Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 147 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Ordinul 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

...utilizatorului direct sau prin intermediul furnizorului la datele prevăzute la pct. 5. lit. j), dacă acesta are montat un contor inteligent.3.Drepturile operatorului de distribuţie Operatorul de distribuţie are următoarele drepturi:a)să stabilească împreună cu utilizatorul, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, condiţiile privind deconectarea manuală şi limitarea consumului, aplicate în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 26 iunie 2015 in M.Of. 462 din 26-iun-2015

Buget din 30-nov-2017 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2018/251 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2018

...şi punerea în aplicare a unei strategii RIS3 în regiunea greacă Macedonia de Est şi Tracia (RMET), care a servit drept spaţiu de testare a teoriei privind specializarea inteligentă. Ea furnizează un sprijin potrivit şi specific pentru activităţile din anumite regiuni rămase în urmă, precum şi o abordare orizontală......a le permite consumatorilor să ocupe un loc central în cadrul pieţei interne, în contextul unei strategii generale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin contribuţia sa la protecţia sănătăţii, siguranţei şi intereselor economice şi juridice ale consumatorilor, precum şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 28 februarie 2018 in Jurnalul Oficial 57L

Buget din 24-nov-2021 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2022/182 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2022

...îşi planifice operaţiunile portuare şi proiectele de extindere a capacităţii şi de infrastructură portuară emergentă într-o manieră sustenabilă şi inteligentă. Planurile de acţiune specifice pentru cele şapte porturi tip ar trebui să servească drept bune practici pentru cele ce vor urma. Unele dintre măsurile propuse în planurile de acţiune vor fi relevante din punct......Obiectivul acestui proiect-pilot este să evalueze fezabilitatea tehnică şi legală a adoptării la nivelul întregii UE a tehnologiei contractelor inteligente şi să stabilească cerinţe pentru protocoalele contractelor inteligente, pentru a permite contractelor inteligente să reprezinte contracte valide din punct de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 24 februarie 2022 in Jurnalul Oficial 45L

Buget din 18-dec-2020 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2021/417 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2021

...îşi planifice operaţiunile portuare şi proiectele de extindere a capacităţii şi de infrastructură portuară emergentă într-o manieră sustenabilă şi inteligentă. Planurile de acţiune specifice pentru cele şapte porturi tip ar trebui să servească drept bune practici pentru cele ce vor urma. Unele dintre măsurile propuse în planurile de acţiune vor fi relevante din punct......Obiectivul acestui proiect-pilot este să evalueze fezabilitatea tehnică şi legală a adoptării la nivelul întregii UE a tehnologiei contractelor inteligente şi să stabilească cerinţe pentru protocoalele contractelor inteligente, pentru a permite contractelor inteligente să reprezinte contracte valide din punct de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 17 martie 2021 in Jurnalul Oficial 93L

Regulament din 1996 privind organizarea si functionarea asezamintelor pentru cultura si educatia adultilor

...apartenenţă etnică sau politică;- reprezintă o activitate de bază într-o societate democratică, susţin procesele sociale şi individuale de adaptare inteligentă, rapidă şi productivă într-o lume în schimbare;- consfinţesc dreptul la educaţie şi informaţie pe tot parcursul vieţii, pentru fiecare cetăţean, şi recunosc că educaţia este un proces dinamic şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 19 decembrie 1996 in M.Of. 347 din 19-dec-1996

Actul din 19-mar-1997 SCHIMB DE SCRISORI de consemnare a înţelegerii dintre Comunitatea Europeană şi Statele Unite ale Americii, Japonia, Australia, Canada şi ţările AELS Norvegia şi Elveţia privind principiile de cooperare internaţională în materie de activităţi de cercetare şi dezvoltare în domeniul sistemelor de fabricaţie inteligente

...ÎN DOMENIUL FABRICAŢIEI AVANSATECapitolul I:SCOPPrezentul document stabileşte termenii de referinţă pentru participanţii la programul sistemelor de fabricaţie inteligente IMS (Intelligent Manufacturing Systems - IMS) de cooperare internaţională în materie de cercetare şi dezvoltare în domeniul sistemelor de fabricaţie inteligente. Aceşti termeni de referinţă nu au ca scop crearea de obligaţii în dreptul naţional sau internaţional.Capitolul II:OBIECTIVEObiectivele programului IMS sunt următoarele:A)să permită operaţii de fabricare mai complexe;B...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Buget din 17-dec-2014 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2015/339 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2015

...unei creşteri bazate pe inovare şi pe orientarea către export a forţelor de producţie locale.Aceasta ar trebui să servească drept model de creştere pentru alte regiuni de convergenţă din Grecia şi din Europa.Fondurile disponibile din partea Uniunii ar trebui să sprijine dezvoltarea şi punerea în aplicare a strategiei regionale de specializare inteligentă, concentrându-se în special pe:- crearea şi/sau consolidarea legăturilor dintre sectorul industrial/manufacturier regional orientat spre exterior şi organismele......protecţie a consumatorilor şi de a permite afirmarea consumatorilor în centrul pieţei interne în cadrul unei strategii generale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin contribuţia sa la protecţia sănătăţii, siguranţei şi intereselor economice şi juridice ale consumatorilor, precum şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 13 martie 2015 in Jurnalul Oficial 69L

Recomandarea 2010/410/UE/13-iul-2010 privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre şi ale Uniunii

...coeziunea socială şi teritorială, îmbătrânirea populaţiei, sănătatea şi securitatea) în mod rentabil. În special, investiţiile publice ar trebui să servească drept stimulent pentru finanţarea privată a cercetării şi dezvoltării. Reformele ar trebui să favorizeze excelenţa şi specializarea inteligentă, să promoveze integritatea ştiinţifică şi să consolideze cooperarea între universităţi, institute de cercetare, actori publici, privaţi şi din sectorul terţ...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 23 iulie 2010 in Jurnalul Oficial 191L

Buget din 25-nov-2015 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2016/150 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2016

...unei creşteri bazate pe inovare şi pe orientarea către export a forţelor de producţie locale.Aceasta ar trebui să servească drept model de creştere pentru alte regiuni de convergenţă din Grecia şi din Europa.Fondurile disponibile din partea Uniunii ar trebui să sprijine dezvoltarea şi punerea în aplicare a strategiei regionale de specializare inteligentă, concentrându-se în special pe:- crearea şi/sau consolidarea legăturilor dintre sectorul industrial/manufacturier regional orientat spre exterior şi organismele......şi punerea în aplicare a unei strategii RIS3 în regiunea greacă Macedonia de Est şi Tracia (REMTh), care a servit drept spaţiu de testare a teoriei privind specializarea inteligentă. Ea îşi extinde domeniul de aplicare la furnizarea unui sprijin potrivit şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 24 februarie 2016 in Jurnalul Oficial 48L

Ordonanta urgenta 128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale

...prezenta ordonanţă de urgenţă.Art. 1(1)Se aprobă Programul naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, denumit în continuare program naţional, care are drept obiectiv general reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibilului solid pentru asigurarea încălzirii clădirilor de locuit......amplasate pe teren proprietate publică a UAT.(4)Imobilele teren şi/sau clădire pe care urmează să fie amplasate sistemele inteligente de distribuţie a gazelor naturale sunt puse la dispoziţia beneficiarului proiectului. În acest sens, beneficiarul finanţării trebuie să aibă dreptul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 4 august 2020 in M.Of. 700 din 04-aug-2020