Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4538 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 585.915 acte

Legea 287/2009 privind Codul civil - Republicare

...LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil*) - RepublicareAcest act a fost introdus sub denumirea Codul civil.________*) Republicată în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iulie 2011 in M.Of. 505 din 15-iul-2011

Legea 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare - Republicare

...închiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare şi amenajare;i)clauza de inalienabilitate a imobilului, potrivit art. 628 alin. (2) din Codul civil şi clauza de insesizabilitate, potrivit art. 2.329 alin. (3) din Codul civil;j)orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 februarie 2013 in M.Of. 83 din 07-feb-2013

Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică - REPUBLICARE

...teritoriale, pentru autenticitate şi neschimbare, pentru fiecare caz în parte.Art. 40Dispoziţiile prezentei legi se completează cu cele ale Codului civil şi ale Codului de procedură civilă, în măsura în care nu contravin prezentei legi.Art. 41Decretul Consiliului de Stat nr. 467/1979...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 iulie 2011 in M.Of. 472 din 05-iul-2011

Regulamentul 44/22-dec-2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială

...competenţă prevăzute la articolul 3 alineatul (2) şi la articolul 4 alineatul (2) sunt următoarele:- în Belgia: articolul 15 din Codul Civil (Code civil/Burgerlijk Wetboek) şi articolul 638 din Codul Judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek);- în Germania: articolul 23 din Codul de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Legea 36/1995 notarilor publici şi a activităţii notariale - Republicare

...INR;k)organizează, la nivel naţional, programe care vizează alinierea practicilor notariale la exigenţele internaţionale;l)adoptă uzanţele profesionale potrivit Codului civil, republicat, cu modificările ulterioare;m)aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, execuţia bugetară şi descărcarea anuală de gestiune a preşedintelui......4)În cerere testatorul va preciza că i s-au pus în vedere prevederile art. 1.043 alin. (2) din Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare, potrivit cărora poate să fie asistat în cadrul procedurii de către unul sau 2 martori...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 februarie 2013 in M.Of. 72 din 04-feb-2013

Legea 409/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor

...9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Cesiunea creanţelor bancare neperformante este supusă dispoziţiilor art. 1391 şi următoarele din Codul civil, referitoare la cesiunea de creanţă, şi are ca efect principal subrogarea AVAB în toate drepturile principale şi accesorii ale creditorilor......contractele de cesiune de creanţă reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă nu sunt supuse transcrierii prevăzute la art. 1394 din Codul civil.(5) Termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor preluate de AVAB, constatate prin acte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iulie 2001 in M.Of. 398 din 19-iul-2001

Legea 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale - Republicare

...pe legatari şi executorul testamentar instituit.(2)Citaţia trebuie să cuprindă, sub sancţiunea nulităţii acesteia, pe lângă elementele prevăzute de Codul de procedură civilă, şi precizarea că, dacă succesibilul nu-şi exercită dreptul de a accepta în termenul prevăzut la art. 1103 din Codul civil, va fi prezumat că renunţă la moştenire.(3)Dacă printr-un testament autentic s-a instituit un legatar universal, se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 octombrie 2011 in M.Of. 732 din 18-oct-2011

Decretul 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului Familiei şi a Decretului privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice

...funcţionând potrivit dispoziţiunilor corespunzătoare ale Codului Familiei. Celelalte măsuri de ocrotire vor funcţiona potrivit dispoziţiunilor legii aplicabile la data când Codul Familiei a intrat în vigoare.Art. 15În aplicarea art. 14 lit. a din prezentul decret starea de imbecilitate prevăzută de Codul Civil se va socoti, în înţelesul Codului Familiei, debilitate mintală, iar starea de sminteală ori nebunie cu furie, prevăzută de Codul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 ianuarie 1954 in B.Of. 9 din 31-ian-1954

Legea 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

...r)orice alte activităţi legate de atestarea şi operarea aeronavelor civile, precum şi de pregătirea, certificarea şi licenţierea personalului aeronautic civil profesionist.(2)Activităţile aeronautice civile executate de personalul aeronautic civil navigant profesionist, reglementate prin prezentul statut, se completează cu prevederile cuprinse în Codul aerian civil.Art. 8Controlul, supravegherea şi inspecţia activităţilor aeronautice civile efectuate de toate categoriile de personal aeronautic civil navigant...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iulie 2007 in M.Of. 481 din 18-iul-2007

Codul Justitiei Militare din 1937 Codul Justitiei Militare al Romaniei

...a grefierilor se face prin decizie ministeriala dupa propunerea Inspectoratului General al Justitiei militare. In caz de lipsa de personal civil, primul grefier poate fi ofiter superior magistrat, iar grefierii ofiteri magistrati.Art. 35Articolele: 20, 21 si 22, ale acestui cod sunt aplicabile si la Curtea Militara de Casare si Justitie.TITLUL II:Marina militaraCAPITOLUL I:Dispozitiuni generaleInstantele militare......de un an efectiv, la un tribunal militar;d)Sa fi reusit la un examen de capacitate asupra urmatoarelor materii: Codul justitiei militare, dreptul penal si procedura penala si notiuni generale de drept constitutional si drept civil. Examenul se trece inaintea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 martie 1937 in M.Of. 66 din 20-mar-1937