Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 147 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.848 acte

Decizia (PESC) 2022/356/02-mar-2022 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Belarus

...la dezastre naturale;b) scopurilor medicale sau farmaceutice;c) utilizării temporare de către mass-media de ştiri;d) actualizărilor de software;e) utilizării ca dispozitive de comunicare destinate consumatorilor;f) asigurării securităţii cibernetice şi a securităţii informaţiilor pentru persoanele fizice sau juridice, entităţile sau organismele din Belarus, cu excepţia guvernului acestuia şi a întreprinderilor controlate direct sau indirect de acest guvern; sau......la dezastre naturale;b) scopurilor medicale sau farmaceutice;c) utilizării temporare de către mass-media de ştiri;d) actualizărilor de software;e) utilizării ca dispozitive de comunicare destinate consumatorilor;f) asigurării securităţii cibernetice şi a securităţii informaţiilor pentru persoanele fizice sau...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 2 martie 2022 in Jurnalul Oficial 67L

Norme Metodologice din 2011 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

...Se supun controlului prin licenţă individuală de export următoarele operaţiuni:a)punerea la dispoziţie într-o formă electronică de produse software şi tehnologie pentru persoane fizice, juridice şi pentru parteneriate din afara Uniunii Europene;b)descrierea orală a tehnologiei prin telefon;c)transmiterea de produse software şi tehnologie prin orice mijloc de comunicare şi stocare a informaţiei.Art. 35(1)Controlul transferului intangibil se aplică şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 februarie 2011 in M.Of. 112 din 14-feb-2011

Ordonanta urgenta 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare - Republicare

...maritime şi alte produse, echipamente şi sisteme proiectate şi realizate pentru scopuri militare, componente, părţi şi accesorii ale acestora, precum software şi tehnologia aferentă pentru realizarea acestora;b)export - ieşirea unui produs militar de pe teritoriul României, cu titlu temporar ori definitiv, către o persoană fizică sau juridică, din orice ţară terţă, inclusiv activităţile de reexport şi asistenţă tehnică;c)import - introducerea unui produs militar pe teritoriul României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 septembrie 2013 in M.Of. 601 din 26-sep-2013

Hotarirea 180/2010 pentru aprobarea codurilor CAEN care pot fi înscrise în obiectul de activitate al societăţilor care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane juridice

...fi înscrise în obiectul de activitate al societăţilor care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane juridice este următoarea:
Număr
Cod CAEN activitate
Denumirea activităţii
1
5829
Activităţi de editare a altor produse software
2
6201
Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client)
3
6202
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
4
6209
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
5
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 octombrie 2010 in M.Of. 681 din 07-oct-2010

Norme Metodologice din 2012 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

...2)Se supun controlului prin licenţă individuală de export următoarele operaţiuni:a)punerea la dispoziţie, în formă electronică, de produse software şi tehnologie pentru persoane fizice, juridice şi pentru parteneriate din afara Uniunii Europene;b)transmiterea, inclusiv pe cale orală, de produse software şi tehnologie prin orice mijloc de comunicare şi stocare a informaţiei.Art. 35(1)Controlul transferului intangibil se aplică şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 iulie 2012 in M.Of. 462 din 09-iul-2012

Memorandum de Finantare din 2002 între Comisia Europeană şi România

...teritoriu, pentru sistemele de management al informaţiei şi pentru sprijin în domeniul tehnologiei informaţiei pentru personalul Curţii. Va fi furnizat software pentru personalul din departamentele juridic şi de audit şi va fi elaborat un sistem IT integrat pentru activităţile financiare, de contabilitate şi resurse umane ale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 august 2003 in M.Of. 604 din 26-aug-2003

Directiva 1999/93/CE/13-dec-1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice

...care îndeplineşte cerinţele prevăzute la anexa II;11."prestator de servicii de certificare" înseamnă orice entitate sau persoană fizică sau juridică ce eliberează certificate sau prestează alte servicii referitoare la semnăturile electronice;12."produs asociat semnăturii electronice" înseamnă unităţi de hardware sau software sau componente specifice ale acestora, destinate să fie utilizate de un prestator de servicii de certificare în vederea prestării de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Hotarirea 66/2015 pentru modificarea anexei nr. 6 la Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012

...fi înscrise în obiectul de activitate al societăţilor care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane juridice(- Anexa nr. 6 la norme)
Nr. crt.
Cod CAEN
Denumirea activităţii
1
5829
Activităţi de editare a altor produse software
2
6201
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
3
6202
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
4
6209
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
5
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 ianuarie 2016 in M.Of. 23 din 13-ian-2016

Regulamentul 2151/16-dec-2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV)

...74111000-0
Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică
74111100-1
Servicii de consultanţă juridică
74111200-2
Servicii de reprezentare juridică
74112000-7
Servicii de consultanţă privind brevetarea şi drepturile de autor
74112100-8
Servicii de consultanţă privind drepturile de autor
74112110-1
Servicii de consultanţă privind drepturile de autor de software
74113000-4
Servicii de documentare şi de certificare juridică
74113100-5
Servicii de documentare
74113200-6
Servicii de certificare
74113210-9
Servicii de certificare a semnăturii electronice
74114000-1
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Norma 4/2004 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi a României

...valute şi pe ţări încasările respectiv plăţile referitoare la dezvoltări de baze de date, procesări de date, consultanţă hardware şi software, proiectare, dezvoltare, actualizare de aplicaţii informatice, operaţiuni de întreţinere a calculatoarelor şi a perifericelor, precum şi alte servicii înrudite.
H10
Servicii juridice - însumează pe valute şi pe ţări plăţile efectuate de instituţia de credit raportoare în favoarea nerezidenţilor reprezentând servicii juridice (consultanţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iulie 2004 in M.Of. 615 din 07-iul-2004