Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 237 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.973 acte

Decizia 505/2011 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (1) lit. b) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale art. 55 alin. (5) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti'' şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

...solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, şi, astfel, nu aduc nicio noutate din punct de vedere legislativ.Curtea a observat că prevederile criticate precizează o dată în plus sancţiunea nulităţii actelor translative de proprietate încheiate cu încălcarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 25 iulie 2011 in M.Of. 522 din 25-iul-2011

Decizia 67/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

...De asemenea, arată că impunerea ca anumite cauze să fie judecate la o instanţă unică în ţară nu este o noutate legislativă, sens în care face referire la art. 116 alin. (4) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 martie 2013 in M.Of. 168 din 28-mar-2013

Decizia 190/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

...a noului Cod de procedură penală, nu poate fi considerată în sine un argument de neconstituţionalitate şi un element de noutate în măsură să conducă la un reviriment jurisprudenţial, mai ales că dispoziţiile art. 172 alin. (7), (9) şi (10) din noul Cod de procedură penală preiau soluţia legislativă cuprinsă în art. 11 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, abrogarea acestora din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 23 mai 2014 in M.Of. 385 din 23-mai-2014

Decizia 627/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 4 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865

...motiv pentru care art. 322 pct. 4 teza referitoare la înscrisul în fals să nu primească calificarea de "element de noutate" care să conducă la un reviriment jurisprudenţial al Curţii Constituţionale. În susţinerea posibilităţii unui reviriment jurisprudenţial precizează modificarea legislativă din actualul Cod de procedură civilă, respectiv dispoziţiile art. 509 din noul Cod de procedură civilă, care a introdus ipoteza...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 9 ianuarie 2015 in M.Of. 16 din 09-ian-2015

Decizia 375/2005 referitoare la sesizările de neconstituţionalitate a Legii privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

...dimpotrivă, o reflectare a responsabilităţii pe care o datorează fiecare putere faţă de celelalte două.Prezentarea în faţa unui for legislativ ales (Parlamentul) a unui raport nu reprezintă o noutate. Putem exemplifica, în acest sens, cu Decizia Consiliului 2002/187/JHA prin care a fost înfiinţat EUROJUST.Această instituţie ce...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 8 iulie 2005 in M.Of. 591 din 08-iul-2005

Decizia 76/2021 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă prin sintagma ''partea care pierde procesul'', respectiv prin noţiunea ''procesul'', se înţelege partea care pierde o etapă din fazele care alcătuiesc procesul civil (ciclul procesual), raportat la art. 13, art. 83 alin. (1) şi art. 87 alin. (1) coroborat cu art. 32 din Codul de procedură civilă sau dacă prin sintagma ''partea care pierde procesul'', respectiv prin noţiunea ''procesul'', se înţelege partea care pierde ultima fază/etapă din ciclul procesual, reprezentată de apel şi, eventual, recurs, sau chiar fond, în rejudecare, fără a prezenta relevanţă soluţia pronunţată în etapa procesuală anterioară

...în vigoare, iar instanţele nu i-au dat încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial.81. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită şi în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, ale unei norme legale mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei......82. În egală măsură, noutatea se poate raporta şi la o normă mai veche, dar a cărei aplicare frecventă a devenit actuală mult ulterior intrării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 21 decembrie 2021 in M.Of. 1213 din 21-dec-2021

Decizia 74/2021 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 76 alin. (2) lit. k) şi art. 76 alin. (4) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal coroborat cu prevederile art. 9 din Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor

...României, Partea I, nr. 553 din 26 iunie 2020, paragraful 50).43. În primul rând, cu referire la caracterul de noutate al chestiunii de drept în discuţie, se observă, pe de o parte, că dispoziţiile legale supuse interpretării nu reprezintă noutăţi în fondul legislativ şi nu reglementează inovaţii juridice, ci se referă la instituţii juridice arhicunoscute, precum delegarea/detaşarea, indemnizaţiile aferente acestora şi regimul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 13 decembrie 2021 in M.Of. 1174 din 13-dec-2021

Decizia 62/2023 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei probleme de drept privind interpretarea dispoziţiilor art. 705 alin. (1) din Codul de procedură civilă

...în vigoare, iar instanţele nu i-au dat încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial.66. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită şi în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, ale unei norme legale mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei......67. În egală măsură, noutatea se poate raporta şi la o normă mai veche, dar a cărei aplicare frecventă a devenit actuală mult ulterior intrării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 3 noiembrie 2023 in M.Of. 1001 din 03-noi-2023

Decizia 80/2021 [A] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 96 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

...patra condiţie de admisibilitate a sesizării.40. În ceea ce priveşte a cincea condiţie de admisibilitate, referitoare la caracterul de noutate, se consideră că, în pofida faptului că dispoziţiile supuse interpretării se regăsesc în fondul legislativ încă din anul 2011, noutatea problemei de drept este dată de faptul că 14 dintre cele 15 curţi de apel au comunicat faptul că, în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 5 ianuarie 2022 in M.Of. 11 din 05-ian-2022

Decizia 48/2022 [R] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere

...în vigoare, iar instanţele nu i-au dat încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial.97. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită şi în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, ale unei norme legale mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei......98. În egală măsură, noutatea se poate raporta şi la o normă mai veche, dar a cărei aplicare frecventă a devenit actuală mult ulterior intrării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 26 octombrie 2022 in M.Of. 1039 din 26-oct-2022