Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 172 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 637.019 acte

Regulamentul 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi funcţionarea Societăţii Comerciale ''Fondul Proprietatea'' - S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta

...autentificată;2.declaraţia dată în faţa angajatului C.N.V.M. responsabil cu analizarea cererii formulate de ofertant;k)structura sintetică actuală a acţionariatului Fondului Proprietatea eliberată de entitatea care ţine evidenţa acţionarilor societăţii, pentru o dată anterioară datei de depunere a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 martie 2010 in M.Of. 161 din 12-mar-2010

Regulament din 2004 privind procedurile de raportare şi monitorizare a ajutoarelor de stat

...o fişă pentru fiecare natură a ajutorului de stat.Pct. 1. - Titlul schemei de ajutor de stat va cuprinde descrierea sintetică a acesteia.Pct. 2. - Baza legală va cuprinde atât actul normativ prin care a fost iniţiată schema de ajutor de stat, cât şi actele normative prin care acesta a fost reînnoit, prelungit sau modificat, precum şi actele normative prin care s-au efectuat alocări...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 mai 2004 in M.Of. 443 din 18-mai-2004

Regulament din 2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi

...administrarea patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, constatate cu ocazia efectuării auditului financiar, sunt prezentate sintetic în raportul de audit financiar (făcându-se trimitere la capitolele şi punctele unde se regăsesc în procesul-verbal de constatare) şi în mod detaliat în celelalte acte întocmite, anexe la acesta, prezentate la pct. 354.356.Dacă în cadrul misiunii de audit financiar se desfăşoară mai multe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 decembrie 2010 in M.Of. 832 din 13-dec-2010

Norma din 2001 privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva

...sportive care îndeplinesc misiuni legate de problemele sportului.Art. 70Drepturile prevăzute în prezentele norme se pot indexa, în baza actelor normative prin care se indexează salariile, prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.Art. 71Prin susţinătoare de efort se înţelege substanţe sintetice sau naturale care au efecte ergo sau profotrope în vederea reechilibrării biologice. Aceste substanţe au scop profilactic, dar şi curativ...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 august 2001 in M.Of. 486 din 22-aug-2001

Ordinul 416/2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap

...respectiv.În vederea asigurării unei completări corecte a fişei, familia trebuie să aducă medicului de familie copii de pe toate actele medicale eliberate de medicii specialişti care consultă copilul, conform legii în vigoare. Exemplarele originale ale acestor acte vor fi păstrate de către familie.Fişa medicală sintetică va fi completată integral la prima solicitare din partea familiei către comisia pentru protecţia copilului. La următoarele solicitări se vor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 iulie 2003 in M.Of. 538 bis din 25-iul-2003

Ordinul 18/2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap

...respectiv.În vederea asigurării unei completări corecte a fişei, familia trebuie să aducă medicului de familie copii de pe toate actele medicale eliberate de medicii specialişti care consultă copilul, conform legii în vigoare. Exemplarele originale ale acestor acte vor fi păstrate de către familie.Fişa medicală sintetică va fi completată integral la prima solicitare din partea familiei către comisia pentru protecţia copilului. La următoarele solicitări se vor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 iulie 2003 in M.Of. 538 bis din 25-iul-2003

Ordinul 3989/2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap

...respectiv.În vederea asigurării unei completări corecte a fişei, familia trebuie să aducă medicului de familie copii de pe toate actele medicale eliberate de medicii specialişti care consultă copilul, conform legii în vigoare. Exemplarele originale ale acestor acte vor fi păstrate de către familie.Fişa medicală sintetică va fi completată integral la prima solicitare din partea familiei către comisia pentru protecţia copilului. La următoarele solicitări se vor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 iulie 2003 in M.Of. 538 bis din 25-iul-2003

Metodologie-Cadru din 2014 privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016

...unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.6._6.Aprecierea/aprecierile sintetică a conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte calificativul......unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.6._6.Aprecierea/aprecierile sintetică a conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 noiembrie 2014 in M.Of. 861 bis din 26-noi-2014

Ordinul 5287/2004 privind programele valabile pentru concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar

...2.Familiarizarea cu textul biblic. Identificarea, delimitarea şi dezvoltarea principalelor teme teologice şi morale în Sfînta Scriptură.3.Cunoaşterea clară, sintetică şi organică a învăţăturii Bisericii.4.Creşterea eficienţei actului didactic cu accent pe realizarea funcţiilor de proiectare, organizare şi evaluare.5.Dezvoltarea competenţelor în vederea aplicării planului de învăţământ...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 aprilie 2005 in M.Of. 327 bis din 19-apr-2005

Cod Deontologic din 2013 al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică

...psihologic se redactează într-un limbaj accesibil şi nespecializat, fără aprecieri bombastice, fără precizarea/sugerarea soluţiilor judiciare, într-un mod sintetic, raportate numai la obiectivele evaluării şi la rezultatele psihologice obţinute.SECŢIUNEA 3:Abateri privind independenţa, nediscriminarea şi imparţialitatea profesionalăArt. 5(1)Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care acţionează sau condiţionează actul său profesional de iniţiativa sau decizia unei alte persoane care nu deţine titlul profesional de psiholog. De asemenea, constituie abatere...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 noiembrie 2013 in M.Of. 715 din 20-noi-2013