Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 173 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.973 acte

Tratat din 1996 de interzicere totala a experientelor nucleare, adoptat de Adunarea Generala a Natiunilor Unite

...prevederile CTBT pentru a asigura aplicarea sa exactă şi, în acelaşi timp, se opune cu fermitate abuzurilor oricărei ţări asupra drepturilor de verificare, inclusiv a folosirii spionajului sau a inteligenţei umane, care încalcă suveranitatea Chinei şi contravin intereselor sale legitime privind securitatea, prin violarea principiilor universal recunoscute ale dreptului internaţional.""4. În prezent, acolo unde încă mai există uriaşe arsenale nucleare şi politici de intimidare nucleară bazate pe folosirea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 octombrie 1999 in M.Of. 478 din 04-oct-1999

Buget din 20-nov-2013 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2014/67/UE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014

...în aplicare a Programului Orizont 2020, în special a obiectivelor specifice "Energie sigură, ecologică şi eficientă" şi "Mijloace de transport inteligente, ecologice şi integrate" din cadrul priorităţii "Provocări societale". Obiectivul său este dezvoltarea de soluţii ecologice şi viabile din punct de vedere comercial care utilizează hidrogenul drept vector energetic şi pilele de combustie drept convertoare de energie.Contribuţiile statelor AELS în conformitate cu Acordul privind Spaţiul Economic European, în special articolul 82 şi Protocolul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 20 februarie 2014 in Jurnalul Oficial 51L

Regulamentul 1935/27-oct-2004 privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi de abrogare a Directivelor 80/590/CEE şi 89/109/CEE

...punere în aplicare aferente sau, în cazul în care nu există nici o dispoziţie comunitară, în conformitate cu dispoziţiile de drept intern aplicabile produselor alimentare.(2)Până la adoptarea unor norme suplimentare în cadrul unei măsuri speciale privind materialele şi obiectele active şi inteligente, substanţele încorporate în mod deliberat în materialele şi obiectele active pentru a fi eliberate în produse alimentare sau în mediul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Hotarirea 356/2023 privind aprobarea domeniilor şi programelor de studii universitare de master acreditate şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2023-2024

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar*
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate*
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului*
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Ştiinţe penale şi criminalistică*
Alba Iulia
română
IF
60
120
Instituţii de drept privat*
Alba Iulia
română
IF
60
6
......pot fi şcolarizaţi
1
Informatică
Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor informaţionale*
Bucureşti
română
IF
120
75
Ştiinţa datelor şi inteligenţă artificială*
Bucureşti
română
IF
120
2
Medicină dentară
Reabilitări orale cu agregare implantară*
Bucureşti
română
IF
120
50
3
Drept
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 25 aprilie 2023 in M.Of. 345 bis din 25-apr-2023

Acord din 29-iun-2012 de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte

...rezidenţilor legali, educaţia şi formarea emigranţilor legali şi măsuri de combatere a rasismului şi xenofobiei, precum şi toate dispoziţiile privind drepturile omului ale emigranţilor;d)instituirea unei politici eficiente de facilitare a transferurilor de bani ale emigranţilor;e)migraţia temporară şi circulară, inclusiv prevenirea exodului de inteligenţă;f)instituirea unei politici eficiente şi cuprinzătoare privind imigraţia, introducerea ilegală şi traficul de persoane, care să includă modalităţile de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 15 decembrie 2012 in Jurnalul Oficial 346L

Buget din 24-nov-2021 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2022/182 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2022

...îşi planifice operaţiunile portuare şi proiectele de extindere a capacităţii şi de infrastructură portuară emergentă într-o manieră sustenabilă şi inteligentă. Planurile de acţiune specifice pentru cele şapte porturi tip ar trebui să servească drept bune practici pentru cele ce vor urma. Unele dintre măsurile propuse în planurile de acţiune vor fi relevante din punct......Obiectivul acestui proiect-pilot este să evalueze fezabilitatea tehnică şi legală a adoptării la nivelul întregii UE a tehnologiei contractelor inteligente şi să stabilească cerinţe pentru protocoalele contractelor inteligente, pentru a permite contractelor inteligente să reprezinte contracte valide din punct de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 24 februarie 2022 in Jurnalul Oficial 45L

Decizia 1827/10-mai-2023 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2021, secţiunea IV – Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

...colaborări şi înfiinţarea unui centru interinstituţional de inovare;
44.
cere CJUE să asigure respectarea în cea mai mare măsură a drepturilor omului, ca urmare a rezoluţiilor anterioare referitoare la utilizarea inteligenţei artificiale (IA) în sistemele judiciare; înţelege că scopul principal al utilizării instrumentelor de inteligenţă artificială este de a analiza textele pentru a extrage informaţii automat şi a accelera prelucrarea anumitor sarcini; ia act de
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 29 septembrie 2023 in Jurnalul Oficial 242L

Buget din 30-nov-2017 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2018/251 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2018

...şi punerea în aplicare a unei strategii RIS3 în regiunea greacă Macedonia de Est şi Tracia (RMET), care a servit drept spaţiu de testare a teoriei privind specializarea inteligentă. Ea furnizează un sprijin potrivit şi specific pentru activităţile din anumite regiuni rămase în urmă, precum şi o abordare orizontală......a le permite consumatorilor să ocupe un loc central în cadrul pieţei interne, în contextul unei strategii generale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin contribuţia sa la protecţia sănătăţii, siguranţei şi intereselor economice şi juridice ale consumatorilor, precum şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 28 februarie 2018 in Jurnalul Oficial 57L

Legea 214/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale

...va avea următorul cuprins:"Art. 1(1) Se instituie Programul naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, denumit în continuare program naţional, care are drept obiectiv general reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibilului solid pentru asigurarea încălzirii clădirilor de locuit......se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Imobilele teren şi/sau clădire pe care urmează să fie amplasate sistemele inteligente de distribuţie a gazelor naturale sunt puse la dispoziţia beneficiarului proiectului. În acest sens, beneficiarul finanţării trebuie să aibă dreptul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 27 octombrie 2020 in M.Of. 992 din 27-oct-2020

Buget din 18-dec-2020 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2021/417 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2021

...îşi planifice operaţiunile portuare şi proiectele de extindere a capacităţii şi de infrastructură portuară emergentă într-o manieră sustenabilă şi inteligentă. Planurile de acţiune specifice pentru cele şapte porturi tip ar trebui să servească drept bune practici pentru cele ce vor urma. Unele dintre măsurile propuse în planurile de acţiune vor fi relevante din punct......Obiectivul acestui proiect-pilot este să evalueze fezabilitatea tehnică şi legală a adoptării la nivelul întregii UE a tehnologiei contractelor inteligente şi să stabilească cerinţe pentru protocoalele contractelor inteligente, pentru a permite contractelor inteligente să reprezinte contracte valide din punct de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 17 martie 2021 in Jurnalul Oficial 93L