014 in M.Of. 753 din 16-oct-2014

Legea 60/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

...urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civilParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79 din 28 septembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 30 septembrie 2011, cu următoarele modificări şi completări...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 aprilie 2012 in M.Of. 255 din 17-apr-2012

Ordinul 2084/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent
Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
29
Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent
Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
30
Contribuţia individuală de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 august 2012 in M.Of. 600 din 21-aug-2012

Ordinul 1045/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent
Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
29
Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent
Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
30
Contribuţia individuală de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 august 2012 in M.Of. 600 din 21-aug-2012