Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 47106 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 601.266 acte

Hotarirea 84/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind poziţia Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Directivei Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal - COM (2017) 246 final

...SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 500 din data de 30 iunie 2017
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iunie 2017 in M.Of. 500 din 30-iun-2017

Hotarirea 107/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze şi să sprijine sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/21 (sistemul ECRIS-TCN) - COM (2017) 344

...IULIAN-CLAUDIU MANDA
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 835 din data de 20 octombrie 2017 䐀
......
Filename...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 octombrie 2017 in M.Of. 835 din 20-oct-2017

Hotarirea 111/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) - COM (2017) 343 final

...PREŞEDINTELE SENATULUI,
NICULAE BĂDĂLĂU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 849 din data de 26 octombrie 2017
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 octombrie 2017 in M.Of. 849 din 26-oct-2017

Hotarirea 86/2017 referitoare la propunerea de Proclamaţie interinstituţională privind Pilonul european al drepturilor sociale - COM (2017) 251 final

...SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 500 din data de 30 iunie 2017
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iunie 2017 in M.Of. 500 din 30-iun-2017

Legea 190/2017 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi, respectiv, la Bucureşti la 29 noiembrie 2016

...şi Dezvoltare în RomâniaPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 605 din data de 26 iulie 2017
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iulie 2017 in M.Of. 605 din 26-iul-2017

Hotarirea 21/2019 asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranţei şi conectivităţii feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniune - COM (2019) 88 final

...SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 377 din data de 14 mai 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 mai 2019 in M.Of. 377 din 14-mai-2019

Decretul 488/2019 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 19 octombrie 2018

...VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 438 din data de 3 iunie 2019 甀
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 iunie 2019 in M.Of. 438 din 03-iun-2019

Decretul 502/2019 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018 la Tokyo

...MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 455 din data de 6 iunie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 iunie 2019 in M.Of. 455 din 06-iun-2019

Hotarirea 9/2019 asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază, în ceea ce priveşte retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniune - COM (2018) 893 final

...SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 147 din data de 25 februarie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 februarie 2019 in M.Of. 147 din 25-feb-2019

Hotarirea 12/2019 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a condiţiilor de acces la celelalte sisteme de informaţii ale UE şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.862 şi a Regulamentului (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] - COM 3 (2019) final

...SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 200 din data de 13 martie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 martie 2019 in M.Of. 200 din 13-mar-2019