Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 5164 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 585.915 acte

Decizia 15/2012 [A] referitoare la recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind ''interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 raportat la art. 1 alin. (3) din acelaşi act normativ şi art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999, în ceea ce priveşte stabilirea caracterului politic al deportării şi prizonieratului în fosta U.R.S.S. anterior datei de 6 martie 1945''

...puterea sovietică şi nu au întreprins nicio măsură de împiedicare a acesteia.În acelaşi context, s-a reţinut culpa statului român, care ar rezulta din împrejurarea că nu s-a depus nicio diligenţă pentru recuperarea cetăţenilor săi deportaţi sau aflaţi în prizonierat ori pentru încetarea măsurilor vădit abuzive luate împotriva lor.2.3. Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi JustiţieCauzele având ca obiect acţiuni întemeiate pe Legea nr. 221/2009, cu modificările şi......interesul legii, practica este încă în faza incipientă, fiind pronunţate soluţii în sensul celor expuse în prezenta cauză.2.4. Jurisprudenţa Curţii ConstituţionalePrin Decizia nr. 150/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 23 aprilie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 decembrie 2012 in M.Of. 837 din 12-dec-2012

Decizia 627/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 4 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865

...6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. De asemenea, invocă jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la accesul liber la justiţie, respectiv Hotărârea din 6 noiembrie 2012 pronunţată în Cauza Miu împotriva României (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 16 aprilie 2013), hotărârile din 21 februarie 1975, 28 mai 1985 şi 24 aprilie 2008...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 ianuarie 2015 in M.Of. 16 din 09-ian-2015

Decizia 873/2010 [R/A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

...parte integrantă a stabilităţii financiare a acestora, în aceeaşi măsură cu care apără celelalte garanţii ale acestui principiu.Atât în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României, cât şi în jurisprudenţa altor Curţi Constituţionale s-a statuat că stabilitatea financiară a magistraţilor reprezintă una dintre garanţiile independenţei justiţiei.Astfel, prin Decizia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iunie 2010 in M.Of. 433 din 28-iun-2010

Regulament din 1992 de organizare si functionare a Curtii Constitutionale

...presedintele poate numi raportor un judecator, care va referi asupra punctelor de vedere si relatiilor cerute, solutiilor din doctrina si jurisprudenta romana si straina, precum si a oricaror alte elemente necesare dezbaterilor.Dupa luarea acestor masuri, actele de sesizare se restituie la......insa separat pentru decizii, hotariri si avize.Actele pronuntate de Curte se comunica si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conditiile stabilite prin Legea nr. 47/1992. De asemenea, Curtea editeaza culegeri de hotariri, decizii si alte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 august 1992 in M.Of. 190 din 07-aug-1992

Decizia 682/2012 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

...în special".2.16. De altfel, Codul bunelor practici în materie electorală este reţinut ca document internaţional relevant şi în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (de exemplu, Hotărârea pronunţată în Cauza Petkov şi alţii împotriva Bulgariei din 11 iunie 2009 sau Hotărârea pronunţată în Cauza Grosaru împotriva României din 2 martie 2010).2.17. Autorii sesizării invocă şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului prin care s-a statuat cu privire la cerinţele accesibilităţii şi previzibilităţii legii, respectiv reperele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iulie 2012 in M.Of. 473 din 11-iul-2012

Decizia 284/2014 referitoare la cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Preşedintele României şi Guvernul României, formulată de prim-ministrul Victor-Viorel Ponta

...art. 14 din Legea nr. 47/1992, acordă cuvântul reprezentantului Preşedintelui României pentru susţinerea acesteia.6. Având cuvântul, reprezentantul Preşedintelui României arată că din motivarea cererii formulate de prim-ministru nu rezultă existenţa unui conflict juridic de natură constituţională în sensul celor stabilite de Curtea Constituţională prin jurisprudenţa sa, în cauză fiind întrunite, cel mult, elementele unui conflict politic între cele două autorităţi. Examinarea încălcării dispoziţiilor art. 84......alin. (1) din Constituţie, care prevăd că în timpul mandatului Preşedintele României nu poate fi membru al unui partid şi, implicit, nu poate face campanie electorală în favoarea unei formaţiuni politice, excedează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 iulie 2014 in M.Of. 495 din 03-iul-2014

Legea 29/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

...Soluţiile pe care le cuprinde trebuie să fie temeinic fundamentate, luându-se în considerare interesul social, politica legislativă a statului român şi cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne şi ale armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară şi cu tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului."2.La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 martie 2011 in M.Of. 182 din 15-mar-2011

Decizia 534/2018 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 alin. (2) şi (4) din Codul civil

...situaţii similare, întrucât reclamantul Robert Clabourn Hamilton este obligat, în acord cu practica Inspectoratului General pentru Imigrări, să părăsească teritoriul României, pe motiv că art. 277 din Codul civil interzice recunoaşterea în România a căsătoriilor între persoane de acelaşi sex încheiate în străinătate. Or, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, şi relaţiile stabilite într-un cuplu format din persoane de acelaşi sex sunt tot relaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 octombrie 2018 in M.Of. 842 din 03-oct-2018

Decizia 611/2017 referitoare la cererile de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională dintre Parlamentul României, pe de o parte, şi Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de altă parte, cereri formulate de preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor

...problemelor de interes public, intrinsec legate de binele comun şi de apărarea interesului naţional. Aceleaşi considerente se desprind şi din jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale, potrivit Deciziei nr. 1.231 din 29 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 noiembrie 2009, Deciziei nr. 924 din 1 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al......înscrise în art. 64 alin. (4) şi art. 69 alin. (1) din Constituţie şi puse în aplicare prin Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017, cu modificările şi completările ulterioare.22. Pentru argumentele prezentate, Camera Deputaţilor apreciază că, atât în drept, cât...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 noiembrie 2017 in M.Of. 877 din 07-noi-2017

Decizia 188/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

...comun, a titlurilor executorii;- necesitatea menţinerii echilibrelor bugetare şi, în mod implicit, nerespectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar.Având în vedere jurisprudenţa sa cu privire la art. 115 alin. (4) din Constituţie, Curtea urmează să analizeze fiecare dintre aceste motive invocate de......invocarea art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiţie şi la un proces echitabil, Curtea reţine că, potrivit jurisprudenţei sale - Decizia nr. 458 din 31 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 17...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 aprilie 2010 in M.Of. 237 din 14-apr-2010