Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1497 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 614.534 acte

Ordinul 270/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania

...României, Partea I.-****-
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Marian Sârbu
Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
Aurel Camara
ANEXĂ:PROCEDURA de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din RomâniaPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 531 din data de 22 iulie 2002
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 2002 in M.Of. 531 din 22-iul-2002

Ordinul 273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania

...României, Partea I.-****-
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Marian Sârbu
Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
Aurel Camara
ANEXĂ:PROCEDURA de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din RomâniaPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 531 din data de 22 iulie 2002  
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 2002 in M.Of. 531 din 22-iul-2002

Ordinul 3109/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor

...asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.-****-
Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Nicolae Eugen Crişan
ANEXĂ:NORME privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilorPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 1243 din data de 23 decembrie 2004
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 decembrie 2004 in M.Of. 1243 din 23-dec-2004

Hotarirea 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

...construcţiile = 65.097 mp
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 674 din data de 26 septembrie 2012
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 septembrie 2012 in M.Of. 674 din 26-sep-2012

Ordinul 1842/C/2010 privind actualizarea numărului locurilor vacante destinate examenului de notar public pentru notarii stagiari şi soluţionării cererilor de schimbare a sediilor birourilor notariale în anul 2010

...124
114
10
64
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 559 din data de 9 august 2010
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 august 2010 in M.Of. 559 din 09-aug-2010

Norma din 2004 privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor

...modificările şi completările ulterioare.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1243 din data de 23 decembrie 2004
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 decembrie 2004 in M.Of. 1243 din 23-dec-2004

Ordinul 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

...ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-****-
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
ANEXĂ:PRECIZĂRI privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 186 din data de 17 martie 2011
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 martie 2011 in M.Of. 186 din 17-mar-2011

Ordinul 61/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament

...august 2014.-****-
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileţ
ANEXĂ:METODOLOGIE privind stabilirea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasamentPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 537 din data de 18 iulie 2014
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iulie 2014 in M.Of. 537 din 18-iul-2014

Ordinul 1459/2006 privind înfiinţarea Registrului naţional al operatorilor de produse accizabile armonizate şi aprobarea procedurii de înfiinţare şi actualizare a acestuia

...publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-****-
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
ANEXĂ:PROCEDURA de înfiinţare şi actualizare a Registrului naţional al operatorilor de produse accizabile armonizatePublicat în Monitorul Oficial cu numărul 777 din data de 13 septembrie 2006
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 septembrie 2006 in M.Of. 777 din 13-sep-2006

Ordonanta 22/1996 privind actualizarea si completarea regimului general al contabilitatii

...Constantinescu,
secretar de stat
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 170 din data de 30 iulie 1996
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iulie 1996 in M.Of. 170 din 30-iul-1996