Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6548 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.011 acte

Legea 237/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...LEGE nr. 237 din 12 iulie 2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul munciiParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. I1.Alineatul (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 25 iulie 2007 in M.Of. 497 din 25-iul-2007

Contract Colectiv de Munca 2895/2006 UNIC LA NIVEL NAŢIONAL PE ANII 2007-2010

...dintre părţile negociatoare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură, Comisia paritară constituită la nivelul Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional se va întruni în regim de urgenţă şi se va pronunţa asupra cererii de extindere a perioadei de referinţă, prevăzută de art. 111 din Codul muncii, pentru ramuri sau sectoare ce nu sunt prevăzute în anexa nr. 6 şi pentru care s-au prezentat solicitări.(11...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 29 ianuarie 2007 in M.Of. 5 cc din 29-ian-2007

Norma din 2001 de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

...La rubrica Denumire angajator se înscrie denumirea completă a angajatorului aşa cum este înregistrat la oficiul registrului comerţului.La rubrica Cod fiscal se înscrie numai partea numerică a acestuia.Rubricile Contract de muncă, Convenţie civilă, Pensionar se completează de către angajator şi se bifează, după caz, în funcţie de categoria în care se......pensionar care lucrează cu contract individual de muncă.Rubrica Şomer se bifează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, asimilată potrivit legii angajatorului, prin agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă.Până la atribuirea de către Casa Naţională...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 mai 2001 in M.Of. 237 din 10-mai-2001

Metodologie-Cadru din 2011 PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013

...învăţământ preuniversitar particulare de către persoana juridică angajatoare, în următoarele situaţii:a)la încetarea de drept a contractului individual de muncă, conform prevederilor art. 55, lit. a), coroborate cu dispoziţiile art. 56 din Legea nr. 53/2003, republicată - Codul muncii;b)prin acordul părţilor, conform prevederilor art. 55, lit. b) din Legea nr. 53/2003, republicată - Codul muncii;c)la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 octombrie 2011 in M.Of. 758 bis din 27-oct-2011

Legea 287/2010 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

...Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderareMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEI- Credite de angajamentII- Credite bugetaremii lei
Denumirea şi codul proiectului/surse de finanţare
Cod
Valoarea totală a finanţării
Realizări până în anul 2008
Realizări 2009
Execuţie preliminată 2010
Propuneri 2011
Estimări 2012
Estimări 2013
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 decembrie 2010 in M.Of. 880 din 28-dec-2010

Ordonanta urgenta 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul munciiAvând în vedere că operaţiunea de predare-primire a carnetelor de muncă de către inspectoratele teritoriale de muncă la casele teritoriale de pensii în scopul preluării datelor din carnetele de muncă, precum...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 13 noiembrie 2008 in M.Of. 765 din 13-noi-2008

Ordonanta urgenta 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul munciiOportunitatea urgentării adoptării prezentului proiect de act normativ rezultă din necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de România, în cadrul negocierilor privind......Ocupare şi politici sociale", de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar.Modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, vizează remedierea aspectelor sensibile evidenţiate în Raportul de monitorizare al Comisiei Europene, care a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 18 septembrie 2006 in M.Of. 788 din 18-sep-2006

Ordonanta urgenta 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 29 iunie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul munciiUrgenţa adoptării prezentului act normativ rezultă din necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor privind Capitolul 13 "Ocupare şi politici sociale", de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar.Modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii se numără printre măsurile cuprinse în Programul legislativ prioritar pentru integrarea în Uniunea Europeană, program care stabileşte adoptarea actului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 5 iulie 2005 in M.Of. 576 din 05-iul-2005

Contract Colectiv de Munca 20.01/2005 UNIC LA NIVEL NAŢIONAL PE ANII 2005-2006

...depăşi 30% din salariu.(3)Plata în natură a unei părţi din salariu, în condiţiile stabilite la art. 160 din Codul muncii, este posibilă numai dacă este prevăzută expres în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă.(4)Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.Art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 22 februarie 2005 in M.Of. 1 cc din 22-feb-2005

Norma din 2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

...unui concediu medical se efectuează pe un nou certificat de concediu medical.Art. 23Certificatele de concediu medical completate cu codurile de indemnizaţie 02, 03, 04 şi 10, prevăzute pe formularul de certificat de concediu medical, ca urmare a unui accident de muncă, cu avizul inspectoratului teritorial de muncă/avizul direcţiei de sănătate publică, precum şi cele cu codul de indemnizaţie 11 se depun direct la casele teritoriale de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 16 februarie 2006 in M.Of. 147 din 16-feb-2006