Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1055 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 585.858 acte

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicat

...Guvern şi rapoartelor comisiilor parlamentare, în ordinea depunerii acestora la Secretariatul general al Camerei Deputaţilor;g)hotărăşte, în cazul iniţiativelor legislative, reţinerea lor spre dezbatere şi adoptare ca primă Cameră sesizată sau trimiterea la Senat a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iunie 2015 in M.Of. 437 din 18-iun-2015

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

...Guvern şi rapoartelor comisiilor parlamentare, în ordinea depunerii acestora la Secretariatul general al Camerei Deputaţilor;g)hotărăşte, în cazul iniţiativelor legislative, reţinerea lor spre dezbatere şi adoptare ca primă Cameră sesizată sau trimiterea la Senat a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iunie 2016 in M.Of. 481 din 28-iun-2016

Directiva 2001/42/CE/27-iun-2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului

...în cauză şi de către public, precum şi rezultatele consultărilor transfrontaliere, trebuie luate în consideraţie în timpul elaborării planului sau programului şi înainte de adoptarea lui sau înscrierea lui în procedura legislativă.(18)Statele membre trebuie să se asigure că, atunci când un plan sau program este adoptat, autorităţile în cauză şi publicul sunt informaţi şi informaţiile relevante le sunt puse la dispoziţie.(19)În cazul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Hotarirea 45/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului

...potenţialului economic şi ecologic al pădurilor, intensificarea eforturilor de protecţie a pădurilor printr-o administrare adecvată, precum şi îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniile silvic şi cinegetic.- Aprobarea unei strategii forestiere naţionale şi revizuirea Programului forestier naţional în scopul unui management durabil al pădurii- Elaborarea unui program naţional de împădurire care să aibă ca principal obiectiv creşterea suprafeţelor împădurite ca suport al adaptării la efectele schimbărilor climatice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 decembrie 2012 in M.Of. 877 din 21-dec-2012

Plan National din 2002 de actiune pentru ocuparea fortei de munca

...profesionale continue şi sprijinirea învăţării pe tot parcursul vieţii:- înlăturarea blocajelor din activitatea de formare profesională a adulţilor;- modificarea cadrului legislativ privind formarea profesională a adulţilor;- asigurarea calităţii şi competitivităţii furnizorilor de formare (elaborarea de standarde ocupaţionale, autorizarea programelor de formare, evaluarea rezultatelor formării);- facilitarea organizării unor stagii de instruire practică la agenţii economici pentru programe organizate de diferiţi......forme de pregătire profesională;- elaborarea procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor dobândite pe cale nonformală sau informală;- perfecţionarea cadrului legislativ şi instituţional pentru promovarea parteneriatului în formarea profesională continuă;- încurajarea instituţiilor şi a unităţilor de învăţământ de a participa ca...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 august 2002 in M.Of. 637 din 29-aug-2002

Hotarirea 30/2004 privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2004 al Programului de guvernare

...de toate gradele, la oraşe şi sate.
Preluată din Planul de acţiuni pe anii 2003 şi 2004 şi reformulată.
- Continuarea Programului privind construirea a 459 săli de sport din care 427 cu termen PIF.
Decembrie
4.10. Acţiuni legislative şi administrative în vederea finalizării în regim de urgenţă a clădirilor neterminate, inclusiv a celor cu destinaţie de locuinţe tampon
......Urgenţă Nucleară al CNCAN.
Decembrie
Preluată din Planul de acţiuni pe anii 2003 şi 2004 şi reformulată.
2. Consolidarea cadrului legislativ
2.1. Completarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului în scopul armonizării cu legislaţia UE:
- Calitatea aerului:
- Hotărâre a Guvernului privind
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 2004 in M.Of. 83 bis din 30-ian-2004

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor

...liderilor grupurilor parlamentare;f)pregăteşte şi supune birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului lista cuprinzând proiectele de legi, propunerile legislative, proiectele de hotărâri şi rapoartele comune ale comisiilor celor două Camere, pentru a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune, asigură multiplicarea şi difuzarea ordinii de zi, a programului de lucru şi a celorlalte materiale care se supun dezbaterii sau prezentării în şedinţele comune;g)asigură redactarea şi multiplicarea......ordinii de zi şi a programului de lucru pentru şedinţele Camerei Deputaţilor, aprobate de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, pe care le distribuie tuturor deputaţilor;h)asigură...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 februarie 2019 in M.Of. 144 din 22-feb-2019

Program din 2014 asupra căruia Guvernul şi-a angajat răspunderea în temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţia României în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din data de 11 martie 2014

...potenţialului economic şi ecologic al pădurilor, intensificarea eforturilor de protecţie a pădurilor printr-o administrare adecvată, precum şi îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniile silvic şi cinegetic- Aprobarea unei strategii forestiere naţionale şi revizuirea Programului forestier naţional în scopul unui management durabil al pădurii- Elaborarea unui program naţional de împădurire care să aibă ca principal obiectiv creşterea suprafeţelor împădurite ca suport al adaptării la efectele schimbărilor climatice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 martie 2014 in M.Of. 185 din 14-mar-2014

Initiativa Legislativa din 2016 a cetăţenilor potrivit legii nr. 189/1999 pentru promovarea proiectului de lege privind revizuirea Constituţiei României

...activitatea sa profesională, politică şi civică desfăşurată până la data depunerii candidaturii pentru funcţia de Parlamentar;f) să prezinte electoratului Programul Iniţiativelor Legislative pentru realizarea căruia se obligă să acţioneze, în calitate de parlamentar, dacă va fi ales.(2) Programul Iniţiativelor Legislative constituie contractul electoral al candidatului. El va fi semnat de candidatul la funcţia de parlamentar, va fi tipărit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 iulie 2016 in M.Of. 523 din 12-iul-2016

Hotarirea 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

...în înţelesul definiţiei de la lit. c).Art. 3(1)Evaluarea de mediu se efectuează în timpul pregătirii planului sau programului şi se finalizează înainte de adoptarea acestuia ori de trimiterea sa în procedură legislativă.(2)Prezenta procedură se realizează în etape, după cum urmează:a)etapa de încadrare a planului sau programului în procedura evaluării de mediu;b)etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 august 2004 in M.Of. 707 din 05-aug-2004