Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 899 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 685.186 acte

Decizia 2011/527/UE/26-ian-2011 privind ajutorul de stat acordat de Germania C 7/10 (ex CP 250/09 şi NN 5/10) Schemă privind reportarea fiscală a pierderilor în cazul restructurării societăţilor aflate în dificultate (Legea privind impozitul pe profit ''KStG, Sanierungsklausel'')

...fiscală a pierderilor -"Sanierungsklausel" constituie un ajutor de stat în sensul articolului 107 TFUE.6.EXAMINAREA COMPATIBILITĂŢII MĂSURII CU PIAŢA COMUNĂ(106)Comisia poate decide compatibilitatea cu piaţa comună a ajutoarelor în temeiul articolului 107 alineatul (3) TFUE. Potrivit jurisprudenţei constante a Curţii, statul membru trebuie să dovedească faptul că o măsură este compatibilă cu piaţa comună (40). Comisia constată...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 10 septembrie 2011 in Jurnalul Oficial 235L

Ordonanta urgenta 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

...mediului prin realizarea unor programe şi proiecte pentru îmbunătăţirea calităţii aerului şi pentru încadrarea în valorile limită prevăzute de legislaţia comunitară în acest domeniu,ţinând cont de necesitatea adoptării de măsuri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, inclusiv a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene,având în vedere faptul că aceste măsuri trebuie adoptate în regim de urgenţă, pentru evitarea oricăror consecinţe juridice negative...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 aprilie 2008 in M.Of. 327 din 25-apr-2008

Ghid din 2008 privind cadrul legal care reglementează importurile paralele de produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizaţie de comercializare

...Been Granted, COM/2003/0839 final.2 De la cea mai recentă versiune a Comunicatului Comisiei (din anul 2003) legislaţia comunitară a suferit transformări semnificative, iar jurisprudenţa Curţii Europene a continuat să evolueze. Pentru o cât mai corectă interpretare a prezentului ghid, se recomandă celor interesaţi să consulte şi jurisprudenţa Curţii Europene în materie.Ghidul reprezintă o traducere şi adaptare a Comunicatului Comisiei privind importurile de produse medicinale pentru care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 octombrie 2008 in M.Of. 710 din 20-oct-2008

Decizia 26/2019 [A] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parlamentul României, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti

...de asemenea, autorităţi prevăzute de titlul III din Constituţie (conduită omisivă).58. Ambele presupuse conflicte ar avea şi o dimensiune comună - încălcarea principiului separaţiei puterilor în stat, al colaborării loiale, precum şi omisiunea îndeplinirii rolului constituţional al Ministerului Public.59. Precizând trăsăturile conflictului juridic de natură constituţională, astfel cum acestea reies din jurisprudenţa Curţii Constituţionale, Ministerul Public subliniază că aceste trăsături trebuie îndeplinite cumulativ şi nicidecum alternativ, neîndeplinirea vreuneia dintre ele fiind, ab......ele nu pot avea nici natura juridică a unor contracte administrative, asimilate actelor administrative, potrivit Legii contenciosului administrativ.De altfel, jurisprudenţa recentă, atât în materie civilă, cât şi în materie penală a instanţelor de drept comun, a relevat, de asemenea, că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 martie 2019 in M.Of. 193 din 12-mar-2019

Decizia 2009/157/CE/16-iul-2008 privind măsura de ajutor pusă în aplicare de Franţa în favoarea grupului IFP [C 51/05 (ex. NN 84/05)]

...Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici şi mijlocii (19) ("recomandarea IMM"). În plus, Franţa reaminteşte jurisprudenţa comunitară, conform căreia deţinerea a 100 % dintr-o filială de către întreprinderea-mamă a acesteia nu este suficientă pentru a demonstra......relativ nesemnificativă şi deschisă tuturor întreprinderilor, astfel încât să concureze direct cu operatorii privaţi pe piaţa procedeelor. UOP reaminteşte că jurisprudenţa comunitară cere ca, din momentul în care statul decide să acţioneze ca operator economic, acesta trebuie să acţioneze în aceleaşi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 26 februarie 2009 in Jurnalul Oficial 53L

Decizia 2010/459/CE/17-sep-2008 privind ajutorul de stat C 61/07 (ex NN 71/07) acordat de Grecia în favoarea Olympic Airways Services/Olympic Airlines

...în faţa creditorilor acordată ambelor întreprinderi este asemănătoare cu protecţia acordată în caz de faliment. În această privinţă există o jurisprudenţă constantă (19) care prevede că, în situaţiile în care un stat membru a creat un sistem care face derogare de la normele dreptului comun în materie de insolvenţă în favoarea unei întreprinderi, un astfel de sistem este considerat ajutor de stat în cazul în......către Fondul IKA şi cu plata prin intermediul tranşelor lunare, Republica Elenă a subliniat că, atât în conformitate cu legislaţia comunitară, cât şi cu jurisprudenţa constantă, plata datoriilor către stat se efectuează în conformitate cu normele din dreptul naţional. Aceasta este...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 24 august 2010 in Jurnalul Oficial 222L

Decizia 168/2002 referitoare la unele masuri luate de Consiliul Concurentei

...Romtelecom planul de afaceri nu ar fi putut fi adoptat, atunci controlul exercitat asupra GOCR ar fi fost control în comun, conform prevederilor Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;- GOCH BV a invocat jurisprudenţa Comisiei Europene, deciziile invocate fiind însă nerelevante în speţă, întrucât au ca obiect încheierea unui acord între acţionarul minoritar şi......cel majoritar, în baza căruia aceştia exercită controlul în comun asupra noii entităţi, ceea ce nu a fost cazul în speţă;- GOCH BV a invocat paragraful 34 din Nota Comisiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 august 2002 in M.Of. 590 din 09-aug-2002

Decizia 388/2018 [A/R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 19 din 18 aprilie 2018 pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind analizarea şi actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul securităţii naţionale

...Cameră îşi constituie comisii permanente şi poate institui comisii de anchetă sau alte comisii speciale. Camerele îşi pot constitui comisii comune". Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, Constituţia nu cuprinde o prevedere expresă sau implicită în sensul că se pot constitui comisii speciale comune numai pentru situaţiile în care Parlamentul lucrează în şedinţe comune, stabilind doar posibilitatea constituirii lor. O asemenea reglementare constituţională generală...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 iunie 2018 in M.Of. 532 din 27-iun-2018

Decizia 1636/2009 [A] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007 şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului

...autonome, cu atribuţii proprii, nesusceptibile de transfer. Aşa fiind, referirea autorilor sesizării la tratatele constitutive ale Uniunii Europene şi la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene privind "atribuirea" sau "concesionarea" serviciilor publice, prin raportare la art. 148 alin. (2) din Constituţie, este pur şi simplu......2001.De asemenea, prin aceste texte de lege sunt înfrânte şi prevederile comunitare în materie. Sub acest aspect, este invocată jurisprudenţa în materie a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, concretizată în Hotărârea Comisiei c. Germaniei, din 18 noiembrie 2004, şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 ianuarie 2010 in M.Of. 45 din 20-ian-2010

Decizia 1702/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 şi art. 8 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă şi art. 283 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...art. 7 şi 8 din Decretul nr. 167/1958 sunt neconstituţionale, în măsura în care sunt interpretate peste normele şi jurisprudenţa comunitară, iar termenul de prescripţie extinctivă curge în pofida faptului că nu se poate imputa vreo culpă creditorului şi chiar în......pronunţe cu privire la următoarele aspecte: care este instanţa naţională competentă să se pronunţe asupra conformităţii unei norme interne cu jurisprudenţa comunitară, dacă se poate reţine existenţa unei fapte ilicite a legiuitorului în condiţiile unei abrogări nelegale şi dacă termenul de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 ianuarie 2010 in M.Of. 53 din 22-ian-2010