Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 118 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 594.384 acte

Ordonanta urgenta 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare - Republicare

...maritime şi alte produse, echipamente şi sisteme proiectate şi realizate pentru scopuri militare, componente, părţi şi accesorii ale acestora, precum software şi tehnologia aferentă pentru realizarea acestora;b)export - ieşirea unui produs militar de pe teritoriul României, cu titlu temporar ori definitiv, către o persoană fizică sau juridică, din orice ţară terţă, inclusiv activităţile de reexport şi asistenţă tehnică;c)import - introducerea unui produs militar pe teritoriul României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 septembrie 2013 in M.Of. 601 din 26-sep-2013

Hotarirea 1861/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...în contul său, în vederea efectuării unei vânzări la distanţă către persoane neimpozabile din acel stat membru, altele decât persoanele juridice neimpozabile.(15) Furnizarea de programe informatice software standard pe dischetă sau pe un alt purtător de date, însoţită de licenţă obişnuită care interzice copierea şi distribuirea acestuia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2006 in M.Of. 1044 din 29-dec-2006

Hotarirea 66/2015 pentru modificarea anexei nr. 6 la Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012

...fi înscrise în obiectul de activitate al societăţilor care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane juridice(- Anexa nr. 6 la norme)
Nr. crt.
Cod CAEN
Denumirea activităţii
1
5829
Activităţi de editare a altor produse software
2
6201
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
3
6202
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
4
6209
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
5
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 ianuarie 2016 in M.Of. 23 din 13-ian-2016

Memorandum de Finantare din 2002 între Comisia Europeană şi România

...teritoriu, pentru sistemele de management al informaţiei şi pentru sprijin în domeniul tehnologiei informaţiei pentru personalul Curţii. Va fi furnizat software pentru personalul din departamentele juridic şi de audit şi va fi elaborat un sistem IT integrat pentru activităţile financiare, de contabilitate şi resurse umane ale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 august 2003 in M.Of. 604 din 26-aug-2003

Regulamentul 2151/16-dec-2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV)

...74111000-0
Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică
74111100-1
Servicii de consultanţă juridică
74111200-2
Servicii de reprezentare juridică
74112000-7
Servicii de consultanţă privind brevetarea şi drepturile de autor
74112100-8
Servicii de consultanţă privind drepturile de autor
74112110-1
Servicii de consultanţă privind drepturile de autor de software
74113000-4
Servicii de documentare şi de certificare juridică
74113100-5
Servicii de documentare
74113200-6
Servicii de certificare
74113210-9
Servicii de certificare a semnăturii electronice
74114000-1
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Norme Tehnice din 2001 SI METODOLOGICE pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica

...AAAA
Date despre aplicatii
Tip aplicaţie: postă electronică, navigare pe web, tranzacţii de orice tip, transfer de fişiere, validare de software, subscriere pe web la anumite servicii oferite de terti, etc.
Alte informaţii cerute de aplicaţiile mentionate mai sus
_________________* În cazul modificării formei sau statutului persoanei juridice, persoana juridică este obligată să reînnoiască contractul cu FSC.**În cazul în care se schimbă reprezentantul legal sau persoana de contact, persoanele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2001 in M.Of. 847 din 28-dec-2001

Legea 440/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2000 privind infiintarea Societatii Nationale 'Imbunatatiri Funciare' - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare

...componentă a sistemului naţional de monitorizare pentru protecţia mediului;11. realizarea sistemului propriu informatic, prestări de servicii informatice, activitate de software, de bază şi aplicativă pentru calculatoare şi reţele de calculatoare;12. furnizarea de agent termic prin microcentralele proprii către persoane juridice şi fizice;13. organizarea şi participarea la manifestări tehnico-ştiinţifice şi expoziţii în ţară şi în străinătate, servicii de reclamă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iulie 2001 in M.Of. 409 din 24-iul-2001

Norma 4/2004 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi a României

...valute şi pe ţări încasările respectiv plăţile referitoare la dezvoltări de baze de date, procesări de date, consultanţă hardware şi software, proiectare, dezvoltare, actualizare de aplicaţii informatice, operaţiuni de întreţinere a calculatoarelor şi a perifericelor, precum şi alte servicii înrudite.
H10
Servicii juridice - însumează pe valute şi pe ţări plăţile efectuate de instituţia de credit raportoare în favoarea nerezidenţilor reprezentând servicii juridice (consultanţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iulie 2004 in M.Of. 615 din 07-iul-2004

Ordinul 492/2009 privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală

...marcare temporală în conformitate cu prevederile Legii nr. 451/2004 şi ale prezentului ordin;d)utilizator - orice persoană, fizică sau juridică, care, în baza unui contract încheiat cu un furnizor, beneficiază de servicii de marcare temporală;e)cheie privată - codul digital, cu caracter de unicitate, generat printr-un dispozitiv hardware şi/sau software specializat;f)cheie publică - codul digital, pereche a cheii private, necesar verificării mărcii temporale;g)date de verificare a mărcii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 iunie 2009 in M.Of. 433 din 25-iun-2009

Anexa 1-12/2000 la Hotararea nr. 627 din 13 iulie 2000 privind reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate - S.A.

...şi de prestări de servicii în domeniul informatic şi de telecomunicaţii; Cod 7220, 7223, 7250, 7260;22.elaborarea de produse software; Cod 7240;23.cooperare economică internaţională: Cod 6521; 6522; 6523;24.participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române sau străine, de drept privat;25.operaţiuni de comision şi intermedieri în domeniul său specific de activitate;26.participarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 iulie 2000 in M.Of. 357 din 31-iul-2000