Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 134 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 751.062 acte

Acord din 15-dec-2022 DE PARTENERIAT VOLUNTAR ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI REPUBLICA COOPERATISTĂ GUYANA PRIVIND ASIGURAREA RESPECTĂRII LEGISLAŢIEI ŞI GUVERNANŢA ÎN SECTORUL FORESTIER ŞI PRIVIND COMERŢUL CU PRODUSE DIN LEMN CARE AU CA DESTINAŢIE UNIUNEA EUROPEANĂ

...fiscală şi socială
Criteriul 3.1
OSF respectă cerinţele fiscale aplicabile
Număr indicator
Indicator
Elemente de verificare (agenţia responsabilă)
Referinţe legislative/administrative
Tipul elementului de verificare
D.3.1.1
OSF respectă cerinţele fiscale prevăzute în calendarul fiscal aplicabil publicat de AF.
Unul dintre următoarele elemente de verificare:
(i) numărul certificatului de identificare fiscală valabil (în cazul
......fiscală şi socială
Criteriul 3.1
OSF respectă cerinţele fiscale aplicabile
Număr indicator
Indicator
Elemente de verificare (agenţia responsabilă)
Referinţe legislative/administrative
Tipul elementului de verificare
E.3.1.1
OSF respectă cerinţele fiscale prevăzute în calendarul fiscal aplicabil publicat de
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 5 mai 2023 in Jurnalul Oficial 121L

Decizia 2006/863/CE/13-nov-2006 de modificare a Deciziei 2004/793/CE de încheiere a procedurii de consultare cu Republica Togo în temeiul articolului 96 din Acordul de la Cotonou

...2004, p. 17.(2)Criza politică din 2005, după moartea preşedintelui Eyadema, a constituit un eveniment neprevăzut care a decalat calendarul iniţial de punere în aplicare a angajamentelor asumate de către guvernul togolez şi a împiedicat atingerea obiectivelor stabilite la termenul iniţial, în special organizarea alegerilor legislative anticipate.(3)La încheierea acestei perioade de monitorizare, multe angajamente au fost îndeplinite şi s-au luat iniţiative concrete în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Program din 2020 de guvernare 2020-2024: Partidul Naţional Liberal - Alianţa USR PLUS - Uniunea Democrată Maghiară din România

...pacientului. Registrele sunt esenţiale pentru ghidarea măsurilor de prevenţie, screening şi control al bolilor.- Optimizarea Dosarului electronic de sănătate, cu calendar şi responsabilităţi clare pentru operaţionalizarea şi utilizarea DES, instrument medical modern pentru a cărui funcţionalitate se are în vedere perfecţionarea cadrului legislativ de reglementare- Extinderea reglementărilor în domeniul telemedicinei şi a serviciilor asociate, prin asigurarea unor norme de reglementare specifice, dar şi......rezultatelor implementării acestora;- Crearea unei platforme digitale care să includă: Managementul Activităţii Sportive; Registrul sportiv; Anuarul Sportului; Registrul bazelor sportive; Calendarul sportiv intern şi internaţional; Indicatori activitate sportivă; Gestiunea fluxului de informaţii; Comunicare; Integrarea cu sistemul de mesagerie electronică.- Îmbunătăţirea cadrului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 decembrie 2020 in M.Of. 1284 din 23-dec-2020

Hotarirea 42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului

...domeniul politicilor de sănătate, în baza dovezilor şi a medicinei bazate pe rezultat;- Operaţionalizarea Dosarului Electronic de Sănătate (DES), cu calendar şi responsabilităţi clare pentru operaţionalizarea şi utilizarea DES, instrument medical modern pentru a cărui funcţionalitate se are în vedere perfecţionarea cadrului legislativ de reglementare;- Extinderea reglementărilor în domeniul telemedicinei şi a serviciilor asociate, prin asigurarea unor norme de reglementare specifice, dar şi......rezultatelor implementării acestora;- Crearea unei platforme digitale care să includă: Managementul activităţii sportive; Registrul sportiv; Anuarul Sportului; Registrul bazelor sportive; Calendarul sportiv intern şi internaţional; Indicatori activitate sportivă; Gestiunea fluxului de informaţii; Comunicare; Integrarea cu sistemul de mesagerie electronică;- Îmbunătăţirea cadrului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 25 noiembrie 2021 in M.Of. 1122 din 25-noi-2021

Decizia 1/14-mai-2018 prin care se actualizează anexa XXI la capitolul 8 ''Achiziţii publice'' din titlul IV ''Comerţ şi aspecte legate de comerţ'' din acordul de asociere şi prin care se exprimă un aviz favorabil cu privire la foaia de parcurs detaliată pentru achiziţiile publice [2018/972]

...configuraţia comerţ, o foaie de parcurs detaliată pentru punerea în aplicare a legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, însoţită de un calendar şi de descrierea etapelor principale care ar trebui să includă toate reformele referitoare la apropierea legislativă de acquis-ul Uniunii.(12)Articolul 152 alineatul (3) prevede că este necesar un aviz favorabil din partea Comitetului de......Secretarii
Pentru Ucraina
Oleksiy ROZHKOV
Pentru UE
Christian Frigaard RASMUSSEN
ANEXĂ:"- ANEXA XXIA: LA CAPITOLUL 8 PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICECALENDAR INDICATIV PENTRU REFORMA INSTITUŢIONALĂ, APROPIEREA LEGISLATIVĂ ŞI ACCESUL PE PIAŢĂ
Etapa
Calendar indicativ
Acces pe piaţă acordat UE de către
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 11 iulie 2018 in Jurnalul Oficial 175L

Acord din 13-apr-2016 INTERINSTITUŢIONAL ÎNTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE şi Comisia Europeană privind o mai bună legiferare

...a impactului.9.În conformitate cu principiile cooperării loiale şi echilibrului instituţional, atunci când Comisia intenţionează să retragă o propunere legislativă, indiferent dacă retragerea în cauză va fi urmată de o propunere revizuită, aceasta va prezenta motivele acestei retrageri şi, dacă este cazul, va preciza etapele ulterioare avute în vedere împreună cu un calendar exact şi va derula consultări interinstituţionale adecvate pe această bază. Comisia va ţine seama în mod corespunzător de poziţiile colegiuitorilor......privind evaluarea aprofundată a unor domenii specifice de politică sau a anumitor acte juridice.Planificarea Comisiei privind evaluarea va respecta calendarul pentru rapoarte şi analize prevăzut în legislaţia Uniunii.22.În contextul ciclului legislativ, evaluările actelor legislative şi ale politicilor existente...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 12 mai 2016 in Jurnalul Oficial 123L

Hotarirea 10/2004 pentru aprobarea Cartei albe a securităţii şi apărării naţionale a Guvernului

...terorismului; restructurarea forţelor; Sprijinul Naţiunii Gazde; managementul spaţiului aerian şi apărare antiaeriană; planificarea apărării; instruirea personalului; managementul personalului; revizuirea cadrului legislativ intern; înzestrare; dezafectarea echipamentelor redundante.Pentru a facilita integrarea rapidă în Alianţă, a fost elaborat un calendar de reforme dezvoltat prin consultări cu NATO şi construit pe baza celor cinci domenii MAP. Calendarul de reforme urmează practic linia MAP, concentrându-se pe un set de obiective precise de reformă ce urmează a fi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 16 iunie 2004 in M.Of. 540 bis din 16-iun-2004

Hotarirea 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale

...2006
MMSSF ANPDC, ANPH, ANPF, MS, MAI, ANA Aut.loc. Reprezentanţi ai furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi
- Stabilirea calendarului de armonizare legislativă
2006 - 2007
MMSSF
ANPDC, ANPH, ANPF, MS, ANA
1.2 Îmbunătăţirea cadrului legislativ general
- Reevaluarea definiţiilor, conceptelor, principiilor, liniilor directoare şi programelor din domeniul serviciilor sociale în vederea elaborării unui Cod al serviciilor
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 6 ianuarie 2006 in M.Of. 14 din 06-ian-2006

Decizia 292/2016 [R]referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) şi art. 101 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

...În aceste condiţii, o eventuală soluţie de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate ridicată în cauză nu ar avea efect asupra calendarului deja stabilit prin actul administrativ contestat în privinţa alegerilor în primul tur de scrutin. În realitate, prin excepţia de neconstituţionalitate formulată, autorul excepţiei vizează adoptarea unei noi soluţii legislative în privinţa modului de alegere a primarilor, cu completarea, în consecinţă, a......calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, în sensul stabilirii datei unui al doilea tur de scrutin pentru situaţia în care în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 iulie 2016 in M.Of. 514 din 07-iul-2016

Acordul 2003/C 321/01/16-dec-2003 ACORDUL INTERINSTITUŢIONAL privind o mai bună legiferare

...la proiectul de program strategic multianual pe care îl recomandă spre adoptare Consiliului European. Cele trei instituţii îşi comunică reciproc calendarul legislativ anual respectiv, cu scopul de a ajunge la un acord privind o programare anuală comună.În special, Parlamentul European şi Consiliul se vor strădui să stabilească, pentru fiecare propunere legislativă, un program indicativ pentru diferitele etape care conduc la adoptarea finală a respectivei propuneri.În măsura în care programarea multianuală...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial