Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 555 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 614.133 acte

Regulament din 1994 al Camerei Deputatilor - Republicare

...de informare în masă- instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.11.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi- constituţionalitatea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul dreptului civil, penal, contravenţional, procedură civilă, penală, administrativă, organizarea judecătorească; alte reglementări cu caracter precumpănitor juridic; probleme......propuneri legislative. Ele trebuie însoţite de o expunere de motive şi redactate în forma cerută pentru proiectele de legi. Propunerile legislative formulate de deputaţi, care implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 iunie 1995 in M.Of. 112 din 02-iun-1995

Regulament din 1994 al Camerei Deputatilor - Republicare

...de informare în masă- instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.11.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi- constituţionalitatea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul dreptului civil, penal, contravenţional, procedură civilă, penală, administrativă, organizarea judecătorească; alte reglementări cu caracter precumpănitor juridic; probleme......propuneri legislative. Ele trebuie însoţite de o expunere de motive şi redactate în forma cerută pentru proiectele de legi. Propunerile legislative formulate de deputaţi, care implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 martie 1996 in M.Of. 53 din 14-mar-1996

Hotarirea 34/2005 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

...celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;f2) difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii......cu următorul cuprins:"(11) Deputaţii pot prezenta şi proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor.(12) În cazul propunerilor legislative depuse în condiţiile alin. (1), preşedintele Biroului permanent solicită avizul Consiliului Legislativ şi punctul de vedere sau informarea, după caz...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 octombrie 2005 in M.Of. 950 din 26-oct-2005

Regulament din 1996 de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ - Republicare

...acte normative - codexuri.4.Direcţia de studii şi documentare:a)întocmeşte studii privind reglementarea unor instituţii, precum şi documentare tematice legislative;b)efectuează traduceri de documente şi legislaţie străină;c)redactează trimestrial "Buletinul de informare legislativă", care cuprinde informaţii privind activitatea Consiliului Legislativ, studii elaborate de către specialiştii din secţiile şi departamentele Consiliului Legislativ, cronici ale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 martie 2005 in M.Of. 193 din 08-mar-2005

Hotarirea 523/2005 pentru aprobarea Strategiei Guvernului de comunicare internă şi externă privind integrarea României şi Uniunea Europeană

...periculoase sau care pun în pericol sănătatea
consumatori
Octombrie 2005
ANPC
ONG-uri
Mass-media
ANPC
2
Dezvoltarea instrumentelor de informare şi educare a consumatorilor
Mediatizarea activităţii desfăşurate de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor {elaborare de acte legislative, acţiuni de control, avertizări privind comercializarea produselor periculoase sau care pot pune în pericol sănătatea consumatorilor)
- Derularea de acţiuni speciale
......Comitetului mixt, grup de lucru format din experţi din cadrul instituţiilor implicate şi din reprezentanţi ai organizaţiilor romilor)
- Campanii de informare şi consultare a Birourilor Judeţene pentru Romi, a experţilor pentru romi din cadrul primăriilor, a mediatorilor sanitari şi şcolari privind
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iunie 2005 in M.Of. 530 din 22-iun-2005

Legea 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

...respectiv a referendumului, cuprinzând referiri la participarea la scrutin, modul de desfăşurare a acestuia, abaterile şi neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate şi rezultatul consultării. Raportul se dă publicităţii sub forma unei Cărţi Albe;l)elaborează materiale şi programe de informare şi instruire a alegătorilor asupra sistemului electoral românesc şi asupra respectării deontologiei electorale şi asigură popularizarea acestora;m)elaborează programe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 septembrie 2004 in M.Of. 887 din 29-sep-2004

Hotarirea 1/2005 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ

...acte normative - codexuri.4. Direcţia de studii şi documentare:a) întocmeşte studii privind reglementarea unor instituţii, precum şi documentare tematice legislative;b) efectuează traduceri de documente şi legislaţie străină;c) redactează trimestrial «Buletinul de informare legislativă», care cuprinde informaţii privind activitatea Consiliului Legislativ, studii elaborate de către specialiştii din secţiile şi departamentele Consiliului Legislativ, cronici ale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 martie 2005 in M.Of. 191 din 07-mar-2005

Decizia 795/2016 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...cheltuielilor bugetare fără să ceară Guvernului o informare în acest sens. Dat fiind caracterul imperativ al obligaţiei de a cere informarea menţionată, rezultă că nerespectarea acesteia are drept consecinţă neconstituţionalitatea legii adoptate" (Decizia nr. 1.056/2007).5. În cazul de faţă, propunerea legislativă (ce constituie obiectul controlului anterior promulgării) a fost înregistrată la Senat la data de 10 octombrie 2016, în aceeaşi zi......fiind solicitat şi punctul de vedere al Guvernului. Fără a avea informarea cerută, Senatul a adoptat legea la data de 17 octombrie 2016. Apreciază autorul sesizării că, deşi la dezbaterile în plen...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 februarie 2017 in M.Of. 122 din 14-feb-2017

Legea 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România

...vederea furnizării informaţiilor prevăzute la alin. (1), autorităţile române competente vor organiza la nivelul structurilor teritoriale şi centrale birouri de informare legislativă.CAPITOLUL III:Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din RomâniaSECŢIUNEA 1:Caracteristici generaleArt. 30(1)Colegiul Medicilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iunie 2004 in M.Of. 582 din 30-iun-2004

Hotarirea 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului

...activităţii sale şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu asociaţii sindicale, cu mass-media şi cu societatea civilă în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;14.stimulează relaţiile cu camerele de comerţ şi industrie şi cu asociaţiile profesionale în domeniile specifice de activitate;15...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iulie 2003 in M.Of. 485 din 07-iul-2003