Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 53470 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.848 acte

Hotarirea 72/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Recomandări adresate statelor membre cu privire la planurile lor strategice pentru Politica Agricolă Comună - COM(2020) 846

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 567 din data de 3 iunie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 iunie 2021 in M.Of. 567 din 03-iun-2021

Hotarirea 49/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Valorificarea la maximum a potenţialului inovator al UE - Un plan de acţiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea şi rezilienţa UE - COM (2020) 760

...DEPUTAŢILOR,
LAURENŢIU-DAN LEOREANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 495 din data de 12 mai 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 mai 2021 in M.Of. 495 din 12-mai-2021

Hotarirea 70/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O Uniune a egalităţii: Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025 - COM(2020) 698 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 567 din data de 3 iunie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 iunie 2021 in M.Of. 567 din 03-iun-2021

Hotarirea 65/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Actualizarea noii Strategii industriale 2020: construirea unei pieţe unice mai puternice pentru a sprijini redresarea Europei - COM (2021) 350

...DEPUTAŢILOR,
FLORIN-CLAUDIU ROMAN
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 906 din data de 22 septembrie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 septembrie 2021 in M.Of. 906 din 22-sep-2021

Hotarirea 91/2021 pentru adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Cadrul strategic al UE privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă 2021-2027 - Securitatea şi sănătatea în muncă într-o lume a muncii în schimbare - COM (2021) 323

...DEPUTAŢILOR,
VASILE-DANIEL SUCIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1215 din data de 21 decembrie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 decembrie 2021 in M.Of. 1215 din 21-dec-2021

Hotarirea 90/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind un Plan de acţiune pentru dezvoltarea producţiei ecologice - COM (2021) 141

...DEPUTAŢILOR,
VASILE-DANIEL SUCIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1215 din data de 21 decembrie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 decembrie 2021 in M.Of. 1215 din 21-dec-2021

Hotarirea 116/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind Abordarea globală a cercetării şi a inovării - Strategia Europei privind cooperarea internaţională într-o lume în schimbare - COM (2021) 252 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 964 din data de 8 octombrie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 octombrie 2021 in M.Of. 964 din 08-oct-2021

Hotarirea 66/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O uniune a pieţelor de capital pentru cetăţeni şi întreprinderi - un nou plan de acţiune - COM (2020) 590

...DEPUTAŢILOR,
FLORIN-CLAUDIU ROMAN
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 906 din data de 22 septembrie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 septembrie 2021 in M.Of. 906 din 22-sep-2021

Hotarirea 92/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE - Către zone rurale mai puternice, conectate, reziliente şi prospere până în 2040 - COM (2021) 345

...DEPUTAŢILOR,
VASILE-DANIEL SUCIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1215 din data de 21 decembrie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 decembrie 2021 in M.Of. 1215 din 21-dec-2021

Hotarirea 87/2020 referitoare la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune - COM (2020) 452 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 664 din data de 27 iulie 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 iulie 2020 in M.Of. 664 din 27-iul-2020