Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 751 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.834 acte

Regulamentul 794/21-apr-2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

...şi toate măsurile cu efect echivalent între statele membre, nu poate fi considerat în nici un caz compatibil cu piaţa comună. În consecinţă, pot autorităţile dumneavoastră să garanteze respectarea principiilor prevăzute la punctul 19 din Orientările pentru publicitate şi derivate din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene?|_| da |_| nu5.2.Face măsura vreo trimitere la originea naţională a produselor în cauză?|_| da...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Tratat din 02-oct-1997 DE LA AMSTERDAM DE MODIFICARE A TRATATULUI PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ, A TRATATELOR DE INSTITUIRE A COMUNITĂŢILOR EUROPENE ŞI A ALTOR ACTE CONEXE

...angajeaza sa pregateasca studii de evaluare a impactului asupra mediului13.Declaratia privind articolul 7d din Tratatul de instituire a Comunitatii EuropeneDispozitiile articolului 7d din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, referitoare la serviciile publice, se pun în aplicare cu respectarea deplina a jurisprudentei Curtii de Justitie în ceea ce priveste, între altele, principiile egalitatii de tratament, precum si de calitate si de continuitate...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 10 noiembrie 1997 in Jurnalul Oficial 340C

Decizia 788/08/COL/17-dec-2008 de modificare, pentru a şaizeci şi şaptea oară, a normelor procedurale şi de fond în domeniul ajutorului de stat, prin modificarea capitolelor existente referitoare la ratele de referinţă şi de scont, a celor referitoare la ajutoarele de stat acordate sub formă de garanţii şi prin introducerea unui nou capitol privind recuperarea ajutorului de stat ilegal şi incompatibil, privind ajutoarele de stat pentru producţii cinematografice şi alte producţii audiovizuale şi privind ajutoarele de stat acordat întreprinderilor feroviare

...p. 813, punctul 13.(7)- Articolul 6 din Acordul privind SEE prevede că, fără a aduce atingere evoluţiilor viitoare ale jurisprudenţei, dispoziţiile prezentului acord, în măsura în care acestea sunt identice în substanţă normelor corespunzătoare ale Tratatului de instituire a Comunităţii Europene şi ale Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului şi actelor adoptate în aplicarea acestor două tratate, sunt, pentru punerea lor în practică şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 21 aprilie 2011 in Jurnalul Oficial 105L

Tratat din 2007 DE LA LISABONA de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de Instituire a Comunităţii Europene*)

...documentul 11197/07 (JUR260), să fie anexat prezentului act final:
"Avizul Serviciului juridic al Consiliului din 22 iunie 2007
Din jurisprudenţa Curţii de Justiţie reiese că supremaţia dreptului comunitar este un principiu fundamental al dreptului comunitar. Conform Curţii, acest principiu este inerent naturii specifice a Comunităţii Europene. La data primei hotărâri din cadrul acestei jurisprudenţe consacrate (hotărârea din 15 iulie 1964, în cauza 6/64, Costa/EN EU), supremaţia nu era menţionată în tratat. Situaţia
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 februarie 2008 in M.Of. 107 din 12-feb-2008

Regulamentul 1/16-dec-2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din tratat

...de a aplica nu doar articolul 81 alineatul (1) şi articolul 82 din tratat, care se aplică direct în virtutea jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, ci şi articolul 81 alineatul (3) din tratat.(5)Pentru a asigura aplicarea eficientă a normelor comunitare de concurenţă......sau articolul 82 din tratat nu se aplică, în vederea clarificării legislaţiei şi a asigurării aplicării consecvente a acesteia în Comunitate, în special în privinţa noilor tipuri de acorduri şi practici asupra cărora jurisprudenţa şi practica administrativă nu s-au pronunţat...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Instructiuni din 2002 privind modul de aplicare a regulilor de concurenţă acordurilor de acces din sectorul de comunicaţii electronice - cadru general, pieţe relevante şi principii

...care o poziţie dominantă colectiva se creează şi se exploatează în manieră abuzivă nu au fost pe deplin clarificate în juris-prudenţa comunitară şi în practica Comisiei Europene, situaţie care se regăseşte şi în România.59.Art. 6 din Legea nr. 21/1996...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 decembrie 2002 in M.Of. 920 din 17-dec-2002

Decizia 130/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...incidente în cazul celorlalţi bugetari.În plus, nu este respectat nici principiul previzibilităţii normelor juridice. Consideră că, în acord cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (spre exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele C-152/88R, Sofrimport SARL împotriva Comisiei Comunităţilor Europene, C-368/89 Crispoltoni contra Fattoria autonoma tabacchi di Citta di Castello), precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele Rotaru împotriva României, 2000, Burghelea împotriva României, 2009, Kaya...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 mai 2012 in M.Of. 290 din 03-mai-2012

Decizia 642/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...incidente în cazul celorlalţi bugetari.În plus, nu este respectat nici principiul previzibilităţii normelor juridice. Consideră că, în acord cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (spre exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele C-152/88R, Sofrimport SARL împotriva Comisiei Comunităţilor Europene, C-368/89 Crispoltoni împotriva Fattoria autonoma tabacchi di Citta di Castello), precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele Rotaru împotriva României, 2000, Burghelea împotriva României, 2009, Kaya...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iulie 2012 in M.Of. 494 din 18-iul-2012

Decizia 31/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...de specialitate şi să îşi corecteze conduita în concordanţă cu modificările ce urmează a surveni. Consideră că, în acord cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (spre exemplu, hotărârile din 26 iunie 1990 şi din 11 iulie 1991, pronunţate în cauzele C-152/88R, Sofrimport SARL împotriva Comisiei Comunităţilor Europene, C-368/89 Crispoltoni contra Fattoria autonoma tabacchi di Citta di Casteilo), cât şi cu......jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu, hotărârile din 4 mai 2000, din 27 ianuarie 2009, din 12 octombrie 2006...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 mai 2013 in M.Of. 266 din 13-mai-2013

Decizia 158/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...incidente în cazul celorlalţi bugetari.În plus, nu este respectat nici principiul previzibilităţii normelor juridice. Consideră că, în acord cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (spre exemplu, hotărârile pronunţate în Cauzele C-152/88R, Sofrimport SARL împotriva Comisiei Comunităţilor Europene, C-368/89 Crispoltoni contra Fattoria autonoma tabacchi di Citta' di Castello), precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele Rotaru împotriva României, 2000, Burghelea împotriva României, 2009, Kaya...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 mai 2012 in M.Of. 290 din 03-mai-2012