Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 147 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.848 acte

Regulamentul 1228/16-iul-2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/799 în ceea ce priveşte cerinţele pentru construirea, testarea, instalarea, operarea şi repararea tahografelor inteligente şi a componentelor acestora

...existente, în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.(226e) Funcţia de actualizare a software-ului este concepută pentru a suporta următoarele caracteristici funcţionale, ori de câte ori acestea sunt obligatorii din punct de vedere juridic:- modificarea funcţiilor menţionate la punctul 2.2, cu excepţia funcţiei de actualizare a software-ului în sine;- adăugarea de noi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 30 iulie 2021 in Jurnalul Oficial 273L

Regulamentul 156/09-mar-2021 Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte actualizarea software-ului şi sistemul de gestionare a actualizării software-ului [2021/388] (*)

...Regulament nr. 156 din 9 martie 2021 - Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte actualizarea software-ului şi sistemul de gestionare a actualizării software-ului [2021/388] (*)(*)Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 9 martie 2021 in Jurnalul Oficial 82L

Hotarirea 307/1996 privind infiintarea Societatii Comerciale ''Institutul de Studii Geotehnice si Geofizice - GEOTEC'' - S.A. Bucuresti prin reorganizarea Institutului de Studii Geotehnice si Geofizice - GEOTEC din cadrul Regiei Autonome de Electricitate ''Renel''

...domeniile agriculturii şi industriei alimentare.
- Desfăşurarea de activităţi de şcoală pentru şoferii amatori.
- Prestări de servicii pentru persoane fizice sau juridice în domeniul informatic: iniţiere în informatică, instruire în bază de date, calcul tabelar, editare de texte, asistenţă tehnică, implementare software economico-financiar.
- Editarea şi difuzarea de lucrări, publicaţii şi reclame.
- Comercializarea materialelor, dotărilor tehnice şi produselor rezultate din activitatea proprie
......în domeniile agriculturii şi industriei alimentare;- desfăşurarea de activităţi de şcoală pentru şoferii amatori;- prestări servicii pentru persoane fizice sau juridice în domeniul informatic: iniţiere în informatică, instruire în baze de date, calcul tabelar, editare de texte, asistenţă tehnică, implementare software...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 mai 1996 in M.Of. 100 din 17-mai-1996

Ordonanta urgenta 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare - REPUBLICARE1)

...scoaterea unui produs militar de pe teritoriul vamal al României, cu titlu definitiv ori temporar, către o persoană fizică sau juridică din orice ţară terţă, inclusiv activităţile de reexport, asistenţă tehnică şi transmisia de software sau tehnologie prin mijloace intangibile, astfel cum este definită la lit. j);d)import - introducerea unui produs militar pe teritoriul......vamal al României, cu titlu definitiv ori temporar, de la o persoană fizică sau juridică din orice ţară terţă, inclusiv transmisia de software sau tehnologie prin mijloace intangibile, aşa cum este definită la lit. j...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 august 2021 in M.Of. 749 din 02-aug-2021

Norma 22/2021 privind distribuţia de asigurări

...brokeraj care continuă să existe către una sau mai multe companii de brokeraj existente ori nou-constituite;14.furnizor de software - persoană juridică sau fizică autorizată, furnizoare de soluţii informatice, care deţine expertiză în domenii specializate, cu respectarea cadrului legal aplicabil;15.fuziune......următoarele date:a)în cazul persoanelor fizice:(i)numele, prenumele şi CNP-ul;(ii)codul RAF;b)în cazul persoanelor juridice:(i)denumirea intermediarilor secundari;(ii)codul RAJ;(iii)lista cu angajaţii, ale căror date sunt incluse la lit. a);c...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 septembrie 2021 in M.Of. 835 din 01-sep-2021

Legea 80/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

...scoaterea unui produs militar de pe teritoriul vamal al României, cu titlu definitiv ori temporar, către o persoană fizică sau juridică din orice ţară terţă, inclusiv activităţile de reexport, asistenţă tehnică şi transmisia de software sau tehnologie prin mijloace intangibile, astfel cum este definită la lit. i);c) import - introducerea unui produs militar pe teritoriul......vamal al României, cu titlu definitiv ori temporar, de la o persoană fizică sau juridică din orice ţară terţă, inclusiv transmisia de software sau tehnologie prin mijloace intangibile, aşa cum este definită la lit. i...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 aprilie 2021 in M.Of. 384 din 13-apr-2021

Buget din 25-nov-2015 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2016/150 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2016

...acopere costurile aferente studiilor, atelierelor, conferinţelor, analizelor, evaluărilor, publicaţiilor, asistenţei tehnice, achiziţionării şi întreţinerii de baze de date şi de software, precum şi cofinanţării şi susţinerii măsurilor legate de monitorizarea economică, analiza combinării măsurilor şi coordonarea politicilor economice.Temei juridicSarcină ce rezultă din prerogativele Comisiei la nivel instituţional, conform prevederilor de la articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE......privind reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Sunt incluse aici cheltuielile privind studiile, reuniunile de experţi, informarea şi publicaţiile, programele software şi bazele de date care sprijină acţiuni legate în mod direct de realizarea obiectivului Mecanismului pentru Interconectarea Europei.Temei juridic...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 24 februarie 2016 in Jurnalul Oficial 48L

Buget din 30-nov-2017 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2018/251 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2018

...acopere costurile aferente studiilor, atelierelor, conferinţelor, analizelor, evaluărilor, publicaţiilor, asistenţei tehnice, achiziţionării şi întreţinerii de baze de date şi de software, precum şi cofinanţării şi susţinerii măsurilor legate de monitorizarea economică, analiza combinării măsurilor şi coordonarea politicilor economice.Temei juridicSarcină ce rezultă din prerogativele Comisiei la nivel instituţional, conform prevederilor de la articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE......privind reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Sunt incluse aici cheltuielile privind studiile, reuniunile de experţi, informarea şi publicaţiile, programele software şi bazele de date care sprijină acţiuni legate în mod direct de realizarea obiectivului Mecanismului pentru Interconectarea Europei.Temei juridic...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 februarie 2018 in Jurnalul Oficial 57L

Buget din 01-dec-2016 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2017/292 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2017

...acopere costurile aferente studiilor, atelierelor, conferinţelor, analizelor, evaluărilor, publicaţiilor, asistenţei tehnice, achiziţionării şi întreţinerii de baze de date şi de software, precum şi cofinanţării şi susţinerii măsurilor legate de monitorizarea economică, analiza combinării măsurilor şi coordonarea politicilor economice.Temei juridicSarcină ce rezultă din prerogativele Comisiei la nivel instituţional, conform prevederilor de la articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE......privind reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Sunt incluse aici cheltuielile privind studiile, reuniunile de experţi, informarea şi publicaţiile, programele software şi bazele de date care sprijină acţiuni legate în mod direct de realizarea obiectivului Mecanismului pentru Interconectarea Europei.Temei juridic...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 februarie 2017 in Jurnalul Oficial 51L

Regulamentul 355/02-mar-2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Belarus

...la dezastre naturale;b) scopurilor medicale sau farmaceutice;c) utilizării temporare de către mass-media de ştiri;d) actualizărilor de software;e) utilizării ca dispozitive de comunicare destinate consumatorilor;f) asigurării securităţii cibernetice şi a securităţii informaţiilor pentru persoanele fizice sau juridice, entităţile sau organismele din Belarus, cu excepţia guvernului acesteia şi a întreprinderilor controlate direct sau indirect de acest guvern; sau......la dezastre naturale;b) scopurilor medicale sau farmaceutice;c) utilizării temporare de către mass-media de ştiri;d) actualizărilor de software;e) utilizării ca dispozitive de comunicare destinate consumatorilor;f) asigurării securităţii cibernetice şi a securităţii informaţiilor pentru persoanele fizice sau...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 2 martie 2022 in Jurnalul Oficial 67L