Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1380 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare*)

...Guvern şi rapoartelor comisiilor parlamentare, în ordinea depunerii acestora la Secretariatul general al Camerei Deputaţilor;g)hotărăşte, în cazul iniţiativelor legislative, reţinerea lor spre dezbatere şi adoptare ca primă Cameră sesizată sau trimiterea la Senat a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 august 2021 in M.Of. 778 din 12-aug-2021

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

...Guvern şi rapoartelor comisiilor parlamentare, în ordinea depunerii acestora la Secretariatul general al Camerei Deputaţilor;g)hotărăşte, în cazul iniţiativelor legislative, reţinerea lor spre dezbatere şi adoptare ca primă Cameră sesizată sau trimiterea la Senat a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 12 martie 2021 in M.Of. 249 din 12-mar-2021

Directiva 2001/42/CE/27-iun-2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului

...în cauză şi de către public, precum şi rezultatele consultărilor transfrontaliere, trebuie luate în consideraţie în timpul elaborării planului sau programului şi înainte de adoptarea lui sau înscrierea lui în procedura legislativă.(18)Statele membre trebuie să se asigure că, atunci când un plan sau program este adoptat, autorităţile în cauză şi publicul sunt informaţi şi informaţiile relevante le sunt puse la dispoziţie.(19)În cazul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

...Guvern şi rapoartelor comisiilor parlamentare, în ordinea depunerii acestora la Secretariatul general al Camerei Deputaţilor;g)hotărăşte, în cazul iniţiativelor legislative, reţinerea lor spre dezbatere şi adoptare ca primă Cameră sesizată sau trimiterea la Senat a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 13 mai 2015 in M.Of. 326 din 13-mai-2015

Hotarirea 45/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului

...potenţialului economic şi ecologic al pădurilor, intensificarea eforturilor de protecţie a pădurilor printr-o administrare adecvată, precum şi îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniile silvic şi cinegetic.- Aprobarea unei strategii forestiere naţionale şi revizuirea Programului forestier naţional în scopul unui management durabil al pădurii- Elaborarea unui program naţional de împădurire care să aibă ca principal obiectiv creşterea suprafeţelor împădurite ca suport al adaptării la efectele schimbărilor climatice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 21 decembrie 2012 in M.Of. 877 din 21-dec-2012

Ordinul 4.423/2020 privind stabilirea structurii care asigură coordonarea operaţională a programelor operaţionale regionale pentru perioada de programare 2021-2027

...Programul operaţional regional din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei ca structură de specialitate care asigură coordonarea operaţională a programelor operaţionale regionale pentru perioada 2021-2027.Art. 2Structura desemnată la art. 1 are rolul de a asigura uniformitatea necesară în procesul de pregătire, dezvoltare, funcţionare a cadrului legislativ, instituţional, procedural de planificare şi implementare a fondurilor aferente celor 8......programe regionale, în toate etapele necesare (negociere şi aprobare programe, implementare, monitorizare ex-post, evaluare, închidere).Art. 3În îndeplinirea atribuţiilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 31 decembrie 2020 in M.Of. 1322 din 31-dec-2020

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

...Guvern şi rapoartelor comisiilor parlamentare, în ordinea depunerii acestora la Secretariatul general al Camerei Deputaţilor;g)hotărăşte, în cazul iniţiativelor legislative, reţinerea lor spre dezbatere şi adoptare ca primă Cameră sesizată sau trimiterea la Senat a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 27 aprilie 2020 in M.Of. 338 din 27-apr-2020

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

...Guvern şi rapoartelor comisiilor parlamentare, în ordinea depunerii acestora la Secretariatul general al Camerei Deputaţilor;g)hotărăşte, în cazul iniţiativelor legislative, reţinerea lor spre dezbatere şi adoptare ca primă Cameră sesizată sau trimiterea la Senat a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 12 aprilie 2016 in M.Of. 277 din 12-apr-2016

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

...Guvern şi rapoartelor comisiilor parlamentare, în ordinea depunerii acestora la Secretariatul general al Camerei Deputaţilor;g)hotărăşte, în cazul iniţiativelor legislative, reţinerea lor spre dezbatere şi adoptare ca primă Cameră sesizată sau trimiterea la Senat a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 iunie 2016 in M.Of. 481 din 28-iun-2016

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

...Guvern şi rapoartelor comisiilor parlamentare, în ordinea depunerii acestora la Secretariatul general al Camerei Deputaţilor;g)hotărăşte, în cazul iniţiativelor legislative, reţinerea lor spre dezbatere şi adoptare ca primă Cameră sesizată sau trimiterea la Senat a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 14 noiembrie 2019 in M.Of. 919 din 14-noi-2019