Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 76859 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 610.633 acte

Conventie din 1990 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copiilor români abandonaţi, orfani şi handicapaţi, precum şi alte acţiuni umanitare privind copii

...pe teritoriul României. Lista acestor facilităţi este menţionată într-un document oficial remis la propunerea ambasadorului Franţei, de către partea română voluntarilor O.N.G. franceze menţionaţi în prezenta convenţie (anexa nr. 3). Această listă poate fi modificată la nevoie cu acordul ambelor părţi.Art. 5În conformitate cu legislaţia franceză, partea franceză va contribui, împreună cu O.N.G. franceze, la îngrijirea şi educarea copiilor......români abandonaţi, orfani, handicapaţi, precum şi la orice altă acţiune umanitară privind copiii:1.ajutor umanitar, sub formă de lucrări, furnizare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 februarie 1992 in M.Of. 14 din 06-feb-1992

Decretul 101/1994 pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune

...PRESEDINTELE ROMANIEIaparut in MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 18 iunie 1994In temeiul art. 77 alin. (1) din Constitutia Romaniei,promulgam Legea privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune si dispunem publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.-****-PRESEDINTELE ROMANIEIION ILIESCU
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iunie 1994 in M.Of. 153 din 18-iun-1994

Decretul 68/1992 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Nationala a Romaniei si FINNISH EXPORT CREDIT LTD - Finlanda

...CREDIT LTD - FinlandaIn temeiul art. 77 alin. (1) din Constitutia Romaniei,promulgam Legea pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Nationala a Romaniei si FINNISH EXPORT CREDIT LTD - Finlanda si dispunem publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.-****-PRESEDINTELE ROMANIEIION ILIESCU
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 aprilie 1992 in M.Of. 64 din 10-apr-1992

Contract de finantare din 2018 dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România - Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 2014-2020)

...în conformitate cu prevederile legislaţiei UE, în special în conformitate cu prevederile Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului şi cu legislaţia sau instrumentele de implementare a acesteia în România, astfel cum sunt amendate periodic.29."Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului" sau "Directiva EIM" este Directiva Consiliului 2011/92......asupra mediului, cu amendamentele aduse prin Directiva 2014/52/UE, după cum a fost amendată, completată şi consolidată periodic.30."Legislaţia de mediu" are înţelesul de:a)legea Uniunii Europene, inclusiv standardele şi principiile;b)legile şi reglementările naţionale ale României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 mai 2019 in M.Of. 350 din 07-mai-2019

Decretul 67/1992 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Nationala a Romaniei si A/S EKSPORTFINANS - Norvegia

...S EKSPORTFINANS - NorvegiaIn temeiul art. 77 alin. (1) din Constitutia Romaniei,promulgam Legea pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Nationala a Romaniei si A/S EKSPORTFINANS - Norvegia si dispunem publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.-****-PRESEDINTELE ROMANIEIION ILIESCU
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 aprilie 1992 in M.Of. 64 din 10-apr-1992

Hotarirea 698/1990 privind infiintarea sucursalei Bancii Franco - Romane din Romania

...integrale si la termen a impozitelor si taxelor in conditiile legii.ART. 16Conditiile de angajare, drepturile si obligatiile personalului roman care va lucra la sucursala bancii mixte franco-romane vor fi cele stabilite de Banca Franco-Romana, tinindu-se seama de prevederile legislatiei romane.-****- 漀
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 noiembrie 1992 in M.Of. 280 din 09-nov-1992

Decretul 66/1992 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Nationala a Romaniei si AB SVENSK EXPORTKREDIT - Suedia

...SVENSK EXPORTKREDIT - SuediaIn temeiul art. 77 alin, (1) din Constitutia Romaniei,promulgam Legea pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Nationala a Romaniei si AB SVENSK EXPORTKREDIT - Suedia si dispunem publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.-****-PRESEDINTELE ROMANIEIION ILIESCU ＀
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 aprilie 1992 in M.Of. 64 din 10-apr-1992

Decretul-Lege 7/1989 privind repatrierea cetatenilor romani si a fostilor cetateni romani

...valuta.Art. 12Orice dispozitie contrara prezentului decret se abroga.-****-PRESEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALEION ILIESCU
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 decembrie 1989 in M.Of. 9 din 31-dec-1989

Legea 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune

...spatii redactionale, administratie Radio si Televiziune)2.Str. Lascar Catargi nr. 47- Trei garajeTeren 410 mp
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iunie 1994 in M.Of. 153 din 18-iun-1994

Legea 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc ''Prodromu'', de la Muntele Athos, Grecia

...alocată potrivit art. 2 se prevede distinct în bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor şi se acordă ca sprijin financiar Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia, cu respectarea dispoziţiilor corespunzătoare din legislaţia care reglementează sprijinul financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase.Art. 4Sumele alocate de la bugetul de stat......lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 298 din data de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 mai 2007 in M.Of. 298 din 04-mai-2007