Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 80 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 629.896 acte

Decizia 1/14-mai-2018 prin care se actualizează anexa XXI la capitolul 8 ''Achiziţii publice'' din titlul IV ''Comerţ şi aspecte legate de comerţ'' din acordul de asociere şi prin care se exprimă un aviz favorabil cu privire la foaia de parcurs detaliată pentru achiziţiile publice [2018/972]

...configuraţia comerţ, o foaie de parcurs detaliată pentru punerea în aplicare a legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, însoţită de un calendar şi de descrierea etapelor principale care ar trebui să includă toate reformele referitoare la apropierea legislativă de acquis-ul Uniunii.(12)Articolul 152 alineatul (3) prevede că este necesar un aviz favorabil din partea Comitetului de......Secretarii
Pentru Ucraina
Oleksiy ROZHKOV
Pentru UE
Christian Frigaard RASMUSSEN
ANEXĂ:"- ANEXA XXIA: LA CAPITOLUL 8 PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICECALENDAR INDICATIV PENTRU REFORMA INSTITUŢIONALĂ, APROPIEREA LEGISLATIVĂ ŞI ACCESUL PE PIAŢĂ
Etapa
Calendar indicativ
Acces pe piaţă acordat UE de către
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 11 iulie 2018 in Jurnalul Oficial 175L

Decizia 292/2016 [R]referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) şi art. 101 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

...În aceste condiţii, o eventuală soluţie de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate ridicată în cauză nu ar avea efect asupra calendarului deja stabilit prin actul administrativ contestat în privinţa alegerilor în primul tur de scrutin. În realitate, prin excepţia de neconstituţionalitate formulată, autorul excepţiei vizează adoptarea unei noi soluţii legislative în privinţa modului de alegere a primarilor, cu completarea, în consecinţă, a......calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, în sensul stabilirii datei unui al doilea tur de scrutin pentru situaţia în care în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iulie 2016 in M.Of. 514 din 07-iul-2016

Ordonanta urgenta 24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro

...experţi.Art. 3Comisia Naţională îndeplineşte următoarele atribuţii principale:a)elaborarea Planului naţional pentru trecerea la moneda euro şi a calendarului acţiunilor necesare pentru adoptarea monedei euro;b)evaluarea periodică a stadiului de îndeplinire a criteriilor de convergenţă;c)evaluarea cadrului legislativ în vigoare şi pregătirea de noi proiecte legislative pentru introducerea monedei euro;d)pregătirea sistemului statistic naţional pentru actualizarea seriilor de date;e)monitorizarea pregătirii sistemelor naţionale pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 martie 2018 in M.Of. 273 din 28-mar-2018

Decizia 678/2020 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, precum şi a legii, în ansamblul său

...din Legea nr. 208/2015, care atribuie Autorităţii Electorale Permanente atribuţia de a supune Guvernului spre aprobare data alegerilor şi calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, nu se susţine, întrucât soluţia legislativă promovată în legea criticată este tranzitorie, se aplică numai pentru următoarele alegeri legislative, urmând ca după acestea să se aplice dispoziţiile Legii nr. 208/2015.69. Preşedintele Senatului, în Dosarul nr. 1.324A...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 octombrie 2020 in M.Of. 946 din 15-oct-2020

Acord din 13-apr-2016 INTERINSTITUŢIONAL ÎNTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE şi Comisia Europeană privind o mai bună legiferare

...a impactului.9.În conformitate cu principiile cooperării loiale şi echilibrului instituţional, atunci când Comisia intenţionează să retragă o propunere legislativă, indiferent dacă retragerea în cauză va fi urmată de o propunere revizuită, aceasta va prezenta motivele acestei retrageri şi, dacă este cazul, va preciza etapele ulterioare avute în vedere împreună cu un calendar exact şi va derula consultări interinstituţionale adecvate pe această bază. Comisia va ţine seama în mod corespunzător de poziţiile colegiuitorilor......privind evaluarea aprofundată a unor domenii specifice de politică sau a anumitor acte juridice.Planificarea Comisiei privind evaluarea va respecta calendarul pentru rapoarte şi analize prevăzut în legislaţia Uniunii.22.În contextul ciclului legislativ, evaluările actelor legislative şi ale politicilor existente...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 12 mai 2016 in Jurnalul Oficial 123L

Hotarirea 931/2016 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru trecerea la moneda euro

...finanţelor publice.Art. 4Principale atribuţii ale Comitetului sunt:a)elaborarea Planului naţional pentru trecerea la moneda euro şi a calendarului acţiunilor necesare pentru adoptarea monedei euro;b)evaluarea periodică a stadiului de îndeplinire a criteriilor de convergenţă;c)evaluarea cadrului legislativ în vigoare şi pregătirea de noi proiecte legislative pentru introducerea monedei euro;d)pregătirea sistemului statistic naţional pentru actualizarea seriilor de date;e)asigurarea monitorizării şi controlului implementării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 decembrie 2016 in M.Of. 1014 din 16-dec-2016

Rezolutia 2262/2016 adoptată de Consiliul de Securitate la a 7611-a întrunire

...RCA, inclusiv procesul politic şi de reconciliere, şi făcând apel la autorităţile de tranziţie pentru ca acestea să organizeze alegeri legislative şi al doilea tur al alegerilor prezidenţiale într-o manieră liberă, corectă, transparentă şi incluzivă, pentru a finaliza tranziţia până la data de 31 martie 2016, conform calendarului agreat,solicitând tuturor părţilor implicate, inclusiv candidaţilor la alegerile prezidenţiale şi legislative, să se abţină de la a se angaja în orice activitate care ar putea să împiedice procesul electoral şi încurajându-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2016 in M.Of. 213 din 23-mar-2016

Decizia 1056/2007 [A] referitoare la constituţionalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

...general al Camerei Deputaţilor a transmis Curţii Constituţionale două anexe la punctul de vedere al preşedintelui Camerei Deputaţilor, şi anume calendarul privind parcursul legislativ de adoptare a legii criticate pentru neconstituţionalitate şi punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Externe asupra sesizării de neconstituţionalitate.În...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2007 in M.Of. 802 din 23-noi-2007

Ordinul 5880/2009 privind aprobarea Programei pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învăţământul preuniversitar la Religia ortodoxă de rit vechi (ruşi lipoveni) şi metodica predării religiei ortodoxe de rit vechi - profesori

...bisericii, bătăile clopotelor. Despre lumânări, candelă şi tămâie; ritualul mersul (înconjurul bisericii) după soare; Tedeum - moleben, sfeştanie.Principalele sărbători după calendarul creştin ortodox de rit vechi: (sărbătorile Crăciunului la ruşi lipoveni; Învierea Domnului. Paştele).Botezul, cununia religioasă, înmormântarea, pomenirea morţilorII.CONŢINUTURI METODICE:1.Religia ca disciplină de învăţământ:- Baza legislativă a predării religiei în şcoală;- Programa şcolară la disciplină "Religia ortodoxă de rit vechi".2.Forme de organizare a educaţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 noiembrie 2009 in M.Of. 784 din 17-noi-2009

Decizia 187/2014 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2014

...de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice.-****-
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
ANEXĂ:CALENDARUL principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2014
Nr. crt.
Obiectivul
Activitatea
Termenul
Structurile responsabile
COMPLETAREA ŞI MODERNIZAREA CADRULUI LEGISLATIV SPECIFIC PROTECŢIEI INFRASTRUCTURILOR CRITICE
1.
Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 aprilie 2014 in M.Of. 307 din 25-apr-2014