Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 75 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.528 acte

Hotarirea 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale

...2006
MMSSF ANPDC, ANPH, ANPF, MS, MAI, ANA Aut.loc. Reprezentanţi ai furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi
- Stabilirea calendarului de armonizare legislativă
2006 - 2007
MMSSF
ANPDC, ANPH, ANPF, MS, ANA
1.2 Îmbunătăţirea cadrului legislativ general
- Reevaluarea definiţiilor, conceptelor, principiilor, liniilor directoare şi programelor din domeniul serviciilor sociale în vederea elaborării unui Cod al serviciilor
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 ianuarie 2006 in M.Of. 14 din 06-ian-2006

Decizia 292/2016 [R]referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) şi art. 101 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

...În aceste condiţii, o eventuală soluţie de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate ridicată în cauză nu ar avea efect asupra calendarului deja stabilit prin actul administrativ contestat în privinţa alegerilor în primul tur de scrutin. În realitate, prin excepţia de neconstituţionalitate formulată, autorul excepţiei vizează adoptarea unei noi soluţii legislative în privinţa modului de alegere a primarilor, cu completarea, în consecinţă, a......calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, în sensul stabilirii datei unui al doilea tur de scrutin pentru situaţia în care în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iulie 2016 in M.Of. 514 din 07-iul-2016

Ordonanta urgenta 24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro

...experţi.Art. 3Comisia Naţională îndeplineşte următoarele atribuţii principale:a)elaborarea Planului naţional pentru trecerea la moneda euro şi a calendarului acţiunilor necesare pentru adoptarea monedei euro;b)evaluarea periodică a stadiului de îndeplinire a criteriilor de convergenţă;c)evaluarea cadrului legislativ în vigoare şi pregătirea de noi proiecte legislative pentru introducerea monedei euro;d)pregătirea sistemului statistic naţional pentru actualizarea seriilor de date;e)monitorizarea pregătirii sistemelor naţionale pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 martie 2018 in M.Of. 273 din 28-mar-2018

Rezolutia 2262/2016 adoptată de Consiliul de Securitate la a 7611-a întrunire

...RCA, inclusiv procesul politic şi de reconciliere, şi făcând apel la autorităţile de tranziţie pentru ca acestea să organizeze alegeri legislative şi al doilea tur al alegerilor prezidenţiale într-o manieră liberă, corectă, transparentă şi incluzivă, pentru a finaliza tranziţia până la data de 31 martie 2016, conform calendarului agreat,solicitând tuturor părţilor implicate, inclusiv candidaţilor la alegerile prezidenţiale şi legislative, să se abţină de la a se angaja în orice activitate care ar putea să împiedice procesul electoral şi încurajându-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2016 in M.Of. 213 din 23-mar-2016

Hotarirea 931/2016 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru trecerea la moneda euro

...finanţelor publice.Art. 4Principale atribuţii ale Comitetului sunt:a)elaborarea Planului naţional pentru trecerea la moneda euro şi a calendarului acţiunilor necesare pentru adoptarea monedei euro;b)evaluarea periodică a stadiului de îndeplinire a criteriilor de convergenţă;c)evaluarea cadrului legislativ în vigoare şi pregătirea de noi proiecte legislative pentru introducerea monedei euro;d)pregătirea sistemului statistic naţional pentru actualizarea seriilor de date;e)asigurarea monitorizării şi controlului implementării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 decembrie 2016 in M.Of. 1014 din 16-dec-2016

Acordul 2003/C 321/01/16-dec-2003 ACORDUL INTERINSTITUŢIONAL privind o mai bună legiferare

...la proiectul de program strategic multianual pe care îl recomandă spre adoptare Consiliului European. Cele trei instituţii îşi comunică reciproc calendarul legislativ anual respectiv, cu scopul de a ajunge la un acord privind o programare anuală comună.În special, Parlamentul European şi Consiliul se vor strădui să stabilească, pentru fiecare propunere legislativă, un program indicativ pentru diferitele etape care conduc la adoptarea finală a respectivei propuneri.În măsura în care programarea multianuală...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 1056/2007 [A] referitoare la constituţionalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

...general al Camerei Deputaţilor a transmis Curţii Constituţionale două anexe la punctul de vedere al preşedintelui Camerei Deputaţilor, şi anume calendarul privind parcursul legislativ de adoptare a legii criticate pentru neconstituţionalitate şi punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Externe asupra sesizării de neconstituţionalitate.În...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2007 in M.Of. 802 din 23-noi-2007

Ordinul 5880/2009 privind aprobarea Programei pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învăţământul preuniversitar la Religia ortodoxă de rit vechi (ruşi lipoveni) şi metodica predării religiei ortodoxe de rit vechi - profesori

...bisericii, bătăile clopotelor. Despre lumânări, candelă şi tămâie; ritualul mersul (înconjurul bisericii) după soare; Tedeum - moleben, sfeştanie.Principalele sărbători după calendarul creştin ortodox de rit vechi: (sărbătorile Crăciunului la ruşi lipoveni; Învierea Domnului. Paştele).Botezul, cununia religioasă, înmormântarea, pomenirea morţilorII.CONŢINUTURI METODICE:1.Religia ca disciplină de învăţământ:- Baza legislativă a predării religiei în şcoală;- Programa şcolară la disciplină "Religia ortodoxă de rit vechi".2.Forme de organizare a educaţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 noiembrie 2009 in M.Of. 784 din 17-noi-2009

Decizia 165/2013 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2013

...de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice.-****-
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
ANEXĂ:CALENDARUL principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2013
Nr. crt.
Obiectivul
Activitatea
Termenul
Structurile responsabile
COMPLETAREA ŞI MODERNIZAREA CADRULUI LEGISLATIV
1.
Iniţierea procesului de revizuire a Legii nr. 18/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 martie 2013 in M.Of. 149 din 20-mar-2013

Decizia 187/2014 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2014

...de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice.-****-
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
ANEXĂ:CALENDARUL principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2014
Nr. crt.
Obiectivul
Activitatea
Termenul
Structurile responsabile
COMPLETAREA ŞI MODERNIZAREA CADRULUI LEGISLATIV SPECIFIC PROTECŢIEI INFRASTRUCTURILOR CRITICE
1.
Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 aprilie 2014 in M.Of. 307 din 25-apr-2014