Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 5677 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 622.678 acte

Decizia 206/2013 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 414^5 alin. 4 din Codul de procedură penală

...că, potrivit Raportului Comisiei Europene privind analiza progreselor înregistrate în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare în perioada 2007-2012, jurisprudenţa inconsecventă este o deficienţă majoră a sistemului judiciar din România, în condiţiile unei interpretări duse la extrem a independenţei judecătorilor. Dincolo de controversa existentă în literatura de specialitate cu privire......and Information Society - CDMSI]1 asupra legislaţiei în materie din statele membre ale Consiliului Europei şi aplicarea acesteia în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului - actualizat pe baza informaţiilor agenţilor de legătură ai instanţelor de jurisdicţie constituţională transmise Curţii Constituţionale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 iunie 2013 in M.Of. 350 din 13-iun-2013

Decizia 1470/30-mar-2015 privind ajutorul de stat SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) pus în aplicare de România - Hotărârea arbitrală în cauza Micula/România din 11 decembrie 2013

...dreptului naţional român (ordinar), dreptul Uniunii nu ar putea prevala asupra Constituţiei României în sine.(47)În al treilea rând, România susţine că despăgubirile acordate reclamanţilor de către tribunal nu ar trebui să fie considerate ca un nou ajutor incompatibil, ci ca despăgubiri pentru prejudiciile suferite, în sensul jurisprudenţei Asteris. România se opune, în special, aplicării jurisprudenţei Lucchini în cauza de faţă, susţinând că situaţia de fapt diferenţiază prezenta cauză de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 4 septembrie 2015 in Jurnalul Oficial 232L

Decizia 447/2013 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

...astfel încât aceşti destinatari să îşi poată adapta în mod corespunzător conduita.În acest sens, Curtea Constituţională a statuat în jurisprudenţa sa (de exemplu, Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2012) că, de principiu, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative......584 din 17 august 2010, şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 743 din 2 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 16 august 2011, precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 noiembrie 2013 in M.Of. 674 din 01-noi-2013

Decizia 55/2014 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

...alin. (6) din Constituţie. Acest text constituţional se referă la constituţionalitatea extrinsecă a actului normativ, sens în care este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 82 din 15 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2009, sau Decizia nr. 1.257 din 7 octombrie 2009, publicată în Monitorul......Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 6 noiembrie 2009).2. Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, ordonanţele Guvernului aprobate de Parlament prin lege...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 februarie 2014 in M.Of. 136 din 25-feb-2014

Decizia 1/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prevăzute de art. 213 din Codul penal

...cauzei, a intervenit o modificare a normei penale în beneficiul inculpatului.A arătat că la nivel naţional, în contextul aderării României la Uniunea Europeană, se impune pentru aplicarea legii penale în timp armonizarea principiilor care fundamentează această materie cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii Europene de Justiţie.A învederat că în acest cadru este necesară realizarea......era infracţiune, fiind prevăzută de legea penală. Guvernul nu a oferit precedente şi nici interpretarea doctrinară nu poate ţine locul jurisprudenţei.Atât în Cauza Pessino contra Franţei, cât şi în Cauza Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni contra României, putem constata că din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 aprilie 2019 in M.Of. 270 din 09-apr-2019

Decizia 11/2017 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: ''în ce măsură tractorul agricol sau forestier condus pe drumurile publice devine asimilat autovehiculului, iar conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier neînregistrat, potrivit legii, sau de către o persoană care nu posedă permis de conducere întruneşte condiţiile de tipicitate a infracţiunilor prevăzute de art. 334 alin. (1) din Codul penal, respectiv art. 335 alin. (1) din Codul penal''

...că acest text de lege nu condiţionează existenţa infracţiunii de conducere a unui autovehicul, ci a unui vehicul.VI. Examenul jurisprudenţei1. Jurisprudenţa relevantă a Curţii ConstituţionaleCurtea Constituţională a României a pronunţat, în Dosarul nr. 381D/2016, Decizia nr. 224 din 4 aprilie 2017, prin care s-a statuat că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iunie 2017 in M.Of. 479 din 26-iun-2017

Decizia 724/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 11 alin. (1) şi (2), art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (6) şi (9), art. 31 alin. (5) şi art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

...unui fundament suficient în dreptul intern pentru a putea considera creanţa o "valoare patrimonială." Se mai arată că, potrivit aceleiaşi jurisprudenţe (Hotărârea din 9 decembrie 2008 pronunţată în Cauza Viaşu împotriva României, Hotărârea din 27 mai 2010 pronunţată în Cauza Marin şi Gheorghe Rădulescu împotriva României şi Hotărârea-pilot din 12 octombrie 2010 pronunţată în Cauza Maria Anastasiu şi alţii împotriva României), "o decizie administrativă a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 februarie 2015 in M.Of. 120 din 16-feb-2015

Decizia 627/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 4 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865

...6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. De asemenea, invocă jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la accesul liber la justiţie, respectiv Hotărârea din 6 noiembrie 2012 pronunţată în Cauza Miu împotriva României (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 16 aprilie 2013), hotărârile din 21 februarie 1975, 28 mai 1985 şi 24 aprilie 2008...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 ianuarie 2015 in M.Of. 16 din 09-ian-2015

Decizia 873/2010 [R/A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

...parte integrantă a stabilităţii financiare a acestora, în aceeaşi măsură cu care apără celelalte garanţii ale acestui principiu.Atât în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României, cât şi în jurisprudenţa altor Curţi Constituţionale s-a statuat că stabilitatea financiară a magistraţilor reprezintă una dintre garanţiile independenţei justiţiei.Astfel, prin Decizia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iunie 2010 in M.Of. 433 din 28-iun-2010

Decizia 1560/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 329 şi ale art. 330^7 din Codul de procedură civilă

...reţine că asupra constituţionalităţii prevederilor art. 329 din Codul de procedură civilă (în vechea redactare) s-a mai pronunţat în jurisprudenţa sa, de exemplu, prin Decizia nr. 928 din 16 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 17 octombrie 2008, Decizia nr. 600 din 14 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al......a crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, aspect subliniat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa. Astfel, de exemplu, în Hotărârea pronunţată în Cauza Păduraru împotriva României, 2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, constatând că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 februarie 2011 in M.Of. 139 din 24-feb-2011