Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 912 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - REPUBLICARE

...atribuţiile care îi revin în privinţa examinării parlamentare a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene, precum şi a altor documente din domeniul afacerilor europene, potrivit prezentului regulament;l)organizează relaţiile Camerei cu parlamentele altor state şi cu organizaţiile parlamentare pe baza consultării, în funcţie de natura acţiunilor avute în vedere, a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, a grupurilor parlamentare......fizice, care pot furniza expertize şi informaţii necesare activităţii;g)organizează activităţile necesare pentru examinarea parlamentară a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene, potrivit prezentului regulament;h)organizează, la propunerea membrilor comisiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 18 ianuarie 2016 in M.Of. 32 din 18-ian-2016

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

...atribuţiile care îi revin în privinţa examinării parlamentare a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene, precum şi a altor documente din domeniul afacerilor europene, potrivit prezentului regulament;l)organizează relaţiile Camerei cu parlamentele altor state şi cu organizaţiile parlamentare pe baza consultării, în funcţie de natura acţiunilor avute în vedere, a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, a grupurilor parlamentare......fizice, care pot furniza expertize şi informaţii necesare activităţii;g)organizează activităţile necesare pentru examinarea parlamentară a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene, potrivit prezentului regulament;h)organizează, la propunerea membrilor comisiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 14 noiembrie 2019 in M.Of. 919 din 14-noi-2019

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

...atribuţiile care îi revin în privinţa examinării parlamentare a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene, precum şi a altor documente din domeniul afacerilor europene, potrivit prezentului regulament;l)organizează relaţiile Camerei cu parlamentele altor state şi cu organizaţiile parlamentare pe baza consultării, în funcţie de natura acţiunilor avute în vedere, a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, a grupurilor parlamentare......fizice, care pot furniza expertize şi informaţii necesare activităţii;g)organizează activităţile necesare pentru examinarea parlamentară a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene, potrivit prezentului regulament;h)organizează, la propunerea membrilor comisiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 12 aprilie 2016 in M.Of. 277 din 12-apr-2016

Hotarirea 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale

...Countries), 2005, privind formularea şi coordonarea politicilor în România, toate acestea fiind luate în considerare la elaborarea prezentei strategii.Cadrul legislativ referitor la procesul de formulare a politicilor publice, inclusiv procedurile de tehnica legislativă pentru proiectele şi actele normative şi consultările legislative, este reprezentat de:Legi- Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 24 iulie 2006 in M.Of. 637 din 24-iul-2006

Legea 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului

...şi oraşele din judeţ ori numai în unele dintre acestea, care sunt direct interesate.(3)Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, oraşelor şi judeţelor se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective, prin referendum. În acest caz organizarea referendumului este obligatorie.Art. 14(1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 24 februarie 2000 in M.Of. 84 din 24-feb-2000

Memorandum de Intelegere din 2013 între Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013

...în rândul debitorilor au o contribuţie importantă la consolidarea stabilităţii financiare. Astfel, Guvernul va evita în continuare adoptarea de iniţiative legislative (precum legea privind insolvenţa persoanelor fizice) şi completarea legii privind recuperarea creanţelor, care ar submina disciplina de creditare. Autorităţile vor avea consultări extinse cu toate părţile implicate, ţinând seama şi de analiza de impact, finalizată de BNR, referitoare la noile prevederi privind......în rândul debitorilor contribuie considerabil la consolidarea stabilităţii financiare, autorităţile vor continua să se abţină de la adoptarea de iniţiative legislative (precum legea privind insolvenţa persoanelor fizice sau propuneri pentru legea privind colectarea datoriilor) care ar submina disciplina de creditare. Totodată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 11 aprilie 2014 in M.Of. 267 din 11-apr-2014

CONSTITUTIA din 1938 Constitutia Regatului Romaniei

...Constitutiei ori legilor in vigoare, poate cere Statului despagubiri banesti pentru paguba suferita, conform dreptului comun.CAPITOLUL IV:Despre Consiliul LegislativArt. 72Consiliul Legislativ functioneaza pe baza legii sale organice. Consultarea Consiliului Legislativ este obligatorie pentru toate proiectele de legi, atat inainte cat si dupa amendarea lor in comisiuni, afara de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: duminică, 27 februarie 1938 in M.Of. 48 din 27-feb-1938

Protocol din 09-mai-2008 PROTOCOALE ANEXATE LA TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI LA TRATATUL PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE ASTFEL CUM AU FOST MODIFICATE PRIN TRATAUL DE LA LISABONA SEMNAT LA 13 DECEMBRIE 2007

...la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice:TITLUL I:INFORMAŢII DESTINATE PARLAMENTELOR NAŢIONALEArt. 1Documentele de consultare ale Comisiei (cărţi verzi, cărţi albe şi comunicări) se transmit direct de Comisie parlamentelor naţionale la data publicării acestora. De asemenea, Comisia transmite parlamentelor naţionale şi programul legislativ anual, precum şi orice alt instrument de programare legislativă sau de strategie politică, simultan cu transmiterea acestora Parlamentului European şi......subsidiarităţii şi proporţionalităţii definite la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană.Art. 2Înainte de a propune un act legislativ, Comisia procedează la consultări extinse. După caz, aceste consultări trebuie să aibă în vedere dimensiunea regională şi locală a acţiunilor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 9 mai 2008 in Jurnalul Oficial 115C

Tratat din 25-mar-1957 DE INSTITUIRE A COMUNITĂŢII EUROPENE A ENERGIEI ATOMICE (2010/C 84/01) - VERSIUNE CONSOLIDATĂ

...de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice:PARTEA 2:TITLUL I:INFORMAŢII DESTINATE PARLAMENTELOR NAŢIONALEArt. 1Documentele de consultare ale Comisiei (cărţi verzi, cărţi albe şi comunicări) se transmit direct de Comisie parlamentelor naţionale la data publicării acestora. De asemenea, Comisia transmite parlamentelor naţionale şi programul legislativ anual, precum şi orice alt instrument de programare legislativă sau de strategie politică, simultan cu transmiterea acestora Parlamentului European şi......13)În condiţiile şi respectând procedura stabilită de Parlamentul European şi de Consiliu, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea instituţiilor în cauză, toate indemnizaţiile, salariile şi retribuţiile plătite de Uniune funcţionarilor şi altor agenţi ai...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 30 martie 2010 in Jurnalul Oficial 84C

Decizia 61/2018 [R/A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. I pct. 4, 5, 7, 15, 19, 20, 34, 48 şi 62 din aceasta

...paginile 23-26 (nr. crt. 46-49) din anexa nr. 1 la raport.35. Se precizează că procedura parlamentară de consultare publică, prealabilă procedurii dezbaterii iniţiativei legislative, permite depunerea de opinii de către orice autoritate, instituţie, organizaţie civică sau profesională sau persoană fizică, însă aceste sugestii sau......stabilităţii legislative în domeniul justiţiei. La data de 8.11.2017 a fost primit avizul favorabil, cu observaţii, al Consiliului Legislativ. La data de 9.11.2017, Guvernul a trimis punctul său de vedere. Tot la această dată s-a împlinit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 6 martie 2018 in M.Of. 204 din 06-mar-2018