Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 85 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.834 acte

Hotarirea 117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Instituţii de drept privat
Alba Iulia
română
IF
60
150
Ştiinţe penale şi criminalistică
Alba Iulia
română
IF
60
6
Ştiinţe administrative
Asistenţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 martie 2017 in M.Of. 218 din 30-mar-2017

Hotarirea 185/2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Instituţii de drept privat
Alba Iulia
română
IF
60
150
Ştiinţe penale şi criminalistică
Alba Iulia
română
IF
60
6
Ştiinţe administrative
Asistenţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 aprilie 2018 in M.Of. 323 din 12-apr-2018

Hotarirea 691/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Instituţii de drept privat
Alba Iulia
română
IF
60
150
Ştiinţe penale şi criminalistică
Alba Iulia
română
IF
60
6
Ştiinţe administrative
Asistenţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 septembrie 2018 in M.Of. 782 din 12-sep-2018

Hotarirea 71/2018 referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă - COM (2018) 171 final

...cu ambiţia de a atinge un nivel social european de calitate AAA, cu obiectivele Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii şi cu drepturile fundamentale prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;-- monitorizarea numărului bolilor profesionale şi a cazurilor aferente de cancer profesional utilizând sursele de date disponibile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 iunie 2018 in M.Of. 465 din 06-iun-2018

Decizia 651/2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală şi ale art. 4 din Codul penal

...controlat atât de persoanele trimise în judecată, cât şi de instanţa de condamnare. În condiţiile în care noţiunile şi sintagmele "drept", "stat de drept", "echitate", "egalitate în faţa legii" nu au caracter aleatoriu şi nu pot depinde de inteligenţa, ingeniozitatea, "viclenia" sau "nepriceperea" părţilor şi în situaţia în care norma de incriminare a unei fapte penale este constatată neconstituţională...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 decembrie 2018 in M.Of. 1083 din 20-dec-2018

Hotarirea 614/2017 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Instituţii de drept privat
Alba Iulia
română
IF
60
150
Ştiinţe penale şi criminalistică
Alba Iulia
română
IF
60
6
Ştiinţe administrative
Asistenţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 septembrie 2017 in M.Of. 712 din 04-sep-2017

Hotarirea 318/2019 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar*
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Instituţii de drept privat
Alba Iulia
română
IF
60
150
Ştiinţe penale şi criminalistică
Alba Iulia
română
IF
60
6
Ştiinţe administrative
Asistenţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 iunie 2019 in M.Of. 500 bis din 20-iun-2019

Regulamentul 1935/27-oct-2004 privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi de abrogare a Directivelor 80/590/CEE şi 89/109/CEE

...punere în aplicare aferente sau, în cazul în care nu există nici o dispoziţie comunitară, în conformitate cu dispoziţiile de drept intern aplicabile produselor alimentare.(2)Până la adoptarea unor norme suplimentare în cadrul unei măsuri speciale privind materialele şi obiectele active şi inteligente, substanţele încorporate în mod deliberat în materialele şi obiectele active pentru a fi eliberate în produse alimentare sau în mediul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Regulamentul 262/17-feb-2015 de stabilire, în temeiul Directivelor 90/427/CEE şi 2009/156/CE ale Consiliului, a unor norme privind metodele de identificare a ecvideelor (Regulamentul privind paşapoartele ecvideelor)

...teritoriul statului membru în cauză. În mai multe zone, au fost introduse carduri de plastic cu cipuri computerizate integrate ("carduri inteligente") drept dispozitive de stocare a datelor. Ar trebui să fie posibilă emiterea unor astfel de carduri inteligente ca o opţiune în plus pe lângă documentul de identificare, precum şi utilizarea acestora în anumite condiţii în locul documentului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 3 martie 2015 in Jurnalul Oficial 59L

Decizia 2004/545/CE/08-iul-2004 privind armonizarea spectrului radioelectric în banda de frecvenţe de 79 GHz în vederea utilizării de către sistemele radar cu rază scurtă de acţiune pentru automobile în Comunitate

...către Consiliu şi către Parlamentul European din 15 septembrie 2003, intitulată "Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor pentru vehicule sigure şi inteligente" (2), Comisia şi-a anunţat intenţia de a îmbunătăţi siguranţa rutieră în Europa, în cadrul iniţiativei cunoscute drept eSafety. Aceste îmbunătăţiri pot fi realizate în special prin utilizarea de noi tehnologii ale informaţiei şi ale comunicaţiilor şi sisteme......de siguranţă rutieră inteligente, precum sistemele radar cu rază scurtă de acţiune pentru automobile (SRR). La 5 decembrie 2003, în concluziile sale privind siguranţa...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial