Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4647 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 600.976 acte

Legea 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din Vechiul Regat in carti de publicitate funciara

...de articolul 2 din legea de faţă, rămân guvernate atât în privinţa conservării cât şi a stingerii lor de dispoziţiunile codului civil şi ale procedurii civile, privitoare la registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni.Art. 6Înscrierea unui drept în cartea de publicitate......consimţământ mutual, înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea copiilor, în sensul prevăzut de articolul 285, alineatul 1, din codul civil, se va încuviinţa pe temeiul procesului-verbal încheiat de Tribunal, potrivit articolului 263 din codul civil, care va arăta...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 iulie 1947 in M.Of. 157 din 12-iul-1947

Legea 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte si pentru adaosul unui aliniat la articolul 1089 din Codul civil

...din 19 februarie 1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte si pentru adaosul unui aliniat la articolul 1089 din Codul civil.Art. 1Clauza penala, aflata in contracte de imprumuturi sau de prestatii in natura, este si va ramanea anulata, oricare......promulgarii acestei legi.Judecatorul, in caz de imprumut, va putea condamna numai la plata dobnanzii prevazuta de art. 1589 din codul civil, sau, in caz de alte obligatiuni, la daune-interese, conform art. 1084 din codul civil.Art. 2Daca clauza...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 februarie 1879 in M.Of. 40 din 20-feb-1879

Ordinul 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară |_|
Venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil |_|
Venituri din activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o,- persoană juridică, microîntreprindere |_|
Venituri sub forma
......în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;- venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil;- venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;- venituri obţinute de o persoană fizică dintr-o...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 2012 in M.Of. 72 din 30-ian-2012

Hotarirea 470/2004 pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft

...a fi fabricat (gelieferte, herzustellende, bewegliche Sache) sau în legătură cu realizarea de lucrări (Beschaffenheitsgarantie) (§§ 651, 444 şi 639 din Codul Civil German (BGB)).b.Vă aducem la cunoştinţă în mod expres că, în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei, nu este......la data acceptării (Abnahme).Prevederile de mai sus nu vor afecta clauza conţinută în § 438, paragraful 1 nr. 1a) din Codul Civil German." - Secţiunea 7. Limitarea răspunderii, din Termeni şi Condiţii, va fi înlocuită cu următoarele prevederi:"7.Limitarea răspunderii.Pot...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 aprilie 2004 in M.Of. 320 bis din 13-apr-2004

Legea 18/1948 pentru modificarea codului de procedura civila

...fost mincinos.Art. 234Dispoziţiunile art. 230 şi 231 se aplică şi jurământul dat de judecător în condiţiunile prevăzute de codul civil.Subsectiunea 9. Asigurarea dovezilorArt. 235Oricine are interes să constate de urgenţă mărturia unei persoane, părerea unui expert, starea......a posedat cel puţin un an.3. Posesiunea lui întruneşte condiţiunile cerute de art. 1.846 şi 1.847 din codul civil.În cazul când deposedarea sau turburarea s-a făcut prin violenţă, reclamantul este scutit de a face dovada cerută...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 februarie 1948 in M.Of. 35 din 12-feb-1948

Conventie din 27-sept-1968 privind competenţa judiciară şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială (versiune consolidată) - CONVENŢIA DE LA BRUXELLES

...în secţiunile 2-6 din prezentul titlu.În special, împotriva acestora nu pot fi invocate:- în Belgia: articolul 15 din Codul Civil (Code civil) şi dispoziţiile articolului 52, 52bis şi 53 ale legii din 25 martie 1876 privind competenţa (loi sur la competence...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Norme Metodologice din 2007 de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

...forma autentica, precum si imobilele donate statului sau altor persoane juridice, încheiate în forma autentica prevazuta de art. 813 din Codul civil, în acest din urma caz daca s-a admis actiunea în anulare sau în constatarea nulitatii donatiei printr-o hotarâre......donatiile facute statului si imobilele donate statului sau altor persoane juridice, încheiate în forma autentica prevazuta de art. 813 din Codul civil. În acest ultim caz se va acorda beneficiul legii numai daca s-a admis actiunea în anulare sau în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 aprilie 2007 in M.Of. 227 din 03-apr-2007

Conventie din 30-oct-2007 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială

...Lov om rettens pleje);- în Germania: articolul 23 din Codul de procedură civilă (Zivilprozeordnung);- în Estonia: alineatul (86) din Codul de procedură civilă (tsiviilkohtumenetluse seadustik);- în Grecia: articolul 40 din Codul de procedură civilă ;- în Franţa: articolele 14 şi 15 din Codul civil (Code civil);- în Islanda: articolul 32 alineatul (4) din Legea privind procedura civilă (Log um međferđ einkamala nr. 91...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 10 iunie 2009 in Jurnalul Oficial 147L

Ordonanta urgenta 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

...Procedurile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt definiţi de art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu excepţia celor care exercită profesii liberale, precum şi a celor cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în......drepturile corelative numai în ceea ce priveşte bunul sau dreptul respectiv. Aceste cauze de preferinţă au înţelesul dat lor de Codul civil, dacă prin lege specială nu se prevede altfel;16.categoria de creanţe defavorizate este considerată a fi categoria de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 octombrie 2013 in M.Of. 620 din 04-oct-2013

Legea 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

...dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare şi amenajare;e3) clauza de inalienabilitate a imobilului, potrivit art. 628 alin. (2) din Codul civil, şi clauza de insesizabilitate, potrivit art. 2.329 alin. (3) din Codul civil.»"24.La articolul I punctul 21, litera a) a literei C a alineatului (1) al articolului 19 se modifică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iulie 2012 in M.Of. 506 din 24-iul-2012