Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 766 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 622.503 acte

Regulament din 1994 al Camerei Deputatilor - Republicare

...se înaintează Biroului permanent.În cazul în care o comisie examinează în fond mai multe proiecte de legi şi propuneri legislative care au acelaşi obiect de reglementare se întocmeşte un singur raport, cu respectarea prevederilor de la alin. 1 şi 2.Art. 64Biroul permanent, după consultarea preşedintelui comisiei sesizate în fond, stabileşte un termen înăuntrul căruia comisia trebuie să-şi depună raportul; modificarea acestui termen poate......68.Subsectiunea 5: Comisii de mediereArt. 72Dacă una dintre Camere adoptă un proiect de lege sau o propunere legislativă într-o redactare diferită de cea aprobată de cealaltă Cameră, preşedintele Camerei Deputaţilor şi preşedintele Senatului vor iniţia procedura de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 martie 1996 in M.Of. 53 din 14-mar-1996

Regulament din 2006 de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor

...un buletin informativ de sinteză a politicilor europene şi a evoluţiilor din cadrul UE;d)realizează, ia cerere şi prin consultarea Departamentului legislativ şi a Consiliului Legislativ, studii de impact privind aplicarea normelor europene în România;e)realizează, ori de câte ori este necesar, prin consultarea Departamentului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 noiembrie 2006 in M.Of. 922 din 14-noi-2006

Legea 15/1971 pentru organizarea si functionarea Consiliului Legislativ

...legislatiei, semnalind organelor competente eventualele neconcordante in actele normative ce-i sint communicate spre evidenta;e)publica colectii si repertorii legislative, precum si buletine de informare legislativa.Art. 3Proiectele de acte normative prevazute la artiocolul 2 litera c se trimit obligatoriu Consiliului Legislativ, spre consultare prealabila.Avizul Consiliului Legislativ are caracter consultativ.Celelalte acte normative, adoptate sau emise de organele centrale de stat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 octombrie 1971 in B.Of. 134 din 22-oct-1971

Hotarirea 32/2002 privind aprobarea Planului de actiuni pe anii 2002 si 2003 al Programului de guvernare

...de acţiune al Programului de Guvernare 2001-2004.
XII. Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii precum şi a cooperaţiei. Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi administrativ pentru IMM.
1. Simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ şi administrativ, susţinerea organizaţiilor de reprezentare a sectorului IMM şi consultarea lor.
1.1. Promovarea unui proiect de act normativ pentru simplificarea sistemului de licenţiere.
Martie 2002
Reprogramată din anul 2001
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 ianuarie 2002 in M.Of. 61 bis din 29-ian-2002

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - REPUBLICARE

...iniţiativelor legislative care au stat la baza formei adoptate de Senat.(4)În cazul în care pentru una dintre iniţiativele legislative la care se referă alin. (1) s-a aprobat procedură de urgenţă, raportul se elaborează în procedură de urgenţă.Art. 69(1)Biroul permanent aprobă termenele de depunere a raportului după consultarea preşedinţilor comisiilor sesizate în fond; modificarea acestor termene poate fi aprobată numai de Biroul permanent de cel mult două ori......României, rămânând aplicabilă legilor constituţionale.Art. 80(1)Dacă una dintre Camere adoptă un proiect de lege sau o propunere legislativă într-o redactare diferită de cea aprobată de cealaltă Cameră, preşedintele Camerei Deputaţilor şi preşedintele Senatului vor iniţia procedura de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 ianuarie 2006 in M.Of. 35 din 16-ian-2006

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

...înaintează Biroului permanent.(3)În cazul în care o comisie examinează în fond mai multe proiecte de legi şi propuneri legislative care au acelaşi obiect de reglementare se întocmeşte un singur raport, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2).Art. 67(1)Biroul permanent, după consultarea preşedintelui comisiei sesizate în fond, stabileşte un termen înăuntrul căruia comisia trebuie să depună raportul; modificarea acestui termen poate fi......SUBSECŢIUNEA 5:Comisii de mediereArt. 74(1)Dacă una dintre Camere adoptă un proiect de lege sau o propunere legislativă într-o redactare diferită de cea aprobată de cealaltă Cameră, preşedintele Camerei Deputaţilor şi preşedintele Senatului vor iniţia procedura de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 noiembrie 2004 in M.Of. 1030 din 08-noi-2004

Regulament din 1994 al Camerei Deputatilor - Republicare

...înaintează Biroului permanent.(3)În cazul în care o comisie examinează în fond mai multe proiecte de lege şi propuneri legislative care au acelaşi obiect de reglementare se întocmeşte un singur raport, cu respectarea prevederilor alin. 1 şi 2.Art. 67(1)Biroul permanent, după consultarea preşedintelui comisiei sesizate în fond, stabileşte un termen înăuntrul căruia comisia trebuie să îşi depună raportul; modificarea acestui termen poate......SUBSECTIUNEA 5:Comisii de mediereArt. 74(1)Dacă una dintre Camere adoptă un proiect de lege sau o propunere legislativă într-o redactare diferită de cea aprobată de cealaltă Cameră, preşedintele Camerei Deputaţilor şi preşedintele Senatului vor iniţia procedura de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 ianuarie 2001 in M.Of. 51 din 31-ian-2001

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - REPUBLICARE

...europene- contribuie la formarea poziţiei naţionale pentru adoptarea deciziilor la nivelul Uniunii Europene, cu participarea Camerei Deputaţilor;- examinează documentele de consultare, proiectele actelor legislative europene şi alte documente provenite de la instituţiile Uniunii Europene şi integrează punctele de vedere exprimate de celelalte comisii permanente......României, rămânând aplicabilă legilor constituţionale.Art. 80(1)Dacă una dintre Camere adoptă un proiect de lege sau o propunere legislativă într-o redactare diferită de cea aprobată de cealaltă Cameră, preşedintele Camerei Deputaţilor şi preşedintele Senatului vor iniţia procedura de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 noiembrie 2012 in M.Of. 762 din 13-noi-2012

Protocol din 17-dec-2007 PROTOCOALE CARE SE ANEXEAZĂ LA TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ, LA TRATATUL PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE ŞI, DUPĂ CAZ, LA TRATATUL DE INSTITUIRE A COMUNITĂŢII EUROPENE A ENERGIEI ATOMICE PRECUM ŞI LA TRATATUL DE LA LISABONA

...la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice:TITLUL I:INFORMAŢII DESTINATE PARLAMENTELOR NAŢIONALEArt. 1Documentele de consultare ale Comisiei (cărţi verzi, cărţi albe şi comunicări) se transmit direct de Comisie parlamentelor naţionale la data publicării acestora. De asemenea, Comisia transmite parlamentelor naţionale şi programul legislativ anual, precum şi orice alt instrument de programare legislativă sau de strategie politică, simultan cu transmiterea acestora Parlamentului European şi......subsidiarităţii şi proporţionalităţii definite la articolul 3b din Tratatul privind Uniunea Europeană.Art. 2Înainte de a propune un act legislativ, Comisia procedează la consultări extinse. După caz, aceste consultări trebuie să aibă în vedere dimensiunea regională şi locală a acţiunilor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 17 decembrie 2007 in Jurnalul Oficial 306C

Decizia 239/2020 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2017

...totodată, o protecţie similară pe piaţa internă. Având în vedere acest obiect de reglementare, Preşedintele României arată că era necesară consultarea Consiliului Economic şi Social, potrivit art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea Consiliului Economic şi Social. Or, din analiza parcursului legislativ al actului normativ şi a documentelor ataşate, disponibile în format electronic pe paginile de internet ale celor două Camere ale......semnificative aduse acestui proiect de lege în procedură parlamentară, Parlamentul avea obligaţia de a solicita un nou aviz al Consiliului Legislativ, ocazie cu care acesta ar fi avut posibilitatea să se pronunţe asupra necesităţii consultării CES.85. La Dosarul nr. 524A...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 iulie 2020 in M.Of. 649 din 23-iul-2020