Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 94 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.375 acte

Hotarirea 964/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 89/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor

...care face parte integrantă din prezenta hotărâre.-****-
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul mediului şi pădurilor,
Rovana Plumb
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mariana Câmpeanu
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Florin Georgescu
ANEXĂ:(- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 89/2012)REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVABd. Magheru nr. 31, BucureştiCod unic de înregistrare: RO 1590120BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
INDICATORI
Nr. rd.
BVC 2012
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 octombrie 2012 in M.Of. 690 din 08-oct-2012

Hotarirea 1256/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 87/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale ''Imprimeria Naţională'' - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

...înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.-****-
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Florin Georgescu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mariana Câmpeanu
ANEXĂ:(- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 87/2012)MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICECompania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.Bd. Al. I. Cuza nr. 56, sectorul 1, BucureştiCod unic de înregistrare: 2779625BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2012- mii lei -
INDICATORI
Nr. rd.
Propuneri Rectificat
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 decembrie 2012 in M.Of. 863 din 19-dec-2012

Decizia 2012/658/UE/09-oct-2012 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2011/344/UE privind acordarea de asistenţă financiară din partea Uniunii pentru Portugalia

...1).(9)Progresele înregistrate în punerea în aplicare a reformelor menite să ducă la creşterea competitivităţii, a ocupării forţei de muncă şi a potenţialului de creştere sunt, în linii mari, satisfăcătoare. Codul muncii revizuit a intrat în vigoare în august 2012. Sunt planificate, până la sfârşitul lunii septembrie, mai multe reforme importante în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 25 octombrie 2012 in Jurnalul Oficial 295L

Norme Metodologice din 2012 pentru achiziţia publică centralizată, la nivel naţional, de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto

...conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 872 din data de 20 decembrie 2012
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 decembrie 2012 in M.Of. 872 din 20-dec-2012

Contract Colectiv de Munca 59395/2012 la nivel de grup de unităţi din Ministerul Administraţiei şi Internelor

...nr. 59395 din 26 noiembrie 2012 la nivel de grup de unităţi din Ministerul Administraţiei şi InternelorÎnregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sub nr. 59395 din data de 26.11.2012În temeiul Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, şi Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul Contract Colectiv de Muncă la nivel de grup de unităţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 ianuarie 2013 in M.Of. 3 cc din 16-ian-2013

Decizia 62/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (2) şi ale art. 94 alin. (1) lit. m), raportat la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

...din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi la art. 50 lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Mariana Adelina Grecu în Dosarul nr. 2.796/63/2012 al Tribunalului Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului nr. 1.172D/2012 al Curţii Constituţionale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 aprilie 2013 in M.Of. 199 din 09-apr-2013

Decizia 138/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (1) lit. c) şi art. 257 alin. (2^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi cele ale art. 296^3 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...sănătăţii şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, excepţie ridicată de Dimitrie Dan Ciurea în Dosarul nr. 1.399/3/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 686D/2013.La apelul nominal se prezintă personal autorul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 mai 2014 in M.Of. 367 din 19-mai-2014

Metodologie din 2011 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic

...nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare
3.
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată
Codul muncii
4.
Programul de guvernare 2009-2012
Capitolul V. Politica în domeniul educaţiei
5.
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 octombrie 2011 in M.Of. 753 din 26-oct-2011

Decizia 2011/231/UE/11-apr-2011 de acordare a unor derogări anumitor state membre în ceea ce priveşte transmiterea de statistici în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum şi la sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, în ceea ce priveşte statisticile referitoare la accidentele de muncă

...Rev.2: 2016 (pentru datele referitoare la 2014)
30 iunie 2016
Letonia
Prima furnizare de variabile "zile de incapacitate de muncă", "activitatea economică a angajatorului" cu codul detaliat de 4 cifre din NACE Rev.2 şi localizarea geografică în conformitate cu NUTS: 2014 (date referitoare la 2012)
30 iunie 2014
Ţările de Jos
Prima furnizare de variabile "profesie", "tipul vătămării", "parte a corpului vătămată", "data accidentului" "zile
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 12 aprilie 2011 in Jurnalul Oficial 97L

Decizia 480/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

...20 februarie 2012. După numai 4 zile i s-a comunicat de către angajator Decizia nr. 2 din 24 februarie 2012, prin care se stabilea încetarea contractului de muncă, în temeiul art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, potrivit căruia "Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 noiembrie 2014 in M.Of. 824 din 12-noi-2014