Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 104 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 626.597 acte

Anexa din 2002 la Hotararea nr. 1440/2002 privind aprobarea Strategiei nationale pentru promovarea noii economii si implementarea societatii informationale

...de mediu, până când România va deveni membră a Uniunii Europene.5.5.Securizarea reţelelor, antifrauda TIC şi promovarea cartelelor inteligenten)securizarea reţelelor de calculatoareTrebuie avute în vedere cu prioritate două aspecte legate de securitatea reţelelor:1.integritatea reţelelor: disponibilitatea acestora;2.caracterul privat: dreptul individual de a controla, influenţa şi gestiona informaţiile referitoare la propria persoană, care pot fi memorate şi stocate, precum şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 decembrie 2002 in M.Of. 933 bis din 19-dec-2002

Ordinul 162/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor

...lancea - voinţa, dar este şi armă vorbitoare în heraldică, amintind şi de arma cu care, odinioară, domnitorul Vlad Ţepeş făcea dreptate în ţară;c)acele de ceasornic - precizia acţiunilor militare;d)grifonul - forţa cu viteza; obstacol de surmontat, dificultate de învins;e)leul de aur - un geniu pătrunzător şi prevăzător; forţă, inteligenţă, vigilenţă, putere;f)coiful cu panaş - protecţia şi invulnerabilitatea; evocă codul de onoare al jandarmilor, capacitatea lor de a-şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 august 2009 in M.Of. 564 din 13-aug-2009

Decizia 365/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 163/2015 privind standardizarea naţională

...Legii nr. 8/1996, fiind circumscris unui ansamblu de mecanisme destinate protejării creaţiilor intelectuale.21. Această protecţie oferită prin lege drepturilor de proprietate intelectuală este justificată de necesitatea apărării produsului inteligenţei umane, prin noţiunea de proprietate intelectuală înţelegându-se totalitatea drepturilor asupra creaţiilor geniului uman referitoare la opere literare, artistice, ştiinţifice, invenţiile din toate domeniile, descoperirile ştiinţifice, precum şi drepturile aferente...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iulie 2017 in M.Of. 578 din 19-iul-2017

Regulamentul 1291/11-dec-2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020 şi de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE

...de inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică.(3)Uniunea s-a angajat să îndeplinească Strategia Europa 2020, care prevede obiectivele creşterii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, subliniază rolul cercetării şi inovării drept motoare esenţiale ale prosperităţii economice şi sociale şi ale durabilităţii mediului şi stabileşte obiectivul creşterii cheltuielilor cu cercetarea şi dezvoltarea......laboratoarele vii pentru experimentare şi infrastructuri de bază pentru tehnologiile generice esenţiale şi integrarea lor în produse avansate şi sisteme inteligente inovatoare, inclusiv echipamente, instrumente, servicii de sprijin, camere curate şi acces la turnătorii pentru crearea de prototipuri.Orizont 2020 va...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 20 decembrie 2013 in Jurnalul Oficial 347L

Hotarirea 31/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Identificarea şi înlăturarea barierelor din cadrul pieţei unice - COM(2020) 93

...sporirea vizibilităţii şi transparenţei acestora la nivel transfrontalier;9.consideră că politicile de dezvoltare urbană, în special în domeniul oraşelor inteligente şi al ocrotirii spaţiilor verzi, se aliniază în mod firesc obiectivelor protecţiei consumatorilor, ale protecţiei drepturilor lucrătorilor şi ale protecţiei drepturilor sociale, astfel încât ar fi potrivită analiza acestora în scopul identificării şi înlăturării barierelor din cadrul pieţei unice;10.consideră...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 octombrie 2020 in M.Of. 908 din 07-oct-2020

Hotarirea 318/2019 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar*
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Instituţii de drept privat
Alba Iulia
română
IF
60
150
Ştiinţe penale şi criminalistică
Alba Iulia
română
IF
60
6
Ştiinţe administrative
Asistenţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 iunie 2019 in M.Of. 500 bis din 20-iun-2019

Hotarirea 614/2017 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Instituţii de drept privat
Alba Iulia
română
IF
60
150
Ştiinţe penale şi criminalistică
Alba Iulia
română
IF
60
6
Ştiinţe administrative
Asistenţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 septembrie 2017 in M.Of. 712 din 04-sep-2017

Decizia 651/2018 [A/A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală şi ale art. 4 din Codul penal

...controlat atât de persoanele trimise în judecată, cât şi de instanţa de condamnare. În condiţiile în care noţiunile şi sintagmele "drept", "stat de drept", "echitate", "egalitate în faţa legii" nu au caracter aleatoriu şi nu pot depinde de inteligenţa, ingeniozitatea, "viclenia" sau "nepriceperea" părţilor şi în situaţia în care norma de incriminare a unei fapte penale este constatată neconstituţională...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 decembrie 2018 in M.Of. 1083 din 20-dec-2018

Hotarirea 691/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Instituţii de drept privat
Alba Iulia
română
IF
60
150
Ştiinţe penale şi criminalistică
Alba Iulia
română
IF
60
6
Ştiinţe administrative
Asistenţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 septembrie 2018 in M.Of. 782 din 12-sep-2018

Hotarirea 117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Instituţii de drept privat
Alba Iulia
română
IF
60
150
Ştiinţe penale şi criminalistică
Alba Iulia
română
IF
60
6
Ştiinţe administrative
Asistenţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 martie 2017 in M.Of. 218 din 30-mar-2017