Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1463 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 662.853 acte

Legea 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative

...beneficiarul plăţii, acceptă şi prelucrează operaţiuni de plată în scopul transferării fondurilor către beneficiarul plăţii;2.agent - persoană fizică sau juridică care furnizează servicii de plată în numele şi pe seama unei instituţii de plată sau unui furnizor specializat în servicii de informare cu privire la conturi;3.autentificare - procedură care permite prestatorului de servicii de plată să verifice identitatea unui utilizator al......funcţii operaţionale legate de serviciile de plată către entităţi din străinătate cu respectarea prevederilor secţiunii a 5-a şi cu informarea prealabilă a Băncii Naţionale a României.SECŢIUNEA 8:ÎnregistrareaArt. 68(1)Banca Naţională a României organizează şi administrează registrul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 noiembrie 2019 in M.Of. 913 din 13-noi-2019

Hotarirea 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

...familiile monoparentale, ş.a.) Tipuri de servicii sociale:
- şef centru
- coordonator centru
- asistent social
- psiholog/ psihopedagog
- consiliere socială
- personal administrativ
- informare
- consiliere psihologică pentru copil şi familie
- consiliere juridică
1.7. Centre de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat
Tipuri de servicii sociale:
- şef centru
- coordonator centru
- consiliere socială
- asistent social
- informare
- psiholog/ psihopedagog
- consiliere psihologică pentru copil şi familie
- personal administrativ
- linie telefonică de urgenţă
- consiliere juridică
1.8. Centre pentru
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 iunie 2005 in M.Of. 535 din 23-iun-2005

Hotarirea 1007/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

...de abandon al copilului, în risc de dezintegrare familială, pentru familiile monoparentale, ş.a.)
Tipuri de servicii sociale:
- consiliere socială
- informare
- consiliere psihologică pentru copil ţi familie
- consiliere juridică
- asistent social
- psiholog/ psihopedagog
- personal administrativ
1.7. Centre de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat
Tipuri de servicii sociale:
- consiliere socială
- informare
- consiliere psihologică pentru copil şi familie
- linie telefonică de urgenţă
- consiliere juridică
- asistent social
- psiholog/ psihopedagog
- personal administrativ
1.8
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 septembrie 2005 in M.Of. 822 din 12-sep-2005

Legea 304/2004 privind organizarea judiciară

...şi Justiţie şi Parchetul Naţional Anticorupţie au, de asemenea, în structură un compartiment de documentare şi un compartiment de informatică juridică. Compartimentele de informatică juridică se pot organiza şi în structura tribunalelor, a tribunalelor specializate, a judecătoriilor şi a parchetelor de pe lângă aceste instanţe.Art. 107(1)Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei sau ale parchetului cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 2004 in M.Of. 576 din 29-iun-2004

Decizia 451/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 479^7 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

...nu este destinată publicului larg, în opoziţie cu evidenţa rezultată din menţiunile înscrise în registrul comerţului, care are în vedere informarea generală. Datele menţionate nu se înscriu în certificatul de cazier judiciar eliberat persoanei fizice sau, după caz, persoanei juridice. Prin urmare, în cazul persoanei fizice, acordându-se eficienţă prezumţiei de nevinovăţie, se asigură protecţie în ceea ce priveşte faptul......exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, egalitatea în drepturi şi libertatea economică. Mai arată că reglementarea unei proceduri de informare în cazul persoanelor juridice are ca scop asigurarea unei evidenţe şi monitorizări a măsurilor luate împotriva persoanei juridice învinuite sau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 decembrie 2013 in M.Of. 761 din 06-dec-2013

Metodologie din 2021 de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

...din partea statului;c)dreptul de a fi asistat de un avocat ales sau de a beneficia de acordarea asistenţei juridice gratuite, conform legii;d)dreptul de a se constitui parte civilă în proces.Art. 16(1)Informarea şi consilierea cu privire la rolul victimei în cadrul procedurilor penale, inclusiv pregătirea pentru participarea la proces, prevăzute la art......a)indicarea dreptului victimei de a depune plângere la organul judiciar competent;b)pregătirea victimei pentru participarea la proces prin informarea acesteia în privinţa parcursului posibil al plângerii care poate ajunge în procedură de judecată;c)dreptul de a fi asistat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iunie 2021 in M.Of. 587 din 11-iun-2021

Metodologie din 2021 de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

...din partea statului;c)dreptul de a fi asistat de un avocat ales sau de a beneficia de acordarea asistenţei juridice gratuite, conform legii;d)dreptul de a se constitui parte civilă în proces.Art. 16(1)Informarea şi consilierea cu privire la rolul victimei în cadrul procedurilor penale, inclusiv pregătirea pentru participarea la proces, prevăzute la art......a)indicarea dreptului victimei de a depune plângere la organul judiciar competent;b)pregătirea victimei pentru participarea la proces prin informarea acesteia în privinţa parcursului posibil al plângerii care poate ajunge în procedură de judecată;c)dreptul de a fi asistat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iunie 2021 in M.Of. 587 din 11-iun-2021

Metodologie din 2021 de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

...din partea statului;c)dreptul de a fi asistat de un avocat ales sau de a beneficia de acordarea asistenţei juridice gratuite, conform legii;d)dreptul de a se constitui parte civilă în proces.Art. 16(1)Informarea şi consilierea cu privire la rolul victimei în cadrul procedurilor penale, inclusiv pregătirea pentru participarea la proces, prevăzute la art......a)indicarea dreptului victimei de a depune plângere la organul judiciar competent;b)pregătirea victimei pentru participarea la proces prin informarea acesteia în privinţa parcursului posibil al plângerii care poate ajunge în procedură de judecată;c)dreptul de a fi asistat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iunie 2021 in M.Of. 587 din 11-iun-2021

Decizia 13/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la natura juridică a certificatului de urbanism emis în scop preoperaţional

...infiltrarea apelor pluviale, se pot cauza degradări şi distrugeri la vechiul gard.12. Deşi certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administraţiei publice locale face cunoscute regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor şi condiţiile necesare în vederea realizării unor investiţii, potrivit legii, se observă că, în speţă......privire la imobilul ce se doreşte a fi construit/modificat. Chiar dacă, generic, acest act este sinonim cu noţiunea de informare, identificându-se de multe ori cu aceasta, actul se poate emite şi în scop preoperaţional, spre exemplu atunci când se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 mai 2018 in M.Of. 432 din 22-mai-2018

Decizia 250/2019 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 386 alin. (1) din Codul de procedură penală

...adică faptele materiale de care este acuzat şi pe care se bazează acuzaţia, dar şi la "natura" acuzaţiei, adică încadrarea juridică a faptelor în cauză; în ambele situaţii informarea trebuie să fie detaliată (Hotărârea din 25 martie 1999, pronunţată în Cauza Pelissier şi Sassi împotriva Franţei, paragraful 51; Hotărârea......în lumina dreptului general la un proces echitabil, garantat de art. 6 paragraful 1 din Convenţie. În materie penală, o informare precisă şi completă cu privire la acuzaţiile aduse unui inculpat şi, prin urmare, cu privire la încadrarea juridică pe care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 iunie 2019 in M.Of. 500 din 20-iun-2019