Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 662 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 685.358 acte

Legea 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

...respectiv a referendumului, cuprinzând referiri la participarea la scrutin, modul de desfăşurare a acestuia, abaterile şi neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate şi rezultatul consultării. Raportul se dă publicităţii sub forma unei Cărţi Albe;l)elaborează materiale şi programe de informare şi instruire a alegătorilor asupra sistemului electoral românesc şi asupra respectării deontologiei electorale şi asigură popularizarea acestora;m)elaborează programe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 septembrie 2004 in M.Of. 887 din 29-sep-2004

Regulament din 1994 al Camerei Deputatilor - Republicare

...de informare în masă- instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.11.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi- constituţionalitatea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul dreptului civil, penal, contravenţional, procedură civilă, penală, administrativă, organizarea judecătorească; alte reglementări cu caracter precumpănitor juridic; probleme......propuneri legislative. Ele trebuie însoţite de o expunere de motive şi redactate în forma cerută pentru proiectele de legi. Propunerile legislative formulate de deputaţi, care implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 iunie 1995 in M.Of. 112 din 02-iun-1995

Regulament din 1996 de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ - Republicare

...acte normative - codexuri.4.Direcţia de studii şi documentare:a)întocmeşte studii privind reglementarea unor instituţii, precum şi documentare tematice legislative;b)efectuează traduceri de documente şi legislaţie străină;c)redactează trimestrial "Buletinul de informare legislativă", care cuprinde informaţii privind activitatea Consiliului Legislativ, studii elaborate de către specialiştii din secţiile şi departamentele Consiliului Legislativ, cronici ale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 martie 2005 in M.Of. 193 din 08-mar-2005

Decizia 643/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea obiectivului de investiţii Spitalul Militar Regional ''Carol I''

...de finanţare.17. Potrivit dispoziţiilor art. 111 alin. (1) teza a doua din Constituţie, "în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie", iar art. 138 alin. (5) din Legea fundamentală prevede expres că "Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată......caracter obiectiv şi efectiv, nefiind aşadar reală". Practic, în cadrul raporturilor constituţionale dintre Parlament şi Guvern este obligatorie solicitarea unei informări atunci când iniţiativa legislativă afectează prevederile bugetului de stat. Această obligaţie a Parlamentului este în consonanţă cu dispoziţiile constituţionale ale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 octombrie 2020 in M.Of. 978 din 23-oct-2020

Decizia 772/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1991 privind înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului

...stat, se concluzionează că adoptarea unei asemenea prevederi nu se putea realiza decât după solicitarea de către Parlament a unei informări din partea Guvernului, în conformitate cu dispoziţiile art. 111 alin. (1) din Constituţie. Aceste argumente se aplică mutatis mutandis şi în ceea ce priveşte intervenţia legislativă de la art. I pct. 8 [cu referire la art. 9 alin. (1)] din legea criticată, potrivit căruia bugetul Institutului......În esenţă, în răspunsul comunicat, s-a arătat că Senatul, în calitate de Cameră decizională, nu a solicitat Guvernului nici informarea şi nici fişa financiară cu privire la iniţiativa legislativă menţionată.31. Termenul de judecată a fost iniţial fixat pentru data
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2020 in M.Of. 1313 din 30-dec-2020

Decizia 795/2016 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...cheltuielilor bugetare fără să ceară Guvernului o informare în acest sens. Dat fiind caracterul imperativ al obligaţiei de a cere informarea menţionată, rezultă că nerespectarea acesteia are drept consecinţă neconstituţionalitatea legii adoptate" (Decizia nr. 1.056/2007).5. În cazul de faţă, propunerea legislativă (ce constituie obiectul controlului anterior promulgării) a fost înregistrată la Senat la data de 10 octombrie 2016, în aceeaşi zi......fiind solicitat şi punctul de vedere al Guvernului. Fără a avea informarea cerută, Senatul a adoptat legea la data de 17 octombrie 2016. Apreciază autorul sesizării că, deşi la dezbaterile în plen...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 februarie 2017 in M.Of. 122 din 14-feb-2017

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ

...funcţie de tematica proiectelor de acte normative care urmează a fi avizate, studii privind reglementarea unor instituţii şi documentare tematice legislative;b)efectuează, la cerere, traduceri de documente şi legislaţie străină;c)redactează trimestrial "Buletinul de informare legislativă";d)organizează biblioteca documentară prin asigurarea fondului necesar de cărţi şi periodice din ţară şi din străinătate, pe care îl...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 mai 2022 in M.Of. 429 din 03-mai-2022

Hotarirea 1/2005 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ

...acte normative - codexuri.4. Direcţia de studii şi documentare:a) întocmeşte studii privind reglementarea unor instituţii, precum şi documentare tematice legislative;b) efectuează traduceri de documente şi legislaţie străină;c) redactează trimestrial «Buletinul de informare legislativă», care cuprinde informaţii privind activitatea Consiliului Legislativ, studii elaborate de către specialiştii din secţiile şi departamentele Consiliului Legislativ, cronici ale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 martie 2005 in M.Of. 191 din 07-mar-2005

Decizia 1056/2007 [A] referitoare la constituţionalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

...Constituţie se arată că acestea se corelează cu dispoziţiile art. 111 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora, dacă o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, este obligatorie solicitarea informării de la Guvern.În privinţa propunerilor legislative cu impact bugetar, iniţiatorii acestora au obligaţia ca în temeiul art. 138 alin. (5) din Constituţie să prevadă sursele bugetare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2007 in M.Of. 802 din 23-noi-2007

Decizia 903/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

...fost transmisă Preşedintelui României, în vederea promulgării.17. În continuare, analizând criticile de neconstituţionalitate, Curtea reţine că problema obligativităţii solicitării informării din partea Guvernului, respectiv a obligaţiei iniţiatorilor propunerilor legislative de a solicita fişa financiară, în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat, a făcut în repetate rânduri obiectul analizei Curţii Constituţionale (a se vedea, spre exemplu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 ianuarie 2021 in M.Of. 94 din 28-ian-2021