Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4548 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 586.246 acte

Ordonanta 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

...decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, în sensul art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, rata dobânzii legale se stabileşte potrivit prevederilor alin. (1), respectiv alin. (2), diminuat cu 20%.(4)Nivelul ratei dobânzii......decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, în sensul art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, dobânda nu poate depăşi dobânda legală cu mai mult de 50% pe an.(2)Orice clauză prin care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 august 2011 in M.Of. 607 din 29-aug-2011

Ordonanta 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

...servicii ori cu un alt drept de proprietate, precum şi transferul masei patrimoniale fiduciare în cadrul operaţiunii de fiducie potrivit Codului civil;"3.La articolul 8, alineatul (71) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(71) Persoanele juridice române, persoanele......251, cu următorul cuprins:"Art. 251: Contracte de fiducie(1) În cazul contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziţiilor Codului civil, în care constituitorul are şi calitatea de beneficiar, se aplică următoarele reguli:a) transferul masei patrimoniale fiduciare de la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 septembrie 2011 in M.Of. 627 din 02-sep-2011

Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului - Republicată

...la locuinţa copilului, instanţa de tutelă va stabili locuinţa acestuia la unul dintre ei, potrivit art. 496 alin. (3) din Codul civil. La evaluarea interesului copilului instanţa poate avea în vedere, în afara elementelor prevăzute la art. 2 alin. (6), şi aspecte......se poate înţelege cu celălalt părinte cu privire la modalitatea de exercitare a autorităţii părinteşti, în condiţiile art. 506 din Codul civil.(7)Se consideră motive întemeiate pentru ca instanţa să decidă ca autoritatea părintească să se exercite de către un...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 martie 2014 in M.Of. 159 din 05-mar-2014

Legea 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din Vechiul Regat in carti de publicitate funciara

...de articolul 2 din legea de faţă, rămân guvernate atât în privinţa conservării cât şi a stingerii lor de dispoziţiunile codului civil şi ale procedurii civile, privitoare la registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni.Art. 6Înscrierea unui drept în cartea de publicitate......consimţământ mutual, înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea copiilor, în sensul prevăzut de articolul 285, alineatul 1, din codul civil, se va încuviinţa pe temeiul procesului-verbal încheiat de Tribunal, potrivit articolului 263 din codul civil, care va arăta...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 iulie 1947 in M.Of. 157 din 12-iul-1947

Legea 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte si pentru adaosul unui aliniat la articolul 1089 din Codul civil

...din 19 februarie 1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte si pentru adaosul unui aliniat la articolul 1089 din Codul civil.Art. 1Clauza penala, aflata in contracte de imprumuturi sau de prestatii in natura, este si va ramanea anulata, oricare......promulgarii acestei legi.Judecatorul, in caz de imprumut, va putea condamna numai la plata dobnanzii prevazuta de art. 1589 din codul civil, sau, in caz de alte obligatiuni, la daune-interese, conform art. 1084 din codul civil.Art. 2Daca clauza...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 februarie 1879 in M.Of. 40 din 20-feb-1879

Ordinul 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară |_|
Venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil |_|
Venituri din activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o,- persoană juridică, microîntreprindere |_|
Venituri sub forma
......în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;- venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil;- venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;- venituri obţinute de o persoană fizică dintr-o...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 2012 in M.Of. 72 din 30-ian-2012

Hotarirea 470/2004 pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft

...a fi fabricat (gelieferte, herzustellende, bewegliche Sache) sau în legătură cu realizarea de lucrări (Beschaffenheitsgarantie) (§§ 651, 444 şi 639 din Codul Civil German (BGB)).b.Vă aducem la cunoştinţă în mod expres că, în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei, nu este......la data acceptării (Abnahme).Prevederile de mai sus nu vor afecta clauza conţinută în § 438, paragraful 1 nr. 1a) din Codul Civil German." - Secţiunea 7. Limitarea răspunderii, din Termeni şi Condiţii, va fi înlocuită cu următoarele prevederi:"7.Limitarea răspunderii.Pot...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 aprilie 2004 in M.Of. 320 bis din 13-apr-2004

Legea 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

...dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare şi amenajare;e3) clauza de inalienabilitate a imobilului, potrivit art. 628 alin. (2) din Codul civil, şi clauza de insesizabilitate, potrivit art. 2.329 alin. (3) din Codul civil.»"24.La articolul I punctul 21, litera a) a literei C a alineatului (1) al articolului 19 se modifică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iulie 2012 in M.Of. 506 din 24-iul-2012

Legea 18/1948 pentru modificarea codului de procedura civila

...fost mincinos.Art. 234Dispoziţiunile art. 230 şi 231 se aplică şi jurământul dat de judecător în condiţiunile prevăzute de codul civil.Subsectiunea 9. Asigurarea dovezilorArt. 235Oricine are interes să constate de urgenţă mărturia unei persoane, părerea unui expert, starea......a posedat cel puţin un an.3. Posesiunea lui întruneşte condiţiunile cerute de art. 1.846 şi 1.847 din codul civil.În cazul când deposedarea sau turburarea s-a făcut prin violenţă, reclamantul este scutit de a face dovada cerută...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 februarie 1948 in M.Of. 35 din 12-feb-1948

Conventie din 27-sept-1968 privind competenţa judiciară şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială (versiune consolidată) - CONVENŢIA DE LA BRUXELLES

...în secţiunile 2-6 din prezentul titlu.În special, împotriva acestora nu pot fi invocate:- în Belgia: articolul 15 din Codul Civil (Code civil) şi dispoziţiile articolului 52, 52bis şi 53 ale legii din 25 martie 1876 privind competenţa (loi sur la competence...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial