Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 159 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Cod din 2013 al REŢELEI PENTRU SISTEMUL NAŢIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

...Art. 1(1)Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi în Codul reţelei, aprobat prin Ordin al preşedintelui ANRE.(2)Prevederile prezentului contract sunt completate cu prevederile din Codul civil, Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi reglementările ANRE, inclusiv prevederile Codului reţelei şi ale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 29 martie 2013 in M.Of. 171 bis din 29-mar-2013

Hotarirea 1193/2012 pentru aprobarea Programului naţional de securitate aeronautică

...HOTĂRÂRE nr. 1193 din 4 decembrie 2012 pentru aprobarea Programului naţional de securitate aeronauticăÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 79 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1Se aprobă Programul naţional de securitate aeronautică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 13 decembrie 2012 in M.Of. 841 din 13-dec-2012

Decizia 389/2013 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 379 alin. 3 şi 4 din Codul de procedură civilă din 1865, precum şi ale art. 2.506 alin. (1), art. 2.512 alin. (2), art. 2.515 alin. (3) şi (4), art. 2.520 alin. (1) pct. 4, art. 2.538, art. 2.541 şi art. 2.542 din Codul civil

...alin. (3) şi (4), art. 2.520 alin. (4), art. 2.538, art. 2.541 şi art. 2.542 din Codul civil, excepţie ridicată de Sabin Bâltac în Dosarul nr. 5.255/312/2012 al Judecătoriei Slobozia şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 143D/2013.La apelul nominal se constată lipsa părţilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 22 noiembrie 2013 in M.Of. 721 din 22-noi-2013

Decizia 1/2014 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5, art. 201 şi art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 şi art. 2.513 din Codul civil, raportat la dispoziţiile art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat, în referire la invocarea de către instanţe, din oficiu ori de către părţi, după momentul procedural prevăzut de art. 2.513 din Codul civil, a excepţiei prescripţiei extinctive, în cazul prescripţiilor începute sub imperiul Decretului nr. 167/1958, împlinite şi, respectiv, neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil - 1 octombrie 2011

...prin art. 3-5 din Legea nr. 71/2011, cazul prescripţiilor începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil din 2009 [FI. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Noul Cod Civil. Comentariu pe articole (art. 1-2664), Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2012, pag. 9; M. Nicolae, Codex Juris Civilis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 17 aprilie 2014 in M.Of. 283 din 17-apr-2014

Decizia 296/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969 şi art. 1073 din Codul civil din 1864

...procuror Carmen-Cătălina Gliga.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969 şi art. 1073 din Codul civil din 1864, excepţie ridicată de Florica Mândruţ în Dosarul nr. 23.271/325/2012 al Tribunalului Timiş - Secţia a II-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 175D/2013.La apelul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 iunie 2013 in M.Of. 384 din 27-iun-2013

Decizia 96/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 383 alin. (2) din Codul civil

...Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 383 alin. (2) din Codul civil, excepţie ridicată de Costel Nedelea în Dosarul nr. 18.387/302/2011 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.413D/2012.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Reprezentantul Ministerului Public pune...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 27 martie 2013 in M.Of. 165 din 27-mar-2013

Ordinul 1415/2012 privind modificarea temporară a unui tarif perceput de Regia Autonomă ''Autoritatea Aeronautică Civilă Română''

...ORDIN nr. 1415 din 13 septembrie 2012 privind modificarea temporară a unui tarif perceput de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"În temeiul prevederilor art. 4 lit. y) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 septembrie 2012 in M.Of. 660 din 19-sep-2012

Hotarirea 956/2012 privind revenirea de drept a unui imobil din domeniul public al municipiului Braşov şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional ''Poiana Braşov''

...213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 88/2012 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 2 octombrie 2012 in M.Of. 682 din 02-oct-2012

Decizia 727/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1391-1398 din Codul civil din 1864

...Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1391-1398 din Codul civil din 1864, excepţie ridicată de Vasile Marican şi Ioana Marican în Dosarul nr. 37.016/4/2012 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 173D/2014.2. La apelul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 3 martie 2015 in M.Of. 152 din 03-mar-2015

Decizia 350/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2.158, art. 2.164 alin. (3) şi art. 2.165 din Codul civil

...reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2.158 din Codul civil din 2009, excepţie ridicată de Cornel Gabriel Burcea în Dosarul nr. 27.649/4/2012 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 348D/2013.La apelul nominal...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 22 noiembrie 2013 in M.Of. 719 din 22-noi-2013