Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1766 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.391 acte

Decizia 1064/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedură civilă

...de Casaţie şi Justiţie, contribuind la consolidarea statului de drept.Curtea a reţinut în acest sens că divergenţele profunde de jurisprudenţă sunt susceptibile a crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, aspect subliniat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa. Astfel, de exemplu, în Hotărârea din 1 decembrie 2005, pronunţată în Cauza Păduraru împotriva României, paragraful 98, Curtea Europeană...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 1 februarie 2013 in M.Of. 70 din 01-feb-2013

Decizia 296/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă

...de Casaţie şi Justiţie, contribuind la consolidarea statului de drept.Curtea a reţinut în acest sens că divergenţele profunde de jurisprudenţă sunt susceptibile a crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, aspect subliniat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţă sa. Astfel, de exemplu, în Hotărârea pronunţată în Cauza Păduraru împotriva României, 2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, constatând că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 12 iulie 2011 in M.Of. 497 din 12-iul-2011

Decizia 303/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă

...de Casaţie şi Justiţie, contribuind la consolidarea statului de drept.Curtea a reţinut în acest sens că divergenţele profunde de jurisprudenţă sunt susceptibile a crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, aspect subliniat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţă sa. Astfel, de exemplu, în Hotărârea pronunţată în Cauza Păduraru împotriva României, 2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, constatând că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 12 iulie 2011 in M.Of. 497 din 12-iul-2011

Decizia 407/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă

...de Casaţie şi Justiţie, contribuind la consolidarea statului de drept.Curtea a constatat în acest sens că divergenţele profunde de jurisprudenţă sunt susceptibile a crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, aspect subliniat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţă sa. Astfel, de exemplu, în Hotărârea din 1 decembrie 2005, pronunţată în Cauza Păduraru împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 12 iulie 2011 in M.Of. 497 din 12-iul-2011

Decizia 1193/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 din Codul de procedură civilă

...de Casaţie şi Justiţie, contribuind la consolidarea statului de drept.Curtea a reţinut în acest sens că divergenţele profunde de jurisprudenţă sunt susceptibile a crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, aspect subliniat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţă sa. Astfel, de exemplu, în Hotărârea pronunţată în Cauza Păduraru împotriva României, 2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, constatând că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 13 ianuarie 2012 in M.Of. 28 din 13-ian-2012

Decizia 98/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 6 din 15 aprilie 2013, şi ale art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865

...de Casaţie şi Justiţie, contribuind la consolidarea statului de drept.Curtea a reţinut în acest sens că divergenţele profunde de jurisprudenţă sunt susceptibile a crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, aspect subliniat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţă să. Astfel, de exemplu, în Hotărârea din 1 decembrie 2005, pronunţată în Cauza Păduraru împotriva României, paragraful 98, Curtea Europeană...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 12 mai 2014 in M.Of. 346 din 12-mai-2014

Ghid din 2012 privind cadrul legal care reglementează importul paralel de produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizaţie de comercializare

...prin procedură naţională sau descentralizată/de recunoaştere mutuală. Importul paralel al produselor medicinale veterinare autorizate centralizat este gestionat de Agenţia Europeană a Medicamentelor (EMA).Urmând Comunicatul Comisiei, bazat pe expunerea jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie, prezentul ghid nu abordează aspectele reglementate de alte acte normative comunitare sau naţionale, cum sunt cele......consacrat în legislaţia Uniunii Europene privind proprietatea industrială. A se vedea art. 7 din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci, care reiterează jurisprudenţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 6 noiembrie 2012 in M.Of. 746 din 06-noi-2012

Decizia 33/2008 [A] pentru examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la admisibilitatea acţiunii în revendicare, întemeiată pe dispoziţiile dreptului comun, având ca obiect revendicarea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, formulată după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001

...intră sub incidenţa acestui act normativ, nu se aduce atingere nici art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului, care garantează protecţia unui bun actual aflat în patrimoniul persoanei interesate sau a unei speranţe legitime cu privire la valoarea patrimonială respectivă.Ori, aşa cum reiese din jurisprudenţa sa în materie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a apreciat că simpla solicitare de a obţine un bun preluat de stat nu reprezintă niciun bun...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 23 februarie 2009 in M.Of. 108 din 23-feb-2009

Decizia 472/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 şi art. 342-348 din Codul de procedură penală

...Justiţie în soluţionarea recursului în interesul legii, aceste decizii au caracter obligatoriu, aşa cum a statuat şi Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa. Totodată, potrivit art. 147 alin. (4) din Legea fundamentală, de la data publicării, deciziile Curţii Constituţionale sunt general obligatorii. În plus, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că principiul legalităţii nu se referă doar la "lege", cu condiţia ca elementul de......jurisprudenţă care configurează noţiunea de lege să îndeplinească caracterele de previzibilitate şi accesibilitate (Hotărârea din 11 noiembrie 1996, pronunţată în Cauza...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 10 august 2015 in M.Of. 604 din 10-aug-2015

Decizia 736/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale art. 315 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă

...textele de lege criticate aduc atingere art. 16 alin. (1) şi art. 21 alin. (3) din Legea fundamentală. Atât Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cât şi Curtea Constituţională - care a validat această teză, în jurisprudenţa sa - au arătat că art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, respectiv art. 21 din......şi afinii până la gradul al treilea inclusiv".6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul arată, în esenţă, că, în jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a consacrat aplicarea dispoziţiilor art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 17 februarie 2021 in M.Of. 161 din 17-feb-2021