Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 159 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 711.023 acte

Decizia 227/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 din Codul civil

...reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 din Codul civil, excepţie ridicată de Robert Florin Dumitru în Dosarul nr. 29.131/301/2012 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 87D/2013.La apelul nominal...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 15 iulie 2013 in M.Of. 428 din 15-iul-2013

Decizia 499/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. (4) din Codul civil

...Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. (4) din Codul civil, excepţie ridicată de Simona Nicoleta Crăveanu în Dosarul nr. 6.541/55/2012 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 275D/2013.La apelul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 24 februarie 2014 in M.Of. 134 din 24-feb-2014

Decizia 240/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 659 din Codul civil din 1864

...reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 659 din Codul civil din 1864, excepţie ridicată de Aur Erzsebet în Dosarul nr. 3.196/302/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 609D/2013.2. La apelul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 30 iunie 2014 in M.Of. 485 din 30-iun-2014

Decizia 692/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 630 alin. (2) din Codul civil

...Public, procuror Antonia Constantin.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 630 alin. (2) din Codul civil, excepţie ridicată de Sanda-Puica Şerban în Dosarul nr. 40.564/301/2012/a1 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti şi care constituie obiectul Dosarului nr. 398D/2014 al Curţii Constituţionale.2. La apelul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 2 februarie 2015 in M.Of. 88 din 02-feb-2015

Legea 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei - REPUBLICARE

...incidente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 22 aprilie 2011, aprobată prin Legea nr. 32/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 21 martie 2012;- Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 20 mai 2014 in M.Of. 368 din 20-mai-2014

Ordinul 1547/2013 privind delegarea de competenţă şi desemnarea Regiei Autonome ''Autoritatea Aeronautică Civilă Română'' ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuţii ce revin autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile, la nivel naţional, precum şi pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competenţe

...Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, al art. 4 lit. y) şi art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 23 decembrie 2013 in M.Of. 827 din 23-dec-2013

Decizia 13/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 teza întâi din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi ale art. 29 alin. (7), art. 40 lit. f) şi art. 46 alin. (1), (12) şi (13) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, astfel cum au fost modificate prin art. II pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

...de art. 215 pct. 3 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, precum şi, ulterior invocării excepţiei, de art. 51 pct. 4 din titlul IV al Legii nr. 76/2012. întrucât sintagma "şi a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege", cuprinsă (a art. 21 din lege şi vizată de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 februarie 2013 in M.Of. 114 din 28-feb-2013

Hotarirea 645/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române

...Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, şi ale art. 5 şi 62 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 30 august 2013 in M.Of. 553 din 30-aug-2013

Reguli din 2013 privind prestarea serviciului de transport gaze naturale de tip backhaul

...Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul reţelei pentru SNT.Art. 2Prevederile prezentului contract BH sunt completate cu prevederile din Codul vamal, Codul civil, Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, Regulamentul CE nr. 715/2009 al Parlamentului European şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 15 martie 2013 in M.Of. 138 din 15-mar-2013

Hotarirea 180/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

...bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. I- Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 22 aprilie 2013 in M.Of. 230 din 22-apr-2013