Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 114 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Decizia 182/2013 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

...constituie dispoziţiile art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 212001, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 76/2012.3. În concluzie, obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005, aprobată cu modificări şi completări prin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 18 iunie 2013 in M.Of. 361 din 18-iun-2013

Decizia 290/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...Gliga.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Stimas" - S.A. din Suceava în Dosarul nr. 1.103/86/2012* al Tribunalului Suceava - Secţia civilă. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 145D/2013.La apelul nominal se constată lipsa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 iunie 2013 in M.Of. 383 din 27-iun-2013

Decizia 166/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de S.C. "R&G Investment" - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 14.754/211/2012 al Judecătoriei Cluj-Napoca - Secţia civilă şi care constituie obiectul Dosarului nr. 622D/2013 al Curţii Constituţionale.La apelul nominal...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 19 mai 2014 in M.Of. 365 din 19-mai-2014

Metodologie din 2011 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic

...nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare
3.
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată
Codul muncii
4.
Programul de guvernare 2009-2012
Capitolul V. Politica în domeniul educaţiei
5.
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 26 octombrie 2011 in M.Of. 753 din 26-oct-2011

Hotarirea 964/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 89/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor

...care face parte integrantă din prezenta hotărâre.-****-
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul mediului şi pădurilor,
Rovana Plumb
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mariana Câmpeanu
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Florin Georgescu
ANEXĂ:(- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 89/2012)REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVABd. Magheru nr. 31, BucureştiCod unic de înregistrare: RO 1590120BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
INDICATORI
Nr. rd.
BVC 2012
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 8 octombrie 2012 in M.Of. 690 din 08-oct-2012

Hotarirea 1256/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 87/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale ''Imprimeria Naţională'' - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

...înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.-****-
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Florin Georgescu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mariana Câmpeanu
ANEXĂ:(- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 87/2012)MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICECompania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.Bd. Al. I. Cuza nr. 56, sectorul 1, BucureştiCod unic de înregistrare: 2779625BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2012- mii lei -
INDICATORI
Nr. rd.
Propuneri Rectificat
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 decembrie 2012 in M.Of. 863 din 19-dec-2012

Decizia 2011/231/UE/11-apr-2011 de acordare a unor derogări anumitor state membre în ceea ce priveşte transmiterea de statistici în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum şi la sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, în ceea ce priveşte statisticile referitoare la accidentele de muncă

...Rev.2: 2016 (pentru datele referitoare la 2014)
30 iunie 2016
Letonia
Prima furnizare de variabile "zile de incapacitate de muncă", "activitatea economică a angajatorului" cu codul detaliat de 4 cifre din NACE Rev.2 şi localizarea geografică în conformitate cu NUTS: 2014 (date referitoare la 2012)
30 iunie 2014
Ţările de Jos
Prima furnizare de variabile "profesie", "tipul vătămării", "parte a corpului vătămată", "data accidentului" "zile
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 12 aprilie 2011 in Jurnalul Oficial 97L

Decizia 2012/658/UE/09-oct-2012 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2011/344/UE privind acordarea de asistenţă financiară din partea Uniunii pentru Portugalia

...1).(9)Progresele înregistrate în punerea în aplicare a reformelor menite să ducă la creşterea competitivităţii, a ocupării forţei de muncă şi a potenţialului de creştere sunt, în linii mari, satisfăcătoare. Codul muncii revizuit a intrat în vigoare în august 2012. Sunt planificate, până la sfârşitul lunii septembrie, mai multe reforme importante în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 25 octombrie 2012 in Jurnalul Oficial 295L

Norme Metodologice din 2012 pentru achiziţia publică centralizată, la nivel naţional, de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto

...conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 872 din data de 20 decembrie 2012
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 20 decembrie 2012 in M.Of. 872 din 20-dec-2012

Contract Colectiv de Munca 59395/2012 la nivel de grup de unităţi din Ministerul Administraţiei şi Internelor

...nr. 59395 din 26 noiembrie 2012 la nivel de grup de unităţi din Ministerul Administraţiei şi InternelorÎnregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sub nr. 59395 din data de 26.11.2012În temeiul Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, şi Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul Contract Colectiv de Muncă la nivel de grup de unităţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 16 ianuarie 2013 in M.Of. 3 cc din 16-ian-2013