Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 99 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Decizia 2006/863/CE/13-nov-2006 de modificare a Deciziei 2004/793/CE de încheiere a procedurii de consultare cu Republica Togo în temeiul articolului 96 din Acordul de la Cotonou

...2004, p. 17.(2)Criza politică din 2005, după moartea preşedintelui Eyadema, a constituit un eveniment neprevăzut care a decalat calendarul iniţial de punere în aplicare a angajamentelor asumate de către guvernul togolez şi a împiedicat atingerea obiectivelor stabilite la termenul iniţial, în special organizarea alegerilor legislative anticipate.(3)La încheierea acestei perioade de monitorizare, multe angajamente au fost îndeplinite şi s-au luat iniţiative concrete în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 1/14-mai-2018 prin care se actualizează anexa XXI la capitolul 8 ''Achiziţii publice'' din titlul IV ''Comerţ şi aspecte legate de comerţ'' din acordul de asociere şi prin care se exprimă un aviz favorabil cu privire la foaia de parcurs detaliată pentru achiziţiile publice [2018/972]

...configuraţia comerţ, o foaie de parcurs detaliată pentru punerea în aplicare a legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, însoţită de un calendar şi de descrierea etapelor principale care ar trebui să includă toate reformele referitoare la apropierea legislativă de acquis-ul Uniunii.(12)Articolul 152 alineatul (3) prevede că este necesar un aviz favorabil din partea Comitetului de......Secretarii
Pentru Ucraina
Oleksiy ROZHKOV
Pentru UE
Christian Frigaard RASMUSSEN
ANEXĂ:"- ANEXA XXIA: LA CAPITOLUL 8 PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICECALENDAR INDICATIV PENTRU REFORMA INSTITUŢIONALĂ, APROPIEREA LEGISLATIVĂ ŞI ACCESUL PE PIAŢĂ
Etapa
Calendar indicativ
Acces pe piaţă acordat UE de către
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 11 iulie 2018 in Jurnalul Oficial 175L

Hotarirea 10/2004 pentru aprobarea Cartei albe a securităţii şi apărării naţionale a Guvernului

...terorismului; restructurarea forţelor; Sprijinul Naţiunii Gazde; managementul spaţiului aerian şi apărare antiaeriană; planificarea apărării; instruirea personalului; managementul personalului; revizuirea cadrului legislativ intern; înzestrare; dezafectarea echipamentelor redundante.Pentru a facilita integrarea rapidă în Alianţă, a fost elaborat un calendar de reforme dezvoltat prin consultări cu NATO şi construit pe baza celor cinci domenii MAP. Calendarul de reforme urmează practic linia MAP, concentrându-se pe un set de obiective precise de reformă ce urmează a fi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 16 iunie 2004 in M.Of. 540 bis din 16-iun-2004

Hotarirea 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale

...2006
MMSSF ANPDC, ANPH, ANPF, MS, MAI, ANA Aut.loc. Reprezentanţi ai furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi
- Stabilirea calendarului de armonizare legislativă
2006 - 2007
MMSSF
ANPDC, ANPH, ANPF, MS, ANA
1.2 Îmbunătăţirea cadrului legislativ general
- Reevaluarea definiţiilor, conceptelor, principiilor, liniilor directoare şi programelor din domeniul serviciilor sociale în vederea elaborării unui Cod al serviciilor
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 6 ianuarie 2006 in M.Of. 14 din 06-ian-2006

Acord din 13-apr-2016 INTERINSTITUŢIONAL ÎNTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE şi Comisia Europeană privind o mai bună legiferare

...a impactului.9.În conformitate cu principiile cooperării loiale şi echilibrului instituţional, atunci când Comisia intenţionează să retragă o propunere legislativă, indiferent dacă retragerea în cauză va fi urmată de o propunere revizuită, aceasta va prezenta motivele acestei retrageri şi, dacă este cazul, va preciza etapele ulterioare avute în vedere împreună cu un calendar exact şi va derula consultări interinstituţionale adecvate pe această bază. Comisia va ţine seama în mod corespunzător de poziţiile colegiuitorilor......privind evaluarea aprofundată a unor domenii specifice de politică sau a anumitor acte juridice.Planificarea Comisiei privind evaluarea va respecta calendarul pentru rapoarte şi analize prevăzut în legislaţia Uniunii.22.În contextul ciclului legislativ, evaluările actelor legislative şi ale politicilor existente...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 12 mai 2016 in Jurnalul Oficial 123L

Decizia 292/2016 [R]referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) şi art. 101 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

...În aceste condiţii, o eventuală soluţie de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate ridicată în cauză nu ar avea efect asupra calendarului deja stabilit prin actul administrativ contestat în privinţa alegerilor în primul tur de scrutin. În realitate, prin excepţia de neconstituţionalitate formulată, autorul excepţiei vizează adoptarea unei noi soluţii legislative în privinţa modului de alegere a primarilor, cu completarea, în consecinţă, a......calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, în sensul stabilirii datei unui al doilea tur de scrutin pentru situaţia în care în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 iulie 2016 in M.Of. 514 din 07-iul-2016

Hotarirea 931/2016 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru trecerea la moneda euro

...finanţelor publice.Art. 4Principale atribuţii ale Comitetului sunt:a)elaborarea Planului naţional pentru trecerea la moneda euro şi a calendarului acţiunilor necesare pentru adoptarea monedei euro;b)evaluarea periodică a stadiului de îndeplinire a criteriilor de convergenţă;c)evaluarea cadrului legislativ în vigoare şi pregătirea de noi proiecte legislative pentru introducerea monedei euro;d)pregătirea sistemului statistic naţional pentru actualizarea seriilor de date;e)asigurarea monitorizării şi controlului implementării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 16 decembrie 2016 in M.Of. 1014 din 16-dec-2016

Rezolutia 2262/2016 adoptată de Consiliul de Securitate la a 7611-a întrunire

...RCA, inclusiv procesul politic şi de reconciliere, şi făcând apel la autorităţile de tranziţie pentru ca acestea să organizeze alegeri legislative şi al doilea tur al alegerilor prezidenţiale într-o manieră liberă, corectă, transparentă şi incluzivă, pentru a finaliza tranziţia până la data de 31 martie 2016, conform calendarului agreat,solicitând tuturor părţilor implicate, inclusiv candidaţilor la alegerile prezidenţiale şi legislative, să se abţină de la a se angaja în orice activitate care ar putea să împiedice procesul electoral şi încurajându-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 martie 2016 in M.Of. 213 din 23-mar-2016

Metodologie-Cadru din 2022 privind asigurarea calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile

...transmise de către furnizori la Ministerul Educaţiei anterior datei intrării în vigoare a prezentei metodologii-cadru, le sunt aplicabile prevederile legislative aflate în vigoare la data transmiterii.Art. 75(1)În scopul asigurării egalităţii de şanse şi tratament nediscriminatoriu, solicitărilor privind programele de formare continuă acreditate, aflate în implementare - calendare ale activităţilor de formare, notificări de evaluare finală etc. - transmise de către furnizori la Ministerul Educaţiei anterior datei intrării în......vigoare a prezentei metodologii-cadru, le sunt aplicabile prevederile legislative aflate în vigoare la data transmiterii.(2)Prevederile alin. (1) sunt valabile numai pentru grupele de formabili vizate de solicitare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 19 iulie 2022 in M.Of. 722 din 19-iul-2022

Ordonanta urgenta 24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro

...experţi.Art. 3Comisia Naţională îndeplineşte următoarele atribuţii principale:a)elaborarea Planului naţional pentru trecerea la moneda euro şi a calendarului acţiunilor necesare pentru adoptarea monedei euro;b)evaluarea periodică a stadiului de îndeplinire a criteriilor de convergenţă;c)evaluarea cadrului legislativ în vigoare şi pregătirea de noi proiecte legislative pentru introducerea monedei euro;d)pregătirea sistemului statistic naţional pentru actualizarea seriilor de date;e)monitorizarea pregătirii sistemelor naţionale pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 28 martie 2018 in M.Of. 273 din 28-mar-2018