Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 5374 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.275 acte

Decizia 55/2014 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

...alin. (6) din Constituţie. Acest text constituţional se referă la constituţionalitatea extrinsecă a actului normativ, sens în care este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 82 din 15 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2009, sau Decizia nr. 1.257 din 7 octombrie 2009, publicată în Monitorul......Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 6 noiembrie 2009).2. Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, ordonanţele Guvernului aprobate de Parlament prin lege...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 februarie 2014 in M.Of. 136 din 25-feb-2014

Decizia 1/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prevăzute de art. 213 din Codul penal

...cauzei, a intervenit o modificare a normei penale în beneficiul inculpatului.A arătat că la nivel naţional, în contextul aderării României la Uniunea Europeană, se impune pentru aplicarea legii penale în timp armonizarea principiilor care fundamentează această materie cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii Europene de Justiţie.A învederat că în acest cadru este necesară realizarea......era infracţiune, fiind prevăzută de legea penală. Guvernul nu a oferit precedente şi nici interpretarea doctrinară nu poate ţine locul jurisprudenţei.Atât în Cauza Pessino contra Franţei, cât şi în Cauza Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni contra României, putem constata că din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 aprilie 2019 in M.Of. 270 din 09-apr-2019

Decizia 724/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 11 alin. (1) şi (2), art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (6) şi (9), art. 31 alin. (5) şi art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

...unui fundament suficient în dreptul intern pentru a putea considera creanţa o "valoare patrimonială." Se mai arată că, potrivit aceleiaşi jurisprudenţe (Hotărârea din 9 decembrie 2008 pronunţată în Cauza Viaşu împotriva României, Hotărârea din 27 mai 2010 pronunţată în Cauza Marin şi Gheorghe Rădulescu împotriva României şi Hotărârea-pilot din 12 octombrie 2010 pronunţată în Cauza Maria Anastasiu şi alţii împotriva României), "o decizie administrativă a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 februarie 2015 in M.Of. 120 din 16-feb-2015

Decizia 627/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 4 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865

...6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. De asemenea, invocă jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la accesul liber la justiţie, respectiv Hotărârea din 6 noiembrie 2012 pronunţată în Cauza Miu împotriva României (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 16 aprilie 2013), hotărârile din 21 februarie 1975, 28 mai 1985 şi 24 aprilie 2008...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 ianuarie 2015 in M.Of. 16 din 09-ian-2015

Decizia 1560/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 329 şi ale art. 330^7 din Codul de procedură civilă

...reţine că asupra constituţionalităţii prevederilor art. 329 din Codul de procedură civilă (în vechea redactare) s-a mai pronunţat în jurisprudenţa sa, de exemplu, prin Decizia nr. 928 din 16 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 17 octombrie 2008, Decizia nr. 600 din 14 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al......a crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, aspect subliniat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa. Astfel, de exemplu, în Hotărârea pronunţată în Cauza Păduraru împotriva României, 2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, constatând că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 februarie 2011 in M.Of. 139 din 24-feb-2011

Decizia 15/2012 [A] referitoare la recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind ''interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 raportat la art. 1 alin. (3) din acelaşi act normativ şi art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999, în ceea ce priveşte stabilirea caracterului politic al deportării şi prizonieratului în fosta U.R.S.S. anterior datei de 6 martie 1945''

...puterea sovietică şi nu au întreprins nicio măsură de împiedicare a acesteia.În acelaşi context, s-a reţinut culpa statului român, care ar rezulta din împrejurarea că nu s-a depus nicio diligenţă pentru recuperarea cetăţenilor săi deportaţi sau aflaţi în prizonierat ori pentru încetarea măsurilor vădit abuzive luate împotriva lor.2.3. Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi JustiţieCauzele având ca obiect acţiuni întemeiate pe Legea nr. 221/2009, cu modificările şi......interesul legii, practica este încă în faza incipientă, fiind pronunţate soluţii în sensul celor expuse în prezenta cauză.2.4. Jurisprudenţa Curţii ConstituţionalePrin Decizia nr. 150/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 23 aprilie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 decembrie 2012 in M.Of. 837 din 12-dec-2012

Decizia 25/2019 [R] referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal privind întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză, ulterior publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 297 din 26 aprilie 2018

...toate acestea, chiar în Decizia nr. 206/2013, Curtea Constituţională a evocat revenirea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie asupra jurisprudenţei sale în privinţa efectelor deciziilor Curţii Constituţionale, în acest sens fiind menţionate Decizia nr. 3 din 4 aprilie 2011, pronunţată în recursul în interesul legii şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 mai 2011, şi Decizia nr. 11 din 8 octombrie 2012, pronunţată în recursul în......procedură în cauză, ulterior publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 297 din 26 aprilie 2018".2. Examenul jurisprudenţialÎn urma verificării jurisprudenţei la nivel naţional s-a constatat că interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 februarie 2020 in M.Of. 86 din 06-feb-2020

Decizia 682/2012 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

...în special".2.16. De altfel, Codul bunelor practici în materie electorală este reţinut ca document internaţional relevant şi în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (de exemplu, Hotărârea pronunţată în Cauza Petkov şi alţii împotriva Bulgariei din 11 iunie 2009 sau Hotărârea pronunţată în Cauza Grosaru împotriva României din 2 martie 2010).2.17. Autorii sesizării invocă şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului prin care s-a statuat cu privire la cerinţele accesibilităţii şi previzibilităţii legii, respectiv reperele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iulie 2012 in M.Of. 473 din 11-iul-2012

Decizia 284/2014 referitoare la cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Preşedintele României şi Guvernul României, formulată de prim-ministrul Victor-Viorel Ponta

...art. 14 din Legea nr. 47/1992, acordă cuvântul reprezentantului Preşedintelui României pentru susţinerea acesteia.6. Având cuvântul, reprezentantul Preşedintelui României arată că din motivarea cererii formulate de prim-ministru nu rezultă existenţa unui conflict juridic de natură constituţională în sensul celor stabilite de Curtea Constituţională prin jurisprudenţa sa, în cauză fiind întrunite, cel mult, elementele unui conflict politic între cele două autorităţi. Examinarea încălcării dispoziţiilor art. 84......alin. (1) din Constituţie, care prevăd că în timpul mandatului Preşedintele României nu poate fi membru al unui partid şi, implicit, nu poate face campanie electorală în favoarea unei formaţiuni politice, excedează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 iulie 2014 in M.Of. 495 din 03-iul-2014

Decizia 466/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

...sensul celor de mai sus, paragraful 70 al Deciziei nr. 67 din 21 februarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 13 martie 2018, cu referire la termenul de 10 zile de promulgare, conform art. 77 alin. (3) din Constituţie].139. Curtea mai reţine că, potrivit jurisprudenţei sale, reprezentată, cu titlu exemplificativ, de Decizia nr. 334 din 10 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al......României, Partea I, nr. 455 din 31 mai 2018, paragraful 32, şi Decizia nr. 583 din 25 septembrie 2018, publicată în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 octombrie 2019 in M.Of. 862 din 25-oct-2019