Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1867 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Decizia 54/2020 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza a doua din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

...şi cele întemeiate pe art. 539 din acelaşi act normativ, sub aspectul căilor de atac, nu a fost lămurită în practica judiciară.65. Referitor la fondul chestiunii de drept, intimata a apreciat că nu este deschisă calea de atac a recursului, întrucât......apel Alba Iulia, Bacău, Braşov, Cluj, Craiova, Galaţi, Piteşti, Suceava, Târgu Mureş şi Timişoara au comunicat că nu au identificat practică judiciară relevantă cu privire la chestiunea de drept supusă dezlegării.79. Curţile de apel Bucureşti, Constanţa, Iaşi, Oradea şi Ploieşti...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 20 ianuarie 2021 in M.Of. 63 din 20-ian-2021

Decizia 81/2022 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile privind art. 3, dimpreună cu cele ale art. 4 alin. (4) din Legea nr. 77 din 28 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 28 aprilie 2016 - în forma modificată prin Legea nr. 52 din 13 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 13 mai 2020, prin considerentul decizoriu din paragraful 48 al Deciziei nr. 432 din 17 iunie 2021 a Curţii Constituţionale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 21 septembrie 2021

...Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie31. La nivelul Curţii de Apel Bacău şi al instanţelor arondate nu a fost identificată practică judiciară care să vizeze problemele de drept menţionate. Cu privire la prima întrebare, Judecătoria Roman şi Judecătoria Târgu-Neamţ au apreciat......octombrie 2016, la paragraful 98.32. La nivelul Curţii de Apel Braşov şi al instanţelor arondate nu a fost identificată practică judiciară care să vizeze problemele de drept menţionate. Judecătoria Braşov a susţinut că adaptarea contractului este compatibilă cu o reechilibrare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 5 ianuarie 2023 in M.Of. 8 din 05-ian-2023

Decizia 60/2019 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 pct. VII subpunctul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 222 din Codul civil, privind calitatea procesuală pasivă a Ministerului Justiţiei în litigiile dintre angajaţi şi instituţiile/unităţile cu personalitate juridică pentru care este ordonator principal de credite, având ca obiect plata unor drepturi de natură salarială

...de judecători. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii.Preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept constată că nu există
......considerat că nu este îndeplinită condiţia noutăţii, dat fiind că această chestiune de drept a primit deja o dezlegare în practica judiciară. Pe fondul sesizării a apreciat că, din interpretarea textelor de lege ce fac obiectul analizei, rezultă că Ministerul Justiţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 26 februarie 2020 in M.Of. 157 din 26-feb-2020

Decizia 13/2021 [R] referitoare la respingerea recursului în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 60 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

...acte normative cu putere de lege pe motiv că sunt discriminatorii şi să le înlocuiască cu norme create pe cale judiciară sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.16. În sensul acestei orientări a practicii judiciare s-a depus Decizia civilă nr. 2.131 din 13 iulie 2020, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia......Curtea de Apel Braşov - Secţia civilă, în Dosarul nr. 107/62/2020.20. Celelalte curţi de apel nu au identificat practică judiciară în materie, potrivit documentării realizate de titularul recursului în interesul legii.IV. Opinia titularului sesizării - Colegiul de conducere al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 23 septembrie 2021 in M.Of. 913 din 23-sep-2021

Decizia 63/2018 [R] referitoare la examinarea sesizării privind dezlegarea următoarei probleme de drept: ''interpretarea dispoziţiilor art. 296^4 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, respectiv art. 139 alin. (1) lit. i) şi art. 155 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal''

...în fapt o reparaţie pentru neîndeplinirea la termen a obligaţiei de plată.61. Curtea de Apel Piteşti a învederat că practica judiciară a fost unitară în sensul asimilării dobânzilor cu drepturile de natură salarială, în ceea ce priveşte impozitarea şi plata contribuţiilor......A.S. şi C.A.S.S.La nivelul Tribunalului Argeş - Secţia pentru conflicte de muncă şi pentru asigurări sociale practica judiciară vizavi de problema de drept invocată este neunitară, ataşându-se hotărâri judecătoreşti ce reliefează ambele orientări jurisprudenţiale.Ca urmare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 26 noiembrie 2018 in M.Of. 998 din 26-noi-2018

Decizia 34/2021 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept legate de încadrarea veniturilor din transferul de monedă virtuală ca venit impozabil ''din alte surse''

...unei interpretări previzibile a normelor juridice fiscale şi a fost încălcat principiul certitudinii impunerii; (iv) nu a fost identificată o practică administrativă a organelor fiscale sau o practică judiciară din perioada în care reclamantul a realizat tranzacţiile în litigiu, din care să rezulte posibilitatea impozitării veniturilor din transferul de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 iulie 2021 in M.Of. 671 din 07-iul-2021

Decizia 57/2021 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 706 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă

...Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii în problema de drept ce formează obiectul sesizării.7. În urma deliberărilor
......de trimitere a apreciat că este necesară sesizarea instanţei supreme, din perspectiva opiniilor divergente exprimate în materie prin soluţii de practică judiciară, fără să se poată constata cristalizarea unei jurisprudenţe suficient de bine închegate, cât să lipsească de obiect şi efect...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 4 noiembrie 2021 in M.Of. 1060 din 04-noi-2021

Decizia 650/2018 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 [cu referire la art. 5 alin. (1^1)-(1^4)], pct. 4 [cu referire la art. 17 lit. a)], pct. 5 [cu referire la art. 35 alin. (1) fraza a doua], pct. 6 [cu referire la art. 39 alin. (1) lit. b), c) şi e)], pct. 10 [cu referire la art. 64 alin. (1)], pct. 11 [cu referire la abrogarea art. 64 alin. (6)], pct. 13 [cu referire la art. 75 alin. (1) lit. d)], pct. 14 [cu referire la art. 75 alin. (2) lit. d)], pct. 15 [cu referire la art. 75 alin. (3)], pct. 17 [cu referire la abrogarea art. 91 alin. (1) lit. c)], pct. 20 [cu referire la art. 96 alin. (4)], pct. 21 [cu referire la art. 100], pct. 22 [cu referire la art. 112^1 alin. (1) şi (2)], pct. 23 [cu referire la art. 112^1 alin. (2^1)], pct. 24 [cu referire la art. 112^1 alin. (3)], pct. 26 [cu referire la art. 154 alin. (1) lit. b) şi c)], pct. 27 [cu referire la art. 155 alin. (2) şi (3)], art. I pct. 28 [cu referire la art. 159^1], pct. 29 [cu referire la art. 173 alin. (2)-(5)], pct. 30 [cu referire la abrogarea art. 175 alin. (2)], pct. 31 [cu referire la art. 177 alin. (1) lit. b) şi c)], pct. 32 [cu referire la art. 187^1], pct. 33 [cu referire la art. 189 alin. (1) lit. i)], pct. 38 [cu referire la art. 257 alin. (4)], pct. 39 [cu referire la art. 269 alin. (3)], pct. 40 [cu referire la art. 269 alin. (4)-(6)], pct. 41 [cu referire la art. 273 alin. (4)], pct. 42 [cu referire la art. 277 alin. (1)-(3)], pct. 43 [cu referire la art. 277 alin. (3^1) şi (3^2)], pct. 46 [cu referire la art. 290 alin. (3)], pct. 47 [cu referire la art. 291 alin. (1)], pct. 49 [cu referire la art. 295 alin. (3)], pct. 50 [cu referire la art. 297 alin. (1)], pct. 51 [cu referire la art. 297 alin. (3)], pct. 52 [cu referire la abrogarea art. 298], pct. 53 [cu referire la art. 308 alin. (3) şi (4)], pct. 54 [cu referire la art. 309] şi pct. 62 [cu referire la art. 367 alin. (6)], art. II [cu referire la sintagma ''probe certe''] şi art. III din Legea pentru modificarea şi completarea Legii

...3) din Codul penal este neclar, creând reale premise pentru o interpretare neunitară şi, pe cale de consecinţă, pentru o practică judiciară având acelaşi caracter. Se mai arată că textul propus pentru art. 5 alin. (14) din Codul penal contravine prevederilor......dificultăţi reale de interpretare şi de aplicare a prevederilor art. 75 alin. (1) lit. d) din Codul penal, aşadar, o practică judiciară neunitară. Se arată, totodată, că sintagma "până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti" conferă prevederilor art. 75 alin. (1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 februarie 2019 in M.Of. 97 din 07-feb-2019

Decizia 43/2020 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept legate de interpretarea dispoziţiilor art. 76 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 8 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat, şi la art. 22 din Metodologia privind stabilirea răspunderii patrimoniale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobată prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.760/C/2013

...răspunsul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este în sensul că nu se verifică, în prezent, practică judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii cu privire la problema de drept în discuţie; se arată, de asemenea......Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că la nivelul Secţiei judiciare - Serviciul judiciar civil nu se verifică, în prezent, practica judiciară, în vederea promovării unui recurs în interesul legii cu privire la problema de drept ce formează obiectul sesizării.IX...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 10 august 2020 in M.Of. 717 din 10-aug-2020

Decizia 6/2019 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''Lămurirea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 165 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la noţiunea de ''salarii brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă'', prin raportare la actele normative ce reglementau modul de întocmire a carnetului de muncă şi care stabileau că în acesta se înscrie retribuţia tarifară de încadrare''

...de judecători. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practică judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii.Doamna judecător Gabriela Elena Bogasiu, preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de
......tarifar de încadrare, menţionat în carnetele de muncă, nereprezentând venitul încasat, în realitate, de către salariat.27. Având în vedere practica judiciară existentă atât la nivelul instanţei de sesizare, cât şi la nivelul altor instanţe din ţară cu privire la această...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 29 martie 2019 in M.Of. 243 din 29-mar-2019