Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 160 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 705.888 acte

Hotarirea 180/2010 pentru aprobarea codurilor CAEN care pot fi înscrise în obiectul de activitate al societăţilor care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane juridice

...fi înscrise în obiectul de activitate al societăţilor care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane juridice este următoarea:
Număr
Cod CAEN activitate
Denumirea activităţii
1
5829
Activităţi de editare a altor produse software
2
6201
Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client)
3
6202
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
4
6209
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
5
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 octombrie 2010 in M.Of. 681 din 07-oct-2010

Memorandum de Finantare din 2002 între Comisia Europeană şi România

...teritoriu, pentru sistemele de management al informaţiei şi pentru sprijin în domeniul tehnologiei informaţiei pentru personalul Curţii. Va fi furnizat software pentru personalul din departamentele juridic şi de audit şi va fi elaborat un sistem IT integrat pentru activităţile financiare, de contabilitate şi resurse umane ale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 26 august 2003 in M.Of. 604 din 26-aug-2003

Regulamentul 1228/16-iul-2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/799 în ceea ce priveşte cerinţele pentru construirea, testarea, instalarea, operarea şi repararea tahografelor inteligente şi a componentelor acestora

...existente, în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.(226e) Funcţia de actualizare a software-ului este concepută pentru a suporta următoarele caracteristici funcţionale, ori de câte ori acestea sunt obligatorii din punct de vedere juridic:- modificarea funcţiilor menţionate la punctul 2.2, cu excepţia funcţiei de actualizare a software-ului în sine;- adăugarea de noi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 30 iulie 2021 in Jurnalul Oficial 273L

Regulamentul 156/09-mar-2021 Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte actualizarea software-ului şi sistemul de gestionare a actualizării software-ului [2021/388] (*)

...Regulament nr. 156 din 9 martie 2021 - Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte actualizarea software-ului şi sistemul de gestionare a actualizării software-ului [2021/388] (*)(*)Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 9 martie 2021 in Jurnalul Oficial 82L

Buget din 30-nov-2017 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2018/251 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2018

...acopere costurile aferente studiilor, atelierelor, conferinţelor, analizelor, evaluărilor, publicaţiilor, asistenţei tehnice, achiziţionării şi întreţinerii de baze de date şi de software, precum şi cofinanţării şi susţinerii măsurilor legate de monitorizarea economică, analiza combinării măsurilor şi coordonarea politicilor economice.Temei juridicSarcină ce rezultă din prerogativele Comisiei la nivel instituţional, conform prevederilor de la articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE......privind reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Sunt incluse aici cheltuielile privind studiile, reuniunile de experţi, informarea şi publicaţiile, programele software şi bazele de date care sprijină acţiuni legate în mod direct de realizarea obiectivului Mecanismului pentru Interconectarea Europei.Temei juridic...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 28 februarie 2018 in Jurnalul Oficial 57L

Buget din 01-dec-2016 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2017/292 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2017

...acopere costurile aferente studiilor, atelierelor, conferinţelor, analizelor, evaluărilor, publicaţiilor, asistenţei tehnice, achiziţionării şi întreţinerii de baze de date şi de software, precum şi cofinanţării şi susţinerii măsurilor legate de monitorizarea economică, analiza combinării măsurilor şi coordonarea politicilor economice.Temei juridicSarcină ce rezultă din prerogativele Comisiei la nivel instituţional, conform prevederilor de la articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE......privind reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Sunt incluse aici cheltuielile privind studiile, reuniunile de experţi, informarea şi publicaţiile, programele software şi bazele de date care sprijină acţiuni legate în mod direct de realizarea obiectivului Mecanismului pentru Interconectarea Europei.Temei juridic...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 28 februarie 2017 in Jurnalul Oficial 51L

Decizia (PESC) 2022/356/02-mar-2022 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Belarus

...la dezastre naturale;b) scopurilor medicale sau farmaceutice;c) utilizării temporare de către mass-media de ştiri;d) actualizărilor de software;e) utilizării ca dispozitive de comunicare destinate consumatorilor;f) asigurării securităţii cibernetice şi a securităţii informaţiilor pentru persoanele fizice sau juridice, entităţile sau organismele din Belarus, cu excepţia guvernului acestuia şi a întreprinderilor controlate direct sau indirect de acest guvern; sau......la dezastre naturale;b) scopurilor medicale sau farmaceutice;c) utilizării temporare de către mass-media de ştiri;d) actualizărilor de software;e) utilizării ca dispozitive de comunicare destinate consumatorilor;f) asigurării securităţii cibernetice şi a securităţii informaţiilor pentru persoanele fizice sau...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 2 martie 2022 in Jurnalul Oficial 67L

Regulamentul 355/02-mar-2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Belarus

...la dezastre naturale;b) scopurilor medicale sau farmaceutice;c) utilizării temporare de către mass-media de ştiri;d) actualizărilor de software;e) utilizării ca dispozitive de comunicare destinate consumatorilor;f) asigurării securităţii cibernetice şi a securităţii informaţiilor pentru persoanele fizice sau juridice, entităţile sau organismele din Belarus, cu excepţia guvernului acesteia şi a întreprinderilor controlate direct sau indirect de acest guvern; sau......la dezastre naturale;b) scopurilor medicale sau farmaceutice;c) utilizării temporare de către mass-media de ştiri;d) actualizărilor de software;e) utilizării ca dispozitive de comunicare destinate consumatorilor;f) asigurării securităţii cibernetice şi a securităţii informaţiilor pentru persoanele fizice sau...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 2 martie 2022 in Jurnalul Oficial 67L

Buget din 25-nov-2015 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2016/150 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2016

...acopere costurile aferente studiilor, atelierelor, conferinţelor, analizelor, evaluărilor, publicaţiilor, asistenţei tehnice, achiziţionării şi întreţinerii de baze de date şi de software, precum şi cofinanţării şi susţinerii măsurilor legate de monitorizarea economică, analiza combinării măsurilor şi coordonarea politicilor economice.Temei juridicSarcină ce rezultă din prerogativele Comisiei la nivel instituţional, conform prevederilor de la articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE......privind reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Sunt incluse aici cheltuielile privind studiile, reuniunile de experţi, informarea şi publicaţiile, programele software şi bazele de date care sprijină acţiuni legate în mod direct de realizarea obiectivului Mecanismului pentru Interconectarea Europei.Temei juridic...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 24 februarie 2016 in Jurnalul Oficial 48L

Directiva 1999/93/CE/13-dec-1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice

...care îndeplineşte cerinţele prevăzute la anexa II;11."prestator de servicii de certificare" înseamnă orice entitate sau persoană fizică sau juridică ce eliberează certificate sau prestează alte servicii referitoare la semnăturile electronice;12."produs asociat semnăturii electronice" înseamnă unităţi de hardware sau software sau componente specifice ale acestora, destinate să fie utilizate de un prestator de servicii de certificare în vederea prestării de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial