Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 237 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 742.108 acte

Decizia 57/2020 [R] în interpretarea dispoziţiilor art. 158 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în caz de alegere de domiciliu la sediul unui cabinet individual de avocatură, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu primirea actelor de procedură?

...au dat încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial ori dacă se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate. În egală măsură, noutatea, în sensul dispoziţiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, se referă şi la o reglementare mai veche, dar asupra......asemenea menţiuni, comunicarea se va face, după caz, potrivit art. 155 sau 156. (...) "56. Dispoziţiile legale citate nu reprezintă o noutate legislativă în materia reglementărilor privind alegerea locului citării şi al comunicării altor acte de procedură.57. Astfel, acelaşi mod de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 decembrie 2020 in M.Of. 1170 din 03-dec-2020

Decizia 33/2020 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la interpretarea art. 22^1 din Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

...să se pronunţe asupra respectivei probleme de drept pentru prima dată ori dacă se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate.79. În absenţa unei definiţii legale a noţiunii de "noutate", verificarea acestei condiţii ţine de exercitarea atributului de apreciere a completului învestit cu soluţionarea unei astfel de sesizări, aşa cum......au dat acesteia o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial, de o anumită întindere sau consistenţă.81. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context legislativ nou...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 iunie 2020 in M.Of. 540 din 24-iun-2020

Decizia 982/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

...Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere şi, astfel, nu aduc nicio noutate din punct de vedere legislativ.Curtea observă că dispoziţiile criticate precizează o dată în plus sancţiunea nulităţii actelor translative de proprietate încheiate cu încălcarea normelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 23 octombrie 2008 in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decizia 523/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) lit. a) pct. ii) şi lit. c) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

...de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată. Cu acel prilej s-a reţinut, în esenţă, că "dispoziţiile legale criticate nu aduc nicio noutate din punct de vedere legislativ; ele nu fac decât să precizeze încă o dată sancţiunea nulităţii actelor translative de proprietate încheiate cu încălcarea unor norme...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 15 august 2007 in M.Of. 559 din 15-aug-2007

Decizia 27/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, 2, 7-11, 13, 15 şi art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, precum şi ale ordonanţei de urgenţă, în ansamblul său

...să determine o reconsiderare a jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale. Precizează că ordonanţa de urgenţă criticată reprezintă o concepţie legislativă de noutate în ceea ce priveşte Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, care, în prezent, nu dispune de atribuţii jurisdicţionale şi nu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 21 martie 2013 in M.Of. 150 din 21-mar-2013

Decizia 159/2013 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 2 lit. a), art. 7, 8, 9 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, precum şi ale ordonanţei de urgenţă, în ansamblul său, şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

...De asemenea, arată că impunerea ca anumite cauze să fie judecate la o instanţă unică în ţară nu este o noutate legislativă, sens în care face referire la art. 116 alin. (4) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 9 mai 2013 in M.Of. 261 din 09-mai-2013

Decizia 211/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. z) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

...de urgenţă, act normativ cu putere de lege, aprobată prin lege de către Parlament.De altfel, Curtea observă că soluţia legislativă criticată nu este de noutate, ci aceasta s-a regăsit în cuprinsul Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 29 mai 2012 in M.Of. 362 din 29-mai-2012

Decizia 624/2011 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (1) lit. a) subpunctul (iii) şi ale art. III alin. (2^4) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum au fost modificate şi completate prin articolul unic al titlului V din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

...forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, fără a aduce vreo noutate din punct de vedere legislativ.De asemenea, Curtea a constatat că prevederile de lege criticate precizează o dată în plus sancţiunea nulităţii actelor translative de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 17 august 2011 in M.Of. 580 din 17-aug-2011

Decizia 1563/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (1), (2) şi (2^1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

...Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere şi, astfel, nu aduc nicio noutate din punct de vedere legislativ.Curtea observă că dispoziţiile criticate precizează o dată în plus sancţiunea nulităţii actelor translative de proprietate încheiate cu încălcarea normelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 16 februarie 2011 in M.Of. 119 din 16-feb-2011

Decizia 416/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi a Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

...De asemenea, arată că impunerea ca anumite cauze să fie judecate la o instanţă unică în ţară nu este o noutate legislativă, sens în care face referire la art. 116 alin. (4) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 11 decembrie 2013 in M.Of. 774 din 11-dec-2013