Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1660 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.567 acte

Legea 7/1996 legea cadastrului si a publicitatii imobiliare

...funciară, hotărârea judecătorească va fi opozabilă şi terţelor persoane care au dobândit dreptul după înscriere.Art. 40Actele şi faptele juridice, privitoare la drepturile personale, la starea şi capacitatea persoanelor în legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară, vor putea fi înscrise la cerere, cu efect de informare pentru terţe persoane.Art. 41Proprietarul unui imobil poate cere ca intenţia sa de a înstrăina sau de a ipoteca......rază de activitate se află imobilul.Instanţa judecătorească nu va trece la dezbaterea în fond a acţiunii privind desfiinţarea actului juridic supus înscrierii, dacă acesta nu a fost înscris, în prealabil, pentru informare, în cartea funciară.Art. 57Ministerul Justiţiei organizează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 26 martie 1996 in M.Of. 61 din 26-mar-1996

Legea 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative

...beneficiarul plăţii, acceptă şi prelucrează operaţiuni de plată în scopul transferării fondurilor către beneficiarul plăţii;2.agent - persoană fizică sau juridică care furnizează servicii de plată în numele şi pe seama unei instituţii de plată sau unui furnizor specializat în servicii de informare cu privire la conturi;3.autentificare - procedură care permite prestatorului de servicii de plată să verifice identitatea unui utilizator al......funcţii operaţionale legate de serviciile de plată către entităţi din străinătate cu respectarea prevederilor secţiunii a 5-a şi cu informarea prealabilă a Băncii Naţionale a României.SECŢIUNEA 8:ÎnregistrareaArt. 68(1)Banca Naţională a României organizează şi administrează registrul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 13 noiembrie 2019 in M.Of. 913 din 13-noi-2019

Hotarirea 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale

...caz
Curăţenie
Alte activităţi, după caz: îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale, inserţie/reinserţie socială, terapie ocupaţională, consiliere şi informare, orientare vocaţională, consiliere juridică, pază, menaj, alte activităţi administrative etc.
Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru mamă şi copil
20
8790CR-MC-I
......după caz
Alte activităţi, după caz: îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale, inserţie/reinserţie socială, terapie ocupaţională, consiliere şi informare, orientare vocaţională, consiliere juridică, curăţenie, pază, menaj, alte activităţi administrative etc.
Centre rezidenţiale pentru tineri în dificultate
22
8790CRT-I
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 9 noiembrie 2015 in M.Of. 834 din 09-noi-2015

Hotarirea 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

...familiile monoparentale, ş.a.) Tipuri de servicii sociale:
- şef centru
- coordonator centru
- asistent social
- psiholog/ psihopedagog
- consiliere socială
- personal administrativ
- informare
- consiliere psihologică pentru copil şi familie
- consiliere juridică
1.7. Centre de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat
Tipuri de servicii sociale:
- şef centru
- coordonator centru
- consiliere socială
- asistent social
- informare
- psiholog/ psihopedagog
- consiliere psihologică pentru copil şi familie
- personal administrativ
- linie telefonică de urgenţă
- consiliere juridică
1.8. Centre pentru
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 23 iunie 2005 in M.Of. 535 din 23-iun-2005

Hotarirea 1007/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

...de abandon al copilului, în risc de dezintegrare familială, pentru familiile monoparentale, ş.a.)
Tipuri de servicii sociale:
- consiliere socială
- informare
- consiliere psihologică pentru copil ţi familie
- consiliere juridică
- asistent social
- psiholog/ psihopedagog
- personal administrativ
1.7. Centre de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat
Tipuri de servicii sociale:
- consiliere socială
- informare
- consiliere psihologică pentru copil şi familie
- linie telefonică de urgenţă
- consiliere juridică
- asistent social
- psiholog/ psihopedagog
- personal administrativ
1.8
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 12 septembrie 2005 in M.Of. 822 din 12-sep-2005

Legea 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare*) - Republicare

...de activitate se află imobilul.(3)Instanţa judecătorească nu va trece la dezbaterea în fond a acţiunii privind desfiinţarea actului juridic supus înscrierii, dacă acesta nu a fost înscris, în prealabil, pentru informare, în cartea funciară.Art. 55(1)Dreptul de proprietate dobândit prin construire se va putea înscrie în cartea funciară pe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 3 martie 2006 in M.Of. 201 din 03-mar-2006

Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii - Republicare

...Ministerului Justiţiei, instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, Institutului Naţional al Magistraturii, altor autorităţi şi instituţii publice, precum şi persoanelor fizice sau juridice informaţiile sau actele pe care le consideră necesare.(2)În scopul informării cu privire la activitatea instanţelor şi parchetelor, membrii Consiliului Superior al Magistraturii efectuează deplasări la sediile instanţelor şi ale parchetelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 13 septembrie 2005 in M.Of. 827 din 13-sep-2005

Metodologie-Cadru din 2023 de înscriere a copiilor în unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar şi în servicii de educaţie timpurie complementare

...acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar, conform calendarului înscrierii copiilor în unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar şi în servicii de educaţie timpurie complementare.(2)Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ au obligaţia de a asigura permanent informarea şi consilierea părinţilor/reprezentanţilor legali referitor la prevederile legii şi ale prezentei metodologii-cadru în ceea ce priveşte înscrierea copiilor......în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar şi în servicii de educaţie timpurie complementare, ca structuri ale acestora.(3...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 31 mai 2023 in M.Of. 482 din 31-mai-2023

Legea 304/2004 privind organizarea judiciară

...şi Justiţie şi Parchetul Naţional Anticorupţie au, de asemenea, în structură un compartiment de documentare şi un compartiment de informatică juridică. Compartimentele de informatică juridică se pot organiza şi în structura tribunalelor, a tribunalelor specializate, a judecătoriilor şi a parchetelor de pe lângă aceste instanţe.Art. 107(1)Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei sau ale parchetului cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 29 iunie 2004 in M.Of. 576 din 29-iun-2004

Decizia 451/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 479^7 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

...nu este destinată publicului larg, în opoziţie cu evidenţa rezultată din menţiunile înscrise în registrul comerţului, care are în vedere informarea generală. Datele menţionate nu se înscriu în certificatul de cazier judiciar eliberat persoanei fizice sau, după caz, persoanei juridice. Prin urmare, în cazul persoanei fizice, acordându-se eficienţă prezumţiei de nevinovăţie, se asigură protecţie în ceea ce priveşte faptul......exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, egalitatea în drepturi şi libertatea economică. Mai arată că reglementarea unei proceduri de informare în cazul persoanelor juridice are ca scop asigurarea unei evidenţe şi monitorizări a măsurilor luate împotriva persoanei juridice învinuite sau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 6 decembrie 2013 in M.Of. 761 din 06-dec-2013