Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 207 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 706.566 acte

Decizia 416/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi a Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

...De asemenea, arată că impunerea ca anumite cauze să fie judecate la o instanţă unică în ţară nu este o noutate legislativă, sens în care face referire la art. 116 alin. (4) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 11 decembrie 2013 in M.Of. 774 din 11-dec-2013

Decizia 67/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

...De asemenea, arată că impunerea ca anumite cauze să fie judecate la o instanţă unică în ţară nu este o noutate legislativă, sens în care face referire la art. 116 alin. (4) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 martie 2013 in M.Of. 168 din 28-mar-2013

Decizia 190/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

...a noului Cod de procedură penală, nu poate fi considerată în sine un argument de neconstituţionalitate şi un element de noutate în măsură să conducă la un reviriment jurisprudenţial, mai ales că dispoziţiile art. 172 alin. (7), (9) şi (10) din noul Cod de procedură penală preiau soluţia legislativă cuprinsă în art. 11 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, abrogarea acestora din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 23 mai 2014 in M.Of. 385 din 23-mai-2014

Decizia 627/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 4 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865

...motiv pentru care art. 322 pct. 4 teza referitoare la înscrisul în fals să nu primească calificarea de "element de noutate" care să conducă la un reviriment jurisprudenţial al Curţii Constituţionale. În susţinerea posibilităţii unui reviriment jurisprudenţial precizează modificarea legislativă din actualul Cod de procedură civilă, respectiv dispoziţiile art. 509 din noul Cod de procedură civilă, care a introdus ipoteza...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 9 ianuarie 2015 in M.Of. 16 din 09-ian-2015

Decizia 375/2005 referitoare la sesizările de neconstituţionalitate a Legii privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

...dimpotrivă, o reflectare a responsabilităţii pe care o datorează fiecare putere faţă de celelalte două.Prezentarea în faţa unui for legislativ ales (Parlamentul) a unui raport nu reprezintă o noutate. Putem exemplifica, în acest sens, cu Decizia Consiliului 2002/187/JHA prin care a fost înfiinţat EUROJUST.Această instituţie ce...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 8 iulie 2005 in M.Of. 591 din 08-iul-2005

Decizia 76/2021 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă prin sintagma ''partea care pierde procesul'', respectiv prin noţiunea ''procesul'', se înţelege partea care pierde o etapă din fazele care alcătuiesc procesul civil (ciclul procesual), raportat la art. 13, art. 83 alin. (1) şi art. 87 alin. (1) coroborat cu art. 32 din Codul de procedură civilă sau dacă prin sintagma ''partea care pierde procesul'', respectiv prin noţiunea ''procesul'', se înţelege partea care pierde ultima fază/etapă din ciclul procesual, reprezentată de apel şi, eventual, recurs, sau chiar fond, în rejudecare, fără a prezenta relevanţă soluţia pronunţată în etapa procesuală anterioară

...în vigoare, iar instanţele nu i-au dat încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial.81. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită şi în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, ale unei norme legale mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei......82. În egală măsură, noutatea se poate raporta şi la o normă mai veche, dar a cărei aplicare frecventă a devenit actuală mult ulterior intrării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 21 decembrie 2021 in M.Of. 1213 din 21-dec-2021

Decizia 74/2021 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 76 alin. (2) lit. k) şi art. 76 alin. (4) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal coroborat cu prevederile art. 9 din Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor

...României, Partea I, nr. 553 din 26 iunie 2020, paragraful 50).43. În primul rând, cu referire la caracterul de noutate al chestiunii de drept în discuţie, se observă, pe de o parte, că dispoziţiile legale supuse interpretării nu reprezintă noutăţi în fondul legislativ şi nu reglementează inovaţii juridice, ci se referă la instituţii juridice arhicunoscute, precum delegarea/detaşarea, indemnizaţiile aferente acestora şi regimul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 13 decembrie 2021 in M.Of. 1174 din 13-dec-2021

Decizia 54/2020 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza a doua din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

...au dat acesteia o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial, de o anumită întindere sau consistenţă.138. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context legislativ nou, ale unei norme mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei).139. În egală măsură, noutatea se poate raporta şi la o normă mai veche, dar a cărei aplicare frecventă a devenit actuală mult ulterior intrării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 20 ianuarie 2021 in M.Of. 63 din 20-ian-2021

Decizia 48/2022 [R] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere

...în vigoare, iar instanţele nu i-au dat încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial.97. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită şi în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, ale unei norme legale mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei......98. În egală măsură, noutatea se poate raporta şi la o normă mai veche, dar a cărei aplicare frecventă a devenit actuală mult ulterior intrării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 26 octombrie 2022 in M.Of. 1039 din 26-oct-2022

Decizia 33/2022 [R] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

...în vigoare, iar instanţele nu i-au dat încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial.61. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită şi în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, ale unei norme legale mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei......62. În egală măsură, noutatea se poate raporta şi la o normă mai veche, dar a cărei aplicare frecventă a devenit actuală mult ulterior intrării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 29 iunie 2022 in M.Of. 642 din 29-iun-2022