Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6146 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 705.888 acte

Legea 487/2006 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007

...din centralizarea a 8 fişe.NOTĂ:Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de StatANEXA Nr. 5/03/20/121:MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI- Capitol 68.03 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂCod 20.68.03.0002FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIAMENAJARE SEDIU CASĂ LOCALĂ DE PENSII BÎRLADTipul cheltuielii: B - obiectiv
......2. Proiecţia costurilor
de funcţionare şi de
întreţinere după PIF
(preliminări)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTĂ:Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de StatMINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI- Capitol 68.03 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂCod 20.68.03.0001b CNPASFIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 29 decembrie 2006 in M.Of. 1047 din 29-dec-2006

Legea 744/2001 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002

...alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp.PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUANEXA Nr. 11:MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALEBUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 2002
Denumirea indicatorilor
Cod
2002
Program
A
B
1
VENITURI - TOTAL
114.352.815.656
I. VENITURI CURENTE
114.352.815.656
A. VENITURI
......de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale
09
995.751.844
EXCEDENT/ DEFICIT
0
ANEXA Nr. 12:MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALESINTEZA
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 2002- detalierea fondurilor pe surse şi pe titluri de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 11 decembrie 2001 in M.Of. 785 din 11-dec-2001

Hotarirea 273/2003 privind infiintarea unor filiale, societati comerciale pentru reparatii si servicii, prin reorganizarea unor activitati din cadrul Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice ''Termoelectrica'' - S.A.

...Asigurarea pazei proprii sau în condiţii contractuale a obiectivelor sale28.Transportul personalului propriu la şi de la locul de muncă, efectuarea şi prestarea serviciilor de transport de mărfuri şi de persoane cu mijloace proprii sau închiriate, prestări de servicii şi service auto (Cod 6023, 6024,6021)29.Prestarea de servicii de transport pe căi ferate, prin racord propriu, pentru agenţi economici amplasaţi pe......Asigurarea pazei proprii sau în condiţii contractuale a obiectivelor sale28.Transportul personalului propriu la şi de la locul de muncă, efectuarea şi prestarea serviciilor de transport de mărfuri şi de persoane cu mijloace proprii sau închiriate, prestări de servicii şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 martie 2003 in M.Of. 204 bis din 28-mar-2003

Legea 237/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...LEGE nr. 237 din 12 iulie 2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul munciiParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. I1.Alineatul (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 25 iulie 2007 in M.Of. 497 din 25-iul-2007

Contract Colectiv de Munca 2895/2006 UNIC LA NIVEL NAŢIONAL PE ANII 2007-2010

...dintre părţile negociatoare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură, Comisia paritară constituită la nivelul Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional se va întruni în regim de urgenţă şi se va pronunţa asupra cererii de extindere a perioadei de referinţă, prevăzută de art. 111 din Codul muncii, pentru ramuri sau sectoare ce nu sunt prevăzute în anexa nr. 6 şi pentru care s-au prezentat solicitări.(11...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 29 ianuarie 2007 in M.Of. 5 cc din 29-ian-2007

Norme Metodologice din 2009 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009

...de delegare
10.01.2013
Indemnizaţii de deplasare
10.01.2014
Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă
10.01.2015
Alocaţii pentru locuinţe
10.01.2016
Alte drepturi salariale în bani
10.01.1930
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.30)
10.02
Tichete de masă
10.02.2001
Norme de hrană
10.02
......2003
Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa
10.02.2004
Transportul la şi de la locul de muncă
10.02.2005
Alte drepturi salariale în natură
10.02.1930
Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.06
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 10 aprilie 2009 in M.Of. 242 bis din 10-apr-2009

Norma din 2001 de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

...La rubrica Denumire angajator se înscrie denumirea completă a angajatorului aşa cum este înregistrat la oficiul registrului comerţului.La rubrica Cod fiscal se înscrie numai partea numerică a acestuia.Rubricile Contract de muncă, Convenţie civilă, Pensionar se completează de către angajator şi se bifează, după caz, în funcţie de categoria în care se......pensionar care lucrează cu contract individual de muncă.Rubrica Şomer se bifează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, asimilată potrivit legii angajatorului, prin agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă.Până la atribuirea de către Casa Naţională...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 mai 2001 in M.Of. 237 din 10-mai-2001

Metodologie-Cadru din 2011 PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013

...învăţământ preuniversitar particulare de către persoana juridică angajatoare, în următoarele situaţii:a)la încetarea de drept a contractului individual de muncă, conform prevederilor art. 55, lit. a), coroborate cu dispoziţiile art. 56 din Legea nr. 53/2003, republicată - Codul muncii;b)prin acordul părţilor, conform prevederilor art. 55, lit. b) din Legea nr. 53/2003, republicată - Codul muncii;c)la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 octombrie 2011 in M.Of. 758 bis din 27-oct-2011

Legea 287/2010 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

...Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderareMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEI- Credite de angajamentII- Credite bugetaremii lei
Denumirea şi codul proiectului/surse de finanţare
Cod
Valoarea totală a finanţării
Realizări până în anul 2008
Realizări 2009
Execuţie preliminată 2010
Propuneri 2011
Estimări 2012
Estimări 2013
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 decembrie 2010 in M.Of. 880 din 28-dec-2010

Ordonanta urgenta 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul munciiOportunitatea urgentării adoptării prezentului proiect de act normativ rezultă din necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de România, în cadrul negocierilor privind......Ocupare şi politici sociale", de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar.Modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, vizează remedierea aspectelor sensibile evidenţiate în Raportul de monitorizare al Comisiei Europene, care a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 18 septembrie 2006 in M.Of. 788 din 18-sep-2006