Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1238 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 594.384 acte

Decizia 98/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 6 din 15 aprilie 2013, şi ale art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865

...de Casaţie şi Justiţie, contribuind la consolidarea statului de drept.Curtea a reţinut în acest sens că divergenţele profunde de jurisprudenţă sunt susceptibile a crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, aspect subliniat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţă să. Astfel, de exemplu, în Hotărârea din 1 decembrie 2005, pronunţată în Cauza Păduraru împotriva României, paragraful 98, Curtea Europeană...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 mai 2014 in M.Of. 346 din 12-mai-2014

Decizia 1027/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 din Codul de procedură civilă

...de Casaţie şi Justiţie, contribuind la consolidarea statului de drept.Curtea a reţinut în acest sens că divergenţele profunde de jurisprudenţă sunt susceptibile a crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, aspect subliniat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţă sa. Astfel, de exemplu, în Hotărârea din 1 decembrie 2005 pronunţată în Cauza Păduraru împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 octombrie 2011 in M.Of. 703 din 05-oct-2011

Decizia 296/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă

...de Casaţie şi Justiţie, contribuind la consolidarea statului de drept.Curtea a reţinut în acest sens că divergenţele profunde de jurisprudenţă sunt susceptibile a crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, aspect subliniat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţă sa. Astfel, de exemplu, în Hotărârea pronunţată în Cauza Păduraru împotriva României, 2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, constatând că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 iulie 2011 in M.Of. 497 din 12-iul-2011

Decizia 303/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă

...de Casaţie şi Justiţie, contribuind la consolidarea statului de drept.Curtea a reţinut în acest sens că divergenţele profunde de jurisprudenţă sunt susceptibile a crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, aspect subliniat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţă sa. Astfel, de exemplu, în Hotărârea pronunţată în Cauza Păduraru împotriva României, 2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, constatând că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 iulie 2011 in M.Of. 497 din 12-iul-2011

Decizia 407/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă

...de Casaţie şi Justiţie, contribuind la consolidarea statului de drept.Curtea a constatat în acest sens că divergenţele profunde de jurisprudenţă sunt susceptibile a crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, aspect subliniat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţă sa. Astfel, de exemplu, în Hotărârea din 1 decembrie 2005, pronunţată în Cauza Păduraru împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 iulie 2011 in M.Of. 497 din 12-iul-2011

Decizia 1193/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 din Codul de procedură civilă

...de Casaţie şi Justiţie, contribuind la consolidarea statului de drept.Curtea a reţinut în acest sens că divergenţele profunde de jurisprudenţă sunt susceptibile a crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, aspect subliniat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţă sa. Astfel, de exemplu, în Hotărârea pronunţată în Cauza Păduraru împotriva României, 2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, constatând că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 ianuarie 2012 in M.Of. 28 din 13-ian-2012

Ghid din 2012 privind cadrul legal care reglementează importul paralel de produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizaţie de comercializare

...prin procedură naţională sau descentralizată/de recunoaştere mutuală. Importul paralel al produselor medicinale veterinare autorizate centralizat este gestionat de Agenţia Europeană a Medicamentelor (EMA).Urmând Comunicatul Comisiei, bazat pe expunerea jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie, prezentul ghid nu abordează aspectele reglementate de alte acte normative comunitare sau naţionale, cum sunt cele......consacrat în legislaţia Uniunii Europene privind proprietatea industrială. A se vedea art. 7 din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci, care reiterează jurisprudenţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 noiembrie 2012 in M.Of. 746 din 06-noi-2012

Decizia 472/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 şi art. 342-348 din Codul de procedură penală

...Justiţie în soluţionarea recursului în interesul legii, aceste decizii au caracter obligatoriu, aşa cum a statuat şi Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa. Totodată, potrivit art. 147 alin. (4) din Legea fundamentală, de la data publicării, deciziile Curţii Constituţionale sunt general obligatorii. În plus, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că principiul legalităţii nu se referă doar la "lege", cu condiţia ca elementul de......jurisprudenţă care configurează noţiunea de lege să îndeplinească caracterele de previzibilitate şi accesibilitate (Hotărârea din 11 noiembrie 1996, pronunţată în Cauza...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 august 2015 in M.Of. 604 din 10-aug-2015

Decizia 87/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 660 alin. (2) din Codul de procedură civilă

...Secţia civilă - Camera de Consiliu, excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată, întrucât în interpretarea şi aplicarea art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului, privind dreptul la un proces echitabil, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut în jurisprudenţa sa constantă că articolul indicat protejează şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi obligatorii, care, într-un stat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 mai 2017 in M.Of. 395 din 25-mai-2017

Decizia 598/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii

...cât şi din preambulul Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, astfel cum a fost interpretat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa".23. Din examinarea dispoziţiilor legale precitate rezultă că puterea executivă are la dispoziţie propriile pârghii legale pentru deblocarea situaţiei......reglementări cu caracter obligatoriu din dreptul Uniunii Europene, nu este îndeplinită prima condiţie necesară pentru folosirea unei norme de drept european în cadrul controlului de constituţionalitate, astfel cum a fost consacrată în jurisprudenţa Curţii Constituţionale.67. În ceea ce priveşte cea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 noiembrie 2019 in M.Of. 946 din 26-noi-2019