Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 676 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.275 acte

Decizia 151/01-oct-2014 privind ajutorul de stat SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) pus în aplicare de Germania pentru Nurburgring

...sunt deţinute de către dl Axel Heinemann şi restul de 1 %, de către dl Adam Osieka.(53)Transferul contractelor de muncă asociate cu grupurile de active care fac obiectul licitaţiei se realizează în conformitate cu legislaţia germană (70) şi cu jurisprudenţa instanţelor germane de dreptul muncii (71), care prevăd că angajaţii sunt transferaţi în mod automat cumpărătorului activelor, însă, în cazul insolvenţei, cumpărătorul poate solicita lichidatorului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 10 februarie 2016 in Jurnalul Oficial 34L

Decizia 115/1996 privind pronuntarea asupra recursului declarat de Gerö Zsigmond,impotriva Deciziei nr. 63 din 21 mai 1996

...contractelor de muncă încheiate cu angajatorii persoane juridice private sau cu persoane fizice.Între cazurile de desfacere a contractului de muncă, din iniţiativa angajatorului, figurează la art. 130 alin. (1) lit. j) cel în care angajatul este "arestat mai mult de 60 de zile". Doctrina de dreptul muncii şi jurisprudenţa sunt de acord că raţiunea desfacerii contractului de muncă constă în necesitatea de a preveni efectele prejudiciabile pe care le...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 noiembrie 1996 in M.Of. 286 din 13-nov-1996

Decizia 151/2016 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România

...neconstituţionalitate privind încălcarea principiului egalităţii în faţa legii, consacrat de art. 16 din Constituţie, astfel cum a fost dezvoltat în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, în ceea ce priveşte vârsta de pensionare.22. Referitor la critica de neconstituţionalitate raportată la art. 41 din Constituţie privind dreptul la muncă, Curtea reţine că, potrivit jurisprudenţei sale, dreptul la muncă include, după cum indică şi prevederea constituţională, libertatea alegerii profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, libertatea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 aprilie 2016 in M.Of. 308 din 21-apr-2016

Decizia 523/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (1) şi (3) şi art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...notificării emise de angajator. De asemenea, arată că nu sunt încălcate nici dispoziţiile art. 41 din Constituţie privind dreptul la muncă, întrucât posibilitatea angajatorului de a denunţa unilateral contractul de muncă pe durata perioadei de probă constituie o realizare a acestui drept, şi nu o încălcare a sa. Aşa cum rezultă din jurisprudenţa Curţii Constituţionale, art. 31 din Codul muncii instituie posibilitatea angajatorului, dar şi a angajatului, de a evalua condiţiile exercitării drepturilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 octombrie 2018 in M.Of. 834 din 01-oct-2018

Decizia 19/2019 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) şi art. 254 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată

...2016.24. Or, a arătat instanţa de trimitere, cele reţinute cu caracter de principiu în cazul unui contract colectiv de muncă se aplică, prin analogie, şi contractului individual de muncă [art. 268 alin. (1) lit. d) din Codul muncii, care face referire şi la contractul individual de muncă].VI. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materieA. Înalta Curte de Casaţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 iulie 2019 in M.Of. 573 din 12-iul-2019

Decizia 342/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

...care refuză trecerea pe funcţii de conducere inferioare se consideră că şi-au dat acordul pentru desfacerea contractului individual de muncă prin acordul părţilor [art. 12 alin. (6)].39. În ceea ce priveşte principiul egalităţii, Curtea constată că, în mod constant, în jurisprudenţa sa, a statuat că situaţiile în care se află anumite categorii de persoane trebuie să difere în esenţă pentru a......aprilie 1998).40. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 41 din Constituţie, Curtea, observă că, potrivit alin. (1), "Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă.". În...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 octombrie 2017 in M.Of. 784 din 03-oct-2017

Decizia 759/2017 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...priveşte practica instanţelor de judecată, cu titlu de exemplu, menţionăm: Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 1.774 din 6 aprilie 2016, în Revista Română de jurisprudenţă nr. 2/2016, p. 118-123.2A se vedea: Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 1.774 din 6 aprilie 2016 sau Curtea de Apel Braşov, Secţia civilă, conflicte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 februarie 2018 in M.Of. 108 din 05-feb-2018

Hotarirea 1/2007 în Cauza Beian împotriva României (nr. 1)

...Cu toate acestea, într-o altă serie de decizii pronunţate în aceeaşi perioadă, Înalta Curte de Casaţie a dezvoltat o jurisprudenţa contrară, deoarece a respins, ca şi în cazul reclamantului, acţiunile recruţilor care efectuaseră o muncă forţată în afara D.G.S.M.36. În lipsa unui mecanism capabil să asigure coerenţa practicii în cadrul celei......a contrario, Perez Arias împotriva Spaniei, nr. 32.978/03, § 70, 28 iunie 2007).40. Curtea concluzionează că această incertitudine jurisprudenţială a avut ca efect lipsirea reclamantului de orice posibilitate de a obţine beneficiul drepturilor prevăzute de Legea nr. 309/2002...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 august 2008 in M.Of. 616 din 21-aug-2008

Decizia 6/2014 [R] referitoare la recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. II lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009, şi art. 169 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în grupe speciale de muncă, ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001 şi pentru care, în procedura de recalculare a pensiei, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, s-a utilizat, pentru determinarea punctajului mediu anual, ca stagiu complet de cotizare, vechimea în muncă prevăzută de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare

...cu modificările şi completările ulterioare, s-a utilizat, pentru determinarea punctajului mediu anual, ca stagiu complet de cotizare, vechimea în muncă prevăzută de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare.2. Examenul jurisprudenţialPrin actul de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a susţinut că, în practica tribunalelor din circumscripţia......intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale şi a Secţiei a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, cu competenţe funcţionale în materia asigurărilor sociale, problema de drept enunţată a fost soluţionată neunitar.Examenul jurisprudenţial...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 februarie 2015 in M.Of. 87 din 02-feb-2015

Decizia 13/2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 268 alin. (2) din Codul muncii, republicată, prin raportare la prevederile art. 35 din Codul de procedură civilă, art. 111 din Codul de procedură civilă din 1865, art. 2.502 din Codul civil şi dispoziţiile în materia care reglementează nediscriminarea

...lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie20. La nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu a fost identificată jurisprudenţa relevantă pentru problema de drept aflată în examinare.21. Verificând jurisprudenţa naţională reţinută de instanţele de trimitere, s-au constatat următoarele:Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale - Decizia civilă nr. 218/2014 - "Cum obiectul cererii îl constituie acordarea unei grupe de muncă pentru o...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 octombrie 2016 in M.Of. 862 din 28-oct-2016