Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 762 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 617.827 acte

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicat

...atribuţiile care îi revin în privinţa examinării parlamentare a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene, precum şi a altor documente din domeniul afacerilor europene, potrivit prezentului regulament;l)organizează relaţiile Camerei cu parlamentele altor state şi cu organizaţiile parlamentare pe baza consultării, în funcţie de natura acţiunilor avute în vedere, a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, a grupurilor parlamentare......fizice, care pot furniza expertize şi informaţii necesare activităţii;g)organizează activităţile necesare pentru examinarea parlamentară a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene, potrivit prezentului regulament;h)organizează, la propunerea membrilor comisiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iunie 2015 in M.Of. 437 din 18-iun-2015

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

...atribuţiile care îi revin în privinţa examinării parlamentare a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene, precum şi a altor documente din domeniul afacerilor europene, potrivit prezentului regulament;l)organizează relaţiile Camerei cu parlamentele altor state şi cu organizaţiile parlamentare pe baza consultării, în funcţie de natura acţiunilor avute în vedere, a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, a grupurilor parlamentare......fizice, care pot furniza expertize şi informaţii necesare activităţii;g)organizează activităţile necesare pentru examinarea parlamentară a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene, potrivit prezentului regulament;h)organizează, la propunerea membrilor comisiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iunie 2016 in M.Of. 481 din 28-iun-2016

Hotarirea 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale

...Countries), 2005, privind formularea şi coordonarea politicilor în România, toate acestea fiind luate în considerare la elaborarea prezentei strategii.Cadrul legislativ referitor la procesul de formulare a politicilor publice, inclusiv procedurile de tehnica legislativă pentru proiectele şi actele normative şi consultările legislative, este reprezentat de:Legi- Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iulie 2006 in M.Of. 637 din 24-iul-2006

Protocol din 09-mai-2008 PROTOCOALE ANEXATE LA TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI LA TRATATUL PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE ASTFEL CUM AU FOST MODIFICATE PRIN TRATAUL DE LA LISABONA SEMNAT LA 13 DECEMBRIE 2007

...la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice:TITLUL I:INFORMAŢII DESTINATE PARLAMENTELOR NAŢIONALEArt. 1Documentele de consultare ale Comisiei (cărţi verzi, cărţi albe şi comunicări) se transmit direct de Comisie parlamentelor naţionale la data publicării acestora. De asemenea, Comisia transmite parlamentelor naţionale şi programul legislativ anual, precum şi orice alt instrument de programare legislativă sau de strategie politică, simultan cu transmiterea acestora Parlamentului European şi......subsidiarităţii şi proporţionalităţii definite la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană.Art. 2Înainte de a propune un act legislativ, Comisia procedează la consultări extinse. După caz, aceste consultări trebuie să aibă în vedere dimensiunea regională şi locală a acţiunilor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 9 mai 2008 in Jurnalul Oficial 115C

Memorandum de Intelegere din 2013 între Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013

...în rândul debitorilor au o contribuţie importantă la consolidarea stabilităţii financiare. Astfel, Guvernul va evita în continuare adoptarea de iniţiative legislative (precum legea privind insolvenţa persoanelor fizice) şi completarea legii privind recuperarea creanţelor, care ar submina disciplina de creditare. Autorităţile vor avea consultări extinse cu toate părţile implicate, ţinând seama şi de analiza de impact, finalizată de BNR, referitoare la noile prevederi privind......în rândul debitorilor contribuie considerabil la consolidarea stabilităţii financiare, autorităţile vor continua să se abţină de la adoptarea de iniţiative legislative (precum legea privind insolvenţa persoanelor fizice sau propuneri pentru legea privind colectarea datoriilor) care ar submina disciplina de creditare. Totodată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 aprilie 2014 in M.Of. 267 din 11-apr-2014

Decizia 61/2018 [R/A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. I pct. 4, 5, 7, 15, 19, 20, 34, 48 şi 62 din aceasta

...paginile 23-26 (nr. crt. 46-49) din anexa nr. 1 la raport.35. Se precizează că procedura parlamentară de consultare publică, prealabilă procedurii dezbaterii iniţiativei legislative, permite depunerea de opinii de către orice autoritate, instituţie, organizaţie civică sau profesională sau persoană fizică, însă aceste sugestii sau......stabilităţii legislative în domeniul justiţiei. La data de 8.11.2017 a fost primit avizul favorabil, cu observaţii, al Consiliului Legislativ. La data de 9.11.2017, Guvernul a trimis punctul său de vedere. Tot la această dată s-a împlinit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 martie 2018 in M.Of. 204 din 06-mar-2018

Legea 14/1991 A SALARIZARII

...financiare ale persoanei care angajeaza.(3)Fac exceptie :a)salariile personalului unitatilor bugetare, care se stabilesc de catre Guvern, cu consultarea sindicatelor, precum si salariile personalului organelor puterii legislative, executive si judecatoresti, care se stabilesc prin lege ;b)salariile personalului regiilor autonome cu specific deosebit, nominalizate de Guvern, care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 februarie 1991 in M.Of. 32 din 09-feb-1991

Decizia 140/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

...cazul ratificării sau aprobării unor tratate ori acorduri internaţionale, precum şi măsurile de adaptare necesare; preocupările în materie de armonizare legislativă;e) consultările derulate în vederea elaborării proiectului de act normativ, organizaţiile şi specialiştii consultaţi, esenţa recomandărilor primite;f) activităţile de informare publică......2): "(1) Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaţilor or; senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative.(2) Domeniile de specialitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 mai 2019 in M.Of. 377 din 14-mai-2019

CONSTITUTIA din 1938 Constitutia Regatului Romaniei

...Constitutiei ori legilor in vigoare, poate cere Statului despagubiri banesti pentru paguba suferita, conform dreptului comun.CAPITOLUL IV:Despre Consiliul LegislativArt. 72Consiliul Legislativ functioneaza pe baza legii sale organice. Consultarea Consiliului Legislativ este obligatorie pentru toate proiectele de legi, atat inainte cat si dupa amendarea lor in comisiuni, afara de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 februarie 1938 in M.Of. 48 din 27-feb-1938

Regulament din 1994 al Camerei Deputatilor - Republicare

...se înaintează Biroului permanent.În cazul în care o comisie examinează în fond mai multe proiecte de legi şi propuneri legislative care au acelaşi obiect de reglementare se întocmeşte un singur raport, cu respectarea prevederilor de la alin. 1 şi 2.Art. 64Biroul permanent, după consultarea preşedintelui comisiei sesizate în fond, stabileşte un termen înăuntrul căruia comisia trebuie să-şi depună raportul; modificarea acestui termen poate......68.Subsectiunea 5:Comisii de mediereArt. 72Dacă una dintre Camere adoptă un proiect de lege sau o propunere legislativă într-o redactare diferită de cea aprobată de cealaltă Cameră, preşedintele Camerei Deputaţilor şi preşedintele Senatului vor iniţia procedura de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 iunie 1995 in M.Of. 112 din 02-iun-1995