Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 878 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 700.381 acte

Decizia 17/2016 [A] privind stabilirea unor anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unei instituţii publice finanţate integral din venituri proprii

...considerat că este vorba de o chestiune nouă, sub ambele aspecte, întrucât, în practica judiciară, nu s-a cristalizat o jurisprudenţă unitară sau neunitară.Deşi problematica contractelor colective de muncă are reflectare în practica judiciară, aceasta nu a formulat până în prezent răspuns la cele două aspecte ale chestiunii ridicate......problema de drept s-ar naşte dacă, prin decizia sa, Curtea de Conturi declară caracterul ilegal al contractului colectiv de muncă, instanţa fiind chemată să stabilească în acest caz cui îi revine răspunderea pentru sumele acordate salariaţilor bugetari.VIII. Jurisprudenţa instanţelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 9 decembrie 2016 in M.Of. 993 din 09-dec-2016

Decizia 8/2014 [A] referitoare la recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 78 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii, republicat), raportat la prevederile art. 76 lit. b) din acelaşi act normativ, respectiv dacă nerespectarea de către angajator a dreptului angajatului la preaviz, în ipotezele prevăzute de art. 75 alin. (1) din Codul muncii, republicat, constituie un motiv de nulitate a măsurii de concediere şi a deciziei de concediere şi care sunt condiţiile în care intervine nulitatea deciziei de concediere şi a măsurii concedierii pentru omisiunea de a indica în cuprinsul deciziei durata preavizului

...al angajatului, respectiv în cazul în care în decizia de concediere se omite a se menţiona durata preavizului.2. Examenul jurisprudenţialÎn urma verificării jurisprudenţei la nivelul întregii ţări, s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 78 din Codul muncii, republicat, raportat la prevederile art. 75 şi art. 76 lit. b) din acelaşi act normativ, în legătură cu două probleme...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 24 februarie 2015 in M.Of. 138 din 24-feb-2015

Decizia 19/2021 [A] privind interpretarea art. 382 lit. h) şi a art. 536 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 1 lit. p) teza I din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare

...1) Personalul Jandarmeriei Române se compune din personal militar şi personal contractual. (...)(6) Personalul contractual este supus reglementărilor din legislaţia muncii, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel."III. Orientările jurisprudenţiale divergente14. Autorul sesizării a arătat că, în cadrul soluţionării unor conflicte de competenţă ivite în litigii născute sub imperiul......Jandarmeriei Române solicită obligarea unor instituţii publice din cadrul Jandarmeriei Române la plata unor drepturi salariale, fiind conturate două orientări jurisprudenţiale.15. În cadrul primei orientări jurisprudenţiale s-a apreciat că astfel de litigii intră în competenţa materială procesuală a secţiilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 11 noiembrie 2021 in M.Of. 1080 din 11-noi-2021

Decizia 655/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...este în stare de judecată.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie şi arată că obligaţia angajatorului de a încheia contractul individual de muncă în formă scrisă, care să conţină toate drepturile şi obligaţiile părţilor, este necesară atât pentru protecţia angajatului împotriva unei atitudini......încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă reprezintă o condiţie ad validitatem care nu afectează substanţa raportului juridic de muncă, iar sancţionarea angajatorului pentru primirea la muncă a persoanelor fără încheierea contractului de muncă în formă scrisă nu aduce atingere...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 8 noiembrie 2006 in M.Of. 907 din 08-noi-2006

Decizia 20/2016 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, respectiv dacă în sintagma ''fără încheierea unui contract individual de muncă'' prevăzută de art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii se include şi situaţia contractului individual de muncă suspendat

...Casaţie şi Justiţie şi a Curţii Constituţionale20. La nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu a fost identificată jurisprudenţă cu privire la problema de drept ce face obiectul prezentei sesizări.21. Curtea Constituţională a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii, republicat, aşa cum rezultă din deciziile nr. 191 din 2 aprilie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I......privinţa problemei de drept ce se impune a fi dezlegată, respectiv dacă în sintagma "fără încheierea unui contract individual de muncă" prevăzută de art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii, republicat, se include şi situaţia contractului individual de muncă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 septembrie 2016 in M.Of. 733 din 21-sep-2016

Decizia 68/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 şi art. 66 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...care angajatorul poate dispune concedierea salariatului din motive ce nu îi sunt imputabile acestuia. Pentru aceste raţiuni, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale, arată că legea prevede nu doar cerinţa ca desfiinţarea locului de muncă să fie efectivă, ci şi pe aceea de a fi justificată de o cauză reală şi serioasă sau, altfel spus......6 din 9 mai 2011, întemeiată pe premisa greşită că în cazul concedierilor individuale nu ar mai exista locuri de muncă disponibile. Pe de altă parte, Curtea Constituţională, fără a face distincţie între concedierea colectivă şi cea individuală, în jurisprudenţa sa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 12 aprilie 2016 in M.Of. 276 din 12-apr-2016

Decizia 23/2020 [R] privind interpretarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 117^2 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...salariaţilor şi termenul de prescripţie aplicabil după distincţiile prevăzute de art. 268 alin. (1) lit. c) şi e) din Codul muncii.37. Problema de drept este nouă, în sensul că jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu a oferit o soluţie punctuală prin decizie de speţă şi nici o soluţie......de art. 519 din Codul de procedură civilă, arătând că problema de drept prezintă caracter de noutate, nefiind identificată o jurisprudenţă constantă şi unitară. Prin urmare, a solicitat admiterea sesizării, arătând că drepturile solicitate în cauză nu se circumscriu structurii salariului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 iunie 2020 in M.Of. 543 din 24-iun-2020

Decizia 795/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

...local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială, pe raza administrativ-teritorială în care are domiciliul sau reşedinţa.13. Invocând jurisprudenţa sa privind interzicerea muncii forţate, respectiv Decizia nr. 641 din 17 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din......care nu defineşte munca forţată sau obligatorie, precizând la art. 4 paragraful 3 lit. d) că nu poate fi considerată muncă forţată sau obligatorie munca sau serviciul care face parte din "obligaţiile civile normale". Cu toate acestea, jurisprudenţa în materie a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 2 martie 2020 in M.Of. 169 din 02-mar-2020

Decizia 25/2019 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la interpretarea unor dispoziţii din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

...sesizare, nu este relevant timpul efectiv în care angajaţii au lucrat în prezenţa factorilor de risc existenţi la locul de muncă ocupat şi generaţi de funcţionarea motoarelor cu capacitate de peste 600 CP. În acest sens s-a arătat că au mai fost pronunţate soluţii şi în alte cauze similare.VI. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie39. În urma solicitării adresate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, datele comunicate de......în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare, iar refuzul pârâtei de reînnoire a avizului nu este unul nejustificat.41...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 1 octombrie 2019 in M.Of. 796 din 01-oct-2019

Decizia 454/2020 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în redactarea anterioară Legii nr. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, ale art. 60 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 303/2004, în redactarea ulterioară Legii nr. 242/2018, precum şi ale art. 40 lit. i) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în redactarea anterioară Legii nr. 234/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

...de încărcare a instanţei la care s-a solicitat transferul.6. În susţinerea motivelor de neconstituţionalitate anterior expuse se invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la calitatea legii şi la reglementarea prin lege a aspectelor esenţiale ce caracterizează raporturile de muncă şi se apreciază că soluţia legislativă care nu precizează condiţiile transferului judecătorilor sau procurorilor este neconstituţională.7. Înalta Curte de......reale de navetă, inclusiv timpul afectat acesteia;- starea de sănătate şi situaţia familială".20. Transferul constă în schimbarea locului de muncă şi reprezintă o modificare a raportului de muncă al judecătorului, care se face la cererea acestuia. Curtea reţine că modul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 24 iulie 2020 in M.Of. 655 din 24-iul-2020