Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1550 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 656.304 acte

Hotarirea 1211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - Republicare

...conexe, exclusiv pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi subordonate obiectului său principal de activitate:a)consultanţă pentru afaceri şi management (cod CAEN 7414);b)administrarea programelor de finanţare destinate întreprinderilor mici şi mijlocii (cod CAEN 6713);c)intermedieri financiare pentru finanţarea activităţilor economice prestate de întreprinderile mici şi mijlocii şi alte activităţi de finanţare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 februarie 2006 in M.Of. 132 din 13-feb-2006

Ordinul 498/2007 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2007 a operatorilor economici

...a fost depusă, unitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iunie 2007 in M.Of. 430 din 28-iun-2007

Ordinul 8/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

...credit fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.2.4.Instituţiile de credit înscriu codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 şi actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007.Instituţiile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 august 2008 in M.Of. 620 din 25-aug-2008

Ordinul 300/2004 pentru aprobarea declaraţiilor de înregistrare a contribuabililor şi a cererii de înregistrare a domiciliului fiscal

...juridică |_|
3.
Alte date privind contribuabilul
3.1.
Număr autorizaţie de funcţionare/Număr act legal de înfiinţare
3.2.
Cod CAEN al obiectului principal de activitate
3.3.
Felul sediului
3.3.1.
Plătitor cu sediul central în România
sediul central |_| sucursala |_| reprezentanţa |_| punct de lucru stabil |_| alte subunităţi |_|
codul de identificare fiscală a unităţii înfiinţătoare
3.3.2.
Plătitor cu sediul central în străinătate
ţara |_| sediu permanent |_
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 martie 2004 in M.Of. 202 din 08-mar-2004

Ordinul 3118/C/2004 pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării

...sau desfacere a produselor pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar în care se desfăşoară o activitate specifică conform codului CAEN.cod: 11-10-142
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Model 2
Nr. intrare: ................. data: ..................
4.3.2._SEDII SECUNDARE Nr. salariaţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 noiembrie 2004 in M.Of. 1105 din 26-noi-2004

Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor din 2008 privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală

...sc. ...., ap. ....., sectorul ........., codul ......... judeţul ..........., telefon ............, cod unic de înregistrare (CUI) ..............., reprezentantul legal al unităţii .................., din localitatea ............., str. ............ nr. ....., sectorul ........., codul poştal ............, judeţul ..........., telefon .........., e-mail ..........., pentru punctul de lucru ................ din localitatea ............., str. ........... nr. ......, sectorul ......., codul ............., judeţul ............., telefon ..........., în care se desfăşoară următoarele activităţi:1............................... (Cod CAEN.............);2............................... (Cod CAEN.............);3............................... (Cod CAEN.............).După eliberarea prezentului document, reprezentantul unităţii trebuie să notifice direcţiei sanitare veterinare şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2008 in M.Of. 895 din 30-dec-2008

Ordinul 849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator şi pentru autorizaţia de clasificare şi a modelelor rapoartelor de clasificare şi registrului agenţiilor de clasificare

...data de ........., CNP nr. ........., vă rugăm să aprobaţi autorizarea pentru activitatea de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cod CAEN ................ .Conform legislaţiei în vigoare, ataşăm următoarele documente:1.statutul societăţii;2.CUI;3.certificat fiscal;4.lista clasificatorilor angajaţi (contracte......de porcine, bovine şi ovine- Clasificator -Nr. înregistrare ......../.............Subsemnatul .................., cu domiciliul .................., posesor al B.I./C.I. seria ......, nr. ........., având cod numeric personal nr. .............., vă rog să aprobaţi autorizarea pentru activitatea de clasificare a carcaselor de ................ (porcine, bovine, ovine), cod CAEN...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 noiembrie 2004 in M.Of. 1127 din 30-noi-2004

Ordinul 1958/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a operatorilor economici

...a fost depusă, unitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 iulie 2008 in M.Of. 499 din 03-iul-2008

Norme Metodologice din 2003 pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

...lor de activitate comercializarea cu ridicata si cu amanuntul a aparatelor de marcat electronice fiscale si a tehnicii de calcul - cod CAEN 5184/5186 si 5248;c)nu au datorii fiscale restante la bugetul de stat;d)asigura în judetele si în......de service trebuie sa aiba mentionata în obiectul lor de activitate activitatea de service pentru aparate de marcat electronice fiscale, cod CAEN 7250, si sa dispuna de minimum 2 tehnicieni de service specializati în domeniu.(2)Distribuitorii autorizati sunt obligati ca...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 mai 2003 in M.Of. 319 din 12-mai-2003

Ordonanta 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

...specialităţi de panificaţie: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzeluţe şi împletituri, care se încadrează în grupa produse de brutărie la codul CAEN/CPSA 1071;2. făină albă de grâu, făină semialbă de grâu, făină neagră de grâu şi făină de secară, care se încadrează la codul CAEN/CPSA 1061;3. triticum spelta, grâu comun şi meslin, care se încadrează la codul NC 1001 99 00, şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 august 2013 in M.Of. 490 din 02-aug-2013