Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 157 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 700.381 acte

Decizia (PESC) 2022/1909/06-oct-2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în Ucraina

...instalarea de echipamente informatice (cu alte cuvinte, de echipamente fizice) şi de reţele informatice, precum şi servicii de implementare de software, inclusiv toate serviciile care implică servicii de consultanţă privind software-ul şi dezvoltarea şi implementarea de software.(13)"Serviciile de consultanţă juridică" includ: furnizarea de consultanţă juridică clienţilor în proceduri necontencioase...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 6 octombrie 2022 in Jurnalul Oficial 259Lbis

Hotarirea 307/1996 privind infiintarea Societatii Comerciale ''Institutul de Studii Geotehnice si Geofizice - GEOTEC'' - S.A. Bucuresti prin reorganizarea Institutului de Studii Geotehnice si Geofizice - GEOTEC din cadrul Regiei Autonome de Electricitate ''Renel''

...domeniile agriculturii şi industriei alimentare.
- Desfăşurarea de activităţi de şcoală pentru şoferii amatori.
- Prestări de servicii pentru persoane fizice sau juridice în domeniul informatic: iniţiere în informatică, instruire în bază de date, calcul tabelar, editare de texte, asistenţă tehnică, implementare software economico-financiar.
- Editarea şi difuzarea de lucrări, publicaţii şi reclame.
- Comercializarea materialelor, dotărilor tehnice şi produselor rezultate din activitatea proprie
......în domeniile agriculturii şi industriei alimentare;- desfăşurarea de activităţi de şcoală pentru şoferii amatori;- prestări servicii pentru persoane fizice sau juridice în domeniul informatic: iniţiere în informatică, instruire în baze de date, calcul tabelar, editare de texte, asistenţă tehnică, implementare software...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 17 mai 1996 in M.Of. 100 din 17-mai-1996

Norma 22/2021 privind distribuţia de asigurări

...brokeraj care continuă să existe către una sau mai multe companii de brokeraj existente ori nou-constituite;14.furnizor de software - persoană juridică sau fizică autorizată, furnizoare de soluţii informatice, care deţine expertiză în domenii specializate, cu respectarea cadrului legal aplicabil;15.fuziune......următoarele date:a)în cazul persoanelor fizice:(i)numele, prenumele şi CNP-ul;(ii)codul RAF;b)în cazul persoanelor juridice:(i)denumirea intermediarilor secundari;(ii)codul RAJ;(iii)lista cu angajaţii, ale căror date sunt incluse la lit. a);c...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 1 septembrie 2021 in M.Of. 835 din 01-sep-2021

Legea 80/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

...scoaterea unui produs militar de pe teritoriul vamal al României, cu titlu definitiv ori temporar, către o persoană fizică sau juridică din orice ţară terţă, inclusiv activităţile de reexport, asistenţă tehnică şi transmisia de software sau tehnologie prin mijloace intangibile, astfel cum este definită la lit. i);c) import - introducerea unui produs militar pe teritoriul......vamal al României, cu titlu definitiv ori temporar, de la o persoană fizică sau juridică din orice ţară terţă, inclusiv transmisia de software sau tehnologie prin mijloace intangibile, aşa cum este definită la lit. i...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 13 aprilie 2021 in M.Of. 384 din 13-apr-2021

Ordonanta urgenta 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare - REPUBLICARE1)

...scoaterea unui produs militar de pe teritoriul vamal al României, cu titlu definitiv ori temporar, către o persoană fizică sau juridică din orice ţară terţă, inclusiv activităţile de reexport, asistenţă tehnică şi transmisia de software sau tehnologie prin mijloace intangibile, astfel cum este definită la lit. j);d)import - introducerea unui produs militar pe teritoriul......vamal al României, cu titlu definitiv ori temporar, de la o persoană fizică sau juridică din orice ţară terţă, inclusiv transmisia de software sau tehnologie prin mijloace intangibile, aşa cum este definită la lit. j...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 2 august 2021 in M.Of. 749 din 02-aug-2021

Norme Metodologice din 2011 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

...Se supun controlului prin licenţă individuală de export următoarele operaţiuni:a)punerea la dispoziţie într-o formă electronică de produse software şi tehnologie pentru persoane fizice, juridice şi pentru parteneriate din afara Uniunii Europene;b)descrierea orală a tehnologiei prin telefon;c)transmiterea de produse software şi tehnologie prin orice mijloc de comunicare şi stocare a informaţiei.Art. 35(1)Controlul transferului intangibil se aplică şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 14 februarie 2011 in M.Of. 112 din 14-feb-2011

Ordonanta urgenta 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare - Republicare

...maritime şi alte produse, echipamente şi sisteme proiectate şi realizate pentru scopuri militare, componente, părţi şi accesorii ale acestora, precum software şi tehnologia aferentă pentru realizarea acestora;b)export - ieşirea unui produs militar de pe teritoriul României, cu titlu temporar ori definitiv, către o persoană fizică sau juridică, din orice ţară terţă, inclusiv activităţile de reexport şi asistenţă tehnică;c)import - introducerea unui produs militar pe teritoriul României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 26 septembrie 2013 in M.Of. 601 din 26-sep-2013

Norme Metodologice din 2012 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

...2)Se supun controlului prin licenţă individuală de export următoarele operaţiuni:a)punerea la dispoziţie, în formă electronică, de produse software şi tehnologie pentru persoane fizice, juridice şi pentru parteneriate din afara Uniunii Europene;b)transmiterea, inclusiv pe cale orală, de produse software şi tehnologie prin orice mijloc de comunicare şi stocare a informaţiei.Art. 35(1)Controlul transferului intangibil se aplică şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 9 iulie 2012 in M.Of. 462 din 09-iul-2012

Hotarirea 180/2010 pentru aprobarea codurilor CAEN care pot fi înscrise în obiectul de activitate al societăţilor care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane juridice

...fi înscrise în obiectul de activitate al societăţilor care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane juridice este următoarea:
Număr
Cod CAEN activitate
Denumirea activităţii
1
5829
Activităţi de editare a altor produse software
2
6201
Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client)
3
6202
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
4
6209
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
5
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 octombrie 2010 in M.Of. 681 din 07-oct-2010

Memorandum de Finantare din 2002 între Comisia Europeană şi România

...teritoriu, pentru sistemele de management al informaţiei şi pentru sprijin în domeniul tehnologiei informaţiei pentru personalul Curţii. Va fi furnizat software pentru personalul din departamentele juridic şi de audit şi va fi elaborat un sistem IT integrat pentru activităţile financiare, de contabilitate şi resurse umane ale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 26 august 2003 in M.Of. 604 din 26-aug-2003