Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 53470 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.848 acte

Hotarirea 118/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Pregătirea pe termen scurt a UE în materie de sănătate în cazul apariţiei de noi focare de COVID-19 - COM (2020) 318 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1014 din data de 2 noiembrie 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 noiembrie 2020 in M.Of. 1014 din 02-noi-2020

Hotarirea 84/2020 referitoare la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+) - COM (2020) 447 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 664 din data de 27 iulie 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 iulie 2020 in M.Of. 664 din 27-iul-2020

Hotarirea 21/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor. Planul de investiţii pentru o Europă durabilă. Planul de investiţii din cadrul Pactului ecologic European - COM (2020) 21 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 400 din data de 15 mai 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 mai 2020 in M.Of. 400 din 15-mai-2020

Hotarirea 24/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - COVID-19: restricţia temporară a călătoriilor neesenţiale către UE - COM (2020) 115 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 400 din data de 15 mai 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 mai 2020 in M.Of. 400 din 15-mai-2020

Hotarirea 32/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2020 privind politica de extindere a UE - COM(2020) 660 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 301 din data de 25 martie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 martie 2021 in M.Of. 301 din 25-mar-2021

Hotarirea 50/2021 referitoare la Pachetul ''O Uniune Europeană a sănătăţii'' - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Construirea unei Uniuni Europene a sănătăţii: consolidarea rezilienţei UE în caz de ameninţări transfrontaliere la adresa sănătăţii - COM(2020) 724 final, propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind consolidarea rolului Agenţiei Europene pentru Medicamente în ceea ce priveşte pregătirea pentru situaţii de criză în domeniul medicamentelor şi al dispozitivelor medicale şi gestionarea acestora - COM(2020) 725 final, propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 851/2004 de creare a unui Centru european de prevenire şi control al bolilor - COM(2020) 726 final, propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind ameninţările transfrontaliere grave pentru sănătate şi de abrogare a Deciziei nr. 1.082/2013/UE - COM(2020) 727 final şi Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia farmaceutică pentru Europa - COM(2020) 761 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 402 din data de 16 aprilie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 aprilie 2021 in M.Of. 402 din 16-apr-2021

Hotarirea 44/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un nou SEC pentru cercetare şi inovare COM (2020) 628

...DEPUTAŢILOR,
CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 424 din data de 22 aprilie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 aprilie 2021 in M.Of. 424 din 22-apr-2021

Hotarirea 33/2021 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - O nouă agendă UE-SUA pentru o schimbare globală - JOIN (2020) 22 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 391 din data de 14 aprilie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 aprilie 2021 in M.Of. 391 din 14-apr-2021

Hotarirea 36/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia pentru o mobilitate sustenabilă şi inteligentă - înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului - COM (2020) 789

...DEPUTAŢILOR,
LAURENŢIU-DAN LEOREANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 301 din data de 25 martie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 martie 2021 in M.Of. 301 din 25-mar-2021

Hotarirea 29/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Consolidarea unei economii neutre climatic: O strategie a UE pentru integrarea sistemului energetic - COM (2020) 299 final, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O strategie pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic - COM (2020) 301 final şi Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea la nivelul UE a planurilor naţionale în domeniul energiei şi al climei - Stimularea tranziţiei verzi şi promovarea redresării economice prin intermediul planificării energetice şi climatice integrate - COM (2020) 564 final

...a unui amestec gazosPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 309 din data de 26 martie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 martie 2021 in M.Of. 309 din 26-mar-2021