Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1660 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.011 acte

Metodologie din 2021 de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

...din partea statului;c)dreptul de a fi asistat de un avocat ales sau de a beneficia de acordarea asistenţei juridice gratuite, conform legii;d)dreptul de a se constitui parte civilă în proces.Art. 16(1)Informarea şi consilierea cu privire la rolul victimei în cadrul procedurilor penale, inclusiv pregătirea pentru participarea la proces, prevăzute la art......a)indicarea dreptului victimei de a depune plângere la organul judiciar competent;b)pregătirea victimei pentru participarea la proces prin informarea acesteia în privinţa parcursului posibil al plângerii care poate ajunge în procedură de judecată;c)dreptul de a fi asistat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 11 iunie 2021 in M.Of. 587 din 11-iun-2021

Metodologie din 2021 de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

...din partea statului;c)dreptul de a fi asistat de un avocat ales sau de a beneficia de acordarea asistenţei juridice gratuite, conform legii;d)dreptul de a se constitui parte civilă în proces.Art. 16(1)Informarea şi consilierea cu privire la rolul victimei în cadrul procedurilor penale, inclusiv pregătirea pentru participarea la proces, prevăzute la art......a)indicarea dreptului victimei de a depune plângere la organul judiciar competent;b)pregătirea victimei pentru participarea la proces prin informarea acesteia în privinţa parcursului posibil al plângerii care poate ajunge în procedură de judecată;c)dreptul de a fi asistat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 11 iunie 2021 in M.Of. 587 din 11-iun-2021

Metodologie din 2021 de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

...din partea statului;c)dreptul de a fi asistat de un avocat ales sau de a beneficia de acordarea asistenţei juridice gratuite, conform legii;d)dreptul de a se constitui parte civilă în proces.Art. 16(1)Informarea şi consilierea cu privire la rolul victimei în cadrul procedurilor penale, inclusiv pregătirea pentru participarea la proces, prevăzute la art......a)indicarea dreptului victimei de a depune plângere la organul judiciar competent;b)pregătirea victimei pentru participarea la proces prin informarea acesteia în privinţa parcursului posibil al plângerii care poate ajunge în procedură de judecată;c)dreptul de a fi asistat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 11 iunie 2021 in M.Of. 587 din 11-iun-2021

Decizia 13/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la natura juridică a certificatului de urbanism emis în scop preoperaţional

...infiltrarea apelor pluviale, se pot cauza degradări şi distrugeri la vechiul gard.12. Deşi certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administraţiei publice locale face cunoscute regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor şi condiţiile necesare în vederea realizării unor investiţii, potrivit legii, se observă că, în speţă......privire la imobilul ce se doreşte a fi construit/modificat. Chiar dacă, generic, acest act este sinonim cu noţiunea de informare, identificându-se de multe ori cu aceasta, actul se poate emite şi în scop preoperaţional, spre exemplu atunci când se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 22 mai 2018 in M.Of. 432 din 22-mai-2018

Decizia 250/2019 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 386 alin. (1) din Codul de procedură penală

...adică faptele materiale de care este acuzat şi pe care se bazează acuzaţia, dar şi la "natura" acuzaţiei, adică încadrarea juridică a faptelor în cauză; în ambele situaţii informarea trebuie să fie detaliată (Hotărârea din 25 martie 1999, pronunţată în Cauza Pelissier şi Sassi împotriva Franţei, paragraful 51; Hotărârea......în lumina dreptului general la un proces echitabil, garantat de art. 6 paragraful 1 din Convenţie. În materie penală, o informare precisă şi completă cu privire la acuzaţiile aduse unui inculpat şi, prin urmare, cu privire la încadrarea juridică pe care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 20 iunie 2019 in M.Of. 500 din 20-iun-2019

Bugetul rectificativ 2/17-dec-2014 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2015/366 a bugetului rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2014

...la articolul 25 din regulamentul propus.Asistenţa tehnică poate să acopere activităţi de pregătire, de monitorizare, administrative, de audit, de informare, de control şi de evaluare.Temei juridicRegulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii......ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014 (JO L 347, 20.12.2013, p. 865).05 02 10 PromovareTemei juridicRegulamentul (CE) nr. 2702/1999 al Consiliului din 14 decembrie 1999 privind acţiunile de informare şi promovare a produselor agricole...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 17 martie 2015 in Jurnalul Oficial 73L

Regulament din 2023 de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

...3:2.2.3. NotareaArt. 12(1)Notarea este înscrierea prin care drepturile, altele decât drepturile tabulare, actele, faptele juridice ori raporturile juridice, în legătură cu imobilele din cartea funciară devin opozabile faţă de terţi sau sunt înscrise cu efect de informare.(2)Cererile de notare a unor drepturi, fapte sau raporturi juridice pentru care legea nu prevede formalitatea de publicitate a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 14 februarie 2023 in M.Of. 125 bis din 14-feb-2023

Ordonanta urgenta 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

...de măsuri se dovedesc a fi inadecvate sau nu se pot aplica în statul membru gazdă, instituţia de credit, persoană juridică română, în culpă persistă în încălcarea prevederilor legale prevăzute la alin. (1), aceasta este supusă măsurilor sau sancţiunilor dispuse de către autoritatea competentă din statul membru respectiv, cu informarea prealabilă a Băncii Naţionale a României, inclusiv, dacă este cazul, restricţiei de a iniţia noi tranzacţii pe teritoriul acelui stat......control intern.Art. 174(1)Pentru verificarea activităţii sucursalelor înfiinţate în alte state membre de către instituţiile de credit, persoane juridice române, Banca Naţională a României poate efectua verificări la sediul acestor sucursale, cu informarea prealabilă a autorităţilor competente din statele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 27 decembrie 2006 in M.Of. 1027 din 27-dec-2006

Hotarirea 188/2007 privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii cooperative europene

...grup special de negociere reprezintă grupul constituit în conformitate cu art. 3 pentru a negocia cu organul competent al entităţilor juridice participante stabilirea modalităţilor de implicare a angajaţilor în cadrul unei SCE;h)implicarea angajaţilor reprezintă informarea, consultarea, participarea, precum şi orice alt mecanism prin care reprezentanţii angajaţilor pot să exercite o influenţă asupra deciziilor ce urmează......ordinea descrescătoare a numărului de angajaţi.Art. 5(1)Grupul special de negociere şi organele competente de conducere ale entităţilor juridice participante stabilesc, prin acord scris, modalităţile de informare, consultare şi alte mecanisme de implicare a angajaţilor în activitatea SCE.(2...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 martie 2007 in M.Of. 162 din 07-mar-2007

Decretul-Lege 141/1990 privind organizarea activitatii de informare si documentare

...prin cooperarea si colaborarea intre acestea, pentru realizarea urmatoarelor obiective principale:a)formularea si implementarea unei politici nationale in domeniul informarii si documentarii, care sa puna in legatura cerintele de informare ale diverselor categorii de beneficiari, persoane fizice si juridice, cu sursele de informare corespunzatoare acestor cerinte si sa asigure achizitionarea si valorificarea in tara a acestor surse;b)asigurarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 12 mai 1990 in M.Of. 65 din 12-mai-1990