Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 115 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.730 acte

Ordinul 4472/2012 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011

...an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2010-2011 şi calificativul parţial din anul şcolar 2011-2012.(9)Am întrerupt activitatea în învăţământ pentru motivul _______________, cu (fără) acordul Inspectorului Şcolar _____________, prin decizia nr. _______________, conform art. __________________ din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu completările ulterioare.(10)Sunt/nu sunt unic întreţinător de familie. Am _________ copii în întreţinere. Soţul soţia este...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 25 iunie 2012 in M.Of. 420 din 25-iun-2012

Hotarirea 1225/2011 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

...platăÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1Începând cu data de 1 ianuarie 2012 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 700 lei lunar, pentru un program complet...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 27 decembrie 2011 in M.Of. 922 din 27-dec-2011

Decizia 4/2012 [R] privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Timişoara referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) şi art. 11 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă şi a dispoziţiilor art. 238 alin. (1) şi art. 241 alin. (1) din Codul muncii, texte legale în vigoare anterior adoptării Legii nr. 40/2011 şi Legii nr. 62/2011, cu privire la efectele clauzei din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi care nu a fost anulată, prin care părţile convin să nu se acorde drepturile salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi, precum şi în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate

...drepturile salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi, precum şi în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.Obligatorie, conform dispoziţiilor art. 3307 alin. (4) din Codul de procedură civilă.Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12 martie 2012.-****-
VICEPREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE,
RODICA AIDA POPA
Magistrat-asistent,
Maria-Cristina Petre
Publicat în Monitorul Oficial cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 aprilie 2012 in M.Of. 248 din 12-apr-2012

Decizia 23/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...Ricu.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Ringier România" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 24.890/3/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 5 martie 2013 in M.Of. 122 din 05-mar-2013

Decizia 420/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...Ricu.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Ringier România" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 26.685/3/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care formează obiectul Dosarului nr. 411D...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 21 ianuarie 2014 in M.Of. 48 din 21-ian-2014

Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

...LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale*)________*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012 şi rectificată în Monitorul Oficial...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 8 aprilie 2014 in M.Of. 251 din 08-apr-2014

Decizia 548/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Cromar Prodcom" - S.R.L. din Huedin în Dosarul nr. 325/242/2012 al Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care formează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 13 februarie 2014 in M.Of. 110 din 13-feb-2014

Decizia 422/2013 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. II art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

...celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, pentru perioada 1 ianuarie 2011- 31 martie 2012.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece creează discriminări între categorii de salariaţi. Astfel, potrivit Codului muncii, sporul pentru munca prestată în zilele libere şi în zilele de sărbători legale se acordă sub forma unui adaos procentual...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 9 decembrie 2013 in M.Of. 766 din 09-dec-2013

Decizia 191/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Mirco House" - S.R.L. din Bucureşti, prin administrator Mircea Agiu, în Dosarul nr. 2.727/94/2012 al Judecătoriei Buftea şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 83D/2013.La apelul nominal se constată lipsa părţilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 17 iunie 2013 in M.Of. 357 din 17-iun-2013

Decizia 182/2013 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

...constituie dispoziţiile art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 212001, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 76/2012.3. În concluzie, obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005, aprobată cu modificări şi completări prin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 18 iunie 2013 in M.Of. 361 din 18-iun-2013