Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 533 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.275 acte

Legea 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România

...vederea furnizării informaţiilor prevăzute la alin. (1), autorităţile competente române vor organiza la nivelul structurilor teritoriale şi centrale birouri de informare legislativă.CAPITOLUL III:Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din RomâniaSECŢIUNEA 1:Dispoziţii generaleArt. 24(1)Colegiul Farmaciştilor din România...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iunie 2004 in M.Of. 578 din 30-iun-2004

Hotarirea 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor

...activităţii sale şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu asociaţii sindicale, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;15.promovează activităţi în domeniile industriei, în plan regional, prin înfiinţarea de oficii, fără personalitate juridică, în domeniile specifice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 ianuarie 2001 in M.Of. 17 din 10-ian-2001

Hotarirea 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor

...asigură dialogul permanent cu patronatele şi asociaţiile sindicale din domeniul economic, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;26.asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi cu alţi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 mai 2007 in M.Of. 304 din 08-mai-2007

Hotarirea 33/1996 privind organizarea Centrului de informare, documentare si studii parlamentare

...grupurilor parlamentare, a preşedinţilor comisiilor permanente şi a membrilor Biroului permanent;c)elaborarea unor analize de drept comparat asupra soluţiilor legislative preconizate, la cererea grupurilor parlamentare;d)acordarea de consultaţii pe probleme parlamentare, la cererea deputaţilor;e)organizarea de informări şi întâlniri de lucru, simpozioane şi expuneri pe teme de interes parlamentar;f)traducerea unor materiale necesare activităţii parlamentare, la......se completează cu Centrul de informare, documentare şi studii parlamentare (departament), coordonat de secretarul general.Structura organizatorică a Centrului de informare, documentare şi studii parlamentare este prevăzută în anexă, care devine anexa nr. 1 l) la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 10...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 octombrie 1996 in M.Of. 240 din 02-oct-1996

Hotarirea 43/2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

...94, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) La casetele electronice ale deputaţilor se va distribui informarea privind proiectele de legi, propunerile legislative şi proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. Informarea va cuprinde titlul, comisiile sesizate în fond şi comisiile ce vor întocmi aviz, precum şi termenele de depunere a raportului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 mai 2015 in M.Of. 313 din 07-mai-2015

Hotarirea 20/2015 privind Raportul la Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015 - COM (2014) 910

...şi servicii
Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
3.
Evaluare la jumătatea perioadei a Strategiei Europa 2020
Fără caracter legislativ
Informare
Îmbunătăţirea şi actualizarea Strategiei Europa 2020, pe baza învăţămintelor desprinse din primii patru ani de aplicare a strategiei, şi asigurarea
......strategie în materie de comerţ şi investiţii care să promoveze crearea de locuri de muncă şi creşterea economică
Fără caracter legislativ
Informare
Revizuire cuprinzătoare a strategiei comerciale a UE, în special a contribuţiei acesteia la crearea de locuri de muncă, la
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 martie 2015 in M.Of. 205 din 27-mar-2015

Cod din 2019 de bună practică al asistentului social

...ale organizaţiei în care activează.
Cunoaşte şi respectă toate prevederile legale, în special, normele şi cadrul organizaţional.
La nivel individual, informarea cu privire la modificările legislative, fie consultând site-urile de specialitate, fie folosind alte surse autorizate.
La nivel organizaţional, cunoaşterea legislaţiei specifice, ROI şi MOF
......situaţiilor de criză.
Modul 3: Legislaţie
Tema
Competenţe profesionale
Standarde profesionale
Conţinut tematic
Metode/forme de învăţare
Criterii de performanţă
Informarea şi pregătirea asistentului social cu privire la cadrul legislativ în vigoare
Analiză şi documentare
Cunoştinţe de specialitate
Educaţie şi dezvoltare
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 decembrie 2019 in M.Of. 1036 bis din 24-dec-2019

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - Republicare

...priveşte aplicarea art. 111 din Constituţia României, republicată.Art. 86(1)Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau......Cameră sesizată.(5)Legile constituţionale pot fi iniţiate în condiţiile art. 150 şi 151 din Constituţia României, republicată.(6)Propunerile legislative formulate de senatori şi deputaţi, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 februarie 2016 in M.Of. 152 din 29-feb-2016

Regulament din 2005 al SENATULUI - REPUBLICARE*)

...priveşte aplicarea art. 111 din Constituţia României, republicată.Art. 89(1)Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau......Cameră sesizată.(5)Legile constituţionale pot fi iniţiate în condiţiile art. 150 şi 151 din Constituţia României, republicată.(6)Propunerile legislative formulate de senatori şi deputaţi, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 ianuarie 2018 in M.Of. 72 din 25-ian-2018

Decizia 620/2016 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

...cursul anului bugetar. Curtea a mai reţinut că în cadrul raporturilor constituţionale dintre Parlament şi Guvern este obligatorie solicitarea unei informări atunci când iniţiativa legislativă afectează prevederile bugetului de stat. Această obligaţie a Parlamentului este în concordanţă cu dispoziţiile constituţionale ale art. 138 alin. (2......privire la art. 111 alin. (1) teza finală din Constituţie, Curtea a reţinut că, "în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificări bugetare, solicitarea informării din partea Guvernului este obligatorie. Din aceste dispoziţii rezultă că legiuitorul constituant a dorit să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 decembrie 2016 in M.Of. 1028 din 21-dec-2016