Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 48 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 583.973 acte

Rectificare din 2018 în cuprinsul Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 241/2018 privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 12 martie 2018

...transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, este următoarea:......................................(Se vor preciza codul CAEN autorizat şi denumirea acestuia.)"se va citi:"- activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019 este următoarea:.....................................(Se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 mai 2018 in M.Of. 398 din 09-mai-2018

Hotarirea 284/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

...şi celelalte condiţii prevăzute la art. 47 din Codul fiscal, şi care desfăşoară ca activitate principală sau secundară activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi aplică prevederile titlului III «Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor» din Codul fiscal."2.După punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:"21. _(1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 mai 2017 in M.Of. 319 din 04-mai-2017

Ghid din 2018 elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 3, noiembrie 2018

...ca rezultat al unei noi activităţi care nu este identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă (un nou cod CAEN de patru cifre).
Schimbarea fundamentală în procesul general de producţie constă în achiziţionarea de active a căror valoare contabilă depăşeşte
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 decembrie 2018 in M.Of. 1075 bis din 19-dec-2018

Ordinul 6/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

...metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale", la punctul 2, subpunctul 2.4 se completează cu un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Entităţile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată."3.La capitolul I "Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 august 2016 in M.Of. 621 din 12-aug-2016

Ghid din 2018 al SOLICITANTULUI elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

...ca rezultat al unei noi activităţi care nu este identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă (un nou cod CAEN de patru cifre).f)Schimbarea fundamentală în procesul general de producţie constă în achiziţionarea de active a căror valoare contabilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 iulie 2018 in M.Of. 666 bis din 31-iul-2018

Ordinul 1116/2017 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

...conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului. (Se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice.)"9.La anexa nr. 4.2, titlul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 august 2017 in M.Of. 658 din 10-aug-2017

Ordinul 1117/2017 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017

...conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului. (Se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice.)"9.La articolul 47, alineatul (3) se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 august 2017 in M.Of. 658 din 10-aug-2017

Ordinul 2594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale desfăşurată de către organele fiscale locale

...identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ................ nr. ...., C.I.F.3) ..................., tel: ................, fax: .................., e-mail ....................., codul CAEN al activităţii principale: .........................., contul bancar ....................... .Contribuabilul a fost înştiinţat de începerea inspecţiei fiscale prin Avizul de inspecţie fiscală ............./.............Numărul şi data acordului de amânare, precum şi noua dată de începere a inspecţiei fiscale (dacă este cazul):...........................................................................................Inspecţia fiscală a fost înregistrată în Registrul Unic de Control, la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 octombrie 2016 in M.Of. 798 din 11-oct-2016