Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 64 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 656.427 acte

Ordinul 138/2010 pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis ''Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural'', aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 567/2008

...măsurii 312", diviziunea 56 "Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie" se elimină.2.La anexa nr. 2 "Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul măsurii 313", secţiunea I "Hoteluri şi restaurante", după clasa 5530 se introduce o nouă diviziune, diviziunea 56 cu următorul cuprins:
"56
Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
561
Restaurante
5610
Restaurante*
5530
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 iunie 2010 in M.Of. 392 din 14-iun-2010

Procedura de implementare din 2007 de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

...din total cifră de afaceri ............................................................................. %- ponderea creşterii vânzărilor/serviciilor folosind utilaje noi .................................................................... %- ponderea diversificării produselor vândute/serviciilor (în cadrul aceluiaşi cod CAEN) ........................... %- ponderea creşterii calitative a activităţii prin noua prezentare ................................................................ %SECŢIUNEA C: Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata, ......................, identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. ..........., eliberat de .............. la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 martie 2007 in M.Of. 207 din 27-mar-2007

Hotarirea 848/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

...de înscriere nr. 8. La punctaje egale va prevala în această ordine:(i)domeniul de activitate din care face parte codul CAEN pe care se solicită finanţarea;(ii)numărul locurilor de muncă nou-create;(iii)categoria IMM din care face parte solicitantul;(iv)locaţia implementării proiectului;(v)valoarea profitului obţinut din exploatare la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 noiembrie 2013 in M.Of. 689 din 11-noi-2013

Ordinul 1020/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.479/3.525/2011 pentru aprobarea Convenţiei de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, a Convenţiei de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fidejusiune, a contractului de garanţie reală mobiliară, precum şi a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011

...de investigare şi protecţie, respectiv I.M.M.-urile care au desfăşurat şi/sau vor desfăşura activităţi cărora le corespund codurile CAEN orientative prezentate în anexa nr. 7."14.În anexa nr. 2, după articolul 5.1 se introduce un nou articol, articolul 5.2, cu următorul cuprins:"Art. 52(1) Garanţia în numele şi în contul statului se acordă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 august 2013 in M.Of. 486 din 02-aug-2013

Ordinul 1704/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.479/3.525/2011 pentru aprobarea Convenţiei de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, a Convenţiei de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fidejusiune, a contractului de garanţie reală mobiliară, precum şi a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011

...de investigare şi protecţie, respectiv I.M.M.-urile care au desfăşurat şi/sau vor desfăşura activităţi cărora le corespund codurile CAEN orientative prezentate în anexa nr. 7."14.În anexa nr. 2, după articolul 5.1 se introduce un nou articol, articolul 5.2, cu următorul cuprins:"Art. 52(1) Garanţia în numele şi în contul statului se acordă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 august 2013 in M.Of. 486 din 02-aug-2013

Legea 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

...5:Reguli generale de aplicare a impozitului specific unor activităţi(1)Contribuabilii care se înfiinţează în cursul anului, inclusiv contribuabilii nou-înfiinţaţi ca efect al unor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii, şi care au înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 plătesc impozitul specific, începând cu anul următor înfiinţării, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 octombrie 2016 in M.Of. 812 din 14-oct-2016

Procedura din 2019 DE NOTIFICARE a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

...de identificare fiscală (CUI)B)Date de identificare a amplasamentului- Denumirea- Adresa- Clasificarea Seveso (amplasament nivel superior/inferior)- Tipul amplasamentului (nou/existent/alt amplasament)- Coordonatele geografice (grade/minute/secunde)- Descrierea activităţii/activităţilor desfăşurate sau propuse- Codul CAEN principal- Alte coduri CAEN- Tipul de industrie conform Directivei 2012/18/UE Seveso III (vezi tabelul 1)2.Persoana responsabilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 martie 2020 in M.Of. 239 din 24-mar-2020

Rectificare din 2018 în cuprinsul Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 241/2018 privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 12 martie 2018

...transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, este următoarea:......................................(Se vor preciza codul CAEN autorizat şi denumirea acestuia.)"se va citi:"- activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019 este următoarea:.....................................(Se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 mai 2018 in M.Of. 398 din 09-mai-2018

Ordinul 4002/2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru finanţarea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin promovarea transferului tehnologic, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

...în care investiţia pentru care se solicită finanţare presupune înfiinţarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiţiei, când autorizarea codului/codurilor CAEN se va realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare, în termenele stabilite prin contractul de finanţare;(viii) pe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 noiembrie 2020 in M.Of. 1061 din 11-noi-2020

Procedura din 2020 DE NOTIFICARE a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

...de identificare fiscală (CUI)B)Date de identificare a amplasamentului- Denumirea- Adresa- Clasificarea Seveso (amplasament nivel superior/inferior)- Tipul amplasamentului (nou/existent/alt amplasament)- Coordonatele geografice (grade/minute/secunde)- Descrierea activităţii/activităţilor desfăşurate sau propuse- Codul CAEN principal- Alte coduri CAEN- Tipul de industrie conform Directivei 2012/18/UE Seveso III (vezi tabelul 1)2.Persoana responsabilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 martie 2020 in M.Of. 239 din 24-mar-2020