Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 174 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 742.108 acte

Anexa din 2002 la Hotararea nr. 1440/2002 privind aprobarea Strategiei nationale pentru promovarea noii economii si implementarea societatii informationale

...de mediu, până când România va deveni membră a Uniunii Europene.5.5.Securizarea reţelelor, antifrauda TIC şi promovarea cartelelor inteligenten)securizarea reţelelor de calculatoareTrebuie avute în vedere cu prioritate două aspecte legate de securitatea reţelelor:1.integritatea reţelelor: disponibilitatea acestora;2.caracterul privat: dreptul individual de a controla, influenţa şi gestiona informaţiile referitoare la propria persoană, care pot fi memorate şi stocate, precum şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 19 decembrie 2002 in M.Of. 933 bis din 19-dec-2002

Actul din 19-mar-1997 SCHIMB DE SCRISORI de consemnare a înţelegerii dintre Comunitatea Europeană şi Statele Unite ale Americii, Japonia, Australia, Canada şi ţările AELS Norvegia şi Elveţia privind principiile de cooperare internaţională în materie de activităţi de cercetare şi dezvoltare în domeniul sistemelor de fabricaţie inteligente

...ÎN DOMENIUL FABRICAŢIEI AVANSATECapitolul I:SCOPPrezentul document stabileşte termenii de referinţă pentru participanţii la programul sistemelor de fabricaţie inteligente IMS (Intelligent Manufacturing Systems - IMS) de cooperare internaţională în materie de cercetare şi dezvoltare în domeniul sistemelor de fabricaţie inteligente. Aceşti termeni de referinţă nu au ca scop crearea de obligaţii în dreptul naţional sau internaţional.Capitolul II:OBIECTIVEObiectivele programului IMS sunt următoarele:A)să permită operaţii de fabricare mai complexe;B...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Regulament din 1996 privind organizarea si functionarea asezamintelor pentru cultura si educatia adultilor

...apartenenţă etnică sau politică;- reprezintă o activitate de bază într-o societate democratică, susţin procesele sociale şi individuale de adaptare inteligentă, rapidă şi productivă într-o lume în schimbare;- consfinţesc dreptul la educaţie şi informaţie pe tot parcursul vieţii, pentru fiecare cetăţean, şi recunosc că educaţia este un proces dinamic şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 19 decembrie 1996 in M.Of. 347 din 19-dec-1996

Buget din 17-dec-2014 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2015/339 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2015

...unei creşteri bazate pe inovare şi pe orientarea către export a forţelor de producţie locale.Aceasta ar trebui să servească drept model de creştere pentru alte regiuni de convergenţă din Grecia şi din Europa.Fondurile disponibile din partea Uniunii ar trebui să sprijine dezvoltarea şi punerea în aplicare a strategiei regionale de specializare inteligentă, concentrându-se în special pe:- crearea şi/sau consolidarea legăturilor dintre sectorul industrial/manufacturier regional orientat spre exterior şi organismele......protecţie a consumatorilor şi de a permite afirmarea consumatorilor în centrul pieţei interne în cadrul unei strategii generale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin contribuţia sa la protecţia sănătăţii, siguranţei şi intereselor economice şi juridice ale consumatorilor, precum şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 13 martie 2015 in Jurnalul Oficial 69L

Ordonanta urgenta 128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale

...prezenta ordonanţă de urgenţă.Art. 1(1)Se aprobă Programul naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, denumit în continuare program naţional, care are drept obiectiv general reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibilului solid pentru asigurarea încălzirii clădirilor de locuit......amplasate pe teren proprietate publică a UAT.(4)Imobilele teren şi/sau clădire pe care urmează să fie amplasate sistemele inteligente de distribuţie a gazelor naturale sunt puse la dispoziţia beneficiarului proiectului. În acest sens, beneficiarul finanţării trebuie să aibă dreptul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 4 august 2020 in M.Of. 700 din 04-aug-2020

Buget din 25-nov-2015 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2016/150 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2016

...unei creşteri bazate pe inovare şi pe orientarea către export a forţelor de producţie locale.Aceasta ar trebui să servească drept model de creştere pentru alte regiuni de convergenţă din Grecia şi din Europa.Fondurile disponibile din partea Uniunii ar trebui să sprijine dezvoltarea şi punerea în aplicare a strategiei regionale de specializare inteligentă, concentrându-se în special pe:- crearea şi/sau consolidarea legăturilor dintre sectorul industrial/manufacturier regional orientat spre exterior şi organismele......şi punerea în aplicare a unei strategii RIS3 în regiunea greacă Macedonia de Est şi Tracia (REMTh), care a servit drept spaţiu de testare a teoriei privind specializarea inteligentă. Ea îşi extinde domeniul de aplicare la furnizarea unui sprijin potrivit şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 24 februarie 2016 in Jurnalul Oficial 48L

Ordinul 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

...utilizatorului direct sau prin intermediul furnizorului la datele prevăzute la pct. 5. lit. j), dacă acesta are montat un contor inteligent.3.Drepturile operatorului de distribuţie Operatorul de distribuţie are următoarele drepturi:a)să stabilească împreună cu utilizatorul, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, condiţiile privind deconectarea manuală şi limitarea consumului, aplicate în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 26 iunie 2015 in M.Of. 462 din 26-iun-2015

Regulamentul 490/29-nov-2023 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1926 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale

...1)JO L 207, 6.8.2010, p. 1.Întrucât:(1)Comunicarea Comisiei privind Strategia pentru o mobilitate durabilă şi inteligentă (2) identifică implementarea sistemelor de transport inteligente ("STI") drept o acţiune-cheie pentru realizarea mobilităţii multimodale conectate şi automatizate, contribuind, astfel, la transformarea sistemului european de transport pentru a...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 13 februarie 2024 in Jurnalul Oficial seria L din 13-feb-2024

Directiva 2661/22-nov-2023 de modificare a Directivei 2010/40/UE privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport

...Consiliului din 23 octombrie 2023.Întrucât:(1)Comunicarea Comisiei din 9 decembrie 2020 intitulată "Strategia pentru o mobilitate durabilă şi inteligentă - înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului" (denumită în continuare "Strategia pentru o mobilitate durabilă şi inteligentă") identifică implementarea sistemelor de transport inteligente (STI) drept o acţiune-cheie pentru realizarea mobilităţii multimodale, conectate şi automatizate, contribuind astfel la transformarea sistemului european de transport...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 30 noiembrie 2023 in Jurnalul Oficial seria L din 30-nov-2023

Regulamentul 1291/11-dec-2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020 şi de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE

...de inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică.(3)Uniunea s-a angajat să îndeplinească Strategia Europa 2020, care prevede obiectivele creşterii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, subliniază rolul cercetării şi inovării drept motoare esenţiale ale prosperităţii economice şi sociale şi ale durabilităţii mediului şi stabileşte obiectivul creşterii cheltuielilor cu cercetarea şi dezvoltarea......laboratoarele vii pentru experimentare şi infrastructuri de bază pentru tehnologiile generice esenţiale şi integrarea lor în produse avansate şi sisteme inteligente inovatoare, inclusiv echipamente, instrumente, servicii de sprijin, camere curate şi acces la turnătorii pentru crearea de prototipuri.Orizont 2020 va...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 20 decembrie 2013 in Jurnalul Oficial 347L