Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1373 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 623.013 acte

Decretul-Lege 141/1990 privind organizarea activitatii de informare si documentare

...prin cooperarea si colaborarea intre acestea, pentru realizarea urmatoarelor obiective principale:a)formularea si implementarea unei politici nationale in domeniul informarii si documentarii, care sa puna in legatura cerintele de informare ale diverselor categorii de beneficiari, persoane fizice si juridice, cu sursele de informare corespunzatoare acestor cerinte si sa asigure achizitionarea si valorificarea in tara a acestor surse;b)asigurarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 mai 1990 in M.Of. 65 din 12-mai-1990

Regulamentul 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi

...Dispoziţii generaleCAPITOLUL I:Domeniul de aplicare şi obiectulArt. 1(1)Prezentul regulament se aplică instituţiilor de plată, persoane juridice române cu sediul real în România, denumite în continuare instituţii de plată, şi furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi, persoane juridice române cu sediul real în România ori persoane fizice cu sediul profesional în România, denumiţi în continuare furnizori specializaţi în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 decembrie 2019 in M.Of. 1020 din 19-dec-2019

Ordinul 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice

...violenţă domestică în care sunt implicaţi şi copii martori.3.S3.3. Centrele de consiliere pot derula programe de consiliere juridică în vederea depăşirii situaţiei de risc în care se află beneficiarii.Centrele de consiliere pentru victimele violenţei domestice oferă servicii de informare şi consiliere juridică pentru victimele violenţei domestice. Informarea şi consilierea juridică vizează informarea victimei despre măsurile de protecţie existente în legislaţie dar poate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 februarie 2019 in M.Of. 90 bis din 05-feb-2019

Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

...al cărui teritoriu se află activul imobiliar sau sub a cărui autoritate se ţine registrul/contul/sistemul respectiv.SECŢIUNEA 2:Informarea şi drepturile creditorilor de asigurăriArt. 329(1)După deschiderea procedurii falimentului împotriva unei societăţi de asigurare/reasigurare, persoană juridică română, Autoritatea de Supraveghere Financiară sau, după caz, lichidatorul judiciar îi informează de îndată pe creditorii de asigurări cunoscuţi, care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 iunie 2014 in M.Of. 466 din 25-iun-2014

Hotarirea 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - REPUBLICARE

...urbanism si amenajarea teritoriului si din inspectiile teritoriale.ANEXA 4:REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a Institutului de Statistica si Informare in Domeniile Amenajarii Teritoriului, Urbanism, Lucrari Publice si Constructii - INSEROM BucurestiCAPITOLUL I:Denumirea, forma juridica, sediulArt. 1Denumirea unitatii este: Institutul de Statistica si Informare in Domeniile Amenajarii Teritoriului, Urbanism, Lucrari Publice si Constructii - INSEROM Bucuresti.Art. 2INSEROM Bucuresti este persoana juridica si este...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 februarie 1998 in M.Of. 81 din 19-feb-1998

Ordinul M.75/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale

...Art. 9(1)Pentru încadrarea, promovarea în funcţie, înaintarea în gradul următor sau trimiterea la cursurile de carieră a consilierilor juridici militari, până la gradul de colonel inclusiv, la nivelul Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică funcţionează Comisia de selecţie nr. 14, compusă din:a)locţiitorul şefului Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică;b)şeful Direcţiei;c)locţiitorul şefului Direcţiei;d)şefii de servicii din Direcţie;e)şeful structurii juridice a Statului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 august 2009 in M.Of. 541 din 04-aug-2009

Procedura din 2010 de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu ''Medium Term Notes''

...criteriilor de selecţie;d)stabilirea ierarhiei propunerilor de oferte acceptate pe baza căreia se va încheia contractul-cadru de asistenţă juridică;e)informarea conducerii Ministerului Finanţelor Publice cu privire la rezultatul aplicării procedurii;f)încheierea contractului-cadru de asistenţă juridică;g)întocmirea dosarului contractului-cadru de asistenţă juridică.Art. 7(1)În vederea participării la procedura de atribuire a contractului-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 septembrie 2010 in M.Of. 642 din 14-sep-2010

Ghid din 2007 al SOLICITANTULUI pentru selectarea şi finanţarea proiectelor din cadrul programului de interes naţional în domeniul asistenţei sociale a persoanelor victime ale violenţei în familie ''Dezvoltarea serviciilor de recuperare şi reintegrare socială destinate agresorilor familiali''

...dezintoxicare;b)servicii de consiliere şi mediere a conflictului pentru părţile implicate, în vederea depăşirii situaţiilor de risc;c)consiliere juridică;d)servicii de informare şi orientare în vederea integrării sociale şi ocupaţionale;e)realizarea de campanii de informare şi educare a comunităţilor locale şi distribuirea de materiale de promovare.CAPITOLUL II:Cerinţele minime de calificare2.1.Proiectele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 septembrie 2007 in M.Of. 649 din 24-sep-2007

Bugetul rectificativ 2/17-dec-2014 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2015/366 a bugetului rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2014

...la articolul 25 din regulamentul propus.Asistenţa tehnică poate să acopere activităţi de pregătire, de monitorizare, administrative, de audit, de informare, de control şi de evaluare.Temei juridicRegulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii......ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014 (JO L 347, 20.12.2013, p. 865).05 02 10 PromovareTemei juridicRegulamentul (CE) nr. 2702/1999 al Consiliului din 14 decembrie 1999 privind acţiunile de informare şi promovare a produselor agricole...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 17 martie 2015 in Jurnalul Oficial 73L

Regulament din 1997 DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE a Institutului de Statistica Construcţiilor şi Infomare în Domeniile Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Lucrări Publice şi Construcţii - INSEROM Bucureşti

...de Statistica Construcţiilor şi Infomare în Domeniile Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Lucrări Publice şi Construcţii - INSEROM BucureştiCAPITOLUL I:Denumirea, forma juridică, sediulArt. 1Denumirea unităţii este: Institutul de Statistica Construcţiilor şi Informare în Domeniile Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Lucrări Publice şi Construcţii - INSEROM Bucureşti.Art. 2INSEROM Bucureşti este persoană juridică şi este organizat şi funcţionează ca instituţie publică de interes naţional, în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. INSEROM...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 septembrie 1997 in M.Of. 247bis din 22-sep-1997