Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 71 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Hotarirea 531/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' prin Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

...tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt.
Nr. M.F.P.
Codul de clasificare
Denumirea
Descrierea tehnică
Adresa
Valoarea de inventar actualizată
(lei)
0
1
2
3
4
5
6
1
64173
8.17.03
Acumulare nepermanentă Vânători
Vtot = 25 mil. mc
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 20 iulie 2018 in M.Of. 633 din 20-iul-2018

Ordinul 212/2015 pentru aprobarea Metodologiei şi a formatului de raportare a Listei actualizate a medicamentelor pentru care se datorează contribuţie trimestrială

...Listă şi transmis de către DAPP iniţial, cu respectarea precizărilor de la pct. 6 şi 7.ANEXA nr. 2:Lista actualizată a medicamentelor pentru care se datorează contribuţie trimestrială, aferentă trimestrului ...... anul .........
Nr. crt.
Cod CIM
(W)
Denumire comercială
DCI
Cod ATC
Forma farmaceutică
Concentraţia
Ambalaj - descriere completă
Nr. UT/ambalaj
(formal numeric)
Denumire completa a deţinătorului APP
Ţara
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 29 mai 2015 in M.Of. 377 din 29-mai-2015

Hotarirea 571/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' prin Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

...tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt.
Nr. M.F.P
Codul de clasificare
Denumirea
Descrierea tehnică
Adresa
Valoarea de inventar actualizată
(lei)
0
1
2
3
4
5
6
1
62793
8.28.06
Teren Bazin Reprezentativ Ciurea
S = 5.150
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 7 august 2018 in M.Of. 686 din 07-aug-2018

Hotarirea 530/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' prin Administraţia Bazinală de Apă Jiu, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

...tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt.
Nr. M.F.P.
Codul de clasificare
Denumirea
Descrierea tehnică
Adresa
Valoarea de inventar actualizată
(lei)
0
1
2
3
4
5
6
1
63977
8.03.11
Foraje DA Jiu
Nr. foraje = 200; Suprafaţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 23 iulie 2018 in M.Of. 637 din 23-iul-2018

Hotarirea 907/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' prin Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

...tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt.
Nr. M.F.P.
Cod de clasificare
Denumire
Descriere tehnică
Adresa
Valoare de inventar actualizată
(lei)
1
64021
8.17.02
Acumulare Gilău
Suprafaţă la NNR = Stotală = 639.991 mp,
St = 632.740 mp, CF
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 22 noiembrie 2018 in M.Of. 988 din 22-noi-2018

Hotarirea 763/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' prin Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

...tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt.
Nr. M.F.P.
Cod de clasificare
Denumire
Descriere tehnică
Adresa
Valoare de inventar actualizată
(lei)
1
65189
8.28.01
Cantonul Boiu
Suprafaţă teren = 4.318 mp; suprafaţă construită = C1 - canton_vechi = 134 mp, C2
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 3 octombrie 2018 in M.Of. 841 din 03-oct-2018

Regulamentul 1807/14-nov-2018 privind un cadru pentru libera circulaţie a datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană

...căreia datele vor rămâne disponibile pentru portare; şi garanţiile privind accesarea datelor în cazul falimentului furnizorului de servicii. De asemenea, codurile de conduită ar trebui să precizeze clar că dependenţa de furnizor nu este o practică comercială acceptabilă, să prevadă tehnologii care să mărească încrederea clienţilor şi să fie actualizate periodic pentru a ţine pasul cu evoluţiile tehnologice. Comisia ar trebui să se asigure că toate părţile interesate relevante, inclusiv...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 28 noiembrie 2018 in Jurnalul Oficial 303L

Ordinul 1.623/2022 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

...Se indică informaţii de identificare ale operatorului economic care a realizat schimburi intra-UE de bunuri şi date de contact actualizate ale persoanei responsabile pentru completarea Declaraţiei statistice Intrastat.
Cod de identificare al partenerului comercial
Se indică codul de identificare fiscală al partenerului comercial din Uniunea Europeană către care sunt expediate fizic bunurile. Acest câmp
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 29 decembrie 2022 in M.Of. 1265 din 29-dec-2022

Hotarirea 739/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' - Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

...tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt.
Nr. M.F.P.
Cod de clasificare
Denumirea
Descriere tehnică
Adresa
Valoarea de inventar actualizată (lei)
0
1
2
3
4
5
6
1
63737
8.03.01
Bazinul hidrografic Mureş cu toţi afluenţii de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 28 septembrie 2015 in M.Of. 726 din 28-sep-2015

Regulamentul 1063/16-mai-2018 de modificare şi de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii

...introducerii («declaraţie de introducere») mărfurilor expediate către, dinspre sau între teritorii fiscale speciale.(3) Până la datele la care sunt actualizate sistemele naţionale de import menţionate în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/578, în cadrul schimburilor comerciale cu mărfuri unionale, menţionate la articolul 1 alineatul (3) din cod, care au loc în interiorul aceluiaşi stat membru, autoritatea vamală a acelui stat membru poate autoriza utilizarea unei facturi sau...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 30 iulie 2018 in Jurnalul Oficial 192L