Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 179 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.973 acte

Regulamentul 1777/17-oct-2005 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Ordinul 1217/2010 privind completarea anexei nr. 4 ''Partea a IV-a - Breviar de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009'' la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor''

...pentru calculul performanţei energetice şi elaborarea certificatelor de performanţă energetică pentru apartamente din blocuri de locuinţe, denumite în continuare aplicaţii software, în condiţiile în care acestea sunt validate conform prezentei proceduri.Persoanele juridice/fizice autorizate, în calitate de elaboratori şi/sau administratori de programe de calcul informatizat pentru elaborarea certificatelor de performanţă energetică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 16 aprilie 2010 in M.Of. 243 din 16-apr-2010

Hotarirea 1071/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...în contul său, în vederea efectuării unei vânzări la distanţă către persoane neimpozabile din acel stat membru, altele decât persoanele juridice neimpozabile.(13) Furnizarea de programe informatice software standard pe dischetă sau pe un alt purtător de date, însoţită de licenţă obişnuită care interzice copierea şi distribuirea acestora...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 8 noiembrie 2012 in M.Of. 753 din 08-noi-2012

Regulamentul 1283/22-dec-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

...Art. 2(1) Se interzic:a) vânzarea, livrarea, transferul sau exportul, direct sau indirect, de echipamente şi tehnologii, inclusiv produse software, enumerate în anexele I şi Ia, originare sau nu din Uniune, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Coreea de Nord sau destinat utilizării în Coreea de Nord;b) participarea voluntară şi deliberată la...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 23 decembrie 2009 in Jurnalul Oficial 346L

Decizia 2013/488/UE/23-sep-2013 privind normele de securitate pentru protecţia informaţiilor UE clasificate

...acestora."Sistem informatic şi de comunicaţii" (SIC) - a se vedea articolul 10 alineatul (2)."Contractant" înseamnă o persoană fizică sau juridică având capacitatea juridică de a încheia contracte."Material criptografic (criptat)" înseamnă algoritmi criptografici, module criptografice hardware şi software şi produse care includ detalii privind punerea în aplicare şi materialele asociate de documentare şi cele legate de chei."Produs...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 15 octombrie 2013 in Jurnalul Oficial 274L

Procedura din 2002 pentru implementarea Programului 'Parcuri industriale'

...şi funcţionarea parcurilor industriale.Parc de soft - parc industrial în care activităţile specifice sunt dedicate conceperii şi comercializării de produse software.Solicitant - societate comercială, persoană juridică română, deţinătoare a titlului de parc industrial în conformi-tate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001, care depune o......şi funcţionarea parcurilor industriale.Parc de soft - parc industrial în care activităţile specifice sunt dedicate conceperii şi comercializării de produse software.Solicitant - societate comercială, persoană juridică română, deţinătoare a titlului de parc industrial în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 65...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 15 iulie 2002 in M.Of. 510 din 15-iul-2002

Norme Metodologice din 2012 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

...2)Se supun controlului prin licenţă individuală de export următoarele operaţiuni:a)punerea la dispoziţie, în formă electronică, de produse software şi tehnologie pentru persoane fizice, juridice şi pentru parteneriate din afara Uniunii Europene;b)transmiterea, inclusiv pe cale orală, de produse software şi tehnologie prin orice mijloc de comunicare şi stocare a informaţiei.Art. 35(1)Controlul transferului intangibil se aplică şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 9 iulie 2012 in M.Of. 462 din 09-iul-2012

Regulamentul 1857/15-dec-2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

...tratat.(3)Cheltuielile eligibile pot include închirierea de spaţii adecvate, achiziţionarea de echipamente de birotică, inclusiv de hardware şi de software, cheltuieli administrative cu personalul, cheltuieli indirecte, onorarii juridice şi administrative. în cazul achiziţionării de spaţii adecvate, cheltuielile eligibile trebuie limitate la costurile de închiriere la preţul pieţei.(4...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Regulamentul 2151/16-dec-2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV)

...74111000-0
Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică
74111100-1
Servicii de consultanţă juridică
74111200-2
Servicii de reprezentare juridică
74112000-7
Servicii de consultanţă privind brevetarea şi drepturile de autor
74112100-8
Servicii de consultanţă privind drepturile de autor
74112110-1
Servicii de consultanţă privind drepturile de autor de software
74113000-4
Servicii de documentare şi de certificare juridică
74113100-5
Servicii de documentare
74113200-6
Servicii de certificare
74113210-9
Servicii de certificare a semnăturii electronice
74114000-1
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Hotarirea 180/2010 pentru aprobarea codurilor CAEN care pot fi înscrise în obiectul de activitate al societăţilor care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane juridice

...fi înscrise în obiectul de activitate al societăţilor care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane juridice este următoarea:
Număr
Cod CAEN activitate
Denumirea activităţii
1
5829
Activităţi de editare a altor produse software
2
6201
Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client)
3
6202
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
4
6209
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
5
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 octombrie 2010 in M.Of. 681 din 07-oct-2010