Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 12861 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 649.230 acte

Ordonanta urgenta 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalAvând în vedere obligaţia adoptării şi publicării până la 1 ianuarie 2010 a actelor cu putere de lege cu privire...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 octombrie 2009 in M.Of. 689 din 13-oct-2009

Ordonanta urgenta 87/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalÎn contextul în care, potrivit cap. 3 "Politica fiscal-bugetară" din Programul de guvernare 2009-2012, unul dintre obiectivele propuse...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 septembrie 2010 in M.Of. 669 din 30-sep-2010

Ordinul 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu

...prin Legea nr. 105/2006,având în vedere dispoziţiile art. 196 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea......Legea nr. 105/2006.
Perioada pentru care au fost calculate obligaţiile
Cuantumul sumei datorate
TOTAL GENERAL:
1) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.2) Stabilit conform...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 august 2006 in M.Of. 728 din 25-aug-2006

Ordonanta urgenta 106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalAvând în vedere necesitatea fundamentării riguroase prin măsuri legislative de ordin fiscal care să permită elaborarea în termen real a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 octombrie 2007 in M.Of. 703 din 18-oct-2007

Ordinul 1378/2009 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalAvând în vedere dispoziţiile art. 2441 alin. (4), (5), (8) şi (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 august 2009 in M.Of. 585 din 24-aug-2009

Ordonanta urgenta 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalAvând în vedere dificultăţile înregistrate pe piaţa financiară internaţională cu efecte negative asupra pieţei interne de capital, se impune adoptarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 octombrie 2008 in M.Of. 705 din 16-oct-2008

Ordinul 334/2005 pentru aprobarea modelului şi conţinutului Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun şi Atestatului pentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor, în condiţiile art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Instrucţiunilor privind procedura de soluţionare a Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun

...Atestatului pentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor, în condiţiile art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Instrucţiunilor privind procedura de soluţionare a Cererii de înregistrare şi atestare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 martie 2005 in M.Of. 258 din 29-mar-2005

Ordonanta urgenta 30/2005 privind modificarea alin. (2) şi (3) ale art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...şi (3) ale art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalÎn vederea susţinerii Programului de guvernare şi pentru corelarea unor dispoziţii din legislaţia fiscală, se impune adoptarea în regim de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 aprilie 2005 in M.Of. 367 din 29-apr-2005

Ordonanta 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

...ORDONANŢA nr. 29 din 31 august 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscalăÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.4 din Legea nr. 131/2011......privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.Art. IOrdonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 septembrie 2011 in M.Of. 626 din 02-sep-2011

Ordonanta urgenta 203/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 203 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalÎn vederea susţinerii programului de aderare a României la Uniunea Europeană, precum şi pentru corelarea unor dispoziţii din legislaţia fiscală...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2005 in M.Of. 1193 din 30-dec-2005