Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 12255 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 617.474 acte

Ordonanta urgenta 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalÎn vederea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României în Scrisoarea de intenţie şi în Memorandumul tehnic de înţelegere încheiate ca...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2011 in M.Of. 938 din 30-dec-2011

Ordinul 300/2004 pentru aprobarea declaraţiilor de înregistrare a contribuabililor şi a cererii de înregistrare a domiciliului fiscal

...din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 188 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Art. 1Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularelor:- Declaraţie de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 martie 2004 in M.Of. 202 din 08-mar-2004

Ordonanta 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

...ORDONANŢĂ nr. 16 din 30 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetareÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 august 2013 in M.Of. 490 din 02-aug-2013

Ordonanta urgenta 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalAvând în vedere obligaţia adoptării şi publicării până la 1 ianuarie 2010 a actelor cu putere de lege cu privire...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 octombrie 2009 in M.Of. 689 din 13-oct-2009

Ordinul 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu

...prin Legea nr. 105/2006,având în vedere dispoziţiile art. 196 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea......Legea nr. 105/2006.
Perioada pentru care au fost calculate obligaţiile
Cuantumul sumei datorate
TOTAL GENERAL:
1) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.2) Stabilit conform...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 august 2006 in M.Of. 728 din 25-aug-2006

Ordonanta urgenta 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscaleÎn vederea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României prin adoptarea măsurii de abrogare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2010 in M.Of. 891 din 30-dec-2010

Ordinul 1372/2000 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

...DECLARAŢIE DE VENIT GLOBAL
Declaraţie rectificativă
Se completează cu X
în cazul declaraţiilor rectificative
Pe anul ...............................
Nume .................................. Iniţiala tatălui ....... Prenume ................
Cod Numeric Personal ...........................................
Adresa:
Strada ........................................................ Nr. ............. Bloc .......... Scara ............ Etaj ............... Ap. .............
Localitate .............................................. Judeţ .........................……….................. Sector ..................................
Unitatea fiscală la care s-a depus ultima declaraţie de venit global ................………..................................
Cont bancar:
Banca ......................................... Număr cont .................................................
A.VENIT NET DIN ACTIVITĂŢI......C.VENIT NET DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR
18. Venit net ......................................................................................
18.
D.VENIT DIN STRĂINĂTATE
19. Venit ...........................................................................................
19.
20. Pierdere fiscala ..............................................................................
20.
Nota. Se vor anexa copiile declaraţiilor speciale si fiselor fiscale pe baza cărora s-a completat prezenta declaraţiecod...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 noiembrie 2000 in M.Of. 549 din 07-nov-2000

Ordonanta urgenta 87/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalÎn contextul în care, potrivit cap. 3 "Politica fiscal-bugetară" din Programul de guvernare 2009-2012, unul dintre obiectivele propuse...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 septembrie 2010 in M.Of. 669 din 30-sep-2010

Ordonanta urgenta 106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalAvând în vedere necesitatea fundamentării riguroase prin măsuri legislative de ordin fiscal care să permită elaborarea în termen real a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 octombrie 2007 in M.Of. 703 din 18-oct-2007

Ordinul 1378/2009 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalAvând în vedere dispoziţiile art. 2441 alin. (4), (5), (8) şi (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 august 2009 in M.Of. 585 din 24-aug-2009