Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1380 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 625.660 acte

Hotarirea 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

...familiile monoparentale, ş.a.) Tipuri de servicii sociale:
- şef centru
- coordonator centru
- asistent social
- psiholog/ psihopedagog
- consiliere socială
- personal administrativ
- informare
- consiliere psihologică pentru copil şi familie
- consiliere juridică
1.7. Centre de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat
Tipuri de servicii sociale:
- şef centru
- coordonator centru
- consiliere socială
- asistent social
- informare
- psiholog/ psihopedagog
- consiliere psihologică pentru copil şi familie
- personal administrativ
- linie telefonică de urgenţă
- consiliere juridică
1.8. Centre pentru
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 iunie 2005 in M.Of. 535 din 23-iun-2005

Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii - Republicare

...Ministerului Justiţiei, instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, Institutului Naţional al Magistraturii, altor autorităţi şi instituţii publice, precum şi persoanelor fizice sau juridice informaţiile sau actele pe care le consideră necesare.(2)În scopul informării cu privire la activitatea instanţelor şi parchetelor, membrii Consiliului Superior al Magistraturii efectuează deplasări la sediile instanţelor şi ale parchetelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 septembrie 2005 in M.Of. 827 din 13-sep-2005

Hotarirea 1007/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

...de abandon al copilului, în risc de dezintegrare familială, pentru familiile monoparentale, ş.a.)
Tipuri de servicii sociale:
- consiliere socială
- informare
- consiliere psihologică pentru copil ţi familie
- consiliere juridică
- asistent social
- psiholog/ psihopedagog
- personal administrativ
1.7. Centre de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat
Tipuri de servicii sociale:
- consiliere socială
- informare
- consiliere psihologică pentru copil şi familie
- linie telefonică de urgenţă
- consiliere juridică
- asistent social
- psiholog/ psihopedagog
- personal administrativ
1.8
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 septembrie 2005 in M.Of. 822 din 12-sep-2005

Legea 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare*) - Republicare

...de activitate se află imobilul.(3)Instanţa judecătorească nu va trece la dezbaterea în fond a acţiunii privind desfiinţarea actului juridic supus înscrierii, dacă acesta nu a fost înscris, în prealabil, pentru informare, în cartea funciară.Art. 55(1)Dreptul de proprietate dobândit prin construire se va putea înscrie în cartea funciară pe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 martie 2006 in M.Of. 201 din 03-mar-2006

Legea 304/2004 privind organizarea judiciară

...şi Justiţie şi Parchetul Naţional Anticorupţie au, de asemenea, în structură un compartiment de documentare şi un compartiment de informatică juridică. Compartimentele de informatică juridică se pot organiza şi în structura tribunalelor, a tribunalelor specializate, a judecătoriilor şi a parchetelor de pe lângă aceste instanţe.Art. 107(1)Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei sau ale parchetului cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 2004 in M.Of. 576 din 29-iun-2004

Decizia 451/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 479^7 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

...nu este destinată publicului larg, în opoziţie cu evidenţa rezultată din menţiunile înscrise în registrul comerţului, care are în vedere informarea generală. Datele menţionate nu se înscriu în certificatul de cazier judiciar eliberat persoanei fizice sau, după caz, persoanei juridice. Prin urmare, în cazul persoanei fizice, acordându-se eficienţă prezumţiei de nevinovăţie, se asigură protecţie în ceea ce priveşte faptul......exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, egalitatea în drepturi şi libertatea economică. Mai arată că reglementarea unei proceduri de informare în cazul persoanelor juridice are ca scop asigurarea unei evidenţe şi monitorizări a măsurilor luate împotriva persoanei juridice învinuite sau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 decembrie 2013 in M.Of. 761 din 06-dec-2013

Decizia 250/2019 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 386 alin. (1) din Codul de procedură penală

...adică faptele materiale de care este acuzat şi pe care se bazează acuzaţia, dar şi la "natura" acuzaţiei, adică încadrarea juridică a faptelor în cauză; în ambele situaţii informarea trebuie să fie detaliată (Hotărârea din 25 martie 1999, pronunţată în Cauza Pelissier şi Sassi împotriva Franţei, paragraful 51; Hotărârea......în lumina dreptului general la un proces echitabil, garantat de art. 6 paragraful 1 din Convenţie. În materie penală, o informare precisă şi completă cu privire la acuzaţiile aduse unui inculpat şi, prin urmare, cu privire la încadrarea juridică pe care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 iunie 2019 in M.Of. 500 din 20-iun-2019

Decizia 13/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la natura juridică a certificatului de urbanism emis în scop preoperaţional

...infiltrarea apelor pluviale, se pot cauza degradări şi distrugeri la vechiul gard.12. Deşi certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administraţiei publice locale face cunoscute regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor şi condiţiile necesare în vederea realizării unor investiţii, potrivit legii, se observă că, în speţă......privire la imobilul ce se doreşte a fi construit/modificat. Chiar dacă, generic, acest act este sinonim cu noţiunea de informare, identificându-se de multe ori cu aceasta, actul se poate emite şi în scop preoperaţional, spre exemplu atunci când se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 mai 2018 in M.Of. 432 din 22-mai-2018

Ordonanta urgenta 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

...de măsuri se dovedesc a fi inadecvate sau nu se pot aplica în statul membru gazdă, instituţia de credit, persoană juridică română, în culpă persistă în încălcarea prevederilor legale prevăzute la alin. (1), aceasta este supusă măsurilor sau sancţiunilor dispuse de către autoritatea competentă din statul membru respectiv, cu informarea prealabilă a Băncii Naţionale a României, inclusiv, dacă este cazul, restricţiei de a iniţia noi tranzacţii pe teritoriul acelui stat......control intern.Art. 174(1)Pentru verificarea activităţii sucursalelor înfiinţate în alte state membre de către instituţiile de credit, persoane juridice române, Banca Naţională a României poate efectua verificări la sediul acestor sucursale, cu informarea prealabilă a autorităţilor competente din statele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2006 in M.Of. 1027 din 27-dec-2006

Hotarirea 188/2007 privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii cooperative europene

...grup special de negociere reprezintă grupul constituit în conformitate cu art. 3 pentru a negocia cu organul competent al entităţilor juridice participante stabilirea modalităţilor de implicare a angajaţilor în cadrul unei SCE;h)implicarea angajaţilor reprezintă informarea, consultarea, participarea, precum şi orice alt mecanism prin care reprezentanţii angajaţilor pot să exercite o influenţă asupra deciziilor ce urmează......ordinea descrescătoare a numărului de angajaţi.Art. 5(1)Grupul special de negociere şi organele competente de conducere ale entităţilor juridice participante stabilesc, prin acord scris, modalităţile de informare, consultare şi alte mecanisme de implicare a angajaţilor în activitatea SCE.(2...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 martie 2007 in M.Of. 162 din 07-mar-2007