Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 3036 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.973 acte

Decizia 97/394/CE/06-iun-1997 privind datele minime care trebuie introduse în bazele de date destinate evidenţei animalelor şi produselor animale introduse în Comunitate

...data).Publicat în Ediţia Specială a Jurnalului Oficial cu numărul 0 din data de 1 ianuarie 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 92/563/CEE/19-nov-1992 privind baza de date referitoare la condiţiile comunitare de import, prevăzută de proiectul Shift

...Comisiei
Publicat în Ediţia Specială a Jurnalului Oficial cu numărul 0 din data de 1 ianuarie 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 1555/25-iul-2023 de acordare a accesului autorităţilor din Elveţia la baza de date europeană privind echipajele şi la baza de date europeană pentru identificarea navelor

...Ursula VON DER LEYEN
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 188L din data de 27 iulie 2023
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 27 iulie 2023 in Jurnalul Oficial 188L

Decizia 415/01-feb-2024 privind accesul Comisiei Centrale pentru Navigaţia pe Rin la baza de date europeană privind echipajele

...Preşedinta
Ursula VON DER LEYEN
Publicat în Jurnalul Oficial seria L din data de 2 februarie 2024
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 2 februarie 2024 in Jurnalul Oficial seria L din 02-feb-2024

Regulamentul 474/20-ian-2020 privind baza de date europeană pentru identificarea navelor

...utilizatorilor:Utilizatorii accesează EHDB prin serviciul de autentificare al Comisiei (EU Login).Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 100L din data de 1 aprilie 2020
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 1 aprilie 2020 in Jurnalul Oficial 100L

Decizia 2213/20-dec-2019 de stabilire a modalităţilor practice şi operaţionale pentru funcţionarea bazei de date electronice create în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2394 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte anumite comunicări în temeiul regulamentului respectiv

...Ursula VON DER LEYEN
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 332L din data de 23 decembrie 2019
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 23 decembrie 2019 in Jurnalul Oficial 332L

Decizia 1240/13-iul-2021 privind conformitatea portalului UE şi a bazei de date a UE pentru studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz uman cu cerinţele menţionate la articolul 82 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului

...Ursula VON DER LEYEN
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 275L din data de 31 iulie 2021
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 31 iulie 2021 in Jurnalul Oficial 275L

Orientarea BCE/2022/25/19-mai-2022 privind baza de date centralizată a titlurilor de valoare şi producerea de statistici privind emisiunile de titluri de valoare şi de abrogare a Orientării BCE/2012/21 şi a Orientării (UE) 2021/834 ((UE) 2022/971)

...Anexa III
-
-
Anexa IV
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 166L din data de 22 iunie 2022
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 22 iunie 2022 in Jurnalul Oficial 166L

Decizia 1979/31-aug-2022 de stabilire a formularului şi a bazelor de date pentru transmiterea informaţiilor menţionate la articolul 18 alineatul (1) şi la articolul 21 alineatul (3) din Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/895/UE a Comisiei

...Directiva 2012/18/UE.
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 272L din data de 20 octombrie 2022
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 20 octombrie 2022 in Jurnalul Oficial 272L

Hotarirea 494/2001 pentru aprobarea Normelor si criteriilor pe baza carora se acorda bilete de odihna prin sistemul organizat si administrat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale

...odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii SocialePublicată în Monitorul Oficial cu numărul 290 din data de 1 iunie 2001
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 1 iunie 2001 in M.Of. 290 din 01-iun-2001