Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 572 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 622.503 acte

Hotarirea 1/2005 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ

...acte normative - codexuri.4. Direcţia de studii şi documentare:a) întocmeşte studii privind reglementarea unor instituţii, precum şi documentare tematice legislative;b) efectuează traduceri de documente şi legislaţie străină;c) redactează trimestrial «Buletinul de informare legislativă», care cuprinde informaţii privind activitatea Consiliului Legislativ, studii elaborate de către specialiştii din secţiile şi departamentele Consiliului Legislativ, cronici ale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 martie 2005 in M.Of. 191 din 07-mar-2005

Decizia 1056/2007 [A] referitoare la constituţionalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

...Constituţie se arată că acestea se corelează cu dispoziţiile art. 111 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora, dacă o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, este obligatorie solicitarea informării de la Guvern.În privinţa propunerilor legislative cu impact bugetar, iniţiatorii acestora au obligaţia ca în temeiul art. 138 alin. (5) din Constituţie să prevadă sursele bugetare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2007 in M.Of. 802 din 23-noi-2007

Decizia 393/2019 [A] cu privire la obiecţiile de neconstituţionalitate referitoare la Legea privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate

...de finanţare pentru orice cheltuială bugetară, cu trimitere, prin jurisprudenţa invocată, la prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie privind informarea Parlamentului73. În jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut că, potrivit dispoziţiilor art. 111 alin. (1) teza finală din Constituţie, în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificări bugetare, solicitarea informării din partea Guvernului este obligatorie. Din aceste dispoziţii rezultă că legiuitorul constituant a dorit să consacre garanţia constituţională a colaborării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 iulie 2019 in M.Of. 581 din 16-iul-2019

Decizia 765/2016 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

...tocmai pentru că nu poate fi executată, apare ca fiind nerealistă şi demagogică. "Ori de câte ori o astfel de informare nu însoţeşte o iniţiativă legislativă se ajunge la nerespectarea art. 111 şi art. 138 alin. (5) din Constituţie". Se mai indică faptul că, pentru adoptarea......a fost adoptată legea criticată.45. De asemenea, Curtea reţine că autorul obiecţiei de neconstituţionalitate pare a confunda obligaţia solicitării informării pe care o are Parlamentul, în ipoteza art. 111 din Constituţie, cu o pretinsă obligaţie a autorului propunerii legislative de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 februarie 2017 in M.Of. 134 din 21-feb-2017

Legea 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România

...vederea furnizării informaţiilor prevăzute la alin. (1), autorităţile române competente vor organiza la nivelul structurilor teritoriale şi centrale birouri de informare legislativă.CAPITOLUL III:Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din RomâniaSECŢIUNEA 1:Caracteristici generaleArt. 30(1)Colegiul Medicilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iunie 2004 in M.Of. 582 din 30-iun-2004

Hotarirea 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului

...activităţii sale şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu asociaţii sindicale, cu mass-media şi cu societatea civilă în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;14.stimulează relaţiile cu camerele de comerţ şi industrie şi cu asociaţiile profesionale în domeniile specifice de activitate;15...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iulie 2003 in M.Of. 485 din 07-iul-2003

Hotarirea 33/1996 privind organizarea Centrului de informare, documentare si studii parlamentare

...grupurilor parlamentare, a preşedinţilor comisiilor permanente şi a membrilor Biroului permanent;c)elaborarea unor analize de drept comparat asupra soluţiilor legislative preconizate, la cererea grupurilor parlamentare;d)acordarea de consultaţii pe probleme parlamentare, la cererea deputaţilor;e)organizarea de informări şi întâlniri de lucru, simpozioane şi expuneri pe teme de interes parlamentar;f)traducerea unor materiale necesare activităţii parlamentare, la......se completează cu Centrul de informare, documentare şi studii parlamentare (departament), coordonat de secretarul general.Structura organizatorică a Centrului de informare, documentare şi studii parlamentare este prevăzută în anexă, care devine anexa nr. 1 l) la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 10...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 octombrie 1996 in M.Of. 240 din 02-oct-1996

Legea 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

...alegerilor, respectiva referendumului, cuprinzând referiri la participarea la scrutin, modul de desfăşurare a acestuia, abaterile şi neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate şi rezultatul consultării. Raportul se dă publicităţii sub forma unei Cărţi Albe;l)elaborează materiale şi programe de informare şi instruire a alegătorilor asupra sistemului electoral românesc şi asupra respectării deontologiei electorale şi asigură popularizarea acestora;m)elaborează programe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 martie 2008 in M.Of. 196 din 13-mar-2008

Hotarirea 20/2015 privind Raportul la Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015 - COM (2014) 910

...şi servicii
Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
3.
Evaluare la jumătatea perioadei a Strategiei Europa 2020
Fără caracter legislativ
Informare
Îmbunătăţirea şi actualizarea Strategiei Europa 2020, pe baza învăţămintelor desprinse din primii patru ani de aplicare a strategiei, şi asigurarea
......strategie în materie de comerţ şi investiţii care să promoveze crearea de locuri de muncă şi creşterea economică
Fără caracter legislativ
Informare
Revizuire cuprinzătoare a strategiei comerciale a UE, în special a contribuţiei acesteia la crearea de locuri de muncă, la
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 martie 2015 in M.Of. 205 din 27-mar-2015

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - REPUBLICARE

...priveşte aplicarea art. 111 din Constituţia României, republicată.Art. 86(1)Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau......Cameră sesizată.(5)Legile constituţionale pot fi iniţiate în condiţiile art. 150 şi 151 din Constituţia României, republicată.(6)Propunerile legislative formulate de senatori şi deputaţi, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 mai 2016 in M.Of. 387 din 20-mai-2016