Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 2798 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 584.015 acte

Decizia LXIX/2007 [A] privind examinarea recursului în interesul legii, referitor la compunerea completului de judecată care soluţionează declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare, în raport cu faza procesuală în care acestea au fost formulate

...magistrat-asistent,
Victoria Maftei
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 539 din data de 17 iulie 2008
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 iulie 2008 in M.Of. 539 din 17-iul-2008

Ordinul 3768/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 ''Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare'' la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare

...educaţiei naţionale,
Pavel Năstase
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 279 din data de 20 aprilie 2017
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 aprilie 2017 in M.Of. 279 din 20-apr-2017

Rectificare din 2019 în cuprinsul Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii nr. 13 din 8 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 3 iunie 2019

...a II-a civilă".Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 497 din data de 19 iunie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iunie 2019 in M.Of. 497 din 19-iun-2019

Decizia 231/1949 privind efectuarea pe baza de planificare a transporturilor de marfuri in vagoane complete pe C.F.R

...Bucur Şchiopu,
A.Bunaciu.Publicată în Buletinul Oficial cu numărul 8 din data de 16 martie 1949
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 martie 1949 in B.Of. 8 din 16-mar-1949

Hotarirea 868/2015 pentru aprobarea Acordului administrativ privind recunoaşterea reciprocă a calificării de marinar obţinute prin calificare profesională, completând Acordul administrativ privind recunoaşterea reciprocă a carnetului de serviciu dintre Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin şi Ministerul Transporturilor din România, semnat la Strasbourg la 4 decembrie 2014

...4 decembrie 2014Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 811 din data de 31 octombrie 2015 ⨀
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 octombrie 2015 in M.Of. 811 din 31-oct-2015

Hotarirea 375/1994 privind acordarea de burse de studii universitare complete sau partiale si de locuri in tabere de odihna pentru elevi si studenti din Bosnia-Hertegovina

...Hertegovina1.Burse pentru studenti 57.250 lei/lunaCuantumul burselor se va indexa corespunzator prevederilor legale.
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 1994 in M.Of. 189 din 22-iul-1994

Legea 219/2016 pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive

...CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 940 din data de 23 noiembrie 2016
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2016 in M.Of. 940 din 23-noi-2016

Acord administrativ din 2014 privind recunoaşterea reciprocă a calificării de marinar obţinute prin calificare profesională, completând Acordul administrativ privind recunoaşterea reciprocă a carnetului de serviciu

...Ministerul Transporturilor din România
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 811 din data de 31 octombrie 2015
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 octombrie 2015 in M.Of. 811 din 31-oct-2015

Regulamentul 3199/22-nov-1993 privind recunoaşterea reciprocă a procedurilor pentru denaturarea completă a alcoolului în scopul scutirii de la plata accizelor

...metilic.Publicat în Ediţia Specială a Jurnalului Oficial cu numărul 0 din data de 1 ianuarie 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 92/216/CEE/26-mar-1992 privind culegerea datelor referitoare la competiţiile de ecvidee în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Directiva 90/428/CEE a Consiliului

...Comisiei
Publicat în Editia Speciala a Jurnalului Oficial cu numarul 0 din data de 1 ianuarie 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial