Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 16934 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 727.616 acte

Hotarirea 50/2023 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/413 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră - COM (2023) 126 final

...SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 388 din data de 5 mai 2023
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 5 mai 2023 in M.Of. 388 din 05-mai-2023

Hotarirea 726/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 şi a Directivei 2009/16/CE

...Matei,
secretar de stat
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 832 din data de 10 septembrie 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 septembrie 2020 in M.Of. 832 din 10-sep-2020

Hotarirea 14/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848 privind producţia ecologică în ceea ce priveşte data de aplicare a acestuia şi anumite alte date menţionate în regulamentul respectiv - COM (2020) 483 final

...SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 296 din data de 24 martie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 martie 2021 in M.Of. 296 din 24-mar-2021

Hotarirea 13/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce priveşte măsurile specifice referitoare la vehiculele din categoria L de sfârşit de serie, ca răspuns la epidemia de COVID-19 - COM (2020) 491 final

...SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 296 din data de 24 martie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 martie 2021 in M.Of. 296 din 24-mar-2021

Hotarirea 108/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte procedura de dezangajare COM (2020) 309 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 993 din data de 27 octombrie 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 27 octombrie 2020 in M.Of. 993 din 27-oct-2020

Ordonanta urgenta 23/2021 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

...externe,
Bogdan Lucian Aurescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 339 din data de 2 aprilie 2021
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 2 aprilie 2021 in M.Of. 339 din 02-apr-2021

Hotarirea 23/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi a Directivei 2014/59/UE în ceea ce priveşte tratamentul prudenţial al grupurilor de instituţii de importanţă sistemică globală cu o strategie de rezoluţie cu puncte de intrare multiple şi o metodologie pentru subscrierea indirectă de instrumente eligibile în vederea îndeplinirii cerinţei minime de fonduri proprii şi datorii eligibile - COM (2021) 665 final

...SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 173 din data de 22 februarie 2022
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 22 februarie 2022 in M.Of. 173 din 22-feb-2022

Hotarirea 30/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la riscul de credit, riscul de ajustare a evaluării creditului, riscul operaţional, riscul de piaţă şi în ceea ce priveşte pragul minim al modelelor interne - COM(2021) 664

...PREŞEDINTELE SENATULUI,
VIRGIL GURAN
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 320 din data de 1 aprilie 2022
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 1 aprilie 2022 in M.Of. 320 din 01-apr-2022

Hotarirea 33/2021 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - O nouă agendă UE-SUA pentru o schimbare globală - JOIN (2020) 22 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 391 din data de 14 aprilie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 14 aprilie 2021 in M.Of. 391 din 14-apr-2021

Hotarirea 63/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/2.397 în ceea ce priveşte măsurile tranzitorii pentru recunoaşterea certificatelor ţărilor terţe - COM(2021) 71 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 486 din data de 11 mai 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 11 mai 2021 in M.Of. 486 din 11-mai-2021